Kabbalah

Kabbalah (Livets Tre) er et hebraisk ord som betyr, «en overlevert tradisjonell kunnskap».

Ifølge kabbalistene finnes det en esoterisk, eller indre visdomslære som ligger til grunn for de esoteriske, eller ytre læresetninger i jødedom og kristendom. Denne hemmelige læren ble formidlet muntlig fra mester til elev opp gjennom historien, i lukkede ordensselskaper og mysterieskoler. 

Kabbalah er kjernen i vestlig visdomstradisjon og gir nøklene som åpner for en tolkning av den skjulte kunnskapen i Bibelens skrifter. Den gir en teoretisk forståelse av skaperverket som omfatter alle nivåer, både den fysiske og de oversanselige verdener, og den sier noe om menneskets oppgave i kosmos; hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor går vi hen. Men Kabbalah er mer enn å være et esoterisk kunnskapssystem; det er først og fremst et utvalg av teknikker og metoder som mennesket kan bruke i et psykologisk og åndelig utviklingsarbeid, for å realisere sitt sanne potensiale.  

«For mange er kanskje Kabbalah helt ukjent. Jeg kan med hånden på hjertet si at reisen gjennom Livets Tre i meg selv, har vært og er den mest fantastiske og lærerike reisen jeg har vært med på. Å reise gjennom Livets Tre med astrologien, numerologien og tarotkortene som verktøy, er helt magisk.

Etter åtte weekender med min danske venn Kim Pedersen i «Qibel - En skole i hermetisk Kabbalah», så vil jeg bare ha mer. Min forståelse har blitt løftet til nye høyder. Jeg skal på denne siden, dele en overordnet oversikt fra Hermetisk Kabbalah og Livets Tre; de fire verdener, de 10 Sefiroth + Daath, tilhørende planeter og erkeengler m.m. Husk det finnes mange forskjellige tolkninger av Kabbalah, deriblant den klassiske jødiske tradisjon, den gnostiske, den hermetiske og den kristne.» - Vigdis 

Kabbalah er ment for søkende sjeler, som ønsker en mulighet for personlig utvikling og å oppleve en guddommelig bevissthet. Kabbalah bidrar også med teknikker for å nå målet. Livets Tre bruker ofte symboler som redskap for å vekke intuisjonen. Livets Tre må oppleves, for å kunne vise sin virkning. Symbolene, som er intuisjonens språk, kommer før forklaringene ... derfor er Kabbalah under evig vekst, for hvordan skal symbolene tolkes? I det ene øyeblikket kan de hjelpe med å dra en konklusjon, mens i det neste gi stoff til en helt annen forklaring.

Kilder: Kim Pedersen, og fra boken til Dion Fortune «Kabbalah»

Hva Er Kabbalah
Livets Tre består av ti urvesener, kalt Sefiroth, med 22 forbindelsesveier, også kalt visdomsstiene.

På disse stiene finner vi tarotkortene, men også stjernetegnene og plantene. Jeg vil lage en egen side om tarotkortene i Livets Tre, i nær fremtid. Jeg vil også etter hvert skrive mer om hvordan du kan reise gjennom Livets Tre, med astrologien, numerologien og tarotkortene som verktøy. Bildebeskrivelser finner du nederst på siden.

Sefiroth er emanasjoner (utstrålinger) av hverandre, det vil si at du ikke kan skille dem. Ønsker du å vite mer om Malkuth for eksempel, er du nødt til at lære om Yesod først, for Malkuth er en emanasjon (en lavere væren) av Yesod.

Når Livets tre er oppstilt i sin tredeling, så skaper det tre søyler. Søylene kalles «Barmhjertighetens høyre søyle», «Strenghetens venstre søyle» og «Mildhetens eller likevektens søyle», som er midtsøylen. Barmhjertighetens høyre søyle, som er maskulin, består av følgende Sefiroth: Chokmah, Chesed og Netzach. Strenghetens venstre søyle, som er feminin, dannes av Binah, Geburah og Hod. Og Kether, Tiphareth, Yesod og Malkuth skaper til sammen Mildhetens eller likevektens midtsøyle.

