Vi Er Alle Energi

For at du skal forstå Lysarbeidersjelen din, må vi begynne med hvor du kommer fra – Kilden. Kilden er en Allvitende og Allmektig eksistens som holder til i hver eneste sprekk i Universet. Vi kom alle fra Kilden, og vi vil til slutt vende tilbake til den. Kilden er Skaperen vår.

Kilden er også fullstendig nøytral. Begrepet godt og dårlig finnes ikke i Kilden. Fremfor alt tilbyr Kilden, Ubetinget Kjærlighet. Uansett hva vi gjør, eller hva vi har av overbevisninger eller feil, vil Kilden elske og akseptere alle levende like høyt. Kilden består av energi.

Du kan tenke på den som noe liknende den elektriske strømmen i huset. Du kan skru den på, og da lyser den opp huset. Du kan skru den av, og da blir du sittende i mørke. Men strømmen er alltid der, uansett hvilken stilling lysbryteren befinner seg i. Alt du kjenner til, er knyttet sammen ved hjelp av denne Guddommelige Frekvensen. I bunn og grunn kan du tenke deg at kildeenergien knytter sammen hele Universet.


Kilden forbinder absolutt alt i Universet med hverandre – fra enorme fenomener som Solsystemer, og helt ned til det minste atomet. Den befinner seg i det vi vanligvis tenker på som levende (mennesker, dyr, trær og planter), og også slikt vi ikke vanligvis forbinder med liv (steiner, havet, himmelen og stjernene).

Kildeenergien er heller ikke begrenset av tiden. Innenfor Kilden eksisterer alt som finnes fra fortid, nåtid og fremtid, på samme tid og fullt og helt. Det betyr at den også knytter oss til de avdøde.

Kildeenergien gjennomsyrer alle gjenstander, så klarsynte kan motta informasjon fra den energien som ligger i en gjenstand (en evne som kalles psykometri). Metall absorberer energi spesielt godt.

VI ER SAMMEN OM DET

Kildeenergien er den som plasserer Jorden på aksen dens, og som gjør at den hele tiden snurrer. Den får Solen til å stå opp og gå ned igjen, og den gir oss evne til å skape liv. Det er ingen tilfeldighet at Solen står opp og går ned hver dag. Alle de småtingene vi ser daglig, og som vi tar som en selvfølge, er noe som Kilden har planlagt nøye. Kilden har også intelligens, selv om den ikke har en fysisk kropp, slik som oss. For å forstå dette kan du tenke på ditt eget sinn et øyeblikk. Det har absolutt en fysisk form (hjernen), men hjernen er egentlig bare en transformator, et organ som behandler informasjon. Hvor kommer informasjonen opprinnelig fra? Hvor stammer tankene fra? De kommer fra Kilden. Og fordi vi alle er forbundet med kildeenergien, har vi liten del av dens Guddommelige Intelligens. Dermed har vi mulighet til å få tilgang til den når vi ønsker det. Kildeenergien er den livskraften som gjør at vi kan være menneske. Ville vi dermed kunne tro at vi har kraft til å være «Gudeliknende»?

Det er sant at denne energien i sin reneste og mest utviklede form er så overveldende at ingen mennesker kan fatte det eller forstå det. Men når vi tar vårt første åndedrag på Jorden, får vi en gave. Den består i at vi tar til oss den minste biten vi kan forestille oss av denne kraften. Og selv med denne lille biten er vi i stand til bokstavelig talt å flytte fjell. De fleste av oss bruker ikke kraften fullt ut fordi vi ikke tror vi kan, eller vi har ikke lyst. Lysarbeidere er kommet hit spesielt for å ta i bruk kildeenergien, og anvende den for det gode. Den er likevel tilgjengelig for alle, enten de er klar over det eller ikke.

Den frie viljen gir oss kraft til å bruke denne energien som vi ønsker. Tenk på det på denne måten: Forestill deg at livet ditt er som et stort veikart, og Kilden har satt deg på en bestemt kurs. Hvis du betrakter den veien som er lagt opp for deg fra et fugleperspektiv, vil du se at det er svinger, visse farer og blindveier underveis. Hver vei har sitt eget bestemmelsessted, den passerer ulike saker vi kan se, og fører de reisende i møte med forskjellige mennesker. Men fordi du lever på bakkenivå (Jorden), får du vanligvis ikke oppleve fugleperspektivet. Du kan derfor ikke se hva som venter rundt hver sving, der veien bukter seg fremover. Her kommer den frie viljen inn i bildet. Kilden kan ha lagt opp en rute for deg, men den frie viljen gir deg mulighet til å legge om kursen og velge hvilken rute du skal ta. Du vet da ikke helt sikkert hvor reisen vil føre deg.

