Planetene

Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars kalles i astrologien for personlige planeter. De beveger seg raskt gjennom dyrekretsen og tillegges følgelig stor betydning når fødselshoroskopet skal tolkes.

Jupiter og Saturn, de to største planetene, beveger seg noe langsommere og påvirker vanligvis våre normer og vurderinger, vårt forhold til andre. Disse mellomste planetene kalles sosiale.

De ytre planetene, Uranus, Neptun og Pluto, beveger seg sakte over himmelhvelvingen. Siden de forblir lenge i hvert tegn, påvirker de hele generasjoner. De individuelle tegnposisjonene blir derfor mindre viktige. Men deres husposisjoner samt eventuelle aspekter til de indre, personlige planetene, blir desto viktigere og analysere. De ytre planetene kan sies å være veivisere og nøkler som i aspekt med de personlige punktene i fødselskartet åpner for nye deler av vårt jeg.

Hvis man er født på en dato når Solen befinner seg i skjæringen mellom to stjernetegn, vanligvis omkring den 20. hver måned, må man vite hvilken tid på døgnet man er født for å kunne finne ut om Solen har beveget seg inn i et nytt tegn eller ikke. I en slik situasjon vil man til en viss grad være påvirket av begge stjernetegnene.

Beskrivelsen av de respektive planeter kan betraktes som skjematisk veiledning, en astropsykologisk guide. Det er først når vi er i stand til og ”kjenne” hvordan planetene virker inn på livet vårt, at vi kan forstå dem ...

Herskere:
Hver planet hersker over et tegn i dyrekretsen.  Siden alle tegn korresponderer med et spesielt hus, kan også husene knyttes til tegnets hersker. Planetens innflytelse blir som regel ekstra strek dersom den ved fødselsøyeblikket befinner seg i sitt ”eget” tegn eller hus.


Planter som befinner seg midt i mot sitt herskende tegn, blir tvert om svakere. Eksempel; Mars blir altså svakere i Vekten, men ”sterkere” i sitt eget tegn, Væren. Oppstillingen under gir en indikasjon over plantenes astrologiske betydning, og viser forbindelsen mellom tegn og hus.

Solen

Omløpstid: ca. 1 år
Hersker i:
Løven
Nøkkelord:
Jeg-identitet og livskraft

Hus: 5

Solen er midtpunktet i solsystemet vårt, men også det mest sentrale himmellegemet i horoskopet. Solen bestemmer hvilket tegn vi er født i og utgjør vårt innerste vesen, vårt dypeste og mest vitale senter. Våre grunnleggende anlegg samt lengsler og innstilling til livet kan leses av posisjonen i horoskopet.

Solen «lyser opp» tegnet og huset den befinner seg i, og forsterker de planeter som den er i aspekt med. Positive aspekter av avspeiler som regel gode muligheter til selvrealisering.

Videre symboliserer Solen den maskuline yang-energien og forbindes med autoriteter av ulike slag, det er derfor Solens plassering i horoskopet kan fortelle en del om hvordan vi oppfatter faren vår (eller en annen nærstående farsfigur). Følgelig gir den en viss pekepinn på hvordan vi i vårt voksne liv forholder oss når det gjelder autoritetspersoner.

Positive egenskaper:
Livsglede, sunnhet, vitalitet, styrke, kreativitet, aktivitet, storsinnethet, sjenerøsitet, viljestyrke, selvstendighet, initiativ, handlekraft, besluttsomhet, organisasjonstalent, lederegenskaper

Negative egenskaper:

Arroganse, egenrådighet, selvgodhet, dominans, hovmod, skryt, uforskammethet

Månen

Omløpstid: ca. 28 dager
Hersker i:
Krepsen
Nøkkelord:
Følelser og forandringer
Hus:
 4


Månen er horoskopets nest kraftigste himmellegeme og sammen med Solen bidrar den til personlighetens dualitet. Månen symboliserer vår følelsesmessige natur og peker på våre trygghetsbehov.