Vær oppmerksom på, at nå er det ikke et spørsmål om å konstatere at «Strenghetens venstre søyle alltid vil være på venstre side, og at den alltid vil være feminin, mens Barmhjertighetens søyle alltid er maskulin og har sin plassering på høyre side». Dette er ikke den eneste konklusjonen. Forestill deg Livets Tre, oppstilt tredimensjonalt. Visualiser hvordan du sakte roterer treet rundt, og du vil oppdage at søylen som var på høyre side, nå er til venstre. Det samme gjelder for den venstre søyle, som plutselig er til høyre. Søylene har forandret plass og hva kan det bety? Det er et mysterium, og et godt eksempel på hvor udefinerbar Livets Tre er.

De fire verdener i Livets Tre

Det eksisterer fire verdener i Livets tre, fire manifestasjonsplan. Disse verdener bærer hver sin bokstav og danner til sammen Kabbalah ’ens navn på det guddommelige. De fire bokstaver er: I H V H (utalt på hebraisk Yod, Heh, Vau og Heh). Det sies at den rette uttalelsen av navnet, kun kjennes av de innviede, og ved hjelp av den, kan universet bøyes under brukerens vilje.

ATZILUTH (I)er navnet på den første verden, hvor det guddommelige arbeider gjennom primær energi, arketyper og fullkommenhet. Den er emanasjonenes verden, hvor alt er forent. Intet er mulig å skjule her. Det sies at Gud eksisterer kun her, og virker herfra uten prester og tjenere. Atziluth’s element er ild, og representeres av Kether, Chokmah og Binah.

Den andre verden heterBRIAH (H),og er en emanasjon av Atziluth. På dette stadiet forvandler energien seg til form. Erkeenglene, hvor Metatron er den ledende, som befinner seg i Kether, hersker på dette plan. Der er også Raziel, Tzaphkiel, Tzadquiel, Chamael, Michael, Haniel, Rafael, Gabriel og Sandalphon. Her finner vi vann elementet, og den representeres av Chesed, Geburah og Tiphareth.

YETZIRAH (V), som er den tredje verden og en emanasjon av Briah, hører til luft elementet. Yetzirah stabiliserer forvandlingsprosessen, som hadde sin begynnelse i Briah. Yetzirah er formdannelsens verden, hvor mening og symbolisme eksisterer, samt astral bildebevissthet. Engleskarene hersker her, og navnene på dem er: Chaioth ha kodesh, Auphanim, Arelim, Chashmalim, Seraphim, Melakim, Elohim, Beni Elohim, Cerubim og Ishim. Yetzirah representeres av Netzach, Hod og Yesod.

ASSIAH (H), som er en emanasjon av Yetzirah, er den fjerde verden og hører under jord elementet. Her skjer den endelige omdannelsen av energi, som ender som en fysisk form. Assiah er menneskenes og egoenes verden, og naturaspekten som hersker her er; planetene, elementene og dyrekretsen. Assiah representeres av Malkuth.

«Vi skal nå gå videre fra de fire verdener til de 10 Sefiroth, pluss det skjulte Sefirah Daath, som egentlig ikke er et Sefirah.»

1. Sefirah - Kether

Navn: Kether, Kronen

Farge i Livets Treet: Hvit

Beskrivende titler gitt til Kether: Eksistensenes Eksistens. Det Skjultes Skjulte. Den Eldste av de Eldste. Den eldste av Dager. Det opprinnelige Punkt. Punktet i Sirkelen. Den Høyeste. Det Lange Ansikt. Det Hvite Hode. Hodet som ikke er. Makroposapos. Amen. Lux Occulta, Lux Interna. Den Uutgrunnelige Høyde. Det Ene.

Plassering på treet: Øverst på Mildhetens eller Likevektens Søyle, i det Overjordiske Triangel

Plassering på treet: Øverst på Mildhetens eller Likevektens Søyle, i det Overjordiske Triangel

4. Atziluth * Den arketypiske verden - Urverdenen

Ånden/Monaden - Intuisjon - Gudenes Verden


Mester: Kristus


Sefer Yetzirahs tekst: Den første Sti kalles den Vidunderlige eller Skjulte Intelligens, fordi der er Lyset som gir kraften til å oppfatte det Første Prinsipp som er uten begynnelse. Det er den opprinnelige herlighet, og intet skapt vesen kan nå frem til dens kjerne.


