Åndelig Innsikt

Mandag 30. januar 2023

LIVET FORAN DEG ER VIKTIGERE ENN LIVET BAK DEG. Du kom hit for å helbrede, ved å møte og helbrede dine indre demoner. Du oppdaget lyset i deg. Du oppdaget kraften i deg selv. Du oppdaget din sjels sannhet. Du oppdaget din hensikt og din lidenskap.

Ingen vet virkelig hva du måtte gjennom for å helbrede, vokse og komme dit du er akkurat nå. Så vær stolt av hvor mye du har oppnådd, alle kampene du har kjempet og måtene du har utviklet deg på. Du gjør en utrolig god jobb.

Det åndelige fellesskapet presser denne fortellingen om «kjærlighet og lys» så sterkt, og unnlater å forklare at du må inn i mørket for å nå denne kjærligheten og lyset. Hvis du ikke erkjenner disse «negative» delene, er praksisen din på overflatenivå.

Guddommelig Oppstigende Sjel, du har kanskje allerede lagt merke til små endringer i virkeligheten din. Med bakgrunn i alt det indre arbeidet du har gjort, dukker ting opp i vår virkelighet. Det er viktig å være optimistisk og ikke begynne å tvile eller frykte det som dukker opp. Du har gjort så mye arbeid med egenkjærlighet og verdighet, at du fortjener disse velsignelsene i livet ditt. Hold deg i ditt eget energifelt nå, og prøv å ikke tillate negativ påvirkning utenfra.

Du kan ta tilbake energien din intuitivt fra folk rundt deg, og heller ønske å begynne å fylle deg selv opp. Tillit er veldig viktig nå, og den kreative lyskilden har vist oss mange synkroniteter, de som er vanskelige å ignorere. Det er viktig å fortsette å tro og stole på, mens du går fremover. Hold energifeltene dine klare for negativitet.

Noen ganger når reisen din endrer seg og du begynner å transformere, vil din største fiende være Selvet, det gamle deg, det som er vant til gamle vaner, gamle tankesett og gamle vibrasjoner. Den nye du krever at du gir slipp på det gamle, så du kan vokse, heve og vibrere høyere. Ikke la den gamle deg, stoppe den nye deg, fra å gå videre.

Aldri før i Menneskehetens Historie, er det så mange som omfavner sin egen Guddommelighet. Det er uunngåelig at Vi velger en bedre vei for Fremtiden, her på denne planeten. Den Nye Jorden energien vil vise oss Våre Fantastiske Manifestasjoner, og Kjærlighet vil Være den Sanne måten å Leve på.

En hel dimensjon faller bort akkurat nå, som rommer identiteter, følelser, sår, levemåter, karrierer, relasjoner og gammel tro. Mye kommer opp til overflaten, som skal gjennomarbeides for å jorde seg inn i de nye høyeste tidslinjene. Mer helbredelse, mer ærlighet og mer egenkjærlighet.

Du rister opp ting i livet ditt og manifesterer en høyere kjærlighet. Kjærligheten, Lyset og den Guddommelige Energien du Utstråler, tiltrekker Sjelestammen din til Deg.

En del av åndelig og emosjonell modenhet, er å erkjenne at det ikke er slik at du skal prøve å fikse deg selv over natten og bli en annen person. Du forblir den samme personen, men du blir vekket til de helbredede delene av det gamle selvet og oppdager høyere aspekter som var der inne i deg, hele tiden.

Du balanserer mørket og lyset i deg selv, og omfavner nå hver del av deg selv, uten de samme gamle vurderingene. Ja, det har tatt så lang tid, men du har blitt hørt og besvart. Du er så beskyttet, og du beveger deg mer inn i den lette og rette veien.

Egenkjærlighet gjør det greit for deg å være alene, men det avviser ikke ønsket om tilkobling. Det oppmuntrer ofte til det. Det inspirerer deg til å dele denne kjærligheten til deg selv og andre.

Ikke fall for ideen om at egenkjærlighet, betyr ensomhet. Det oppmuntrer til sunnere forbindelser ettersom energi er vårt førstespråk, og vi forstår det langt mer enn vi gjør med ord. Vi kan like gjerne være den vi egentlig er, fordi vibbene våre alltid kommer til å fortelle deg sannheten uansett.

VI HAR FORLATT DEN MATERIELLE TIDSALDEREN OG GÅTT INN I FREKVENSENS TIDSALDER.

Ilden fra din tidligere lidelse, blir lyset i din bevissthet. Du frigjør deg selv fra versjoner av deg som ble skapt, kun for å overleve.

I kjærlig og dedikert tjeneste
Ascension LightWorkers

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Søndag 29. januar 2023

Til den oppstigende Starseed og Lysarbeider

Sjelefellesskap og Familie: Høyspente strømmer av høyeste frekvenser i høyere riker, strømmer inn i planeten vår. Gaia restaurerer og reparerer, omplanter og sås på nytt.

