Tallene i Numerologi deles opp i tre hovedgrupper

Mentale Tall 1,5,7:
Intellektuelle, spirituelle, intuitive, tenkere, analytikere og filosofer. Mennesker i denne kategorien er nysgjerrig og liker å lære nye ting og tar ofte videreutdannelse både sent og tidlig i livet.


Kreative Tall 3,6,9:
Emosjonelle, kreative, følsomme, uttrykksfulle, kreative og inspiratorer. Forfattere, bloggere, skuespillere og kunstnere faller ofte under denne kategorien. Det handler om å uttrykke seg fritt uten grenser.


Handlingstall 2,4,8:
Organisatorer, stabile, effektive, bestemte og handlekraftig.  Selvstendig næringsdrivende, kjøpmenn, handelsmenn, byggere, bankansatte. Personer i ledende stillinger.

Tallene 1-9
Mestertall 11, 22, 33

Numerolog Åse Steinsland vil gjøre deg oppmerksom på at dette er en generell tolkning av tallene. En numerologisk analyse bygges på flere titalls forskjellige beregninger og kalkulasjoner som fungerer i et samspill. Tallene også tolkes forskjellig utfra hvor de er plassert i en analyse.

Du vil nok helt sikkert kjenne deg igjen i noen beskrivelsene nedenfor, spesielt hvis du er kodet med noen av disse tallene som navnetall, vokaltall, konsonanttall eller skjebnetall.

Tall 1

Konstruktive trekk: Lederen. Viljesterk, modig, selvforsynt, original, uavhengig, omsorgsfull, banebrytende, aktiv og sterk. Naturlig leder, ambisiøs.  Vibrasjonen for skapelse, mot, uavhengighet, viljestyrke og troen på seg selv og egne ideer. Energien er maskulin, oppfinnsom og ledende.

Negative trekk: For dominerende, avhengig, egoistisk, selvopptatt, bedrevitende og likefrem. For sjefete, stolt og sta. Ensomhet. Fare for egoisme og mangel på interesse for andre mennesker. Liker ikke å bli oversett, heller ikke å ta imot hjelp fra andre.

Yrke/Læring: Prøve ut nye ideer, gå egen vei og stole på seg selv. Leder, kunstner, forfatter, oppfinner, sjef, designer, offentlig person, politiker og forretningsperson.

Tall 2

Konstruktive trekk: Partneren. Kjærlig, følsom, intuitiv, synsk, harmonisk, diplomatisk, vennlig, artistisk, fredelig, rytme, musikk, samarbeidsvillig, stor innsikt, analytisk, den ideelle partner. Denne vibrasjon krever fellesskap og er full av kjærlighet, godhet og ønske om å samhandle med andre.

Negative trekk: For nølende, selvbevisst, sladrete, ustabil, sur, treg, likegyldig, selvutslettende og overfølsom. Blir hengende etter, gir ikke beskjed, opphengt i detaljer, redd for å gjøre feil, ensomhet. Fare for svakhet og holdningsløshet.

Yrke/Læring: Finne riktige forhold og vennskap. Trenger fred, harmoni og orden. Fredsmekler, artist, tekniker, psykolog, partner, healer, synsk, regnskapsmedarbeider, koordinator.

Tall 3

Konstruktive trekk: Optimisten. Kreativ, sosial, utadvendt, inspirerende, omgjengelig, imøtekommende, utadvendt, livsglad, god fantasi, entusiastisk. Tallet viser behov for kommunikasjon og lar sin energi komme til uttrykk i skrift, tale, underholdning eller kunst.

Negative trekk: Overdrivelse, lite målrettet, gjør ikke ting ferdig, overfølsom i forhold til kritikk, for bekymret, forfengelig, for storslått, overfladisk, sløsende, hyklersk og intolerant. Frykter rutiner, liten selvdisiplin, oppnår lite. Fare for overdrevne talegaver og manglende konsentrasjon.

Yrke/Læring: Sette kreativitet, energi og ideer ut i handling. Ha det gøy og kose seg. Motivator og Coach, forfatter/skribent, musiker, artist, forelder, selger, formidler/ media.