Gudenavn: Ehyeh

Erkeengel: Metatron, Nærværelsens Engel

Engleorden: Chaioth Ha-Quadesh «De hellige levende skapninger», er forbundet med Kjeruber. Skjenker viten og holder regnskap i de himmelske regnskaper. Deres rike er den Høyere Enhet.


Planet: Neptun

Chakra: Krone

Mundant chakra: Rashit-ha-Gilgalim, De første Hvirvler

Åndelig opplevelse: Forening med Gud

Dyd: Oppfyllelse, Fullendelse av det Store Verk


Korrespondanse i Mikrokosmos: Kraniet, Sah, Yechidah, Den Guddommelige Gnist, Den Tusenbladede Lotus

Symboler: Punktet i Sirkelen, Kroken, Hagekorset (Svastika)

Stråle: 1. stråle

Sten: Hvite og klare stener, Diamant

Sakramentet: Den siste olje

Tarotkort:
Stavenes Ess * Ildkreftenes Rot
Begrenes Ess * Vannkreftenes Rot
Sverdenes Ess * Luftkreftenes Rot
Myntenes Ess * Jordkreftenes Rot

Farger:
I Atziluth * Stråleglans
I Briah * Ren Hvit Stråleglans
I Yetzirah * Ren Hvit Stråleglans
I Asiah * Hvit, med spetter av Gull

2. Sefirah – Chokmah

Navn: Chokmah, Visdom

Farge i Livets Treet: Grå


Beskrivende titler gitt til Chokmah: Yetzirahs Kraft. Ab. Abba, den Overjordisk Fader. Tetragrammaton. Tetragrammatons Yod.

Plassering på treet: Øverst på Barmhjertighetens Søyle i det Overjordiske Triangel

4. Atziluth * Den arketypiske verden - Urverdenen

Ånden/Monaden - Intuisjon - Gudenes Verden


Mester: Manuen - Evolusjonens Herre


Sefer Yetzirahs tekst: Den andre Sti kalles den Opplysende Intelligens. Den er Skaperverkets Krone, Stråleglansen fra
Enheten, som er dens like.Den er opphøyet over alle hoder, og kalles av kabbalistene den Annen Herlighet.


Gudenavn: Yahveh


Erkeengel: Raziel, Guds Hemmelighet eller Guds Sendebud


Engleorden: Auphanim (Ofanim), Hjul, Hvirvlene, Troner. Deres rike er Harmoniens og de motsvarer fornuften.


Planet: Uranus


Chakra: 3. øye


Mundant chakra: Mazlot (Mazzaloth), Zodiaken, Dyrekretsen


Åndelig opplevelse: Synet av Gud, ansikt til ansikt


Dyd: Fromhet


Korrespondanse i Mikrokosmos: Venstre side av ansiktet


Symboler: Lingam, Fallos, Tetragrammatons Yod, Herlighetens Indre Kledebon, Den Oppreiste Sten, Tårnet, Den Hevede Kraftstav, Den
Rette Linje.


Stråle: 7. stråle


Sten: Kvarts


Røkelse: Sedertre


Sakramentet: 2-3. Sefiroth * Ordinasjon


Tarotkort:
2 Staver * Herredømme
2 Beger * Kjærlighet
2 Sverd * Gjenopprettet Fred
2 Mynter * Harmonisk Forandring


Farger:
I Atziluth * Stråleglans
I Briah * Ren Hvit Stråleglans
I Yetzirah * Ren Hvit Stråleglans
I Asiah * Hvit, med spetter av Gull

3. Sefirah – Binah

Navn: Binah, Forståelse 

Farge i Livets Treet: Sort

Beskrivende titler gitt til Binah: Ama, den mørke sterile Moder. Aima, den lyse fruktbare Moder. Korsia, Tronen. Marah, det Store Hav. 

Plassering på treet: Øverst på Strenghetens Søyle i det Overjordiske Triangel

4. Atziluth * Den arketypiske verden - Urverdenen

Ånden/Monaden - Intuisjon - Gudenes Verden


Mester: Mahachohanen - Sivilisasjonens Herre


Sefer Yetzirahs tekst: Den tredje Intelligens kalles den Helliggjørende Intelligens, den Opprinnelige Visdommens Grunnvoll; den kalles også Troens Skaper, og dens røtter er i Amen. Den er troens opphav, hvor troen har sitt utspring.