Alle paradigmestrukturer på planeten vår, blir nå revurdert og beregnet på nytt, samt rekalibrert for å innrette oss med Gaias Nye Jorden energi.

De nylige kollektive eksplosjonene av globale oppvåkninger og aktiveringer vi alle har følt så intenst, som en følelse av å være i en trykkoker og noe inni deg begynner å føles som tegn på et forestående vulkanutbrudd. Du føler bokstavelig talt alle omrøringene i den fysiske vulkanen, som vi er et speil som matcher alle Gaias naturlige forekomster, selv disse påvirker oss alle når vi stiger opp sammen.

Det oppstigende kollektivet har allerede kombinert sine Høyere Selv energier, personlighetsselvet har ingen anelse om hvor mye vi kjenner hverandre, uansett om vi aldri møtes fysisk. Faktisk er det fysiske bare en del av forbindelsen, og det er tilfeldigvis den tetteste delen.

På et Høyere Selv kollektivt nivå, der ego kollektivet ikke bor, er vi alle fullstendig klar over hverandre og respekterer vårt kollektive formål her, i stor grad.

For vi vet at vi er enormt mye sterkere sammen, i det Kollektive Lysbevissthetsformålet. Vi vet at for å virkelig tjene, må vi alle autentisk legemliggjøre den Nye Jorden energien, ettersom den krever det, og den er av sin sanne natur og energetiske kollektive formål. Det er ingen som lurer intelligensen, til denne nye energien. Dette er selve grunnen til at vi ikke kan lyve for oss selv eller andre. Vi er suverene Lysvesener og forblir sanne og lojale mot dette høyeste og kjærlige Lyset, vi skal være ett med vår sanne unnfangede natur.

Denne nye Gaia energien, så vel som oss sammen som et stigende kollektiv, har vi ønsket velkommen og omfavnet Vannmannens Tidsalder, som representerer Frihet og sannhet, fordi dette er hva Vannmannen står for, frigjøring fra slaveri. Derfor er energien vi jobber med en av sannhet, klarhet, bevissthet og oppvåkning og alle ting som er ekte, siden det ikke er mulig å komme forbi den universelle energetiske og systematiske koden, da den er her med vilje og den vil ikke bøye reglene. Ikke for de som tror de er høyest her, eller for noen.

I denne Nye Jorden energien, må vi leve i samsvar og aksept for det som er, i stedet for illusjonene og løgnene vi kjøpte oss inn i og hvordan vi ønsket at ting skulle være for oss. Hvis vi forblir i denne energien, vil vi bare bli veldig skuffet, siden det ikke er noe som støtter dens falske tro, når vi ikke lever i vår sannhet. Mange av oss vil oppleve tårnøyeblikket, for å sette oss tilbake på rett spor fremover.

Vi er høyt ladede sansende vesener, og dette er grunnen til at vi kan føle oss veldig utmattet, fordi vi har mange roller her å legemliggjøre og spille.

Vi er Lysvoktere og Fredsbevarere som kan Se Alle Synspunkter, og vi er de Metafysiske Jordterapeutene, når vi holder Lys og Rom for andre.

Vi er healerne på planeten Gaia, mens vi forvandler smerten vår, så vel som det kollektive. Vi er giverne når vi føler andres behov, mangler og ønsker.

Vi er de sanne elskerne, på grunn av vårt enormt givende hjerte og tilgivende medfødte natur. Vi er også speilene, når vi reflekterer tilbake det verden trenger å våkne til og se.

I den Nye Jorden energien, er din indre integritet, et av dine største skjold for beskyttelse.

Når din sannhet og integritet er sterk, betyr dette at du er sterk. Ekte styrke kommer fra å leve i sannhet, ære og ærlighet, og det er det å være autentisk, handler om. I enhver form for Lysarbeidertjeneste, legemliggjør og praktiserer vi å leve i disse dydene, i alt vi gjør og sier.

Våre viktige roller som Lysarbeidere:

Vi Er Alkymistene som Forvandler de Kollektive Skyggene.

Vi Er Seerne og Healerne som Skifter de Globale Energiene.

Vi Er de Intuitives Følelsesrealiteter.

Det Er Vi som viser Veien med Hjertet vårt.

Vi Er de Kreative som Uttrykker våre Refleksjoner.

Vi Er Lysarbeiderne som øker Global Bevissthet.

I Kjærlig og Hengiven Lysarbeidertjeneste
Ascension Lightworkers

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Lørdag 28. januar 2023

Hei du Kraftfulle Lys!

Måned 2, er straks over oss! Jeg føler mye og dype endringer som nesten føles litt ujordisk, som om det er mange retninger som er mulige, men ikke nødvendigvis klare.

Februar måneden er alltid interessant for meg, mens den bare er noen dager kortere, føles den ofte utrolig rask, som om det er mye mer pakket inn i denne tiden.

