Livet Er Nå!

Elsk Deg Selv

En Ny Jord, er i ferd med å åpenbare seg for oss. Vår egen og Jordens vibrasjonshastighet øker, store energetiske endringer er på gang. Vi skal gi slipp på det gamle, og integrere den nye tids energi. Mange er i ferd med å se nye sider av seg selv, våre iboende evner og kvaliteter kommer mer og mer til syne.

Jeg har sagt ja til å skape en økt åndelig bevissthet og en dypere forståelse rundt den Nye Tidsalder og den nye tids energier, og hvordan dette påvirker vår utvikling og vår måte å leve på.

Når Hjertet er fullt av Kjærlighet
Er Verden full av Håp

Helhetlig Helse

Holistisk helse handler om å ta vare på hele personen, ved å dekke våre fysiske, mentale, åndelige og sosiale behov. Det er forankret i forståelsen av at alle disse aspektene påvirker vår generelle helse og velvære.