Hver enkelt vei har kraft i seg til å forme livet ditt på ulike måter. Alle er knyttet sammen av kildeenergien, så når veien vår og livet vårt endrer seg, endrer vi også bitte litt (og innimellom ikke bare bitte litt) på energien til alt og alle på kloden. Vi er forbundet av den samme energien, så det som påvirker én av oss, påvirker alle. Her er en annen måte å se det på: Tenk deg at alle mennesker på Jorden er kronblader på én blomst. Tenk deretter på hvordan hvert kronblad bidrar til blomstens skjønnhet. Hva om ett kronblad blir skadet? Det ville garantert endre på blomstens utseende. Og ble skaden alvorlig nok, kunne det til og med hende at blomsten ikke engang ville overleve. Å være en del av den kollektive energien fungerer på samme måte. Et kronblad kan ikke bli skadet uten at det påvirker helheten.

Innenfor det kollektive er alle mennesker viktige for at kildeenergien skal være i balanse. Når vi begynner å forstå dette begrepet mer inngående, ser vi at kildeenergien faktisk krever og aktivt søker likevekt for å holde alle de livsformene den inneholder, i perfekt balanse. Kilden er fullkommenhet, så når den energien den består av, kommer i ubalanse, fører det til at alt blir vinglete!

LYSENERGI: KRAFT TIL Å HELBREDE

En av de formene for energi som Kilden inneholder, er Lysenergi – all den fritt flytende skjønnheten i Universet. Lysenergien tynger oss ikke ned. Den muntrer oss opp og gjør at vi føler oss vel. Dette er den typen energi som Lysarbeidere bruker for å helbrede verden, selv om man ikke trenger å være Lysarbeider for å bruke Lysenergi. Vi kan oppleve den på en håndfast måte her på Jorden ved for eksempel å nyte naturens skjønnhet. En annen måte er ved å vise kjærlighet til andre. Enda en annen måte er å skape kunst eller musikk. Det som er felles for alle disse opplevelsene, er følelser. Sinnet vårt har mulighet til å manifestere lysenergi gjennom det vi tenker (tanker) og hvordan vi tenker det (intensjoner). Sinnet er direkte forbundet med Kilden. Hjernen er en datamaskin som fanger opp og lagrer informasjon. Når vi manifesterer Lysenergi gjennom sinnet, brer virkningene seg ut gjennom Universet som ringer i vannet. Lysarbeideren rommer mer Lysenergi enn de fleste andre Vesener, og har evne til å samle Lysenergien som en laserstråle for å beskytte og helbrede.

MØRK ENERGI: DET ENESTE SOM LYSENERGIEN IKKE KAN EKSITERE FORUTEN

Vi tenker kanskje at mørk energi er noe «negativt», men det er ikke helt sant. Hadde vi ikke hatt natten, ville aldri daggryet ha kommet, og uten sorg ville vi ikke virkelig kunne nyte følelsen av glede. Det er en misforståelse å tenke at Kilden bare består av Lys. Kildeenergien er nøytral og altomfattende, så den må også inneholde mørke. Kildeenergien er et tveegget sverd som kan trenge gjennom livet vårt på ulike måter. Den frie viljen gjør at vi kan svinge sverdet på den måten vi velger selv. De fleste av oss velger å bruke det til ulike saker til ulike tider (selv om vi ikke er klar over at vi faktisk foretar det valget akkurat nå). Kilden godtar Lys og mørke på like fot, og pakker begge deler inn i et teppe av Ubetinget Kjærlighet og støtte. Grunnen er at Kilden ikke kjenner til noe annet enn Ubetinget Kjærlighet. Mørke betyr ikke nødvendigvis ondskap (selv om det finnes ondskap i universet). Mørke er en tilstand, akkurat som den sorgen som rammer oss når vi mister en vi er glad i, eller følelsen av å være fortapt og alene når ingenting ser ut til å gå oss vel i livet. Ondskap er på den annen side mørk energi som man handler ut fra med en intensjon (som å begå mord ut fra følelser som hat eller raseri).

En av de viktige verdiene ved mørk energi er at den kan skyve på oss og motivere oss til å gå etter Lyset. Det er som å sitte i skyggen av et tre en ettermiddag tidlig på våren. Vi klarer ikke å være der lenge før vi begynner å merke at vi fryser. Da får vi lyst til å tre ut av skyggen og inn i Sollyset for å kjenne oss varme og fulle av ny energi. Når mørket holdes i det rette perspektivet, fortjener det respekt og takknemlighet fra oss.

Vi har like god tilgang på både mørk og Lys energi her på Jorden, og vi kan hente frem kraften i begge deler ut fra våre intensjoner om å helbrede eller skade. Intensjonen er det som setter i gang handlingene våre, og de har en mye sterkere påvirkning enn folk flest innser.