Kanskje noe av det, er det Areon snakket om i det siste Solverv innlegget, at vi er i en tid som kan føles motsatt av det som skjer med lys-syklusen vår, når (den nordlige halvkule) dagene blir lengre.

Det motsatte passer godt med denne månedens fokus tema, for vår fortsatte Forbindelse. Jeg håper du nyter.

Ha en kjærlig februar!

- Jamye Price

<> --- >< --- <>

Februar Oppstigningsenergier – Begrensninger

Velsignede Vesener, mens dere beveger dere fremover innenfor Jordens tetthet, puster dere med tidens sykluser, med form og med det kollektivet. Det som kan virke som restriksjoner, er en opplevelse av bevegelse.

Lineære refleksjoner er nedsenket i livets kokong.

Du som individ puster unik informasjon inn i livet, konstant. Du puster alle dine ønsker, visdom og besluttsomhet inn i livet. Du puster opplevelsene, både triumf og utfordring inn i livet.

Livets motor, er dualitetens pust. Det ene åndedraget er to motsetninger, pust inn og pust ut. De to motsetningene er virkelig tre: Forbindelsen er opprettholdelsen som livet er.

De tre er den ene i alt, atskilt i mange.

Tilsetningen fortsetter.

Begrensningens speil, er tidens nåde eller sorg. Ett øyeblikk er mange, både borte og for alltid.

Det er din bevissthet som kobler sammen.

Når restriksjon reflekteres, forventes ukjent.

I kokongen, er utsiden først ikke vurdert. Så når tidens nåde flyter, er restriksjonen altoppslukende. Vekst (Tid) har kalt ny styrke.

Kampen er dens motsetning, styrkingen. Restriksjonen er dens motsetning, Frihet. Det er din bevissthet, som kobler sammen.

Hva vet tankene dine? Hva puster du inn og ut? Hva ser du for deg vil seire? Er kampen styrkingen eller er det å knuse vinger?

Se på sollys og sang, mens naturen beveger seg videre, for du er lysets begrensning i tidens uendelige kropp.

Det er visdom og styrke, som er for alltid og borte. Det er en historie og en linje, som går videre.

Begrensning er frihet til å omforme det som har blitt glemt i Tiden.

Bare pust inn solens lys og sang, inn i ditt hjertes ønske. Inhaleringen og utåndingen opprettholder og vokser. Syklusen fornyes mellom livet og deg.

Du er begrenset og fri, de to innenfor ett. Du er Restriksjonens frihet, hvis du velger å være det.

Dere er tidens sykluser; uendelig dannet. Pust dypt og fly, for du er Livet gjenfødt. Fra begrensning til frihet og tilbake igjen.

Uendelig slutter ikke, det omslutter alt av frihet i vårt indre.

VÆR FRI.

- Jamye Price

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Onsdag 25. januar 2023

Vannmannen - Vannbæreren og Aktiveringen av Vann Hjertet: 2/2 Portalen

Erkeengelen Mikael gjennom Celia Fenn
Kjære Elskede Sjeler! Dere står nå ved terskelen til den Nye Jorden Vannmannens Tidsalder. Du er klar til å fullføre og forankre overgangen din til den Multi-Dimensjonale Nye Jorden.

Da vi jobbet med dere tidligere, i desember 2022, aktiverte vi det Gylne Sol Hjertet (8. dimensjon) og det Galaktiske Diamant Hjertet (9. dimensjon), for å la deg få tilgang til og jorde disse Høyere Frekvensene. Nå inviterer vi deg til å aktivere og gi energi til Vann Hjertet-aspektet, som kobler deg til den rene strømmen av Krystallinsk Kosmisk Vann fra «Guds Trone» eller Kilden.

Bildet av «Vannbæreren» som holder en beholder med Kosmisk Vann, som helles ut over Jorden, er symbolet på Huset/Konstellasjonen av Vannmannen. Det betyr himmelsk «vann» eller plasmaenergi som overføres fra de Høyere Dimensjonene eller rikene til Jorden.

Den mottas på Jorden av de Menneskelige Englene, som er i stand til å bære disse krystallinske energiene via Krone- og Hjertechakraet. «Vann Hjertet» er et Kosmisk/Galaktisk nivå av Hjertet, som mottar frekvensen av Vann Plasma og er på linje med disse høyere impulsene. Vann Hjertet er rent, uberørt og krystallinsk, og det mottar de rene overføringene fra den Himmelske «Livets Elv», slik at Jorden og Menneskene kan aktivere de rene krystallinske aspektene av deres Nye Jorden kropper.

Engler, Hvaler, Delfiner og Interstellar Kommunikasjon
Når du begynner å åpne deg for frekvensene til Vann Hjertet, blir du assistert og støttet av Elohim Englene, og også de Kosmiske Hvalene og Delfinene.

