De Syv Stråler

De syv stråler (energier), har hver sin spesielle kvalitet, hensikt, vibrasjon, farge og tone.

I esoterisk astrologi, psykologi og historie, får vitenskapen om de syv stråler en meget fremtredende plass, hvor en gjennomgang av disse kan være en god introduksjon til esoterisk astrologi.

Gjennom studie av de syv stråler, kan de nå formulere den nye tids psykologi, som forklarer menneskets natur på en ny måte, i det vært menneske har en sjels - og en personlighetsstråle, samt en stråle for det mentale, astrale og det fysiske legemene.

Ved å bruke denne viten, har vi nå fått en metode til å finne frem til menneskets kall (livsformål) som avhenger av sjelsstrålen, som blir spesielt viktig å finne frem til på disippelskapenes vei, hvor sjelsstrålen vil få mer og mer kontroll over personligheten og dens stråle. På disippelskapenes vei blir tjeneste, meditasjon og studier før eller siden veien til åndelig utvikling og frigjørelse, forutsatt at man selv bevisst velger å gå denne vei. 

I astrologien er det Solen (ditt stjernetegn) som rommer hemmeligheten om personlighetsstrålen, mens Ascendanten og de stråler den og dens esoteriske planethersker formidler, kan være til hjelp når man vil bestemme sjelsstrålen.

Kilde: Mester DK (Alice Bailey), B. Kim Pedersen og Asger Lorentsen

1. Stråle

Vilje og Makt

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Vilje, makt og kraft

Høyeste mål: Seier, fullendelse av Planen, beherskelse av et område på Guds vegne, å bli et med Guds Vilje

Høyeste drivende impuls: Å nå målet, å finne den ytterste sannhet, å nedbryte all motstand mot Guds Vilje, å skape, forandre og fullende

Fremgangsmåte: Konsentrasjon av viljekraften, nedbrytelse av motstand, disiplinering av underordnede

Planetariske ledere/Chohan: Manuen, Jupiter, Morya og Miriam

Stjernetegn: Væren, Løven og Steinbukken

Kardinale kors: Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken

Hellige Planeter: Vulkan

Ikke hellig Planeter: Pluto

Religion: Hinduisme

Chakra: Krone

Sans: En synteseskapende sans, som omfatter alt

Fysisk organ: Pinealkjertelen, skjoldbruskkjertelen

Mineralriket/Krystaller: Diamant, Bergkrystall

Planteriket: De store trærne

Farger: Elektrisk blå, elektrisk sølvhvit, flammefarget rød

Mennesketype: Lederen, politikeren, soldaten, pioneren, instruktøren

Positive kvaliteter: Mot, styrke, fryktløshet, frigjøre gamle tankeformer, storsinnhet, evne til å nå målet, sans for Guds Vilje

Negative kvaliteter: Tyrannisk, arroganse, egoisme, overdreven stolthet, dominerende, tørster etter makt, hard

Egenskaper som skal erverves: Ydmykhet, følsomhet, respekt for andre, toleranse, tålmodighet, medfølelse

Dag: Søndag

Kunst: Dans – solo

2. Stråle
Kjærlighet og Visdom

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Kjærlighet - Visdom

Høyeste mål: Enhet med Gud som kjærlighet og visdom, illuminasjon

Høyeste drivende impuls: Å tjene, å frelse, å illuminere, å dele

Fremgangsmåte: Anvender hjertes følsomhet og intuisjon, ikkevold, velsignelse

Planetariske ledere/Chohan: Kristus, Kuthumi, Djwahl Kuhl, Lanto og Debra

Stjernetegn: Jomfruen, Tvillingen og Fiskene

Faste kors: Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmann

Hellige Planeter: Jupiter

Ikke hellig Planeter: Solen

Religion: Buddhisme

Chakra: Hjerte

Sans: Hørsel

Fysisk organ: Hjertet, Thymuskjertelen

Mineralriket/Krystaller: Safir, Lapis Lazuli, Topas

Planteriket: Rosen

Farger: Indigo med et skjær av purpur, lyse blå, gylden rosa, orangegul, asurblå 

Mennesketype: Astrologen, læreren, healeren, rådgiveren, sosialarbeideren, terapeuten  

Positive kvaliteter: Intuisjon, kjærlighet, trofasthet, en sann tjener, toleranse, visdom, ro, tålmodighet, filantropi, dele sin viten med andre, samarbeide

