Maskuline Mestere

Merlin (også kjent som Merddin, Myrddin, Lerlyn og Emrys) representerer den gamle vise trollmannsarketype. Han er kjent som en maktfull magiker, en spirituell lærer og en psykisk visjonær.

Merlin gleder seg over å gi lysarbeide «en magisk hånd med» imidlertid er han alltid varsom med at vi anvender vår «indre trollmann» i den spirituelle tjenestes navn og ikke med selviske mål for øye.

Melchizedek er én av de gamle, vise kosmiske eksistenser som leder Melchizedek-ordenen. Dette broderskapet organiserer Mysterieskolen, som inneholder hemmeligheter om Gud, Universet og den sanne historie om planeten, og som nå arbeider for å etablere himmelen på Jorden.

Jesus var en høyesteprest i Melchizedek-ordenen. Alle mennesker tilhører på et eller annet plan denne orden. Melchizedek's navn betyder «Rettferdens Konge» eller «Sann og betydningsfull Konge».

Han leder en «omstillingsstasjon» gjennom hvilke strømmer de forskjellige av regnbuens farger, disse farger er de universelle vibrasjoners energier, som alt utstråler, planetene, stjernene, tankene og følelsene.

Ashtar er leder og ansvarlig for Ashtar Kommandoen. Han er et multidimensjonert vesen, som kan være til stede i mange planetariske systemer og i mange dimensjoner på samme tid.

Han er ikke opprinnelig fra dette Univers. Via Venus kom han hit for å tjene menneskeheten og Jorden i overensstemmelse med de Guddommelige Prinsipper og Kosmiske Lover.

Han er som en bror til Sanat Kumara og jevnbyrdig med ham i en utviklingsgrad, som ligger meget høyt over en jordisk Mester. Sammen med Sanat Kumara og Lady Venus utfører han ofte planetarisk energiarbeidet.

Ved beslutningen om at gå fra Engler/Deva Evolusjonen og inn i, hva man kaller Adam Hu-Man evolusjonen og den menneskelige Adam Kadmon form, kvalifiserte han seg til å bli Kommandør for den nydannede Flåte.

Uendelig mange andre stjernemennesker er tilknyttet Ashtar Kommandoen. De er omkring Jorden i en høyere vibrerende dimensjon. Igjennom årtier har de samarbeidet med Hierarkiet av jordiske Mestre, Englerike og Devariket. Deres fartøyer er av Lys.

Fra deres Guds-Selv skaper de former som lysskip eller stjerneskip (Merkabah). De har mange ansvarsområder, som blant annet sikrer, at det ikke blir utløst en Atomkrig, som ville få uoverskuelige konsekvenser for menneskeheten og Jordens vesen. Siden 1952 har overvåkningen vært intens.

Selv om mange mennesker kanskje ikke konkret og direkte har opplevd, at de er en del av noe større, at vi alle er en del av noe større, at vi alle er ETT, så er det ikke desto mindre sånn, det forholder seg.

Ashtar Kommandoens Stjerneskip er «Levende Organismer» av Kosmisk Lys. De manifesterer en energimessig base for skipets besetningsmedlemmer, imens de utfører deres oppgaver i forbindelse med Jorden. Flere romflåter samarbeider nå om reparasjon og oppgradering av hele Solsystemet.

Ashtar Kommandoen har også medlemmer inkarnert på Jorden. De er blitt født inn i livet som alle andre på Jorden, men deres spirituelle forløp har ikke noen opprinnelig tilknytning her. Det er dem man kaller Lysarbeidere og Stjernemennesker m.m.

Deres Høyere Selv kommer fra andre dimensjoner i andre verdener i andre Stjernesystemer. Mange Lysarbeidere på Jorden er, hva man kunne kalle en slags «Jord Personal» av Det Store Hvite Broderskap, Englerike og/eller Ashtar Kommandoen. De er forbundet med millioner av Lysskip, som omslutter Jorden og mottar direkte veiledning.

Ashtar Kommandoen søker å inspirere til Spirituell vekst og utvidelse av bevisstheten hos alt liv, og hjelper med å få alle tettere på deres Sanne Guddommelige Natur. De arbeider på å optimere Jordens magnetiske resonans, og på å tilføre alle mennesker Lys i deres Aura.

Dette gjøres for at harmonisere de eksisterende energier med de nye hurtigere vibrerende energier ved inngangen til Vannmannens Tidsalder. De er med til å vekke Lysarbeidere og etablere kontakt til alle, som velger å være åpne overfor dem.

Sanat Kumara er det mest ufattelige vesen på Jorden, og den som er gitt de mest feilaktige og misforståtte budskap om. Men Han ble redskapet hvor Den Planetariske Logo i kunne nedstige til den fysiske Jord.

Denne Ånd/Personlighet – forbindelse er ubrytelig under hele klodens eksistens.

Derfor disse tilnavn, «Det Store Offer», Jordens Indre Konge.

Den posisjon Sanat Kumara har, er oppnådd ved den æon-lange skole for kommende Planetariske Logos, en linje for identifikasjon og dirigering av kosmisk-psykiske energier, i deltagelsen omkring konstruksjonen av de nærmeste Skaper Guders Anthakarana på kosmiske planer.