«Mediet» til Kosmos er Plasma, eller høyere former og frekvenser av energi. Når den Menneskelige Engelen er klar til å aktivere Vann Hjertet, går Englene frem for å støtte utvidelsen.

Hvalene og delfinene som eksisterer og skaper i dette Kosmiske Mediet, er også en del av denne Vannmannens ekspansjon inn i det Galaktiske og Kosmiske «vannet». De vil være til stede for å lære deg hvordan du kan flyte og gå i en spiral, i de Kosmiske Hav.

Vann Hjertet er vehiklet (fartøyet) for Galaktisk bevegelse og Interstellar Kommunikasjon og reise. Det er hvordan du når inn i Kilden/Gud-frekvensen til Hvem Du Er, i de store spiralene og virvlene av Lys og Vesen.

Vann, Renhet og den Nye Jorden
Når du kobler deg til og du kobler deg på nytt med de rene strømmene av Interstellar Vann Plasma, kobler du deg til vann i dets høyeste og mest krystallinske tilstand. Dette initierer en prosess med radikal transformasjon i vannstrømpartiklene både i deres fysiske kropper og i vannmassene på planeten deres.

De giftige restene vil bli frigjort, og det vil være en bevegelse mot utrensing og renselse.

Når kroppen renses, blir den mer krystallinsk fordi vannmolekylene blir mer organiserte og strukturerte. Icosahedron formen blir klar, og vannet blir både klart og rent, når det beveger seg mot sin kvantetilstand av Plasma i de høyere dimensjonene. Det er Vann som holder de krystallinske formene, i deres høyeste tilstander av strålende kjærlighet og takknemlighet på Jorden. Og det er DERE, Elskede Menneske Engler som programmerer og strukturerer Vannet, ved å holde bevisstheten om Kjærlighet og Takknemlighet i kroppene deres. Det er DU som kan rense og transformere Planetens vann ved å jobbe med den Kommunikative Bevisstheten om Vann, for å sende ut det daglige budskapet om Kjærlighet og Takknemlighet.

Etter hvert som Havene og Vann kroppene på Jorden begynner å renses, vil også Jorden gjenvinne sin Krystallinske Renhet og Utstråling, og det Nye Lemuria vil reise seg.

Den Nye Jorden og den Nye Lemuria vil være et sted med krystallinsk renhet og utstråling. Og innenfor denne settingen vil det bo samfunn som forstår viktigheten av Vann og arbeider med dets energier på alle nivåer og dimensjoner.

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Torsdag 19. januar 2023

Hei Kraftfulle Lys!

Vår indre frihet er et viktig tema å fortsette å dykke dypere inn i, for å øke effektiviteten og frigjøre motstand.

Frihet er grunnlaget for vår tilkobling, for å utnytte våre naturlige kreative evner. De som forsterker sin frihet til å skape, er de som virkelig endrer menneskehetens bane.

Dette innlegget er en påminnelse og et forspill om hvordan vi kan jobbe med disse energiene, som kaller oss til en større Kreativ Harmoni, fra et sted med forbindelse med Selvet og livet.

Å Være.

- Jamye Price

<> --- >< --- <>

Følg Friheten

Velsignet Vesen! Livet på Jorden er en opplevelse av den doble naturen av det indre og det ytre. Du balanserer begge for å nå en Oppstigningstilstand, og beveger deg utover separasjonen mellom de to og inn i forbindelsen mellom de to som blir En.

Frihet er en intern opplevelse, i din nåværende fysiske virkelighet.

Du går innad, for å finne ditt valg. Du går innad og finner stemmen din, den som søker trygghet, forbindelse og uttrykk Du går innad for å styrke din vibrasjonelle unikhet, kjernen av Frihet.

Å følge Friheten, er dualitetens paradoks.

Det som virker motsatt, er det samme. Paradoks er der sinnet gir opp sin stramme kontroll for å åpne for et nytt nivå av sikkerhet, tilkobling og uttrykk.

Paradoks er der de passive og aktive kreftene, møtes.

Paradoks får deg til å stoppe, observere og velge. Det er der to motsetninger blir til En ny sannhet. Det er en intern opplevelse.

Å følge, i dette tilfellet, indikerer at din Frihet er en balanse mellom styrke og åpenhet (sårbarhet).

Døren åpnes av din resonans, ikke av din kraft.

Å følge Friheten din er å oppdage den innenfor, ikke å bli vist en ytre vei som er pre-brolagt med perfeksjon.

Å følge Friheten, er å styrke din evne til å lytte til ditt eget hjerte, hedre din egen unikhet og oppdage dine egne evner.

Å følge Friheten, er den indre veien til Selvet, som kobler seg til livets ytre vei og skaper på nytt. For å oppdage Selvet ditt blant menneskehetens tilkoblede kollektiv, krever at du finner din egen sikkerhet og kobler deg til Livet for å manifestere din frihet i form.

