Overgangen
til en Ny Jord

Vannbærerens Tidsalder er her, og Planeten vår er i prosessen med overgangen til en Ny Jord. Dette er et stort skifte som er kulminasjonen av skiftene og energiarbeidet, som er blitt gjort på Jorden siden 2011-2012.

Vi holder på å løsrive oss fra den gamle tredimensjonale virkelighet. Det betyr at vi ikke lenger vil være begrenset av kollektiv forventning, men vil være frie til å skape våre egne fortellinger og historier som uttrykker det vi ønsker å oppleve i våre fysiske og materielle liv. 

Energi- og Lyskropp skiftene som vi har opplevd de siste 10 årene eller lengre, er beregnet til å fri oss fra den gamle kollektive matrisen og omforme vårt DNA, slik at vi kan fungere innenfor denne flerdimensjonale virkeligheten som er forbeholdt den femdimensjonale Jorden.

Ved dette magiske øyeblikket i Jordens historie, eksisterer vi faktisk på to steder samtidig, kanskje uten en gang å være klar over det. Vi eksisterer på den «gamle» Jorden på en daglig basis, men vi eksisterer også på den Nye Jorden hvis vi bevisst høyner frekvensen vår, for å tillate oss å komme inn på den Nye Jorden. Disse to versjonene av Jorden eksisterer på samme tid i det samme verdensrommet, men i forskjellige dimensjoner.

Det er viktig å gjenkjenne når du er i et tredimensjonalt verdensrom og når du er i et fem dimensjonalt verdensrom og høyere. Du vil selvfølgelig bli i stand til å føle svært klart og tydelig hva slags verdensrom og dimensjoner du vibrerer i, ved hjelp av dine reaksjoner. Hvis du føler deg stresset, engstelig eller sint, så er du i et tredimensjonalt verdensrom. Hvis du føler deg avslappet og tilfreds, kreativ og lykkelig og fredfylt, så er du i et femdimensjonalt verdensrom.

Det er ikke noe rart at våre fysiske kropper blir påvirket av denne energiprosessen, slik Jorden også blir. Bølger av Kosmisk energi «løfter» materie inn i de høyere formene av pulserende Lys, som er nødvendig for at den skal eksistere i de høyere dimensjonene av Jordvirkelighet på den Nye Jorden. De ankommer samtidig med Diamantlyset og Vannkodene, som også blir mottatt i denne tid.

Jorden går inn i en periode med å «utså» den Nye Jorden, en versjon av Ny Jord Virkelighet som vil kjennetegne et Paradis på Jord, og som vil være fokuset til fornyelsesprosessen.

Denne prosessen foregår også i kroppene til de som utvikler seg til Diamantlys og gjør seg selv klare til å migrere til den Nye Jordens Virkelighet. 

Det første trinnet var Galaktisk Gjenoppretting av Forbindelsen, hvor den Venstre og Høyre Hjernehalvdelen ble balansert og den kreative energien fikk lov til å strømme.

De som forbereder seg på Ny Jord migrasjonen får også deres Sentralnervesystem «omkoblet» for den nye livsstilen og tilværelsen. Dette kan være ubehagelig for kroppen, men det er nødvendig. På den flerdimensjonale Nye Jorden, vil vi gjøre bruk av «magi», som er den beste måten å beskrive det på. Vi vil bruke vår kraftfulle og nylig aktiverte Høyre Hjernehalvdel for å kanalisere Galaktisk kraft og Diamantlys, og for å aktivt forme energiplasma til form gjennom intensjon og visualisering.

Denne «magien» må bevege seg gjennom kroppen via Sentralnervesystemet. Dette betyr at kroppen din nå føler en sterk kraft og styrke som ikke er blitt følt av mennesker på tusenvis av år. Det er en elektrisk kraft som «farer» langs nervesynapsene og skaper en følelse liknende med «vibrasjon» i kroppen. Det kan også skape følelser av intens utmattelse, svimmelhet, engstelse og søvnløshet inntil kroppen blir vant til de økende nivåene av kreativ elektrisitet som gjennomløper nervesystemet.

Dette er også grunnen til at vi trenger å integrere Diamantlyset og Vannkodene. Diamantlyskoden vil hjelpe oss med å lede den Kosmiske Ilden gjennom våre kropper og via Sentralnervesystemet. Ja, mennesker er beregnet til å være i stand til å lede elektrisk strøm med svært høy «spenning» gjennom kroppen og å bruke denne evnen til å forme energi/plasma til form. Diamant Vannkodene tillater vannet i kroppen som er omtrent 80 prosent, å være en klar og transparent kilde for overføringen og projeksjonen av denne elektriske Lysenergien, som Lys gjennom et prisme. Når Lyset beveger seg gjennom dette Diamantprismet som er kroppen din, bærer det «kodene» eller instruksjonen om hvordan å forme energi til materie slik at du kan skape det som du ser eller ønsker til manifestert form.

Så, selv om denne prosessen kan være ubehagelig for nåtiden, forbereder den deg på migrasjon inn i den Nye Jordens Virkelighet, hvor du vil trenge disse gavene og talentene når du etablerer et nytt forhold til Jorden og Naturen. 

- Utdrag og inspirasjon fra Celia Fenn sine kanaliseringer