Det er nødvendig både med den spesielle utdannelse, og med den Strålemessige harmoni, Sanat Kumara har med Den Planetariske Logos, at sammensmeltningen lar seg gjøre.

Sanat Kumara er den største Avatar, som har vært, er eller kommer, så lenge denne planet består. Han har ikke tatt ferie.

Omkring Sanat Kumara er det noen andre planetariske hjelpere, som f.eks. kalles Aktivitets Buddhaer.

Ordet «Buddhaer» har nok vært med til å skape en vis feilaktig oppfattelse, men forskjellen i utviklingsgraden mellom Sanat Kumara og f.eks. de rett kjente Verdenslærere, er kolossal.

Men det er forbindelsesoffiserer mellom diverse instanser.

I Hierarkiet av Mestre er det tre hovedavdelinger.

Deres ledere er:
Manuen, Viljeaspektet - 1. stråle
Kristus, (Maitreya) Kjærlighet - Visdomsaspektet - 2. stråle
Sivilisasjonsherren, Intelligensaspektet - 3. stråle

Vaivasvata Manu - 1 embete

Symbol for 1. stråle energi; Vilje og Kraft

Han er den, som utviklet den femte race, det tenkende menneske.

Det begynte for omtrent 100.000 år siden med utvelgelse av individer fra et av de siste atlantiske folkeslag.

Det er en Manu for hver race, og deres perioder overlapper naturligvis.

Manuen kjenner evolusjonsplanen og arbeider mye med bygge-devaene og elementene.

Den Planetariske Logos overfører Sine hensikter til Ham, via Sanat Kumara, som fokuserer all planetarisk energi i seg. Lignende overførsler skjer til de to andre avdelingsledere.


Manuens arbeidet er etter hvert blitt meget komplisert og interplanetarisk.

De store kosmiske vesener befinner seg på et bevissthetsnivå, hvor de fungerer som mellomledd mellom interplanetariske vesener (knyttet til selve Sol Logos) og det øvrige Hierarki. De er veiledere og «overordnede» for klodens øvrige høyt utviklede individer og koordinerer alle Hierarkiets oppgaver, da de er i brennpunktet for det lys, som skal fordeles over Jorden.

Herren Maitreya er dermed leder av Hierarkiet, samtidig med at Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos. Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte på planeten.

Herren Maitreya kjennes i kristendommen som Kristus, i islam som den Skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.

Gjennom den guddommelige kjærlighet og varme er Han forbundet med alle menneskers Sjeler og hjertesenteret.

Herren Maitreya og Herren Buddha representerer henholdsvis kjærlighets- og visdomsaspektet her på kloden.

Herren Maitreya er verdenslæreren, menneskenes og englenes lærer, som stimulerer religioner og filosofien frem mot en forståelse av Gud som Kjærlighet.

Herren Maitreya går nå inn i en ny utvikling, idet en mektig utstrømning fra Sol Logos Hjerte styrker Hans kapasitet til å forvandle Jordens mørke.

Derved går Han tettere på menneskeheten i den prosess, som benevnes Kristi gjenkomst i hjertene. Han ventes å inkarnere fysisk som Herren Maitreya Buddha om ca. 500 år, hvorved sivilisasjonen løftes inn i en begynnende sammensmeltning med Maitreyas Verden.

Han og Herren Buddha arbeider nå tett sammen for å bringe Den nye Verdensreligion igjennom. Den frigis gradvis over de neste 500 år.

De store kosmiske vesener befinner seg på et bevissthetsnivå, hvor de fungerer som mellomledd mellom interplanetariske vesener (knyttet til selve Sol Logos) og det øvrige Hierarki. De er veiledere og «overordnede» for klodens øvrige høyt utviklede individer og koordinerer alle Hierarkiets oppgaver, da de er i brennpunktet for det lys, som skal fordeles over Jorden.

Herren Maitreya er dermed leder av Hierarkiet, samtidig med at Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos. Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte på planeten.

Herren Maitreya kjennes i kristendommen som Kristus, i islam som den Skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.

Gjennom den guddommelige kjærlighet og varme er Han forbundet med alle menneskers Sjeler og hjertesenteret.

Herren Maitreya og Herren Buddha representerer henholdsvis kjærlighets- og visdomsaspektet her på kloden.

Herren Maitreya er verdenslæreren, menneskenes og englenes lærer, som stimulerer religioner og filosofien frem mot en forståelse av Gud som Kjærlighet.

Herren Maitreya går nå inn i en ny utvikling, idet en mektig utstrømning fra Sol Logos Hjerte styrker Hans kapasitet til å forvandle Jordens mørke.

Derved går Han tettere på menneskeheten i den prosess, som benevnes Kristi gjenkomst i hjertene. Han ventes å inkarnere fysisk som Herren Maitreya Buddha om ca. 500 år, hvorved sivilisasjonen løftes inn i en begynnende sammensmeltning med Maitreyas Verden.

Han og Herren Buddha arbeider nå tett sammen for å bringe Den nye Verdensreligion igjennom. Den frigis gradvis over de neste 500 år.

Herren Gautama Buddha
Var Visdommens og realismens store lærer. Han har i mange år medvirket ved den eldgamle Wesak-fest i Østen, hvor Han kanaliserte en dual kraftstrøm av Goodwill fra Den Planetariske Logos og, mere styret, fra Sanat Kumara.

