La Ditt Lys Skinne

En Ny Jord, er i ferd med å åpenbare seg for oss. Vår egen og Jordens vibrasjonshastighet øker, store energetiske endringer er på gang. Vi skal gi slipp på det gamle, og integrere den nye tids energi. Mange er i ferd med å se nye sider av seg selv, våre iboende evner og kvaliteter kommer mer og mer til syne.

Vi lever i en tid med store endringer, og mange har akkurat hatt eller skal ha sin åndelige oppvåkning. Oppvåkningen kan skje i forbindelse med en eller flere livskriser, hvor vi gjerne når bunnen i livet vårt. Om det være seg samlivsbrudd, miste jobben, sorg, traumer osv. Å gå helt ned i kjelleren, kan være akkurat det vi trenger, for å finne meningen med livet og forstå hvorfor vi er her på Jorden.


En åndelig oppvåkning skjer gjerne over tid, og som kan ta måneder og år. De fleste av oss skal igjennom flere smertelag av følelser - fysisk, mentalt og emosjonelt, som deretter skal forløses og heales opp. Det handler om å gi slipp ... å gi over, ikke minst ha tillit til seg selv og livsprosessen.

Åndelighet er ikke noe som er utenfor oss selv, men noe vi alle har integrert, fordi vi alle er åndelige vesener. Men mange har lagt et lokk på åndeligheten, gjerne gjennom flere inkarnasjoner. Men selvfølgelig vil åndeligheten få en større betydning når vi har våknet opp. Å være åndelig er å ha en indre viten om en kosmisk kraft, som er større enn oss selv. At vi alle er en en del av Universet og den universelle energien.

Menneskeheten skal igjennom et bevissthetskifte, så søken etter sin egen identitet, finne sin livsmisjon og det å forstå sine spirituelle evner med mer, er stor. Flere og flere mennesker våkner nå opp til en erkjennelse av at virkeligheten er mye større enn det som våre fem primærsanser, forteller oss. For mange betyr det at livet tar en helt ny retning. Den «gamle måten» å leve på fungerer ikke lengere, og man har behov for å ny orientere seg på flere livsområder.

Vi er inne i en tid hvor flere føler seg helt utslått, en indre tomhet, mens noen føler seg totalt utbrent. Mange blir syke og sliter med hodepine, stiv nakke og muskelsmerter, utmattelse, fatigue, depresjon og angst med mer. Hukommelsestap og glemsomhet, hetetokter, influensa lignende plager osv. Det er tid for å trekke seg tilbake og nyte det stille rom. Dette kan være en del av din åndelige oppvåkning.

NB! Husk at du ALLTID skal ta kontakt med din fastlege, ved fysiske og psykiske plager.

Lytt til hjertet ditt, tenn kjærlighetsflammen i hjertet ditt og la lyset vise vei. Vi er kraftfulle vesener og vi kan skape akkurat det vi vil. Uansett hva slags problem man har - Elsk Deg Selv

Omgås med mennesker som gjør deg godt. Kanskje er tiden inne for å møte nye mennesker, nye tilhørigheter osv. Husk, vi er inne i en stor tilvenningsperiode.

Vi er i stadig utvikling, så det som er en sannhet for deg og meg i dag, kan ha endret seg til i morgen. I den nye tids energi så transformeres vi hurtig, og sannheten endres i takt med vår utvikling.

Aksepter og respekter hverandres ulikheter og forståelser. Det som ikke gir gjenklang i ditt hjerte, kan gi gjenklang i mange andres hjerter.

Alt jeg deler er helt uavhengig religion. Vår åndelighet, har ikke noe med å tilhøre en bestemt religion, selv om jeg har dyp respekt for de som har sin religiøse tro. Åndelighet er vår fødselsrett. Her finner du forklaringer på ord og uttrykk, ut ifra en åndsvitenskapelig forståelse: Åndelig ordliste og Det hele menneske

De siste ti årene, så har det skjedd mange store naturkatastrofer, da Moder Jord er nødt til å komme i balanse igjen. Det har skjedd mange menneskelige kriser, økonomiske kriser, miljøkriser osv. Teknologien endrer seg lynraskt, slik at vi kommuniserer med mennesker på den andre siden av Jordkloden eller ute i rommet, raskere enn noensinne. Store Portaler åpnes, hvor slørene til de indre verdener, er i ferd med å viskes vekk.


Mange opplever en stor økning av Oppstigningssymptomene, da menneskekroppen er i forandring og gjennomgår fysiske og energetiske oppgraderinger. Da vi skal integrere og aktivere de nye kosmiske energier av høyere vibrasjoner og frekvenser.

Vær det Lyset som
hjelper andre å Se!

Fremtiden på Jorden ER lysende og full av glede og harmoni. Fremtiden på Jorden er en del av nåtiden, og jo mer menneskene ser fremover med lys og kjærlighet i hjertet og sinn, jo hurtigere og mer smertefritt vil fremtiden kunne manifesteres.

Da vil den kunne utvikle seg innenfra, slik Planen er for Jorden, ved at menneskene åpner seg for det gudommelige som lys og kjærlighet, og gir plass for at fremtiden på Jorden er lysende.

Livet er en gave for alle til alle. Det er guddommen i utfoldelse. Det er universets rytme å utvikle seg som liv i tusentalls av former og uttrykk, og det er din oppgave som menneske å uttrykke dette indre liv og la det utvikle seg i formen. Derved utvikles du, og derved utvikles livet på Jorden.