Numerologi

Hva er Numerologi

Numerologi er læren om tall og talls innvirkning på menneskers liv, og  er det ELDSTE  alternative verktøy vi har.

Utviklingen av den kollektive menneskelige sjel tror numerolog Åse Steinsland ... avhenger av at vi forhøyer vår bevissthetsgrad, slik at individet blir klar over at det er en integrert del av kosmos.

En slik forståelse har røtter i at man ser, gjenkjenner og forstår ting fra et større
perspektiv.

Tallene ligger bak alt, alt i vår tilværelse er kontrollert av tall.

Det første du blir gitt når du blir født, er et fødselsnummer. Du blir født på en kalenderdato. Du blir slengt oppå en vekt og målt og veid og må bruke riktigklesstørrelse og bleiestørrelse. Når vi er seks år, så begynner man på skolen. Etter 10 år går man ut av grunnskolen.

Datamaskiner hadde ikke virket, ingen hadde kommet seg opp om morgenen av mobiler og vekkerklokker, ingen hadde kunnet handle på butikken, heller ikke fått veid varene de handlet.

Man hadde ikke hatt måleenheter, og avstander mellom planeter kunne ikke ha blitt regnet ut. Bygninger og former, farger, musikk, – ALT BYGGER PÅ TALL.

Tall gjør oss også frustrerte hver dag. Vi bekymrer oss om økonomi, tid, alder, vekt, størrelser, lenger og bredder osv.

Tall er levendeskapelseskoder, og tall har personlighet.

Hinduene, Kaldeerne, Babylonerne og Egypterne var/er også vel vitende om den skjulte betydning av tallene, og deres relasjon til tid og menneskelivets gåter.


Historien forteller at Tempelridderne gravde etter Salomos tempel, og kom seg angivelig unna med«hemmeligheter» om kosmiske og religiøse tall, hellig geometri, astrologi, astrofysikk, osv.

I de gamle kulturene var det kun«de innvidde» som fikk lære om de hemmelighetene som ligger i talls påvirkning på våre liv. Numerologi ble forbudt for«allmennheten» som vitenskap i år 325på kirkemøtet i Nikea.

Vitenskapen har ikke gått tapt på veien, den brukes svært aktivt av visse grupperinger i samfunnet som f.eks. frimurere, som er ekstremt opptatt av Pythagoras, grader, tall, datoer, numerologi og hemmelige symboler som du vil forstå når du har lest artikkelen.

Alt i universet er energi og frekvenser.


Alt i universet er energi og vibrerer, og hvert enkelt menneske har sin spesielle vibrasjonshastighet som kan beskrives med tallkombinasjoner. Du er rett og slett en snurrende energimasse bestående av tall, lyd og lys, som ser ut som fast form.

De fleste mennesker tror at ting skjer tilfeldig, men det er ikke tilfelle. Vårt perspektiv på hva som er tilfeldig har forandret seg storlig etter hvert som vi harutviklet oss som rase.Det underliggende ordens-systemeti tall har i lange tider blittble oversett, vi har ikke værtbevisst nok til å se den perfekte matematiskeorden.

Kilde:
Numerologen

*
Alt om numerologien på min hjemmeside,er lagt inn med tillatelse fra numerolog Åse Steinsland.

Pythagoras «Numerologiens far»

Selv om Pythagoras i dag er mest kjent på grunn av den matematiske arven han etterlot seg, var han mye mer enn en filosof og matematiker. Han var også grunnlegger av en hemmelighetsfull åndelig kult som hadde stor politisk innflytelse.

At han kalles «Numerologiens far» er kanskje en sannhet som trenger modifikasjoner. Nye arkeologiske funn avslører at alt fra Pythagoras teori til  utenomjordisk besøk, anti-gravitasjonsteknologi, stjerneportaler m.m. fantes lenge før Pythagoras tid. Både de gamle babylonerne, kineserne og helt sikkert flere eldre kulturer kjente til og brukte setningen.

Hvem Pythagoras kan takke, har vi fortsatt ikke nok kunnskap om, men man gjør stadig nye funn som belyser vår fjerne fortid som har vært visket ut av vår kollektive bevissthet.

Som ung reiste han mye, han studerte religion, filosofi, naturfag og matematikk. Blant annet skal han ha bodd og studert noen år i et tempel i Egypt, og det sies også at han var en tid i Mesopotamia (nå Irak).

Dette er dagens Midtøsten, og stedet rommer en rekke hemmeligheter som har vært årsak til mange kriger opp gjennom tidene, og er det fortsatt den dag i dag.

Pythagoras/Jesus-koblingen
Pythagoras fødsel og historiene rundt har likhetstrekk med Jesus fødsel – begge ble trodd å være av himmelsk opprinnelse (Guden Apollo ble sagt å være hans far).


Pythagoras ble født en gang mellom år 590 og 570 f. Kr., og vokste opp på øya Samos i Egeerhavet. Det finnes mange forskjellige historier vedrørende Pythagoras fødsel – noen trodde han var Gud i menneskelig kropp.

Begge ble født i Syria, begges fødsel ble profetert, og begge ble født da foreldrene var på reise.

Pythagoras ble kjent som Guds sønn, og man trodde han hadde guddommelige evner - i likhet med Jesus. Begge var også og studerte i Egypt.