I årene 1936 – 43 blev det ved Wesak fullmånene (i Tyrens tegn) arbeidet mer intenst på å gjøre verdenstjenerne i Øst og Vest, mere bevisste om kraft overførselen, og mere samarbeidsvillige i å formidle Goodwill ut i Verden. Siden da er Wesak blitt mer kjent i Vesten, hvor den nå feires som en av årets store høytider. Informasjon om Wesakfesten i bøker av eldre dato er ikke pålitelig. Mye er forandret, gjort sterkere og mere direkte.

Herren Gautama blev totalt løst fra Jorden av Sanat Kumara, og siden da er Gautama blitt gradvis fjernere. Han er på en Vei til høyere utvikling. Den Vei er ikke Veien til Planetariske Logos.

Herren Buddha har stått for Verdens Lys

Da Han inkarnerte som Gautama Buddha, underviste Han i Lysets og Visdommens prinsipper og anviste en vei ut av illusjonens verden.


Da Han trakk seg tilbake fra det fysiske plan, skapte Han et mektig lyslegeme, som siden da har stimulert vismenn, munker, nonner og yogier i Østen.

I sitt nye samarbeid med Herren Maitreya bringes lyset fra det kjærlighetslegeme, som skaptes ved Jesu død, til Østen, mens Vesten får tilført mere lys fra Buddhas lyslegeme.

Herren Buddha har dannet bro mellom Shamballa og Hierarkiet. Gradvis er Han nå ved å overta embetet som Jordens Indre Konge.

Herren Maitreya Kristus og Herren Buddha har representert henholdsvis kjærlighets- og visdomsaspektet her på kloden.

Litt om Buddhas lære
Buddhas lære om de fire hellige sannheter. Disse fire sannheter er formet etter det tradisjonelle vediske mønster som en leges diagnose og forskrift, identifiseringen av sykdommen, dens årsak, uttalelsen om, hvorvidt den kan helbredes, og beskrivelse av legemidlet.

Disse fire hellige sannheter dreier seg om: Lidelsen, lidelsens årsak, lidelsens opphør og veien, det vil si den åttefoldige vei.

Denne består av:
1) Rett anskuelse eller kunnskap
2) Rett beslutning
3) Rett tale
4) Rett handlemåte
5) Rett levesett
6) Rett streben
7) Rett ettertanke
8) Rett meditasjon eller selvfordypelse

Buddha ble født omkring 560 f.Kr. Han var en indisk fyrstesønn og stammet fra den fornemme Sakya slekt, som hadde hjemsted i Himalaya-området i den sydlige del av det nåværende Nepal. Det knytter seg mange legender til hans mors unnfangelse av ham og til hans fødsel.

Selve navnet Buddha er likesom Kristus ikke et egentlig personnavn, men en tittel, som betyder den opplyste eller den fult våkne. Ifølge den buddhistiske mytologi har det vært flere forgjengere, og det vil komme nye i fremtiden.

Buddhas virkelige navn var Siddhartha Gautama. Han ble også kalt Sakyamuni (den vise sakyer) eller Tahagata (den, som har vandret veien til ende, eller den, som vandrer i sine forgjengeres fotspor), en tittel som gis enhver buddha, men spesielt Gautama.

Det var Siddharthas møte med det forgjengelige liv, som hans far hadde forsøkt å skåne ham for, som fikk ham til å forsake et liv i rikdom og velstand for at søke det uforgjengelige og Virkelige.

En dag, da han tross farens forbud hadde forlatt palassets murer, møtte han for første gang lidelsen og sorgen i skikkelse av en syk, olding og et lik. Dette syn ga ham et voldsomt sjokk, og han så denne verdens forgjengelighet og stilte seg selv spørsmålet, om det fantes noe, som ikke var forgjengelig.

Det fortelles videre, at opplevelsen gjorde den ellers så muntre Siddhartha innadvendt og grublende, og en dag, da han var 29 år gammel, forlot han sin vakre hustru og nyfødte sønn for at begynne sin søken etter det uforgjengelige.

Han gikk i lære hos to vismenn, som innførte han i yogaen. Senere foretok han sammen med fem asketer botsøvelser i seks år. Men på et tidspunkt, da han var nær sultedøden, brøt han fasten og forlot aztekerne, hvoretter han levde et liv alene i dyp meditasjon.

Etter syv års vandring, studium, askese og fordypelse kom Siddhartha en dag til et vakkert sted, hvor han satte seg i dyp meditasjon under et fikentre, som nå kalles Bodhi-treet, hvilket betyr erkjennelsens tre. Han hadde satt seg med korslagte bein, rank og ubevegelig og med ansiktet vendt mot øst, og han tok den ugjenkallelige beslutning: «La hud, sener og ben tørke inn, la kjøtt og blod i mitt legeme tørke hen, jeg vil ikke forlate denne stilling, før jeg har nådd den fullkomne erkjennelse.»

Den første natt gjennomskuet Siddhartha Gautama sine tidligere tilværelses veldige kjede av reinkarnasjoner gjennom talløse oppståtte og forsvunne verdener. I den andre nattevakt så han utallige vesener forsvinne og bli gjenfødt og forstod, at de ble født på ny i kår, som sto i forbindelse med deres tidligere gjerninger. De høstet, hva de hadde sådd.