Tall 4

Konstruktive trekk: Byggeren. Praktisk, systematisk, velorganisert, utholdende, lojal, flittig og tålmodig. Jobber hardt, praktisk får ting gjort. Ingenting av verdi unngås. Gode muligheter for å få alle detaljer med ved tilstrekkelig selvdisiplin og konsentrasjon.

Negative trekk: Kontrollerende, avhengig, snevsynt, for detaljert, streng og forsiktig, ubøyelige meninger, undertrykkende, hatsk og sjalu, destruktiv og ubarmhjertig. Redd for plutselige forandringer, søker for mye ytre trygghet.

Yrke/Læring: Behov for trygghet. Skaper orden i kaotiske situasjoner. Trener, fysioterapeut, koordinator. Vitenskapsmann, administrasjon, forretnings-eier, entreprenør, bygger, advokat.

Tall 5

Konstruktive trekk: Den nysgjerrige. Eventyrer, allsidig, rastløs, aktiv, frihet, tilpasningsdyktig, mental, uavhengig, utadvendt, sprudlende og omgjengelig. Dristig, vågal og overtalende. Det mest dynamiske av alle tall, man kommer lett i kontakt med andre mennesker, og bør ha variasjon i livet.

Negative trekk: Frykt for forandring, men også uansvarlighet, likegyldighet, flakkende, inkonsekvent. Rastløshet som er på grensen til kjedsomhet. For lett å lede. Fare for å gå over grensen når det gjelder laster/lyster. Overdreven bruk av stimulanser. Eksperimenterer med tilværelsen til ytterste konsekvens og kan ikke underlegge seg rutinemessige oppgaver.

Yrke/Læring: Søke nye muligheter. Ta sjanser. Prøve alt! Leve livet maksimalt. Spekulant, designer, journalist, selger forfatter, nyhetsarbeid advokat, artist, utvikler, lærer, offentlig person.

Tall 6

Konstruktive trekk: Den serviceinnstilte. Kreativ, kjærlig, harmonisk, ansvarlig og forståelsesfull, lærer, tradisjonell, forsørger, healer. Varm, omsorgsfull, lykkelig på hjemmefronten og trenger mye trygghet og stabilitet. Er til å stole på. Påtar seg all verdens byrder. Kurerer feil og urettferdigheter, helseorientert.

Negative trekk: Selvtilfreds, arrogant, bekymret, engstelig, egoistisk, mistenksom, sjalu, overkontrollerende og usikker på seg selv, dårlig selvbilde. Lider av enten/ eller syndromet. Kan ende opp med å føle seg som en dørmatte for andre. For sta og egen. Fare for påtrengenhet og for å blande  seg i andres saker.

Yrke/Læring: Ta vare på dem du er glad i. Søk trygghet og omsorg. Helsearbeider, rådgiver, Coach, healer, musiker, skuespiller, forfatter, forelder, lærer, arrangør, restauratør og servitør.

Tall 7

Konstruktive trekk: Etterforskeren. Analytiske, filosofiske og spirituelle evner. Eksentrisk, dype tanker, perfeksjonist, spirituelt orientert. Sinnets tall for analyse av alle kjensgjerninger. En evig søken etter “sannheten”. Man har behov for å søke etter meningen med livet. Trenger fred og ro. Man er ofte annerledes, litt eksentrisk og kan være en einstøing.

Negative trekk: For stolt, kresen, trangsynt, distansert, sta, kranglete, hissig, skeptisk, nervøs, uberegnelig, melankolsk, sarkastisk, uærlighet, bedragersk, voldelig og troløs. For tilbaketrukket, frykter å ikke leve opp til egne strenge krav/ idealer. Fare for eneboertilværelse og over bekymring.

Yrke/Læring: Søker svar på livets mysterier. Observere, gruble og lete. Professor, analytiker, konsulent, individualist, yrker med tilknytning sjøen og det okkulte.

Tall 8

Konstruktive trekk: Den energiske & sterke. Leder, rebell, viljesterk, organisert, evne til å   lykkes, praktisk, dømmekraft, autoritær, bestemt, materiell frihet, selvtillit. Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer prosjekter. Tar avgjørelser, er kraftfull.

Negative trekk: Forkjærlighet for makt, krav om anerkjennelse, intoleranse, hard, urettferdig, ubarmhjertig og hensynsløs. Fare for å bli eneveldig og materialistisk. Mangler verbale støtdempere. Viktig å søke balanse mellom det materielle og det spirituelle.

