Feminine Mestere

Verdensmoderen Maria

Guds feminine energi (Verdensmoderen) - i Vesten kalt Maria energien.

Verdensmoderen er uttrykk for Guds feminine energi i det fysiske univers.

Verdensmoderen overstråler i høyere grad en sedvanlig, alle kvinner i graviditeten og det er denne overstråling som ofte gir den gravide kvinne det blide - rolige - vakre og lysende utseende, samt den avklaring og ro, som ofte kjennetegner kvinnen i denne periode, som er særlig tydelig å se i slutten av graviditeten.

I sin egenskap av Verdensmoder - stimulerer Guds feminine bevissthet/energi (i vesten kalt Maria og i Østen kalt Kwain Yin) moderkjærligheten - den moderlige og omsorgsfulle energi i alle mennesker og har uttrykt seg gjennom flere av historiens store kvinneskikkelser.

Det som er kjennetegnende for denne energi er, at den betrakter alle mennesker uten unntagelse, som sine barn og derfor er ingen - aldri uten denne feminine energis goodwill.

Trøster for alle dem som lider - kall og du vil bli hørt.

Marias (Guds feminine energi er ofte «sett» som himmelblå - grønn og rosa).

I dag står hun som Erkeengel på 3-5. stråle.

Verdensmoderen
Kuan Yin

Guds feminine energi (Verdensmoderen) - i Østen kalt Kuan Yin.

Kuan Yin er medlem av Det Karmiske Råd og arbeider tett sammen med Herren Maitreya og Greven av St. Germain på å forandre menneskehetens harde skjebne.


Hun er tett knyttet til Maria og Lady Nada og har dessuten et tett samarbeidet med deva-verdenen.

Kuan Yin kalles også Østens Maria. Både Maria og Kuan Yin sies begge å stamme fra den samme sjel, og vært gitt Yin frekvensen.

Kuan Yin er medfølelsens og barmhjertighetens gudinne og det guddommelige moderaspekt av buddhismen, tilsvarende gudinnen Tara i tibetansk buddhisme. Det er den samme guddommelige energi som Jomfru Maria fremstår med i kristendommen, og som Isis gjorde det i de Egyptiske mysterier.

DobbeSom en sann opplyst, har Kuan Yin avlagt løfte om å bli i det jordiske rike inntil alt annet levende har fullført opplysning og derved er befridd fra den lidelsesfylte syklus av fødsel, død og gjenfødsel.

Kuan Yins navn er en oversettelse av navnet på Sanskrit, Kuanshih Yin, hvilket betyr «Henne som lytter til verdens gråt».

På mange bilder bærer Kuan Yin opplysningens perler. Ofte er hun også vist skjenkende en strøm av healende vann «Livets vann» fra en liten vase. Med dette vann blir alle hengivne og alt levende velsignet med legemlig og åndelig fred. Riskornet symboliserer fruktbarhet og næring, og hennes hender inneholder forskjellige kosmiske symboler eller rituelle posisjoner

Kuan Yin sies å være det feminine aspekt av Avalokitesvara. Avalokitesvara fødtes gjennom en lysstråle fra Buddhas høyre øye. Det første han skal ha sagt er «Om Mane Padme Hum» (Om juvel i lotus).

Han ble kjent av tibetanerne som Buddhas jordiske representasjon og som vokter av Dharma-læren inntil ankomsten av Herren Buddha.lklikk her for å legge til din egen tekst.

Lady Miriam

Lady Miriam arbeider på 1. stråle – strålen for Vilje og Kraft

«Jeg dveler ved Den Høyeste Trone»

Har vanskelig med å nærme seg det fysiske.  Arbeider med en sterk blåhvit, gjennomborende energi. Stimulerer balanse og harmoni. Viljen til det gode. Det enkelte individs beslutning om retning og målsetning. Bringer alt negativt frem i lyset. Virker transformerende og rensende. Påvirker Kronechakraet.

Lady Debra

Lady Debra arbeider på 2. stråle – strålen for Kjærlighet, Visdom og Intuisjon

«Med mine lysstråler styrker jeg den guddommelige hjerteflamme»

Den stille Moder. Arbeider med en meget vakker, gylden energi, som omfatter alt med kjærlighet. Virker sterkt på Hjertechakraet. Oppbygger forbindelsen mellom sjelen og personligheten. Formidler kontakt mellom Østen og Vesten sammen med Mester Lanto.

Lady Maria Magdalena

Lady Maria Magdalena arbeider på 2. stråle – strålen for Kjærlighet, Visdom og Intuisjon.