Gudenavn: Yahveh Elohim


Erkeengel: Tzaphkiel (Tzafkiel), Guds Beskuer eller Guds Øye


Engleorden: Aralim, Troner – «de mektige», «de sterke». Deres rike er ideenes skapelse og de motsvarer aktivitet og omtanke. Troner bringer rettferdighet.

Planet: Saturn


Chakra: 3. øye


Mundant chakra: Shabbathai, Saturn


Åndelig opplevelse: Sorgens Visjon, Binah handler og død og fødsel


Dyd: Taushet, Mottagelighet


Last: Gjerrighet, Griskhet (lytter ikke og lukker for sinnets port)


Korrespondanse i Mikrokosmos: Høyre side av ansiktet


Symboler: En yoni. Kteis. Vesica Piscis. En kalk eller et beger. Det Skjultes Ytre Kledebon.


Stråle: 3 og 7. stråle


Sten: Opal


Musikk: Requiem


Guder: Urmoder, Dødsguder


Sakramentet: 2-3. Sefiroth * Ordinasjon


Tarotkort:
3 Staver * Grunnfestet Styrke
3 Beger * Overflod
3 Sverd * Sorg
3 Mynter * Fysisk Arbeid


Farger:
I Atziluth * Mørk Rød
I Briah * Sort
I Yetzirah * Mørk Brun
I Asiah * Grå, spettet med Rosa

4. Sefirah – Chesed

Navn: Chesed, Barmhjertighet 

Farge i Livets Treet: Kongeblå

Beskrivende titler gitt til Chesed: Gedulah, Kjærlighet, Majestet 

Plassering på treet: Midt på Barmhjertighetens Søyle 

3. Briah * Den skapende verden

Sjelen/Ego - Mentalplanet - Tanker - Erkeenglenes Verden


Mester: Koot Hoomi (Kuthumi)

Sefer Yetzirahs tekst: Den fjerde Sti kalles den Sammenføyende eller Mottakende Intelligens, fordi den inneholder alle de hellige krefter, og fra den emanerer alle åndelige dyder i sin edleste form. De emanerer den ene fra den andre, i kraft av den opprinnelige emanasjon, den høyeste krone, Kether.


Gudenavn: El


Erkeengel: Tzadkiel, Guds rettferdighet


Engleorden: Chasmalim, de Skinnende – «de strålende flammer», «de lysende», Herredømmene. Deres rike er godgjørenhetens og de motsvarer fantasien.


Planet: Jupiter


Chakra: Hals


Mundant chakra: Tzedek, Jupiter


Åndelig opplevelse: Kjærlighetens Visjon


Dyd: Lydighet


Last: Skinnhellighet, Hykleri, Grådighet, Tyranni


Korrespondanse i Mikrokosmos: Den venstre arm, venstre skulder


Symboler: En tredimensjonal figur. Et kvadrat. Pyramide. Likearmet kors. Rikseple. Stav. Septer. Hyrdestav.


Stråle: 2. stråle


Sten: Lapis Lazuli, Turkis


Røkelse: Sedertre, Sandeltre


Musikk: Verdig musikk, Beethoven


Guder: Herskende Guder, Zeus, Odin, Konger, Prester


Sakramentet: 4-5. Sefiroth * Skriftemål


Tarotkort:
4 Staver * Fullendt Arbeide
4 Beger * Glede
4 Sverd * Hvile fra Strid
4 Mynter * Jordisk Makt


Farger:
I Atziluth * Dyp Fiolett
I Briah * Blå
I Yetzirah * Mørke Purpur
I Asiah * Mørk Asurblå, med Gule spetter

5. sefirah – Geburah

Navn: Geburah, Styrke, Strenghet 

Farge i Livets Tre: Rød

Styrke, Strenghet, Etikk og Læring, (Politikk VT)

Beskrivende titler gitt til Geburah: Din Rettferdighet, Pachad, Frykt

Plassering på treet: Midt på Strenghetens Søyle

3. Briah * Den skapende verden

Sjelen/Ego - Mentalplanet - Tanker - Erkeenglenes Verden

Mester: El Morya

Sefer Yetzirahs tekst: Den femte Sti kalles den Grunnleggende Intelligens, fordi den ligner Enhet, idet den forener seg med Binah, Forståelse, som emanerer fra urdybdene i Chockmah, Visdom.