Det er den indre Friheten som møter ytre omstendigheter og ser forbi begrensningen, inn i forbindelsen bortenfor.

Følg hjertet ditt, inn i kjernen av Kjærlighet.

Du vil se den samme refleksjonen i Alt liv, til og med motstand.

 

Mens vi følger Friheten, så hedrer vi hvisken fra våre hjerter, som kaller oss til å elske mer, ved å starte innenfra.

Vi ser refleksjonen av Kjærlighet i Alt Liv, enten vi kaller det fjær, blomst, fauna eller fiende.

Vi setter pris på utfordringene som kaller oss til mer indre styrke, og nyter triumfene som kaller oss til mer ytre forbindelse.

Vi følger vårt hjertes sang, synger fritt og harmoniserer Livets symfoni.

- Jamye Price

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Onsdag 18. januar 2023

Skjønn og Dømmekraft

De energetiske kodene vi sender andre når vi bedømmer dem, er ekte. De er ikke bare ord som flyter gjennom sinnet, men små energisammensetninger rettet mot dem vi fokuserer på. Vi må være ømme med kraften vi bærer. Vårt sinn kan enten bygge opp andre, trekke dem ned eller forbli nøytrale observatører av virkeligheten.

Vi er ansvarlige for energien vi sender andre, enten vi tror på energetiske krefter eller ikke.

Det er forskjell på skjønn og dømmekraft.

Skilleevne er rå sannhet, som materialiserer seg fra sjelen. Fordømmelse er en form for selvsvik, som er snudd på noen andre. Det er selvforræderi, fordi det lar energien din bli viklet inn i andres vei, og dermed distrahere deg fra den rene kraften din egen vei ønsker å absorbere.

Det er misbruk og feilføring av energi, som oppstår fra en frykt for ikke å bli forsørget av Gud. Den ensomme, dommer. For dommen/fordømmelsen er det siste forsvaret de har, mot en verden som fremstår øde og forlatt i sin åndelige livskraft.

De som er redde, dømmer. Det er en åndelig forsvarsmekanisme. Hver dom er som en mangels bønn, en bekreftelse på tap. Disse mangels bønnene bygger seg opp til folk overbeviser seg selv om, at de lever i en verden av begrensning. Herfra er energifeltet forseglet, i sin egen oppfatning av tap. Når livet prøver å komme inn, blir det blokkert av mangels tro, som identifiserer alt liv som en trussel mot et godt innkapslet felt av begrenset tro.

Dom/Fordømmelse blir en selvoppfyllende profeti, ettersom hver dom/fordømmelse inneholder en frøplante av mangel på bevissthet, og slike frø blir plantet innenfor feltene til de som dømmer. Gjennom å dømme, planter vi vår egen vei til mangel.

Det er imidlertid en dyp forskjell mellom å fastslå noens energi og å dømme dem. Dommen/Fordømmelsen vil bære en energetisk ladning. Det vil få sinnet til å over konsumere seg selv, ettersom dets fokus trekkes til dømmekraft om og om igjen, fordi dømmekraft gir sinnet en øyeblikkelig følelse av overlegenhet. Som et stoff tilbyr dømmekraft at «jeg er bedre enn andre» høyt.

Å observere noens energi, er nettopp det. Når vi observerer energien til noen vi ikke ønsker å samhandle med, går vi bort. Det er en rask prosess, med løsrivelse.

Når vi dømmer, blir sinnet vårt konsumert av energien til en annen, når vi ironisk nok går nærmere det vi forakter. Det er et energetisk traumebånd, født av en frykt for å stole på Kilden.

Vi har alle dømt. Vi lever i en matrise som nærer seg av dømmekraft, mangel på bevissthet og frykt.

Bare fordi vi ble lært opp til å dømme, å leve i mangelfull bevissthet, betyr ikke det at vi må fortsette nedover denne falske veien. Når vi velger å komme hjem til Kilden, så ser vi de rundt oss, som briljerer av Kildepotensial.

Sender hverandre kjærlige tanker, mens vi energetisk ber om hverandres oppløfting. Vi bygger opp energifeltene rundt oss, og de bygger oss i sin tur opp, og skaper et nett av kildekoding som manifesterer seg som et rutenett av renhet plantet på Jorden, for å helbrede den.

Jeg vil imidlertid være veldig tydelig, hvis noen har gjort det åpenbart at de mangler integritet, at de ønsker å bli veiledet av egoistisk lokke, mens de ignorerer veien til Kilden, er det avgjørende å gå bort fra denne personen.

De som forlater Kilden, ignorerer renhet og ønsker ikke å bli gjenforent med Kildebevisstheten, ennå. Ikke prøv å blande deg inn i energier, som har valgt parasittisk programmering. Dette vil skape hull i energifeltet ditt, som vil trekke sjelen din bort fra Kilden. Du er ingens frelser.