Tenk deg at det du opplever, kommer fra den energien du sender ut, der Lysenergi skaper positive opplevelser, og mørk energi skaper negative opplevelser. Spørsmålet blir da: Fra hvilken type energi ønsker du å skape virkeligheten din?

Å SLIPPE INN MER LYS

Tankene dine endrer ikke bare på din egen, personlige virkelighet, men på hele Universets virkelighet. Hver gang vi sender ut en god tanke eller en velsignelse, endrer vi Universets energi. Enhver bønn har kraft i seg til å helbrede verden. Hver gang vi er glade i et annet levende vesen, tipper vi vektskålen på den universelle energien mot Lyset. På denne måten setter de positive tankene fart på universets positive energi. Dette er Lysarbeiderens mål.

Her er en annet måte å betrakte denne prosessen på: Hver gang vi deltar i alt som er godt, utfører vi en Guddommelig Handling. De fleste av oss har vokst opp med å høre at vi er skapt i Guds bilde. Den sanne betydningen av dette er ikke fysisk, men metafysisk. Den sannheten den gjenspeiler, er at Gudskraften lever i hver og en av oss. Mange av oss lever hele livet uten å vite hvor mektige vi egentlig er. Det er lett å se hvordan dette kan skje, for vi er vant til å tenke at handling er den vanskelige delen. Men når du forstår hvilken kraft som ligger i intensjoner, får du et nytt syn på saken. Du begynner også å se nyansene i denne sannheten, at når vi utfører vennlige handlinger som en robot eller på egoistisk vis, vil det aldri føre til noen endringer i energiene.

Vi er nødt til å innse at alle gode gjerninger må utføres med de reneste intensjoner til det beste for hele menneskeheten. Gjør vi ikke det, vil vi aldri skape de endringene vi ønsker i vårt eget liv. For å kunne tilføre mer Lysenergi fra Kilden inn i livet vårt må vi ta bevisste valg om hva vi tenker, og hvilken generell tilstand vi er i. Alle følelser oversettes til energi, så jo mer vi tillater Lysenergien å strømme gjennom livet vårt med positive følelser, jo mer Lys skaper vi, og jo lykkeligere og mer tilfreds blir vi. En bevisst Lysarbeider vil helt naturlig trekkes mot dette, for dette er selve grunnen til at alle Lysarbeidere er her. Men Lysarbeidere som ikke er klar over sin sanne åndelige natur, kan ha større utfordringer med dette. De kan føle seg svært tappet eller utmattet fordi sensitiviteten deres suger til seg mørke energier som en svamp. De føler ofte som om de befinner seg midt oppi i en dragkamp. Det er ikke lett å være Lysarbeider! Det er svært viktig å være påpasselig med å gjøre bevisste valg for å tiltrekke seg og gjenspeile Lys. Alle kan lære å gjøre dette, selv folk som ikke er Lysarbeidere, for Lysenergien er tilgjengelig for alle. En del mennesker har ikke mye Lysenergi i seg, fordi de føler seg deprimerte og stagnerte. De kan faktisk lære å trekke mer Lysenergi inn i livet sitt, for å lette på depresjonen og løse opp handlingslammelsen. Dette vil gi dem mer vitalitet, bedre fysisk helse og en generelt bedre sinnstilstand. Alt dette vil hjelpe dem til å manifestere det livet de kom hit for. De kan ha et hus til flere millioner eller en stor seilbåt, men det vil være det livet de var ment å skulle leve. Dette vil i sin tur tilføre mer Lys til det kollektive.

ET HAV AV FØLELSER

Enten du betrakter deg som en Lysarbeider eller ikke, kan du skape mer Lysenergi ved å leve i en tilstand av positive følelser. Her er noen eksempler på følelser som skaper Lys:

Kjærlighet – Takknemlighet – Tilgivelse – Aksept - Vennlighet – Gavmildhet – Toleranse – Forståelse

På den annen side skaper mørk energi når vi lever i en tilstand av negative følelser. Eksempler på negative følelser som skaper mørk energi, er:

Hat – Frykt – Intoleranse – Grådighet – Apati – Begjær – Misunnelse

Det kan være svært vanskelig eller svært lett å trekke på de følelsene som bygger på Lysenergi. Det er ganske enkelt et spørsmål om å bruke den frie viljen for å tilpasse oss Lyset. Deretter fortar vi hele tiden valg som holder oss i Lyset. Det er bare å forvente at vi av og til vil komme litt ut av kurs. Men de som stort sett klarer å være i Lyset, oppnår det bare ved å bruke intensjonens kraft til å ta dette valget hele tiden.


Fra boken «Fakkelbærer for vår tid»
av Sahvanna Arienta