Gudenavn: Elohim Gibor

Erkeengel: Chamael, Guds brennende ild, Guds Røkelsesbrenner

Engleorden: Serafim, Ildslanger. Serafer, Maktene. Deres rike er forbrytelsens straff og de motsvarer evnen til sammenligning og valg.

Planet: Mars

Chakra: Hals

Mundant chakra: Maladim, Mars

Åndelig opplevelse: Maktens Visjon

Dyd: Energi, Mot

Last: Grusomhet, Destruktivitet, Ødeleggelse

Korrespondanse i Mikrokosmos: Den høyre arm, høyre skulder

Symboler: Pentagon (en femkantet figur), Den fembladete Tudor-rose, Sverd, Spyd, Pisk, Lenke

Stråle: 6. stråle

Sten:

Røkelse: Tobakk, Sandeltre

Musikk: Marsjer

Guder: Krigsguder

Dyr: Slanger, Vær, Skorpion, «stikkere» og «huggere»

Sakramentet: 4-5. Sefiroth * Skriftemål

Tarotkort:
5 Staver * Strid
5 Beger * Tap av Glede
5 Sverd * Nederlag
5 Mynter * Verdslige Problemer

Farger:
I Atziluth * Oransje
I Briah * Skarlagenrød
I Yetzirah * Lys Skarlagen
I Asiah * Rød, med Svarte spetter

6. sefirah – Tiphereth

Navn: Tiphereth, Skjønnhet 


Farge i Livets Tre: Gul, Gull


Beskrivende titler gitt til Tiphereth: Zeir Anpin, Det korte ansikt. Melekh, Kongen, Adam, Sønnen, Mennesket


Plassering på treet: Midt på Mildhetens eller Likevektens Søyle

3. Briah * Den skapende verden

Sjelen/Ego - Mentalplanet / Tanker / Erkeenglenes Verden


Mester: Jesus


Sefer Yetzirahs tekst: Den sjette Sti kalles den Formidlende Intelligens, for emanasjonenes innstrømninger mangfoldiggjøres i den; og den fører til at innstrømningene løper inn i alle velsignelsenes reservoarer som de er forenet med.


Gudenavn: Tetragrammaton Eloah Va Daath


Erkeengel: Rafael, Helbredelse fra Gud


Engleorden: Malachim, Konger. Deres rike er den Altomfattende Harmonis, og de motsvarer dømmekraften.


Planet: Solen, Vulcan


Chakra: Hjerte


Mundant chakra: Shemesh, Solen


Åndelig opplevelse:
1) Visjon av alt det skaptes Harmoni
2) Korsfestelsens mysterium


Dyd: Hengivelse til det Store Arbeide


Last: Stolthet


Korrespondanse i Mikrokosmos: Brystet


Symboler: Brystplaten, Rosenkorset, Golgatakorset, En avkuttet pyramide, En kube (terning)


Stråle: 2. stråle


Sten: Gule stener, Citrin


Røkelse: Rose


Musikk: Koraler (Korsang)


Guder: Solguder, Ra, Horus, Ofrede Guder


Dyr: Løve


Sakramentet: Vielse


Tarotkort:
6 Staver * Seier
6 Beger * Glede
6 Sverd * Fortjent Suksess
6 Mynter * Materiell Suksess


Farger:
I Atziluth * Lys Rosa
I Briah * Gul
I Yetzirah * Dyp Lakserød
I Asiah * Gyllen Ravgul

7. Sefirah – Netzach

Navn: Netzach, Seier

Farge i Livets Tre: Grønn


Beskrivende titler gitt til Netzach: Fasthet


Plassering på treet: Ved foten av Barmhjertighetens Søyle

2. Yetzirah * Den dannende Verden

Personligheten/Ego - Psykologisk - Følelser - Englenes Verden


Mester: Serapis Bay


Sefer Yetzirahs tekst: Den syvende Sti kalles den Okkulte Intelligens fordi den er de intellektuelle dyders skinnende stråleglans, som oppfattes gjennom intellektets øyne og troens fordypelse.