Månen er et symbol for det som var og representerer vår opprinnelse og hukommelse. Den er også et symbol for morsskikkelsen; det er derfor Månens plassering sier noe om hvordan vi oppfatter moren vår, eller en morsskikkelse som har hatt en sterk, og støttende rolle i livet vårt.

Siden Månen symboliserer den feminine yin-energien, forbindes den med intuisjon, moderlighet, instinkt og spontane følelser. Alle sykliske forandringer kobles sammen med Månen, og husplasseringen forteller om de livsområder hvor vi kommer til å gjennomgå intensive vekstfaser. Tegnplasseringen peker på våre følelsesmessige vaner og reaksjonsmønstre og viser hvordan vi reagerer følelsesmessig i ulike situasjoner.

Positive egenskaper:
God innlevelsesevne, intuisjon, mottakelighet, spontanitet, tilpasningsevne, fantasi, mot, god hukommelse, ømhet, omtenksomhet, moderlighet

Negative egenskaper:
Passivitet, lunefullhet, ustabilitet, dagdrømmeri, overfølsomhet, humørsyke, uselvstendighet

Merkur

Omløpstid: ca. 88 dager
Hersker i:
Tvillingen og Jomfruen
Nøkkelord:
Kommunikasjon og intellekt
Hus:
3,6


Merkur representerer intellektet vårt og viser hvordan vi kommuniserer med omverden; hvordan vi snakker, skriver og formidler våre tanker, ideer og meninger. Merkurs symboliserer den menneskelige fornuft, og forteller om vår evne til å godgjøre oss kunnskaper og samle informasjon.

Språkfølelse og all form for kommunikasjon og informasjonsoverføring forbindes med denne planeten. Den symboliserer raskhet og bevegelse og er forbundet med handel, transport, formidling, kortere reiser, studier, undervisning samt nervesystemet (nervene muliggjør kommunikasjon mellom organene).  Selv motorikken vår, ikke minst vår evne til å arbeide med hendene, realiseres i Merkur.

Planetens posisjon i horoskopet belyser hvor i har tankene våre og hva vi er interessert i å prate om. Tegnplasseringen forteller hvordan vi tenker og kommuniserer, hvordan vi evner å uttrykke oss.

Positive egenskaper:
Raskhet, smidighet, analytisk evne, intelligens, humoristisk sans, tilpasningsdyktighet, språksikkerhet, finmotorisk, dyktighet

Negative egenskaper:
Masete, uærlighet, ustabilitet, rastløshet, nervøsitet, går til ytterligheter

Venus

Omløpstid: ca. 225 døgn
Hersker i:
Tyren og Vekten
Nøkkelord:
Kjærlighet og harmoni

Hus: 2,7

Venus, kjærlighetens og skjønnhetens planet, kalles for «den lille lykkebringeren». Navnet har den fått på grunn av sin evne til å spre glede og harmoni.

Venus symboliserer det kunstneriske og det estetiske, og kan fortelle om våre kreative og skapende talenter. Planeten forbindes med musikk, dans, poesi, kunst, innredning av hjemmet, luksus, vakre omgivelser, mote og design. Venus preger også våre vennskaps- og kjærlighetsforhold og knyttes til romantikk, sensualitet og nytelse.

Planetens plassering i horoskopet forteller om vår evne til å gi og ta imot kjærlighet, samt gir en indikasjon om hva slags forventninger vi har når det gjelder kjærlighet og forhold. I horoskopet til en mann vil Venus’ tegnplassering fortelle om hva slags kvinnetype han tiltrekkes av, mens plasseringen i kvinnens horoskop forteller hvordan hun tiltrekker menn, viser sin kvinnelighet.

Generelt kan man si at planetens posisjon forteller om hvilke behov vi har for skjønnhet og kunst.

Positive egenskaper:
Kjærlighet, vennskap, harmoni, skjønnhet, sensualitet, kunstnerisk, musikalsk, leken, glede, flaks, sympati, ømhet, forfinethet

Negative egenskaper:
Lathet, viljesvak, eiersyke, nytelsessyke, forfengelighet

Mars

Omløpstid: ca. 2 år
Hersker i:
Væren
Nøkkelord:
Vilje og handlekraft
Hus:
1


Mars symboliserer vilje og handlekraft og belyser vårt behov for å hevde oss overfor omverden. Planeten er forbundet med driftene våre og knyttes til seksualitet og aggresjon (libido). Konkurranser og ulike utfordringer hører med her.

