Gayatri Mantra

Gayatri-Mantra er en av de eldste og mest kraftfulle av sanskritmantraer. Det har en dyp og kraftfull virkning på bevisstheten, til den som intonerer og synger den. Åpner for de universelle innstrømninger av rent lys, liv og kjærlighet.

Manifesterer Den nye solimpuls, som er en feminin solstrøm – kristusvibrasjonen gjennom helligånden. Dette forener dualitetene og skaper en dyp healende effekt.

Vi chanter/mediterer på det høyeste, mest elskede - Skaperen, hvis utstrømning (guddommelig lys) belyser alle riker (fysisk, mental og åndelig). Må dette guddommelige lys belyse vårt intellekt.

Gudinnen Gayatri kalles også «Veda-Mata» eller Vedaens Mor (se bildet). 

Mantra er en hymne (salme) til Savitur - Solguden. Ifølge enkelte kilder, representerer solen i mantra, både den fysiske solen og det guddommelige i alle ting. «Det vediske sinn, adskiller ikke den fysiske tilstedeværelsen av solen fra sin åndelige eller symbolske mening.»

Gayatri-Mantra er også til stor hjelp, når man ønsker å rense ut samskaraer (lagrede minner), fra fortid og nåtid, ved hjelp av åndedrettet. 

Da er du hjertelig velkommen til å bruke Meditasjon 16 -  Avslapning og aksept av den fysiske form

Mange mennesker verden over, bruker også Gayatri ‘n hver dag, året rundt eller en gang iblant.

Jeg benytter Deva Premal & Miten sin versjon av Gayatri-Mantra, fra deres CD «Satsang - a Meditation In Song and Silence». 

En kort beskrivelse av ordenes betydning: 

Om: Den primære lyden

Bhur: Den fysiske kroppen – Det fysiske riket

Bhuvah: Livskraften – Det mentale riket

Suvah: Sjelen – Åndens rike

Tat: Det (Gud)

Savitur: Solguden - Den Guddommelig Sol – Det ultimate visdomslys

Vareñyam: Beundre – Elske

Bhargo: Belysning – Det guddommelige lys

Devasya: Gudommelig Nåde – Høyeste Herre

Dhimahi: Meditere – Vi vurderer

Dhiyo: Intellektet

Yo: Må det lyse – Hvem

Nah: Vår

Prachodayat: Opplyse – Inspirere – Be

Gayatri Mantra
Om bhur bhuva svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat 

Gayatri Mantra
Du, som gir næring til Universet,
fra hvem all ting utgår,
til hvem alle ting vender tilbake.
Avdekk for oss den sanne åndelige sols ansikt,
skjult bak en skive av gyllent lys,
så vi må kjenne sannheten
og gjør vår fulle plikt
på reisen til dine hellige føtter.