I den tredje natt ble tilværelsens sammenheng i en rekke betingede forhold av årsak og virkning (karma), åpenbare seg for ham.

Han hadde nå nådd den store opplysning og blitt en buddha. Mara, en personifisering av den store illusjon eller sanseverdenens hersker, måtte erkjenne, at han ikke lengre hadde makt over ham. Under Buddhas dype meditasjon hadde han nemlig forgjeves fristet ham, og etter den store opplysning søkte Mara til slutt å formå Buddha til å beholde den nyvinte viten for seg selv og gå inn i den nirvanske tilstand, det vil si en tilstand av absolutt viten og salighet, men Buddha valgte, beretter historien videre, å dele sin erkjennelse med andre, tilskyndet hertil av guden Brahma.

Buddha oppsøkte nå de fem asketer og holdt sin første så berømte Benarestale for dem. De ble de første munker i Buddhas orden. I 40 år vandrede Buddha omkring og forkynte sin lære, og da han var omkring de 80 år og følte døden nærme seg, samlet han sine utvalgte disipler omkring seg for å gi dem sine siste anvisninger. De siste ord, som han uttalte, innen han fordypede seg i meditasjon og gikk over i befrielsen i nirvana, var:

«Alt er forgjengelig. Arbeid derfor på deres frelse av all kraft.»

Buddha begynte Benarestalen med å si, at det i livet fantes to ytterligheter, som man måtte unngå: et liv i sansenytelse og et liv i selvplageri, som kun ville binde mennesket til forgjengelighetens hjul eller karma.

Alt i verden er foranderlig og forgjengelig. Elementerne i den fysiske verden danner ustanselig nye kombinasjoner, som gjensidig er avhengige av hverandre for igjen og oppløses.

Selve mennesket er ifølge Buddha sammensatt av fem grunnbestanddeler (Skandhas):

1) Den materielle form
2) Følelsen
3) Forestillingene
4) Anlegg og drifter
5) Bevisstheten

Disse elementer påvirker gjensidig hverandre, og all fysisk og psykisk aktivitet kan føres tilbake til disse faktorer.

I Buddhas vei er det viktig å fastslå, at mens upanishade-tenkerne setter alt inn på at finne en sjel og bestemme dens vesen, så forkaster Buddha en sådan. Han finner i hvert fall, at det ikke er umaken verd å søke en sådan, fordi alle de prosesser, som virker i et individ, ikke krever en permanent bærer av personligheten — så vel fysiske som psykiske prosesser kan forklares som produkter av de fem elementer, som ingenlunde er i besittelse av noen form for bestandighet.

Buddhisten vil søke å gjennomskue og forstå livets sammenheng og årsakskjeden (nidana), som han kaller denne prosess fra begjær til eksistens og gjenfødelse, utgjør uten tvil den viktigste del av den buddhistiske lære og er kjernen i Buddhas forkynnelse.

«Han avløser derved den brahmanske askets filosofiske grubien over guddommen og tilværelsens vesen med en analyse av det menneskelige sjeleliv. Han setter m.a.o. psykologien på metafysikkens plass.»

Buddhismen nådde sitt høydepunkt i det 3. årh. f.Kr. under den indiske keiser Asoka, men ble deretter langsomt fortrengt av den folkelige hinduisme. I mellomtiden hadde buddhismen dog bredt seg vidt omkring og antatt forskjellige former alt etter som påvirkning, som den stedlige kultur utsatte læren for. Etter utbredelsen spaltede buddhismen seg grovt sagt i to hovedretninger, nemlig Hinayana (det lille fartøy eller vogn), som holdt seg til den eldre form og Mahayana (det store fartøy eller vogn), som har et bredere og mere folkelig preg.

I Birma, Siam og Ceylon dominerer Hinayana, mens Mahayana ble utformet i Kina, Tibet, Mongolia og Japan.

Innenfor Hinayana må den enkelte selv utvirke sin egen frelse. Buddha har anvist målet og belært om veien til opplysning gjennom meditasjon og andre religiøse bestrebelser.

Mahayana-buddhismen legger derimot vekt på forestillingen om en frelser. Det vil si, at mange mennesker ved Buddhas nåde, vil nå bli frelst til den annen bredde av livets og dødens flod i det store fartøy.

Den japanske Zenbuddhisme er den gren av buddhismen, som i dag er best kjent over hele verden. Ordet Zen er en forvrengning av det kinesiske Chan, som var betegnelsen for Buddhas lære i Kina. Denne lære, som hadde fått et taoistisk islett, kom til Japan i det 12. årh. og delte seg i to sekter, Rinzai-grenen som er eldst og Soto, som har en større utbredelse.

De to grener er i virkeligheten temmelig ens. De legger begge stor vekt på meditasjon, men Soto legger større vekt på bokstudier og en mildere vei til den høyeste opplysning end Rinzai-skolen, som går inn for en mere drastisk teknikk. Denne går blant annet ut på å stille novicen gåter eller bisarre spørsmål, et såkalt koan, som tilsynelatende er uløselig. Herigjennom søker Zen mesteren å bryte hans logiske tankebane og føre ham tilbake til »nullpunktet«, som er ensbetydende med satori, hvilket vil si en momentan opplysning.

Skjønt buddhismen bredte seg over hele India og som nevnt nådde sitt høydepunkt omkring 300 f.Kr., ble den langsomt fortrengt av hinduismen og var i 1200-tallet nesten komplet forsvunnet.