Yrke/Læring: Materiell stabilitet. Søke lenger opp, ha kontroll, søke makt og status. Selvstendig næringsdrivende, regissør, forretningseier, forlegger, dommer, entreprenør, ingeniør, okkultist og økonomisk analytiker.

Tall 9

Konstruktive trekk: Den medfølende. Sympatisk, generøs, medfølende, ærlig, filantropisk, kunstnerisk, inspirerende, intuitiv, kreativ og veldedig. Tallet for universell kjærlighet & nestekjærlighet. Prøver alltid å hjelpe andre og forbedre verden. Kan komme i snakk med alle mennesker. Besitter alle andre talls kvaliteter og kan være kunstnerisk, uavhengig og effektiv.

Negative trekk: Overfølsom, egoistisk, masete, for lite diskre, upraktisk, formålsløs, dag-drømmende, umoralsk, vulgær, bitter og gnien. Klarer ikke å gi slipp på ting fra fortiden. Bør unngå negative vaner, vær oppmerksom på livets små detaljer. Fare for manglende personlig holdning.

Yrke/Læring: Få et helhetsliv livssyn. Tørre å drømme drømmen. Kunstner, artist, terapeut, helsearbeider, miljøarbeider, rådgiver, håndverker, drama, metafysikk, filosofi, verdens-/samfunnsleder. Healer og pedagog.

Tall 11

Konstruktive trekk: Den bevisste idealist. Intuitiv, kunstnerisk, tallet som avslører høyere sannheter, romantisk, politisk, religiøs, evangelists, spirituell, bevisst og transformerende. Svært inspirerende og sprudlende energi. Unikt perspektiv og tenkemåte som kan fremkalle ny bevissthet. Kilden til inspirasjon. Begavet med særlige evner til å lede andre. Original.

Negative trekk: Illusjoner, isolasjon, allergier, fanatisk, lite praktisk, rotete, uten formål, lat, overlegen, gnien, ond, uærlig, sladrete, fornedrende, nervøs, analytisk og upraktisk. Bør ikke bli for ekstrem og radikal. Fare for fanatisme og maktmisbruk.

Yrke/Læring: Å bli opplyst selv og opplyse andre. Lev din drøm. Kunstner, offentlig person, rådgiver, Coach, healer, fredsmekler, artist, tekniker, psykolog, partner og skuespiller.

Tall 22

Konstruktive trekk: Mesterbyggeren. Idealistisk, ekspansiv, visjonær, myndigheter, universell transformasjon. Styrke (på alle plan), ledelse, og gjennombrudd internasjonalt. En sterk kraft som må behandles med varsomhet. Den visjonære som gjør drømmer til virkelighet. Mesteranalytiker med spesielle oppgaver. Resultatorientert og praktisk, men med store mål.

Negative trekk: For dominerende, likegyldig, bastant, bedrevitende og sta. Tviler på egne evner og for å velge mørkets vei. Mange føler de har blitt født et århundre for tidlig. For vidstrakt. Sort magi, utspekulert ondskap og forbrytelser.

Yrke/Læring: Offentlig person, leder, politiker, selvstendig næringsdrivende, forretningsdrivende, administrator, superstjerne og leder. Ha en misjon og utføre den. Tallet for de uforglemmelige.

Tall 33

Konstruktive trekk: Mesterlæreren. Tallet symboliserer veilederen. Healer, medfølende, velsignende, læreren over alle lærere, svært entusiastisk, ivrig og inspirerende, martyr, veileder, ærlig. Slår dette tallet ut i full blomst vil man ha lagt alle personlige ambisjoner på hylla, og vil i stedet fokusere energien på å spirituelt løfte menneskeheten.

Negative trekk: Ekstremisme, offer, tyranni, grusomhet og kontroll. Tallet krever svært mye selvoppofrelse og mot. Selvtilfreds, arrogant, bekymret, engstelig, egoistisk, mistenksom, sjalu, overkontrollerende og usikker på seg selv, dårlig selvbilde. Redd for ikke ha nok midler.

Yrke/Læring: Helsearbeider, rådgiver, Coach, forelder, lærer, artist, doktor, healer, skuespiller, veileder, evangelist, prest, offentlig kjent person m.m.