Plasseringen i horoskopet viser hvor vår indre styrke ligger samt forteller om på hvilke områder vi har behov for å hevde oss. Husposisjonen indikerer hvilke utfordringer vi stimuleres av, det vil si i hvilke områder av livet vi søker spenning.

Mars kan sies å være det mannlige motstykket til Venus symbolet. I mannens horoskop forteller tegnplasseringen om hvordan han velger å uttrykke sin mandighet, mens planetens plassering i kvinnens horoskop indikerer hvilken mannstype hun tiltrekkes av.

Positive egenskaper:
Selvsikkerhet, initiativvilje, mot, tapperhet, handlekraft, spontanitet, viljestyrke, aktivitet, fysisk styrke, raskhet, foregangsmann eller kvinne, besluttsomhet.

Negative egenskaper:
Dominans, selvopptatthet, aggressivitet, råhet, voldsomhet, brutalitet, stridslyst, ulykkesfugl

Jupiter

Omløpstid: ca. 12 år
Hersker i:
Skytten
Nøkkelord:
Ekspansjon og fremgang
Hus:
9


Jupiter pleier å kalles for den store lykkebringeren på grunn av dens evne til å spre hell og fremgang. Planeten knyttes til glede, optimisme, frihet, kunnskap, utvikling, rikdom og velferd.

Jupiter symboliserer arbeidet med å utvide bevisstheten, vårt behov for å finne en sammenheng og mening med tilværelsen. Lykkeplaneten gir vekst til religiøse, sosiale og pedagogiske områder. Også utenlandsreiser, språk, juridiske spørsmål og filosofi hører planeten til.

Plasseringen i horoskopet indikerer hvor vi kan finne livets gleder. Husposisjonen forteller innen hvilket område vi vil vokse og skaffe oss mer kunnskap. Dersom Jupiter er gunstig aspekt, kan vi se frem mot vekst og fremgang i det aktuelle livsområdet; større vyer og nye erfaringer.

Positive egenskaper:
Optimisme, sjenerøsitet, vidsyn, læreevne, modenhet, rettferdighetssans, fremsynthet

Negative egenskaper:
Overdrivelser, arroganse, sløsing, hovmod, skryting, slurv, lettlivethet

Saturn

Omløpstid: ca. 29 år
Hersker i:
Steinbukken
Nøkkelord:
Ansvar og begrensninger
Hus:
10


Saturn «den strenge læremesteren», er vanligvis forbundet med prøvelser av ulik art. Saturn forteller om våre modningsprosesser og lærer oss ansvar og selvdisiplin. Planeten viser hvordan vi må tilpasse oss livets realiteter. Den er forbundet med plikter, moral, alvor, regler, normer og begrensinger.

Saturn forteller også om våre behov for å strukturere og organisere tilværelsen, samt gir oss en pekepinn når det gjelder ambisjonene våre.

Husposisjonen indikerer hvor i livet vi har behov for orden og struktur og forteller innenfor hvilke områder vi føler størst alvor. Harde aspekter til Saturn kan gi seg uttrykk i stor ansvarsbyrde innen det området huset representerer, men myke aspekter minsker problematikken og peker på styrke og utholdenhet.

Positive egenskaper:
Konsentrasjonsevne, ansvarsfølelse, selvdisiplin, utholdenhet, tålmodighet, organisasjonsevne, pålitelighet, pliktfølelse, praktisk sans

Negative egenskaper:

Egoisme, følelseskald, intoleranse, gjerrighet, hemninger, pessimisme, tungsinn

Uranus

Omløpstid: ca. 84 år
Hersker i:
Vannmannen
Nøkkelord:
Originalitet og fornyelse
Hus:
11


Uranus er oppvåkningens og frihetens symbol. Virkningen er alltid rask og uforutsigbar og slår ned som lyn fra klar himmel. Planeten forbindes med originale ideer og plutselige hendelser.