Maria Magdalena er en annen guddommelig Moder. Hun har legemer på flere av de høyere plan, men hun er også knyttet til noen hellige steder. Det er brukt for mange hjelpere til at videreformidle Hennes store kjærlighet, enten hvor man er, eller ved å reise til stedene og få forbindelse på den måte.


Energiene fra de Guddommelige Mødre tilflyter ikke kun mennesker, men hele naturen og deres vesener. Det er kjent, at hun levde i Palestina på samme tid som Jesus og de to hadde en forbindelse, men på et mye høyere plan enn geistlige og diverse moderne forfattere bilder seg selv og leserne inn.

Lady Nada

Idealisme. Lady Nada arbeider med sin rosa farge for healing og frihet, både individuelt og universelt. Lady Nada sitter med i Det Karmiske Råd. Lady Nada ønsker å støtte og veilede enhver på Veien.

Øser av en uendelig, kjærlig kilde med stor fasthet og besluttsomhet. Styrker erkjennelsen av, at det er en høyere styrelse, Din Vilje Skje. Drar omsorg for og healer alle, som står i en overgangsfase. Stimulerer evnen til betingelsesløs kjærlighet.

Lady Athena

Lady Athena arbeider på 2. stråle – strålen for Kjærlighet, Visdom og Intuisjon

Athene - Visdommens Gudinne, var mer kjent i det antikke Grekenland, i den minoiske kultur. Men hun er igjen kommet nær og hjelper, som så mange andre adepter, med å anspore mennesket til å oppbygge forbindelse mellom det lavere og det høyere selv.

Lady Rowena

«Gjennom Kjærlighet søker jeg den Høyeste Sannhet»

Arbeider gjennom Helligåndsaspektet på å oppbløte bevisstheten og hjertet. Prøver å forvandle de negative, mentale aspekter av 3. stråle. Stimulerer opplysning og bevissthet og er umåtelig kjærlig og intelligent. Lytt til deg selv og din intuisjon. Ikke alt kan leses i bøker.

Lady Celeste

Lady Celeste arbeider på 4. stråle – strålen for Harmoni, Skjønnhet og Renselse.

Celeste stammer fra Venus. Hun fremmer kontakten mellom Devariket og Menneskeriket. Hun forøker skjønnheten i kunst og musikk, styrker og oppløfter alle søkende i deres utvikling.

Celeste er også knyttet til 7. stråle, hvor hun virker sammen med Lady Portia og Verdensmoderen Kwan Yin.

Lady Rochelle

Lady Rochelle er 5. stråle – strålen for Logikk, Intellekt og Healing

«Med Kjærlighet gjennomtrenger vi Slørene og manifesterer de Evige Sannheter»

Konkret viten 5. stråle. Fremtoner som en meget rank, majestetisk person. Ønsket en blå Iris som symbol på kjærlighet via den 5. stråle.

Arbeider med vitenskap, psykisk forskning og utvikling fra konkret viten til abstrakt tenkning og intuisjon.

Den fasettslepne smaragd bærer hun som symbol på klarsyn.

Lady Nada

Lady Nada arbeider også på 6. stråle – stråler for Lojalitet, Trofasthet og Hengivenhet

«Jeg stimulerer det Guddommelige i alt»

Arbeider meget uselvisk med blant annet helbredelse. Ønsker å støtte og veilede enhver på Veien.

Øser av en uendelig, kjærlig kilde, om enn med noe fasthet og besluttsomhet. Styrker erkjennelsen av, at det er en høyere styrelse. – Din vilje skje.

Drar omsorg for og healer alle, som står i en overgangsfase. Stimulerer evnen til betingelsesløs kjærlighet. Bruker en rose som symbol.

Lady Portia

Lady Portia arbeider på 7. stråle – strålen for Lov, Orden og Seremonier

Lady Portia er mitt navn både i den ytre verden, som i den indre verden.

Jeg er kjent som den kvinnelige mester på den 7. stråle, hvor jeg har hatt mitt virke gjennom de siste hundre år.

Jeg sitter i Det Hellige Råd, som består av kvinnelige mestre på alle syv stråler.

Det er blant annet min oppgave at inspirere mennesker til at gå nye veier og til å søke en løsning i stedet for å fortvile, stoppe opp eller stivne.

Med den Fiolette Stråle renser vi – transformerer vi – opphøyer vi – stimulerer vi
Universell Tanke.

Lady Portia forbereder seg på å bli den neste i embetet som Verdensmoder.

Det holdes stadig av Maria i Vesten og mest av Kwan Yin i Østen.

Lady Portia arbeider tett sammen med sivilisasjonsherren Saint Germain, og Kwan Yin.

En ny helligåndsinnstrømning vil komme gjennom den 7. stråle, som en lysfiolett energi, som blant annet styrker de feminine strømninger.