Negative kvaliteter: Selvmedlidenhet, offer for angst og frykt, avhengighet, illojalitet, undervurdering av fysiske virkeligheter, upraktisk, sentimental

Egenskaper som skal erverves: Barmhjertighet, skjelneevne, energi, styrke, forening av visdom og kjærlighet i en praktisk tjeneste

Dag: Torsdag

Kunst: Musikk

3. Stråle
Aktiv kreativ intelligens

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Aktiv kreativ intelligens

Høyeste mål: Fullstendig forståelse  gjennom forening med Guds sinn, genialitet på alle områder

Høyeste drivende impuls: Å forstå, skapende aktivitet, helliggjørelse av stoffets verden

Fremgangsmåte: Forening av kontemplasjon, og logisk tekning, planlegging, la aktivitet følge rett forståelse

Planetariske ledere/Chohan: Poul Venetianeren og Rowena

Stjernetegn: Krepsen, Vekten og Fiskene

Bevegelige kors: Tvillingen, Jomfruen, Skytten og Fiskene

Hellige Planeter: Saturn

Ikke hellig Planeter: Jorden

Religion: Thot Hermes - Egyptisk, Kaldeisk

Chakra: Hals

Sans: Følesansen

Fysisk organ: Skjoldbruskkjertelen

Mineralriket/Krystaller: Smaragd, Jade, Malakitt

Planteriket: Kornsorter

Farger: Sort, smaragdgrønn, rosa

Mennesketype: Forretningsmannen, økonomen, filosofen, matematikeren, professoren, diplomaten, dommeren, astrologen, strategen, organisatoren

Positive kvaliteter: Kreativitet, konsentrasjonsevne, evnen til å sanse og forstå, evne til abstrakt og filosofisk tenkning, tålmodighet, forståelse

Negative kvaliteter: Rastløs, mentalt fravær, uorden og kaos, hyperaktiv, meget kritisk holdning ovenfor andre, intrigemaker, åndsfraværelse, ubesluttsomhet

Egenskaper som skal erverves: Medfølelse, toleranse, samarbeide, hengivenhet, sunn fornuft

Dag: Lørdag

Kunst: Litteratur, poesi, tale og foredrag

4. Stråle
Harmoni gjennom konflikt

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Skjønnhet og harmoni gjennom konflikt, kunst

Høyeste mål: Å bli i et med den universelle harmoni og balanse, og igjennom det skape skjønnhet på alle områder

Høyeste drivende impuls: Å forskjønne ved å skape harmoni mellom alle detaljer

Fremgangsmåte: Søke perfeksjon og skjønnet, hvor det er kaos og disharmoni, fremdrage fortryllelse

Planetariske ledere/Chohan: Serapis Bay og Celeste

Stjernetegn: Skorpionen, Tyren og Skytten

Lufttrigon: Buddhi Tvilling, Vekt og Vannmann 1., 2., 3. Stråle

Hellige Planeter: Merkur

Ikke hellig Planeter: Månen

Chakra: Rot

Sans: Synet

Fysisk organ: Pinealkjertelen

Mineralriket/Krystaller: Jaspis, Agat, hvit opal

Planteriket: Kjøttetende planter

Farger: Hvit, sort, fløtefarget gul, blå

Mennesketype: Kunstneren, musikeren, arkitekten, dramatikeren, skjønnhetselskeren, livskunstnere, dikteren

Positive kvaliteter: Sympatisk, moralsk balanse, sans for skjønnhet, brobygger, rytme, hjertevarme, fysisk mot, hurtig intellekt

Negative kvaliteter: Selvsentrert, dovenskap, pessimisme, ubesluttsomhet, humørsvingninger, frykt, innbilskhet, ekstravaganse, motløshet

Egenskaper som skal erverves: Sinnsro, selvbeherskelse, realitetssans, renhet, mental og moralsk likevekt,

Dag: Onsdag

Kunst: Alle, spesielt opera

5. Stråle
Konkret viten

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Konkret viten, vitenskap, visdom

Høyeste mål: å undersøke og analysere seg frem til nøyaktig viten og sannhet, å følge et kall uten å vakle

Høyeste drivende impuls: Å vite, trangen til viten og til å av prøve viten i virkeligheten

Fremgangsmåte: Analyse, eksperimentering, observering og beregning

Planetariske ledere/Chohan: Hilarion og Rochelle

Stjernetegn: Løven, Skytten og Vannmann

Ildtrigon: Mental Væren, Løven og Skytten 7., 1., 6. Stråle

Hellige Planeter: Venus

Ikke hellig Planeter: Venus

Religion: Persisk

Chakra: Panne (3.øye)