I mellomtiden var Upanishadernes filosofi fremstått i en utviklet og rikere form i Bhagavad Gita, som er hinduenes foretrukne hellige skrift eller bibel. Bhagavad Gita er et religionsfilosofisk dikt, som er en del av det store helteepos, Mahabharata fra omkring 300 f.Kr. Bhagavad Gita er et skrift om yoga, som betyr forening, og skriften handler om, hvorledes hovedpersonen Arjuna når til en forening med Guddommen, Shri Krishna.

Eksempelvis lyder Shri Krishnas anvisning således: «I tanken må du ofre alle handlinger til meg, fest deg utelukkende ved meg, ta din tilflukt til skjelneevnens yoga og tenk stadig på meg.»

I Bhagavad Gita skildres i motsetning til Upanishaderne en allmektig, personlig Gud, som kommer mennesket til unnsetning, likesom det legges vekt på, at det ikke er nødvendig å forsake verden og drive askese for å oppnå enhet med Gud:

«Ikke ved Vedastudium, eller ved botsøvelse, ikke ved gavmildhet eller offer kan man komme til at se meg i den skikkelse, du har sett meg i. Men ved kjærlighet til meg alene kan man i sannhet erkjenne meg, og få meg å se i den skikkelse og komme til mig, Arjuna.»

Mesteren Morya arbeider på 1. stråle under ledelse av Manuen (guddommelig leder av menneskeheten), som har hovedansvaret for den nåværende menneskehets politiske og fysiske utvikling.

Som 1.stråle Mester er det Moryas hovedoppgave å påvirke det politiske system på kloden, da Guds Vilje kan uttrykkes gjennom de politiske beslutninger, som passer inn i menneskehetens utviklingsplan.

Han fungerer derfor som inspirator for fremsynene og idealistiske statsmenn overalt i verden.

Morya har mange elever, som trenes opp til 1.stråle oppgaver under hans veiledning, og han samarbeider med og inspirerer esoteriske grupper og organisasjoner overalt i verden. 

Et samarbeide med Morya betyder oftest en streng disiplinering, da kraft- viljeaspektet er en meget sterk energi, som først uttrykkes rent på et meget høyt nivå.

Morya sies å ha vært inkarnert som Kong Arthur i det 5. og 6. århundrene og som Thomas Moore i det 15. århundrene (kjent for «Utopia»). Han skrev i en annen kjent inkarnasjon dikt for at bløtgjøre sin natur etter mange inkarnasjoner som hersker.

I slutten av det 19. århundret var han en av de drivende krefter bak Teosofisk Samfunn, som skulle bibringe menneskeheten større forståelse for livets skjulte sider og for Planen for menneskehetens utvikling.

I det 20. århundret har han inspirert en rekke bøker gjennom sin disippel Helena Roerich.

Mester Jupiter er Indias åndelige regent, og alle mestre ser opp til ham som den eldste blant dem. Navnet Jupiter stammer fra sanskritbetegnelsen dyaus pita = Himmelens Fader. Hans hovedoppgave er å smi Indias mange slags folk sammen til en helhet.

Ellers fungerer han på lignende måte som Morya, som Mester på 1. stråle.

Djwhal Khul arbeider på 2. stråle for Kjærlighet og Visdom.

Djwhal Khul er også kjent som Mesteren D.K. Han er den av visdommens mestre, som er blitt kjent igjennom især Alice Baileys forfatterskap. Han skrev, via telepati, 20 bøker gjennom Alice Bailey, som fungerte som hans sekretær gjennom 30 år fra 1919 til 1949.

Det sies at han også delvis, sto bak Madame Blavatskys bøker. D.K. leder en andre stråle ashram, som er et stort undervisningssted og som heter Visdommens Tempel (hall). Dette tempelet på det eteriske plan, ligger som et stort naturtempel over fjellområdene i Kashmir.

Mesteren Djwhal Khul, eller mesteren D.K., som han ofte kalles, er en adept på andre stråle for kjærlighet-visdom. Han har tatt innvielse som den siste av adepterne, idet han har tatt den femte innvielse i 1875 og derfor besitter det samme legeme, som ved innvielsen. De fleste av de andre mesterne har tatt den femte innvielse i et tidligere legeme. Mesteren Djwhal Khul er tibetaner, og han har ikke noe ungt legeme. Han er mesteren Koot Hoomi meget hengiven, og han bor i et lite hus ikke langt fra mesterens større hus.

På grunn av hans villighet til å tjene og til å gjøre hva som helst, som er nødvendig, er han blitt kalt for «Mestrenes Budbringer». Djwhal Khul er i besittelse av umåtelig stor lærdom og kjenner mere til strålene og de planetariske hierarkier i vårt solsystem enn noen annen i mestrenes rekker.

Han arbeider med dem, som utøver healing, og samarbeider ukjent og usynlig med dem, som søker etter sannhet i verdens store laboratorier, med alle dem, hvis alvorlige hensikt det er å bringe healing og trøst til verden, samt med de store, filantropiske verdens- omspennende bevegelser som for eksempel Røde Kors.

