De astrologiske aspektene

Forholdet mellom planetenes posisjoner kalles aspekter.

Planetenes kosmiske energier i plasseringen i Zodiakens tegn og hus påvirkes også av hvordan planetene til enhver tid står i gradsforhold til hverandre. Noen kombinasjoner styrker planetenergiene på en hjelpsom måte, mens andre virker mer forstyrrende. Forholdet mellom planetenes posisjoner kalles aspekter.Du har hørt om aspekter om du kjenner begrepene Opposisjoner, Kvadraturer, Trigoner eller Konjunksjoner. Når to planeter står i samme tegn i Zodiaken og relativt nær hverandre er de i Konjunksjon. Hvis to planeter er direkte overfor hverandre, er de i Opposisjon. Hvis to planeter står i 90 graders forhold til hverandre er de i Kvadratur. Er to planeter i 60 graders vinkel til hverandre er de Sekstil, og er de 120 grader fra hverandre er de Trigon. Aspektene dannes altså når det er et nøyaktig vinkelforhold mellom planetene.

Astrologien tillater et lite slingringsmonn på pluss/minus noen grader (1 til 7 grader fra hverandre avhengig av planet). Virkningen av et aspekt mellom to planeter er sterkest når den raskeste planeten er i nøyaktig vinkel med aspektet. Men virkningen av aspektet kan merkes over flere grader, avhengig av hvilke planeter som er involvert og om det er viktige eller mindre viktige aspekter. Aspekttolkningen er også betinget av hvorvidt planetene er plassert i tegn med like eller motstridende elementer og kvaliteter. For eksempel består kvadraturene som regel av planeter i samme kvalitet, men i elementer som står i konflikt i forhold til hverandre (f.eks. ild og vann). Trigonene består av planeter av samme element, og som er stimulert av forskjellige kvaliteter. Aspektene betegnes ikke som gode eller dårlige, men heller som harmoniske eller uharmoniske. Uharmoniske aspekter indikerer stress, men disse kan virke konstruktivt om du lærer å forstå og håndtere dem.

Aspektene:

Konjunksjon
(0 grader)

Sekstil (60 grader – to tegns avstand)

Kvadratur (90 grader – tre tegns avstand)

Trigon (120 grader – fire tegns avstand)

Opposisjon (180 grader – seks tegn fra hverandre)

Halvsekstil (30 grader – et tegn fra hverandre)

Halvkvadratur (45 grader – et halvt tegn fra hverandre)

Sesquikvadrat (135 grader – fire og et halvt tegn fra hverandre)

Kvinkuns (150 grader – fem tegn fra hverandre)

Beskrivelse av aspektene

Konjuksjon (0 grader)
Hverken hamonisk eller uharmonisk, dette aspektet smelter sammen og intensiverer planetenes energier. Gir kraft og tyngde til de involverte planeter. Indre spenninger kan oppstå om planetene har motstridende natur.

Sekstil (60 grader)
Harmonisk aspekt som understøtter din bevegelse mot realisering av personlige mål, men krever en aktiv og bevisst innsats av deg for at energien skal kunne nyttiggjøres. Viser til dine potensialer og ressurser.

Kvadratur (90 grader)
Uharmonisk aspekt som bringer spenning og hindringer som du må overvinne for å oppnå forandring. Det tvinger deg til å velge mellom indre ønsker og behov som står i konflikt med hverandre.

Trigon (120 grader)
Harmonisk aspekt hvor samspillet mellom energiene glir lett. Gir indre ro og fare for latskap. Du har lett for å uttrykke deg her, og kan oppleve mye medgang og fordeler uten særlige anstrengelser.

Opposisjon (180 grader)
Uharmonisk aspekt, gir indre spenninger på grunn av motstridende ønsker og drivkrefter representert av de forskjellige planetene som er involvert. Dynamiske spenninger i forhold til andre mennesker, hvor du gjerne må inngå kompromisser og lære samarbeid for å oppnå harmoniske forhold vekst.

Halvsekstil (30 grader)
Et harmonisk aspekt som i fødselshoroskopet ansees som viktig av enkelte astrologer. Virkning som sekstilet, men mindre kraftfullt. Kan formidle virkningen av andre uharmoniske aspekter.

Halvkvadratur (45 grader)
Uharmonisk aspekt som kan gi friksjon og irritasjon mellom planetene som er i aspekt. Kan gi en del stress og spenning.

Sesquikvadrat (135 grader)
Mindre virkningsfullt enn halvkvadraturet, kan gi irritasjon, ergrelser og uenighet.

Kvinkuns (150 grader)
Et uharmonisk aspekt som indikerer et behov for endring avhengig av hvilke planeter som er involvert. Et bevisst ønske og pågangsmot er nødvendig for vekst og forandring.