Uranus hjelper oss til å bryte oss løs fra gamle mønstre og peker på uventede forandringer og nye muligheter. Originalitet og pionerarbeid, som samfunnsengasjement og vilje til å gå utenfor det konvensjonelle, er typisk for planeten.

Posisjonen i horoskopet forteller om vårt behov for frihet og uavhengighet. Uranus viser på hvilke områder vi har størst behov for å være fri og annerledes og gå våre egne veier.

Ukonvensjonelle ideer, reformvilje og oppfinnsomhet hører med i bildet, inspirasjon og kreativitet også. Dessuten er planeten et symbol for moderne teknikk og vitenskap, fremgang og nytenkning.

Positive egenskaper:
Oppfinnsomhet, mangesidighet, nytenkning, intuisjon, reformvilje, kreativitet, humanisme, selvstendighet

Negative egenskaper:

Ustabilitet, mangel på tilpasningsevne, rastløshet, opprørskhet, lunefullhet

Neptun

Omløpstid: ca. 165 år
Hersker i:
Fiskene
Nøkkelord:
Intuisjon og følsomhet
Hus:
12


Neptun symboliserer vår lengsel etter den høyeste sannhet og belyser vårt behov for å føle samhørighet med Altet. Planeten veileder oss i vår åndelige utvikling og forbindes med intuisjon, synskhet, drømmer, lengsler og idealer. Også medlidenhet, innlevelsesevne og endrede bevissthetstilstander relateres til Neptun. Dessuten er planeten forbundet med fantasi og kunstneriske anlegg, men også følsomhet, forvirring og sårbarhet.

Neptuns husposisjon forteller om det vi drømmer og fantaserer mest om, samt viser i hvilke situasjoner vi vanligvis føler oss forvirret. Planeten kan gi oss en pekepinn på om det er noe vi skuler, men forteller også om på hvilke områder vi føler behov for å tjene andre.

Positive aspekter til Neptun peker på gode, åndelige utviklingsmuligheter samt en velutviklet fellesskapsfølelse og evne til å spre harmoni og kjærlighet. Negative aspekter derimot kan indikere forvirring og illusjoner, skuffelser og en følelse av utilstrekkelighet.

Positive egenskaper:

Intuisjon, mottakelighet, tilpasningsevne, fantasi, ydmykhet, medfølelse, musikalitet, kreativitet, synskhet, innlevelsesevne

Negative egenskaper:
Forvirring, virkelighetsflukt, rusmisbruk, uklarhet, passivitet, uærlighet

Pluto

Omløpstid: ca. 248 år
Hersker i:
Skorpionen
Nøkkelord:
Forandring og makt
Hus:
8


Pluto symboliserer de sterkt nedbrytende, foranderlige kreftene, men også den gjenoppbyggende, rensende kraften. Plutoenergien har til oppgave å skape gjennomgripende forandringer i den menneskelige bevissthet. Pluto bryter ned motstand, river ned det gamle for at noe nytt skal få mulighet til å vokse frem.

Planeten har tilknytning til alle skjulte forandringsprosesser og forbindes med healing, psykologi, akupunktur, medisin og forskning. Den representerer det kollektive og viser hvordan vi takler andre menneskers ressurser.

Pluto hører ikke bare sammen med forandringer på det indre plan, men også med makt og innflytelse, store foretningstransaksjoner og investeringer.

Plasseringen belyser vårt behov for makt og kontroll og indikerer på hvilke områder vi er mest redde for å miste kontrollen. Det er ofte her de mest gjennomgripende og dramatiske forandringene kommer til å skje; forandringer som er nødvendige for vår personlige utvikling, nødvendige for at noe nytt skal få mulighet til å vokse.

Positive egenskaper:
Forretningssans, handlekraft, karisma, intensitet, engasjement, forskningstalent, evne til nystarting

Negative egenskaper:
Maktmisbruk, stormannsgalskap, kriminalitet, vold, selvdestruksjon, tyranni, hevnlyst, grusomhet, ødeleggelsestrang, manipulering, egoisme, kontroll, uforsonlighet

Vulkan

Vulkan er esoterisk hersker over Tyrens tegn og særlig viktig innen esoterisk astrologi. Den representerer blant annet det press sjelen legger på personlighet en slik at individualiserings- prosessen styrkes. Vulkan er gudenes smed og finsliper de smykker som ofte ligger gjemt i vår sjel.