Han tar seg adskillige av de andre mestrenes elever, som kan ha gagn av hans belæring, og innenfor de siste tiår har han avlastet både mesteren Morya og mesteren Koot Hoomi for en hel del av deres undervisningsarbeidet, idet han fra dem har overtatt noen av deres elever og disipler for en nærmere bestemt tid.

Mesteren Djwhal Khul arbeider likeledes i stor utstrekning med visse grupper av eternes devaer, med healingsdevaene, som samarbeider med ham for å helbrede noen av menneskehetens fysiske lidelser. Det var ham, som dikterende en stor del av den meget betydningsfulle bok, Den hemmelige lære, og som viste H.P. Blavatsky mange av illustrasjonene og ga henne mange av de data, som kan finnes i denne bok.

Mantra for Enhet

Menneskene er ett og jeg er ett med dem.
Jeg søker å elske, ikke og hate.
Jeg søker å tjene uten å gjøre krav på gjengjeld.
Jeg søker og heale, ikke skade.
Må livssmertene etter hvert gi belønning
i form av lys og kjærlighet.
Må sjelen kontrollere min ytre form,
mitt liv og alt som skjer i det.
Må visjonen og innsikten komme,
slik at fremtiden tydelig viser seg.
La indre Enhet herske og ytre skiller forsvinne.
La kjærligheten råde i verden.
La alle mennesker, finne den kjærlighet
som er uten betingelser.

Mester DK

Koot Hoomi (Kuthumi) deler sammen med Jesus og Herren Maitreya verdenslærer- embetet under 2. stråle, hvorfra kjærlighetselementet i menneskers hjerter stimuleres.

Dette skjer blant annet ved, at han likesom andre 2. stråle mestre, søker og levendegjøre religiøse, filosofiske og filantropiske bevegelser, så de bedre kan medvirke til, at menneskets Hjertechakra åpnes, og til at vi lærer å oppfatte menneskeheten som en enhet.

Koot Hoomi var sammen med Morya og Greven av Saint Germain inspirator bak det Teosofiske Samfunn fra 1875.

I dette århundre søker han blant annet å forene Østens og Vestens tankegang, således at veien blir banet for den religiøse eller ånds vitenskapelige impuls, som vil forene Øst og Vest så vel som religion og vitenskap.

I sitt tette samarbeidet med Herren Maitreya formidler han det gylne illuminerende lys, som forener hjerte og det 3. øye.

Koot Hoomi er især kjent fra sin inkarnasjon som den store greske matematiker Pythagoras (580-500 f.Kr.), som skapte en okkult skole og gjorde store oppdagelser innenfor matematikk, geometri, musikk og astronomi, og fra sin inkarnasjon som Frans av Assisi, som ofte anses for at være den katolske kirkes største helgen, kjent for sin tette samhørighet med planter, dyr og mennesker, som skyldes en tett overstråling av Herren Maitreya.

En kontakt med Koot Hoomi vil oppleves som et møte med et meget kjærlig, mildt og tålmodig vesen.

Mesteren Koot Hoomi, som også er meget kjent i vesten og har mange elever overalt, stammer fra Kashmir, selv om familien opprinnelig kom fra India.

Han er også en innviet av høy rang og er på andre stråle for kjærlighet-visdom.

Han er en mann med et edelt utseende, høy, skjønt noe spinklere bygd enn mesteren Morya. Han har en lys hudfarge med gyldenbrunt hår og skjegg. Øynene, som er vidunderlig dypblå, synes at utstråle tidsaldrenes kjærlighet og visdom. Mesteren Koot Hoomi. har stor erfaring og en bred utdannelse, idet han opprinnelig er utdannet på et av de britiske universiteter og taler flytende engelsk.

Han er umåtelig belest, og alle gjengse bøker og al litteratur på forskjellige språk finner vei til hans studiekammer i Himalaya.

Han befatter seg i stor utstrekning med og belivet visse av de store filosofiske retninger og interesserer seg for en rekke filantropiske virksomheter.

Han er blitt overdratt det verv hovedsakelig å stimulere manifestasjonen av den kjærlighet, som ligger latent i alle menneskers hjerter, og i menneskehetens bevissthet å vekke sansen for broderskapets fundamentale kjensgjerning.

Spesielt i denne tid interesserer Mesteren Morya, Mesteren Koot Hoomi og Mesteren Jesus seg sterkt for arbeidet med så vidt mulighet til å forene østerlandsk og vesterlandsk tenkning, således at Østens store religioner og den senere utvikling av den kristne tro med alle dens mange forgreninger kan være til gagn for hverandre.

Det er et håp, at det til sist vil oppstå en stor universell kirke.

Mester Lanto er leder (Chohan) på 2. stråle etter Kuthumi.

Symbol for 2. stråle; Kjærlighet - Visdom - Intuisjon

Han var engang en kinesisk keiser, og han har nå en del organisatorisk arbeid internt i Hierarkiet.

Mesteren Jesus er på alle stråler, men har likesom Kuthumi en særlig funksjon på kjærlighets-visdomsstrålen i et tett samarbeide med Herren Maitreya. I 2000 år har han vært 6. stråles Mester, fordi denne stråle svarer til den energi, som har bestrålt Jorden i Fiskens Tidsalder, som han innledet.

Som 6. stråle mester sto han for religiøs hengivenhet og hadde som oppgave å sørge for en stimulering av det indre lys i den kristne kirke, således at Kristus-impulsen kunne endre Vestens mennesker mest mulig, så de kunne forberedes til Vannbærertidsalderens nye frekvens.