Å falle inn i frelserprogrammering, er en annen falsk vei, konstruert for å lokke de som mangler dømmekraft bort fra Kilden.

Omgi deg med mennesker som jobber og beveger seg mot Kilden.

Ingen er perfekt, men den rå innsatsen som er gjort for å gjenforene en sjel med Kilden, er beundringsverdig og dypt nødvendig på dette tidspunktet. Å elske og inspirere de rundt deg til å fortsette sin reise hjem til Gud, det Gudommelige eller Kilden (det som passer deg best), er en bønn som sprer seg gjennom hele Kosmos, og tilfører hjerter som er villige til å gå i integritet og med en kjærligheten de fortjener, på veien tilbake til helbredelse.

- Mary Allison

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Fredag 6. januar 2023

De siste dagene har vært så hjerteåpnende for meg, at sjelen min er fylt av takknemlighet.

Siden 2008, da mitt nye liv begynte, ble jeg kapitulert inn i en helt ny måte å leve og virke på, ettersom jeg nå så og opplevde livet annerledes, arbeidet med energi- og energifelt, Jordens ryggrad, åpne gamle krystallpyramider, krystallinsk energinett osv. og med det all muligheten til å gjøre mine Sjele-Lesninger og laste ned kosmisk informasjon.

Likevel har det vært en ensom vei, siden familien ikke forsto, mistet venner, ikke noe hjem, ingenting annet enn det jeg visste at jeg ble kalt til å gjøre og være, og fulgte det kallet og den indre veiledningen, selv om jeg ikke alltid forsto , hvor dette førte meg.

Jeg kunne ikke uten videre dele med noen, da få var åpne for det.

Siden jul har jeg revet en sene i kneet, og ettersom dette ble verre fikk jeg beskjed om å hvile. Jeg hadde faktisk vært overtrøtt, og innså først hvor mye, da jeg tillot meg selv å hvile.

Sluttresultatet er at jeg ikke kan kjøre bilen min - jeg som har vært så selvstendig, og som var så vant til å gjøre alt på egenhånd!

Så dukket det opp menneskelige engler, i venner, som ikke bare besøkte, men tilbød meg å ta meg med til byen, slik at jeg kunne handle sårt tiltrengte ting, gå til legen osv. og sjekket inn for å se om jeg var ok. Naboer, frisør som sender mannen sin for å hente meg. Til og med et løft for mandagens sonar, allerede organisert.

Og venner andre steder, som var med meg i ånden.

Det kulminerte i går, i et øyeblikk da tre av oss delte en kombinert klem, av enhet og ærefrykt.

Alt dette er en stor lærdom for meg, å ikke alltid gi, gi, gi … men også å være villig og åpen for å motta, grasiøst og nådig!

I denne betydningsfulle tiden, så blir vi alle trukket sammen som Lysarbeidere, slik at vi kan jobbe sammen som en!

Støttesystemene faller nå på plass, slik at vi kan skape den Nye Gullalderen sammen, med stor kjærlighet!

Her i Sør-Afrika, blir vi alle sterkt utfordret av de pågående strømbruddene. Likevel ser jeg at folk trekkes sammen, som aldri før.

Jeg deler dette, for ettersom ting skrider frem i år, og utfordringene kommer, la oss huske dette: Vi er alle menneskelige engler, med bare én vinge: Vi kan bare fly ved å hjelpe hverandre!

Og så fortsetter jeg å hvile, ettersom min høyere veiledning fortsetter å fortelle meg, at jeg forberedes på større ting.

Likevel, mer enn det, så gjør jeg det i og med himmelens selskap, og bærer på den Guddommelige Kjærlighetens vinger.

Jeg ble tatt inn i det aller Helligste, ved Luxor Tempelet, noen ganger nå, og så på underverkene i den Nye Tidsalderen og Paktens Ark.

De bevingede solskivene, har kommet tilbake.

Vi står foran dramatiske og totale endringer.

Alt er Kjærlighet, når vi beveger oss dypere inn i Hjertet og finner hverandre på Sjelenivå og i Lysfellesskap, og samskaper den Nye Gullalderen.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<>  I <> I <>

Torsdag 5. januar 2023

Velsignet Vesen, din Frihet vokser innenfra!


Indre Frihet
Det er naturen til ubetinget Kjærlighet å tillate all erfaring, og det er Guds natur. Det er den ubetingede kjærligheten til Gud/Kilden/Universet som skaper Frihet. Forstå dette på et dypt nivå.

Ubetinget Kjærlighet avler Frihet.

Hvordan gjelder ubetinget Kjærlighet og Frihet på Jorden, på menneskeheten? Menneskeliv, jordeliv, er et liv med betingelser, eller regler. Til og med Jordens bane er bundet til regler, som begrenser dens Frihet til å fly gjennom verdensrommet, på en bane som den har laget.

Når du lever i dette dimensjonale uttrykket av Jorden, lever du med regler og betingelser. Likevel er det frihet innenfor disse reglene, og denne friheten hjelper deg å bevege deg utover reglene.