Gudenavn: Yahveh Tzabaot, Hærskarenes Herre


Erkeengel: Haniel (Hannael) Hamiel, Guds nåde, Samarbeider med Phanael – «Guds opptreden» og Ariel


Engleorden: Elohim, Guder. «Guds representanter» og Tsarshisim – «De strålende». Deres rike er fremskrittetsog livets, og de motsvarer følsomhet.


Planet: Venus


Chakra: Solar Plexus


Mundant chakra: Nogah, Venus


Åndelig opplevelse: Visjon av Triumferende Skjønnhet


Dyd: Uselviskhet


Last: Ukyskhet, Begjær


Korrespondanse i Mikrokosmos: Venstre lende, hofte og ben


Symboler: Lampe og Belte, Rosen


Stråle: 4. stråle


Sten:


Røkelse: Roseduft, Blomsterdufter


Musikk: Mozart, Barokk


Guder: Skjønnhetsgudinner


Dyr: Påfugler, Rasekatter, avlede og estetiske dyr


Sakramentet: 7-8. Sefiroth * Konfirmasjon


Tarotkort:
7 Staver * Tapperhet
7 Beger * Illusorisk Suksess
7 Sverd * Ustabil Innsats
7 Mynter * Uoppfylt Suksess


Farger:
I Atziluth * Ravgul
I Briah * Smaragdgrønn
I Yetzirah * Lys Gulgrønn
I Asiah * Mørk Olivengrønn, spettet med Gull

8. sefirah – Hod

Navn: Hod, Stråleglans


Farge i Livets Tre: Oransje

Plassering på treet: Ved foten av Strenghetens Søyle

2. Yetzirah * Den dannende Verden

Personligheten/Ego - Psykologisk - Følelser - Englenes Verden


Mester: Hilarion


Sefer Yetzirahs tekst: Den åttende Sti kalles den Absolutte eller den Fullkomne Intelligens, fordi den er mellomledd for det Opprinnelige. Den har intet utgangspunkt som den kan holde fast ved eller finne hvile i, unntatt Gedulahs skjulte steder, hvorfra dens egentlige vesen emanerer.


Gudenavn: Elohim Tzabaot, Hærskarerens Gud


Erkeengel: Mikael (Michael), Guds like, Guds Lignelse


Engleorden: Beni Elohim, Gudenes Sønner - er forbundet med Erkeenglene. Deres rike er ordenenes, og de motsvarer den indre følelse.


Planet: Merkur


Chakra: Solar Plexus


Mundant chakra: Kokab (Kokhav), Merkur


Åndelig opplevelse: Visjon av Stråleglans og Herlighet


Dyd: Sannferdighet


Last: Falskhet, Uærlighet, Overlegenhet, Overdreven Kontroll


Korrespondanse i Mikrokosmos: Høyre lende, hofte og ben


Symboler: Navn og Versikler (små vers), Ritualforkle


Stråle: 5. stråle


Sten: Oransje stener


Røkelse: Jasmin, Sandeltre


Musikk: Tenkt musikk, Vivaldi


Guder: Gudenes Sendebud


Dyr: Ravn


Sakramentet: 7-8. Sefiroth * Konfirmasjon


Tarotkort:
8 Staver * Hurtighet
8 Beger * Ikke oppnådd Suksess
8 Sverd * Svekket Kraft
8 Mynter * Klok Forsiktighet


Farger:
I Atziluth * Purpur Fiolett
I Briah * Oransje
I Yetzirah * Rødbrun
I Asiah * Gulaktig Svart, med Hvite spetter

9. sefirah – Yesod

Navn: Yesod, Grunnvoll


Farge i Livets Tre: Fiolett, Indigo


Plassering på treet: I den nederste delen av Mildhetens eller Likevektens Søyle

2. Yetzirah * Den dannende Verden

Personligheten/Ego - Psykologisk - Følelser - Englenes Verden


Mester: Poul Venetianeren


Sefer Yetzirahs tekst: Den niende Sti kalles den Rene Intelligens fordi den renser emasjonene. Den tester og korrigerer deres ytre strukturer og indre enhet; så samles de uten at noe fjernes eller tas bort.