Sans: Bevissthet som respons på viten

Fysisk organ: Hypofysen

Mineralriket/Krystaller: Topas, Citrin, Lapis Lazuli

Planteriket: Eplet

Farger: Gul, indigo, grønn, blå

Mennesketype: Legen, vitenskapsmannen, mekanikeren, advokaten, forskeren, legen, healeren, naturlegen, ingeniøren, matematikeren

Positive kvaliteter: Sunn fornuft, skarp intelligent, teknisk, tenke vitenskapelig, logikk, rettferdighet uten ettergivenhet, nøyaktighet

Negative kvaliteter: Mangel på sympati og ærbødighet, ekstrem skeptisk, kritikk, umenneskelighet, sneversynt

Egenskaper som skal erverves: Ærbødighet, medfølelse, kjærlighet, selvoppofrelse

Dag: Fredag

Kunst: Maleri

6. Stråle
Hengivenhet og Idealisme

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Hengivenhet og idealisme

Høyeste mål: Å stille seg til rådighet for Gud i selvoppofrelse og tjeneste, å overgi seg til Gud

Høyeste drivende impuls: Å tilbe, å tjene, å beundre, å tilbe Gud som den kjærlige frelser

Planetariske ledere/Chohan: Mester Jesus og Lady Nada

Stjernetegn: Skytten, Jomfruen og Fiskene

Vanntrigon: Astral Kreps, Skorpion og Fisk 2., 4., 6. Stråle

Hellige Planeter: Neptun

Ikke hellig Planeter: Mars

Chakra: Solar Plexus

Sans: Smak

Fysisk organ: Bukspyttkjertelen

Mineralriket/Krystaller: Rubin, Granat, Rhodonitt

Planteriket: De duftene blomster. Dog vil de blå blomster forsvinne i takt med at 6. Stråle avtar.

Farger: Rubinrød, kirsebærrød, sølv rosa (mørke rosa)

Mennesketype: Prest, mystiker, idealist, dikter, munk, profet, aktivist, visjonær

Positive kvaliteter: Oppriktighet, lojalitet, følsomhet, tro og optimisme, målbevissthet, intuisjon, fred, hengivenhet, trofasthet, kjærlighet

Negative kvaliteter: Selviskhet, sjalusi, intoleranse, fanatisme, martyr-komplekser, uselvstendighet, selvisk kjærlighet, selvbedrag, impulsivitet

Egenskaper som skal erverves: Renhet, sannhet, likevekt, sunn fornuft, sinnsro, selvoppofrelse

Dag: Tirsdag

Kunst: Arkitektur

7. Stråle
Seremoniell Orden

Grunnkvalitet/Hovedenergi: Seremoniell orden og ritualer (magi), organisasjoner

Høyeste mål: Å skape orden og rytme ut fra et fullkomment samarbeid med de universelle lover og rytmer

Høyeste drivende impuls: Å manifestere fullkommenhet og storhet ved å bringe syntese igjennom formens verden

Fremgangsmåte: Magisk eller organisatorisk arbeide

Planetariske ledere/Chohan: Greven av Saint Germain og Portia

Stjernetegn: Steinbukken, Væren og Krepsen

Jordtrigon: Fysisk Tyr, Jomfru og Steinbukk 3., 7. Stråle

Hellige Planeter: Uranus

Ikke hellig Planeter: Uranus

Religion: Visdomsreligion

Chakra: Hara (sakral)

Sans: Lukt

Fysisk organ: Kjønnskjertelen

Mineralriket/Krystaller: Ametyst

Planteriket: Blomster vil endre farge og nye frukttyper vil bli utviklet. De store skoger vil forsvinne.

Farger: Hvit, fiolett, purpur

Mennesketype: Magikeren, spiritualisten, håndverkeren, healeren, filmprodusenten, politikeren, organisatoren, arkitekten, iscenesetteren, presten, atomforskeren, produsere
 
Positive kvaliteter: Evne til å skape orden, planlegge, organisasjonsevne, samarbeide, evne til å forene det beste i alt, presisjon, praktisk sans, ynde

Negative kvaliteter: Frykt for kaos, perfeksjonisme, misbruk av magiske krefter - sort magi, manipulerende, maktbegjær, formalisme

Egenskaper som skal erverves: Ydmykhet, mildhet, enhetserkjennelse

Dag: Mandag

Kunst: Billedhuggerkunst, modellering