Beliggenheten til Vulkan er mellom Sola og Merkur. Symbolsk ... Kilen nedbryter materien og lyset strømmer inn. Formidler 1. stråle for vilje og makt. Ødelegger livets formside så sjelen settes fri. Styrer Kronchakraet og et senter foran strupen, og formidler energi mellom strupen og Harachakraet. Forbundet med biskjoldbrukskjertlene. Hersker esoterisk og hierarkisk i Tyren. Den skapende sjels arbeide i underbevisstheten og i naturen. Sjelens vilje og hensikt. Utholdenhet og isolasjon. Vulkan er en hellig planet. Skaper begjær hos massene og hensikt hos disippelen. Styrer opprustning samt 1 og 4 innvielse. Ødelegger kausallegemet ved 4. innvielse. Månen skjuler vulkan i tyren, jomfruen og vannmannen. Vulkan renser materien. Smir gudenes smykker. Renser og smir om, forfiner. Gjenbruker og beriker. Kompresjon. Går dypt. Slår rytmisk.Vulkan er esoterisk hersker over Tyrens tegn og særlig viktig innen esoterisk astrologi. Den representerer blant annet det press sjelen legger på personlighet en slik at individualiserings- prosessen styrkes. Vulkan er gudenes smed og finsliper de smykker som ofte ligger gjemt i vår sjel.

Beliggenheten til Vulkan er mellom Sola og Merkur. Symbolsk ... Kilen nedbryter materien og lyset strømmer inn. Formidler 1. stråle for vilje og makt. Ødelegger livets formside så sjelen settes fri. Styrer Kronchakraet og et senter foran strupen, og formidler energi mellom strupen og Harachakraet. Forbundet med biskjoldbrukskjertlene. Hersker esoterisk og hierarkisk i Tyren. Den skapende sjels arbeide i underbevisstheten og i naturen. Sjelens vilje og hensikt. Utholdenhet og isolasjon. Vulkan er en hellig planet. Skaper begjær hos massene og hensikt hos disippelen. Styrer opprustning samt 1 og 4 innvielse. Ødelegger kausallegemet ved 4. innvielse. Månen skjuler vulkan i tyren, jomfruen og vannmannen. Vulkan renser materien. Smir gudenes smykker. Renser og smir om, forfiner. Gjenbruker og beriker. Kompresjon. Går dypt. Slår rytmisk.

Lykkepunktet

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det viser deg hvor du har størst mulighet til å ta i bruk dine skjulte ressurser. Lykkepunktet er et av de mest spennende og mystiske områder innen astrologien. Det sies også at lykkepunktet er den plass i horoskopet som er uløselig knyttet til karmaloven (som du sår skal du høste, gjelder både i ord, tanker og gjerning).

Kunnskapen om lykkepunktet er hentet fra arabisk astrologitolkning, og er stort sett det eneste arabiske punkt som benyttes av vestlige astrologer. Det forteller deg både om ditt ego - og syntesen av ditt ego ideal. Egoet defineres her som måten du tenker om deg selv. Ego idealet derimot - er en syntese av alle de tanker du har om hvordan du egentlig ville vært - om du hadde tatt sjansen. Ego idealet er drømmen, og lykkepunktet forteller hvordan du får den oppfylt. For å regne ut lykkepunktet må du først finne ut hvor mange grader det er mellom solen og månen i horoskopet ditt.

Lykkepunktet ditt finner du like mange grader fra Ascendanten. Utregningene gjøres i klokkeretning. Avhengig av lykkepunktets plassering i de forskjellige halvdeler i horoskopet, får lykkepunktet forskjellig virkning.

Under horisonten oppnår man de største øyeblikk når man ofrer seg for andre, og gir noe uten å kreve - Du sår. Over horisonten vil du motta den største glede fra andre mennesker - Du høster.