Kristus-impulsen gikk inn i klodens aura, da Jesus stilte seg til rådighet for et mektig vesens kraft i Palestina for 2000 år siden.

Det drama, som skjedde i forbindelse med Jesu korsfestelse, var av en kosmisk natur, idet Solvesenet, Den Kosmiske Kristus, inkarnerte noe av sitt vesen i Jorden, hvorved klodens aura ble endret så mye, at en langsom lysning i menneskehetens bevissthet begynte.

Jesus utførte sine mirakler, fordi han under sitt ytre virke smeltet mer og mer sammen med Herren Maitreyas bevissthet, inntil de til sist ble ett. Hans oppgave var å fortelle om kjærlighetens vekkelse, å demonstrere åndens seier over materien og gi den forståelse, at Gud er kjærlighet. Han innledet en ny vei, Golgata-veien, som fører til guddommelig kjærlighet gjennom et engasjement i menneskelige lidelser og gjennom en oppofrelse for Jorden. Innvielsesveien fikk derved en ny dimensjon.

Jesu fysiske inkarnasjon var et viktig ledd i hans egen innvielsesprosess, og elementer har vært anvendt som forbilder for innvielsesveien i Europas hemmelige broderskap. Kristusbegivenheten kunne dermed både tolkes av de brede masser og av de få innviede. Den kristne kirke fikk mulighet for å henvende seg til massene ved den grove utlegning av Jesus som frelser, mens de, som hadde mulighet for en dypere forståelse, fikk denne gjennom filosofiske strømninger, hemmelige broderskap og mystikernes lære i og utenfor klostrene.

Jesus er ved at gjennomgå Kristusinnvielsen (den 7. innvielse). Hans engasjement ligger mest i Vesten og Mellom-Østen. Han vil inkarnere i begynnelsen av det 21. århundre som Ørnen, som skal bekjempe de negative krefter på det fysiske plan og derved være med til å forberede veien for Herren Maitreyas fysiske inkarnasjon.

Symbolet for 3. stråle energi er Hellig Ånd

Venetianeren Paul er 3. stråles Mester og står for blant annet klodens musikalske energistråle.

Hans særlige interesse er å få mennesker til å utvikle seg ved å utfolde skjønnhet i alt, hva de foretar seg.

Han utstråler i særlig grad smaragdgrønn og laksefarget rosa lys og stimulerer hjertesenteret.

Et av hans særpregene områder er den detaljerte manifestering av Den nye Tids guddommelige love.

En annen spesiell oppgave er å hjelpe innviede med å ta den 3. innvielse.

Venetianeren Paul har hatt mange inkarnasjoner her på jorden, som har vært mye preget av velgjørenhet, skjønnhet og kreativitet.

Han arbeider for å innvie og balansere Hjertechakraet og for at vi skal utvikle toleranse og kjærlighet for hverandre.

Hans siste jordiske liv var som den italienske Paolo Veronese (1528-1588), en stor renessanse kunstmaler fra Italia. Her brøyt han blant annet med de mere tradisjonelle og stive måter at male religiøse bilder på. Han var overbevisst om at skjønnhet var den mest kraftfulle katalysator til spirituell opplysning.

I en tidligere inkarnasjon var han i Egypt og arbeidet som esoterisk arkitekt, hvor man blant annet arbeidet sammen med El Morya, og han har også hatt liv som kunstner i Inkariket.

Navnet Maha betyder stor og Chohan «Herre eller Mester» - altså Stor Mester.

Disse vesener som har denne tittel betegnelse er høytstående åndelige vesener (bevisstheter) av forskjellige grader.

Maha Chohan på bildet er den Helligånd og han representerer Guddommens 3. aspekt på planeten Jorden. Han står for den Helligånds flamme, som trøster og som gir liv og vitalitet på det ytre plan.

Han står likeledes for oppbygningen av menneskehetens sivilisasjon under 3 og 7. stråle energi.

Det vil si at han på 3. stråle og Mesteren R eller Greven av Saint Germain på 7. stråle samarbeider i oppbygningen. Det er så meningen senere, når tiden er inne, at Greven skal overta embetet som Sivilisasjonens Herre = Maha Chohan

Maha Chohan er den som ser - holder øye med de store tegninger/linjer i oppbygningen av Jordens sivilisasjoner og som holder «øye» med oppbygningen av det nye og nedbrytning av de gamle elementer på Jorden, som ikke fungerer etter hensikten, planen mer.

Maha Chohan er også den store bevissthet, som har med oppbygningen og vedlikeholde av Jordens naturområder, til dette har han store underavdelinger i sitt departement (avdelinger).

Hvis du under meditasjon – klarsyn, klarhørsel og lignende har «sett» et stort øye manifestere seg ovenfor deg eller like foran deg - er det fra Maha Chohans avdeling.
Dette øye oppleves rolig iakttagende og kommer det til deg i en meditasjon eller lignende, så bli ikke redd. Det blir tiltrukket av energien, som du sitter i eller har kanalisert. Skulle du oppleve dette, så opprett gjerne en mental dialog med dette «øye» og den bevissthet, som er der. Det er bare å vite, at denne bevisstheten er i stand til å oppfylle ditt ønske øyeblikkelig, så bli ikke redd, hvis din bønn eller anmodning blir oppfylt på stedet.

