Den Store Invokasjon

Den Store Invokasjon - Er en verdensbønn som ikke tilhører noen spesiell religion. Den er formidlet av Mester D.K. (Djwhal Khul) gjennom Alice A. Bailey.

For ca. 70 år siden var det vanskelig å oversette de eldgamle påkallelses formuleringer som Kristus anvendte. Disse formuleringer er kun syv i antallet.

Men det var mulig å uttrykke deres allmenne betydning på engelsk, og selv i denne lengre versjonen på fire strofer er det fylt med kraft når den frem sies med mental intensitet, overbevisning og pasjonert formål.

Ordet «mennesker» kommer fra manas (tanke), eksistenser som tenker (forhåpentligvis) og i betydningen mennesker av begge kjønn.

Denne vakre og kraftfylte Invokasjon er gitt til mennesker fra alle trosretninger. Kjærlighet er Universets motiverende kraft bak alle aspekter av det Guddommelige, av Gud.

Begrensningen av de onde krefter fra Kosmos, av de frafalne og organiserte onde i verden, sett igjennom både verdenskrigen og, alvorlig talt, også i våres tid, krever en oppbydelse av Krefter som ligger utover de menneskelige.

Dette betyr påkallelse av Lyset og Kjærligheten og Kraften fra Mestrenes Hierarki hvor Kristus er øverste leder, og fra Sentret hvor Guds Vilje er kjent, også kalt Shamballa, som kan påkalle enda høyere Krefter og Eksistenser når dette er nødvendig, som for eksempel Himmelske Eksistenser og spesifikke Guder som skaper stjernene i deres baner.

Den Store Invokasjonen kan anvendes av alle esoteriske grupper, triangler og individer hele tiden; men spesielt rundt fullmåne.

En dag vil menneskeheten nesten selv være i stand til å 'forsegle døren til det onde'.

Det betyder ikke at det blir lagt lokk på åpningen til et underjordisk helvete, eller bekjempelsen av individuelle selviske problemer; men å forebygge at det såkalte komiske onde trer inn i våres Verden, og dette gjøres ved at mobilisere Lys, Kjærlighet og God Vilje.

Fra Lysets Kilde i Guds Sinn

La Lyse strømme inn i
Menneskers Sinn


La Lyset komme til JordenFra Kjærlighetens Kilde i
Guds Hjerte

La Kjærlighet strømme inn i
Menneskers Hjerter

Må Kristus komme tilsyne
på Jorden og i Hjertene


Fra Senteret hvor Guds Vilje
er kjent

La Hensikt lede Menneskers
små Viljer

Den Hensikt som Mestrene
Kjenner og Tjener


Fra Senteret vi kaller Menneskeheten

La Planen for Kjærlighet og Lys Fullbyrdes

Må den forsegle døren til det onde

La Lys og Kjærlighet og Kraft
gjenopprette Planen på
Jorden