Asteroider - Dvergplaneter

Det er mange asteroider i beltet mellom Mars og Jupiter, samt andre organer som reiser gjennom vårt solsystem. Noen av dem er store nok til å gjøre en forskjell når de passerer gjennom tegnene i dyrekretsen. Mange astrologer bruker dem i sin horoskoptolkning for å tillegge ekstra kunnskap om hvordan de kan påvirke oss.

De primære asteroider som brukes i et fødselshoroskop er Ceres, Pallas Athene, Juno og Vesta. En annen som brukes i horoskopet er Chiron, som ligger mellom Saturn og Uranus.

Asteroidene ble oppkalt etter den kvinnelige familien til Jupiter. Ceres var søsteren hans, Juno kona, Pallas Athena var hans datter og Vesta en annen av hans søstre. Mye av det feminine er utelatt i astrologien bortsett fra Venus og Månen. Asteroidene bidrar til at det feminine kommer tilbake i horoskopet.

Chiron var en kentaur i gresk mytologi som var kjent som en stor healer og den viktigste.

Chiron

Chiron er en mindre planet som ble oppdaget i 1977. Den befinner seg mellom Uranus og Saturn og regnes som en «kentaur» asteroide. Plassering i horoskopet blir som regel ikke beregnet i et fødselshoroskop, men flere og flere astrologer blir mer og mer oppmerksom på dens betydning for tolkningen av et horoskop. Chiron var sønn av Saturn og Philyra, sønnesønn av Uranus og halvbror til Jupiter. Saturn voldtok Philyra mens begge hadde skiftet ham og var i hesteform. Chiron ble derfor kentaur, halvt hest og halvt menneske.

Chiron assosieres med personlig transformasjon, visdom, helhetlig syntese, lytte til den indre lærer og åndelig selvrealisering.

Chiron vil antyde gammel smerte og dype indre sår. Planeten kalles også for «Healeren», den som gjør hel. En del astrologer bruker Chiron som hersker over Vektens tegn når de tolker horoskoper.

Chiron har en uvanlig bane, som Pluto. Mange astrologer tenker på Chiron som en «mellommann» mellom Uranus og Saturn. Chiron gir visdom og tålmodighet samt herredømme over mørket av vår sjel. Våre smerter og sår er en gave, når vi klarer å se det fra flere vinkler. De gir oss særpreg, livsvisdom og utholdenhet. Chiron lærer oss disse tingene om vi er klar for å lære dem eller ikke.

Chiron betyr å skape med hendene. Han var lærer og lærte bort nyttige ting, som å lage våpen, ridning, jakt, gymnastikk og krigskunst, men også å lappe sår, idet han gjorde bruk av både healing, urter og operasjonskniv. I sine dager endte Chiron i et bryllup, der de fulle gjestene kom ut for et slagsmål om damenes gunst. Selv hadde han ikke drukket og plukket opp en av Herkules sine giftige piler, men da han skulle levere den tilbake, mistet han den i foten. Healeren kunne ikke helbrede seg selv, men ofret isteden sin udødelighet til menneskeheten (sammenlign her parallellen til Jesu død). Jupiter belønnet ham for dette ved å plassere han på himmelen som stjernebildet Skytten og nettopp pilen er blitt symbolet for dette tegnet.

Chiron representerer nok også det sår som oppstår i den kamp som utspilles mellom vår sjel og personlighet. Etterhvert som personligheten utvikles og lutres skal den videreutvikles som instrument for sjelen og det foregår ikke uten kamp. Det hus og tegn vi har Chiron i kan beskrive hvordan og hvorfor vi får dette sår.

Chiron er antageligvis i forholdsvis nyere tid tilfeldigvis blitt oppfanget av Jupiters eller Saturns gravitasjonsfelt og vil sannsynligvis etter en viss tid forsvinne ut igjen av vårt solsystem. Han er derfor en vandrer på tilfeldig besøk, en som banker på. Han styrer dermed dører og vinduer, men også nøkler og nøkkeltidspunkter og det er nøkkelen som er Chirons symbol. I transitt viser Chiron til vendepunkter og helbredelse.