Av denne betingelsesløse Kjærlige grunnen, er du Fri til å observere det positive og negative ved livet rundt deg.

Fra dette observasjonspunktet, tar du valg. Ditt valg er motoren, for at livet fortsetter. Ikke bare for deg, for du er bundet inn i et kollektiv på Jorden. Frihetens paradoks.

Begrenset Frihet
Din Frihet er innenfor din indre reaksjon på Livet, og selv det har sine grenser! Du har en indre, instinktiv reaksjon på Livet. Dette bør respekteres.

Denne indre, instinktive reaksjonen er ikke ditt valg, det er din sannhet.

Når du finner ut at din indre, instinktive reaksjon er sinne, respekter sinnet ditt. Det er et verdifullt Livsspråk, og det er din Frihet som snakker til deg fra betingelsesløs Kjærlighet.

Ubetinget Kjærlighet, spiller ikke på favoritter. Den elsker ikke den fromme, mer enn den skadelige. Det bare Elsker.

Den fromme er like Fri til å velge og oppføre seg som den skadelige, det er ingen betingelser for det valget, men det er konsekvenser. Ikke konsekvenser av straff fordi man valgte riktig og man ikke gjorde (det vil si manipulasjon, ikke Frihet), men konsekvenser av reaksjon på handling.

Din Frihet skaper, du er skapt i bildet av en Skaper. Det du skaper, er da en del av opplevelsen av Livet og vil oppleves, det er en konsekvens av skapelsen.

Det er den ubetingede Kjærligheten til Tid, form og Liv på Jorden.

Frihet til å Skape
Arbeidet ditt, Lysarbeider, er å bli skarpt klar over hva du skaper. Å si ja i en opplevelse, skaper flyt. Å si ja i en annen opplevelse, skaper stagnasjon.

Å si ja i en opplevelse, er deling og dristig. Å si ja i en annen opplevelse, er ta og manipulerende.

Det er ikke ett riktig svar som gjelder alt, fordi Kjærligheten utvides kontinuerlig. Det hele har verdi.

Det er bare Valg.

Valg skaper og skapelse forårsaker nye valg – innenfor Jordens betingelser og innenfor Friheten til din vilje.

En indre, instinktiv reaksjon av sinne viser deg hvor din Frihet kaller deg til nytt mot, til ny styrke, til ny bemyndigelse. Ditt valg, er hva du «gjør» med det. Din første handling er intern, din neste handling er ekstern og skaper form i dette riket.

Når du velger å ære deg selv og balansere ditt gi og ta med Livet, lar du sannheten om din Frihet utvide seg. Denne utvidelsen vokser i deg.

De som fortsatt øker sitt mot, styrke og myndighet, har et eksempel å observere og etterligne.

Du forandrer deg, menneskeheten endrer seg og opplevelsen på Jorden endres. Det er en progresjon som skjer med hvert valgøyeblikk. Det er naturen til ubetinget Kjærlighet; du bruker det på forholdene for Jordisk liv, og forholdene utvides sammen med deg.

Når vi er klare for å Sprenge Friheten, beveger vi oss forbi motstand til endring og gjennomfører modig Kjærlighet i hver utfordring og hver triumf. Vi er medfølende og begeistret for fremgangen, som er tilgjengelig for hvert menneske.

Vi omfavner de vi er uenige med, selv om vi er uenige; for de tilbyr en refleksjon som kaller oss til større styrking, større Kjærlighet og dristigere valg.

Vi er endringen vi ønsker å se i verden, ved å skape endring med kraften til valg og stemmens kraft, når vi retter fokuset vårt inn i form.

Vi elsker begrensningene til livet på Jorden, for det er ingen større Kjærlighet, enn en regel, som kaller deg til å finne Frihet i den.

- Jamye Price

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Torsdag 5. januar 2023

Fullmåne – 7. januar 2023, kl. 00.07

Solen i Steinbukken og Månen i Krepsen

Måtte du våkne på fredelige strender.

Måtte du føle deg næret og renset, og i en vakker tilstand av vekket flyt.

Måtte du finne fred i sjelens hav.

Måtte du stige på bølger av Lys, som bærer deg dit ditt hjerte hører hjemme.

Måtte sansene dine bli oversvømmet av tro og styrke.

Må ordene du hører, bli velsignet med kjærlighet.

Må sannheten du snakker, bli sagt med mot.

Måtte utgivelsen du tillater, bli pakket inn i nåde.

Måtte din sjelefamilie være alt du søker, slik at du kan uttrykke alt du er.

Måtte arven din spre seg fra et sted med fred, for å bane din vei med nye vibrasjoner av glede.

Måtte helbredelsen du søker etter, dukke opp fra din ånds styrke.

Måtte du vende hjem til deg selv, kjærlig, uendelig og bevisst.