Ser du en Due under meditasjon eller lignende indikerer dette likeledes, at Helligånds energien er til stede (i manifestasjonen) og hjelper til. Fysisk er det så sannsynlig, at du ser noen av de Devaer - Engler som hører til under Helligåndens regi. Det er en deilig opplevelse, så bli ikke redd for sånne manifestasjoner og opplevelser - de er 100 % helt naturlige og HUSK - gjerne opprett en mental dialog med disse deilige og vakre manifestasjoner av Helligånds vesener.

Symbol for 4. stråle energi; Harmoni, Skjønnhet og Renselse>

Serapis Bay arbeider med å balansere og aktivere den nødvendige energi innenfor all skjønnhet og kunst.

Han arbeider tett sammen med Englene og Devariket, hvor han blant annet hjelper inkarnerte engler, og dem som arbeider med healing og harmonisering av naturen.

Serapis Bay var med til å transportere oppstigelsesflammen fra Atlantis til Luxor i Egypt.

Han hadde stor innflytelse på Egypternes religiøse og politiske liv. Han var blant annet farao Amenhotep III, også kalt «Den storslåtte».

Hans omfattende bygningsverker innbefattede blant annet Templet av Luxor, som i dag på det eteriske nivå sies å være et Tempel, hvor Serapis Bey holder oppstigningsporten åpen.

Serapis Bay inkarnerte senere som Leonidas, kongen av Sparta.

Til Serapis Beys retreat kommer kunstnere, musikere, billedhuggere, arkitekter, planleggere - de som tjener på den fjerde stråle, så vel som de mest stålsatte disiplene på den andre stråler - for at uttrykke renhet, harmoni, rytme, balanse og perfeksjon i enhver form.

Hilarion leder den vitenskapelige og logiske stråle 5. stråle, og er i dette århundre især beskjeftiget med at få ikke-religiøse mennesker til å vende deres oppmerksomhet mot det indre i livet for derved å gjenoppta den guddommelige indre styrelse.

Blant annet har han stimulert den spiritistiske bevegelse og parapsykologien for å gi klodens befolkning en forståelse av, hva som skjer, når vi «dør», som motvekt til tidens materielle livssyn.

Hilarion er kjent fra sin inkarnasjon som apostelen Paulus, hvor religiøs iver og vitenskapelig grunninnstilling, kjennetegnet hans virksomhet. I et senere liv stiftede han munkevesenet i Palestina, og nå stimulerer han forskningen innenfor legevitenskap og utbredelsen av healing.

Som leder av Sannhetens Tempel på Kreta søker han å bringe en ny viten om Kristi gjenkomst til Jordens aspiranter og disipler.

Mesteren R er en meget aktiv Mester i denne tid, fordi han som 7. stråle Mester står for den fiolette flamme, Vannbærertidsalderens energi, og samtidig er ved å overta embetet som Sivilisasjonenes Herre, Maha Chohan.

Han er mest kjent under navnet Greven. Grevens viktigste arbeidsområde er Vesten, hvor han gjennom mange inkarnasjoner har interessert seg for det politiske og vitenskapelige liv så vel som andre områder av sivilisasjonen.

Saint Germain har vært meget tett knyttet til det fysiske plan, selv etter at han kunne frigjøre seg derfra, og i perioder har han hatt nesten ubrutte inkarnasjoner.

Mesteren R's evner er enestående allsidige. Herom vitner hans inkarnasjoner som banebrytende tenker innenfor vitenskap, politikk, filosofi og okkultisme igjennom Europas historie.

Fra denne inkarnasjonsrekke kan nevnes Merlin, Thomas Bacon, Chr. Rosenkreuz og Francis Bacon.

I sin inkarnasjon som Greven av Saint Germain (1710-1822, årstallene usikre) forbløffet han datidens adelige kretser, med sine evner til å kunne kjenne avisers og bøkers innhold uten å ha lest dem, til å snakke adskillige språk flytende, til tilsynelatende ikke å spise, til at lage gull og især til at kunne holde sitt legeme i samme ytre tilstand (ca. 40 år gammel) i over et halvt århundre.

I den inkarnasjon spilte han en rolle som rådgiver og inspirator bak mange av de avgjørende politiske endringer i Europa og USA, likesom han var inspirator bak meget religiøs og musikalsk nytenkning. Greven var her et eksempel på, hvorledes Mestrene hyppigst virker bak kulissene, selv når de er inkarnerte.

Blant Grevens store bidrag til Vestens utvikling kan nevnes dannelses idealere, hemmelige broderskap, frihets idealere, vitenskaps idealere og ikke minst intelligensens høynelse.

Som strålemester for Vannbærertidsalderen arbeider han nå for større internasjonalisme i økonomi og politikk så vel som i alle menneskers bevissthet.

Greven av Saint Germain vil fremover kjennes som Mesteren R, som er den nye Maha Chohan, Sivilisasjonenes Herre. Han er nå en Kristusinnviet, som ut fra sitt nye embete kan betraktes som Den nye Tidsalders Fader.

I det nye embete vil han søke å løfte hele menneskehetens sivilisasjon gjennom den meget vanskelige omstilling av politikk, utdannelse, det økonomiske system, vitenskap og kunst.