Gudenavn: Shaddai El Chai, den Allmektige Levende Gud


Erkeengel: Gabriel, Guds Sterke Mann eller Helt


Engleorden: Kerubim (Kevurin), de Sterke.


Planet: Månen, Ceres


Chakra: Hara


Mundant chakra: Lebanah (Levanah), Månen


Åndelig opplevelse: Visjon av Universets Maskineri


Dyd: Uavhengighet


Last: Dovenskap, Latskap, Uvirksomhet


Korrespondanse i Mikrokosmos: Kjønnsorganene (forplantningsorganene)


Symboler: Røkelse og eteriske essenser, Sandaler


Stråle: 6. stråle


Sten: Månestein, Ametyst


Røkelse: Lavendel


Musikk: New Age, Debussy


Guder: Månegudinner


Dyr: Katter, Flaggermus


Tarotkort:
9 Staver * Stor Styrke
9 Beger * Materiell Lykke
9 Sverd * Fortvilelse og Grusomhet
9 Mynter * Materiell Vinning


Farger:
I Atziluth * Indigo
I Briah * Fiolett
I Yetzirah * Mørk Purpur
I Asiah * Gulgrønn, med Asurblå spetter

10. sefirah – Malkuth

Navn: Malkuth, Kongeriket, Kongedømmet


Farge i Livets Tre: Rødbrun, Jord, Gulgrønn, Mørkegrønn


Beskrivende titler gitt til Malkuth: Porten. Dødens Port. Dødsskyggens Port. Tårenes Port. Rettferdighetens Port. Bønnenes Port. Porten til
De Mektiges Datter. Porten til Edens Hage. Den Underordnede Moder. Malkah, Dronningen. Kallah, Bruden. Jomfruen. 


Plassering på treet: Nederst på Mildhetens eller Likevektens Søyle

1. Asiah * Handlingens Verden

Fysiske Kropp - Fysiske Verden


Mester: Greven St. Germain


Sefer Yetzirahs tekst: Den tiende Sti kalles den Strålende Intelligens fordi den er opphøyet over alle hoder og sitter på Binahs trone. Den illuminerer Stråleglansen fra alle Lysene, og får innflytelse til å strømme fra Åsynets Prins, Kethers engel.


Gudenavn: Adonai Melekh, eller Adonai ha-Aretz


Erkeengel: Sandalfon


Engleorden: Ishim, Ildsjeler


Planet: Jorden


Chakra: Rot


Mundant chakra: Olam Yesodot, Elementenes Sfære


Åndelig opplevelse: Visjon av den Hellige Skytsengel


Dyd: Skjelneevne


Last: Gjerrighet, Treghet, Inaktivitet


Korrespondanse i Mikrokosmos: Føtter, Anus


Symboler: Den Dobbelte Kubens Alter. Det Likearmede Kors. Den Magiske Sirkel. Kunstens Triangel.


Stråle: 3. stråle


Sten: Opal, alminnelige og mørke stener


Røkelse: Sedertre

Musikk: Trommemusikk


Guder: Modergudinner, Fruktbarhets Gudinner og Guder


Dyr: Muldvarp, Bøfler, Elefanter, Okser


Sakramentet: Dåp


Tarotkort:
10 Staver * Undertrykkelse
10 Beger * Oppnådd Suksess
10 Sverd * Ødeleggelse
10 Mynter * Rikdom


Farger:
I Atziluth * Gul
I Briah * Gulgrønn, Mørk Olivengrønn, Rødbrun og Svart
I Yetzirah * Gulgrønn, Mørk Olivengrønn, Rødbrun og Svart spettet med Gull
I Asiah * Svart, med stråler av Gult

Daath - Det skjulte sefirah

Navn: Daath, Avgrunnen, Guds Bevissthet 


Planet: Pluto


Daath blir kalt et Sefirah, men er det ikke. Daath samler viten som gir en avklarelse, som fører til en åpenbaring, som til sist resulterer i en forvandling. Daath forener Binah og Chokmah.