Egenkjærlighet for
Kropp, Sinn og Sjel

«Næring fra Frøet, gir Kjærlighet til Cellene.»

Jeg elsker å inspirere, glede og hjelpe andre til en bedre helse, mer tidsfrihet, mer livsglede og økt åndelig bevissthet!

Skape muligheter for andre, som de kanskje ellers ikke ville ha fått.

Mer informasjon vil komme!