Ceres

Ceres var den første som ble oppdaget i asteroidebeltet. Den har siden blitt reklassifisert som en dvergplanet, noe som ville gjøre Ceres minst like viktig som Pluto i horoskopet, siden de begge er dvergplaneter. Ceres var søster av Zevs (Jupiter).

Moderarketypen Ceres, er knyttet til myten om fødsel, død og oppstandelse. Det er en asteroide, som utvikler seg i tre underprinsipper og blir fulgt av Pallas, Juno og Vesta.

Ceres' menneskelige funksjoner er moderinstinktet, impulsen som inviterer til omsorg for andre. Omsorgen skal gis til dem uten forventninger for å nære og fore dem fysisk, intellektuelt, følelsesmessig og åndelig. Ceres understøtter og opprettholder kjærlighetsprinsippet, som kan skje i forskjellige former. I dimensjon av en for sterk moderlig påvirkning kan Ceres nå et kritisk aspekt i de første årene av vårt liv, og ved en astrologisk disharmoni kan Ceres indikere feil og derved påvirke barndommen inn i voksen alder.

Pallas Athene

Pallas Athena var den andre asteroiden som ble oppdaget. Hun er oppkalt etter Jupiters datter. Pallas Athena er intelligent. Hun er vevet som knytter ideer sammen. Hun er en strategisk kommandør i både krig og fred.

Byer er hennes domene. Hun har et samarbeid med stjernetegnet Vekten, på grunn av hennes fokus på ideer. Som Vekten, kan hun se begge sider. Hun er kreativ og kunstnerisk. Hun er en overlever. Hun forventer at alle skal hevde sin personlige kraft.

Der hennes innflytelse faller, er der du vil finne dine talenter på flere områder. Jupiters datter bærer innflytelse over mange ting, for eksempel immunsystemet, kunst, far/datter forhold, intuisjon, rettferdighet, visdom, forsvar, hester og nyrer.

Med hennes søkelys på pappas lille pike, vil Pallas Athena bidra til å fastsette hvordan du tolker ditt forhold til din far, og i sin tur hvordan du behandler alle menn generelt. På hennes negative siden, berører Pallas konflikter, det juridiske, urettferdighet og sykdommer på grunn av et svekket immunsystem.

Juno

Juno var den tredje asteroiden som ble oppdaget. Juno er kona til Jupiter. Hun har noen likheter med Venus, der Venus gnister som store attraksjonen, viser Juno sitt engasjement.

Plasseringen til Juno i horoskopet er der man kan oppleve de store kjærlighetsforhold. Hun dekker ekteskap, mote og skjønnhet. Hun er en skytshelgen for relasjoner og ekte kjærlighet. Diplomati er også en del av hennes sfære.

Hun har innflytelse på været, blomster, rettferdighet og kvinnelige kjønnsorganer. Hun har også jobbet med mange av Jupiter sine utroskaper og har dermed innflytelse over de negative saker av ektefellen, maktesløshet, kvinners rettigheter (både positive og negative), raseri, mindreverdighetskomplekser og urettferdighet. Hun kan også påvirke fornektelse, svik, ulikheter og selvfølgelig bitterhet.

Vesta

Vesta er den nest største asteroiden i vårt solsystem og den fjerde til å bli oppdaget. Vesta er en søster av Jupiter, en jomfru gudinne. Vesta står for fokus og engasjement. Hun har mental klarhet og selvrespekt.

Vesta bringer ut vårt reneste potensiale og essensen i å «være». Vesta er organisert og perfekt. Hun har et talent for å bryte ting ned i sine enkle komponenter. Hun styrer stoffskiftet og øvre tarmsystem. Hun bærer innflytelse over låser og nøkler, sikkerhet, investeringer, forsikring, arv og søstre. Hun er selve symbolet på hjem og familie, kyskhet og seksualitet, ritualer og hengivenhet.

Hennes negative aspekter inkluderer usikkerhet, manglende fokus, promiskuitet, segregering, hemmelige samfunn og familie problemer. Det kan være en frykt for sex eller intimitet. Fornektelse kan være en stor del, når hun er negativ.