En bølge av helbredelse for å skylle ut sårene, er løftet om en pleiende Fullmåne i Krepsen.

Under hennes beskyttende omfavnelse, føler du deg klar til å helle flytende Gull-Lys tilbake i din utmattede sjel, og bryte fortryllelsen til det som har holdt deg i søvn så lenge. Å våkne opp fra denne hypnotiske transen kan føles ubehagelig, og Merkur er viklet inn i sjelesøkende samtaler, der sannheten kan lande med en skarp tunge.

De utløsende påminnelsene inviterer til refleksjon, der du hadde forlatt deg selv for lenge, og utfordrer deg til å bevise at det du vil virkelig, er bra for sjelen din.

Glimt av kunnskap, fremtidens avsløringer og en sjelerevolusjon som dukker opp fra havets dypeste dyp, vil bli følt, når denne Krepsemånen danser harmonisk for å skape virvelstrømmer av forandring.

Den følelsesmessige utvekslingen her er dyp og du vil ønske den velkommen, fordi du er så klar for den uendelige muligheten for hva mer, det er for deg. Fullmånen gir deg et kjærlig og medfølende tilbud, men krever at du «slipper taket», mens du dykker dypt ned i lengselen, og lengselen etter gamle skuffelser som møter de forlatte juvelene i dine håp og drømmer.

Her vil en foss av sannhet, rense og klare. La Luna er en budbringer av visdom, for å frigjøre de smertefulle knutene som har blitt pakket rundt hjertet ditt i en rendyrkende, sjelfull overgivelse, for å la deg gå videre med fornyet hensikt og lidenskap.

Velg å gå i hjerteenergien din, og du vil oppdage ord som helbreder. Innsatsen føles høy, når du veier opp virkningen av den ultimate endringen, og forbereder deg på å si et siste farvel til gamle kapitler som nå må alkymisiseres i den hellige fiolette flammen, og bli skatten som vil bli ditt nye orakel, i reisen fremover.

Du vil føle deg beskyttet av energien din og reisen din, når du finner trøst på stedene du føler deg trygg, sårbarheten du villig aksepterer, åpner en portal til noe enda mer åpenbarende. I stillheten inviteres du til å sitte tappert med de ubesvarte spørsmålene, som fortsatt henger i luften.

Nå er tiden inne for å være transparente i intensjonen din, og la endringene bringe inn kraftfull oppklaring. Hvordan du reagerer på den ledende samtalen som nå er i gang, setter tonen for opplevelsen din.

La det bli drevet av kjærlighet.

Når ordene dine samsvarer med vibrasjonen din, finner du gjensidighet i energiutvekslingen og beveger deg modig inn i en sikrere, kjærlig og åndelig veiledet syklus, som belønner troen din hver gang.

Måtte du stige i styrke, på dine premisser, i din guddommelige tid.

Lyse velsignelser
Romy Wyser

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Tirsdag 3. januar 2023

Tidslinjene går i oppløsning med tiden selv.


Den Gamle Jorden er mye eldre enn menneskeheten noen gang har blitt indoktrinert til å tro, og mange svært teknologisk avanserte sivilisasjoner kom og gikk, og alt som er igjen er markeringen av massive megalittiske steder, eller steinsirkler, men innenfor den større helheten, Jorden selv, registrerer alt, og det samme gjør de Omni-Versal energetiske bevissthetsfeltene. Alt under de Store Sentrale Solene har blitt spilt inn, og blir spilt inn.

Jeg ble vist veldig tydelig i forrige uke, da jeg hadde en dyp forbindelse med pyramidene her hvor jeg er, og de under havet, Jordens ryggrad, så vel som de krystallinske energinettene, at en masseaktivering av disse pyramidene over hele verden (kjent og ukjent), portalene, de hellige stedene, skjer, ettersom disse ble skapt da den Gamle Jorden ble født. Mange av disse arbeider med svært sofistikert esoterisk metafysisk kunnskap, hvorav mye gikk tapt for menneskeheten over tid. Da Atlantis falt, og vi falt dypere ned i glemselens hav, kunne vi rett og slett ikke bruke slik kunnskap lenger, ettersom våre høyere sender-kanaler ble stengt.

Under mine reiser i 2022 ble jeg dypt knyttet til elefantene og løvene, som har så mye kunnskap innenfor sine egne felt, ettersom de kom hit fra Sirius og andre stjernesystemer, og fortsatt er dypt knyttet til disse. De er svært intelligente vesener, men få mennesker gidder noen gang å kommunisere med dem telepatisk. De fleste ser på dyr som besittelse og blottet for ånd og sjel – og er i prosessen så mye fattigere, for alle levende skapninger og skaperverk er en del og partikkel av den ENE skapelsen og har dermed alle sin rolle å spille innenfor den større helheten. Når man begynner å være åpen og begynner å lytte, gryr ny innsikt og forståelse.

I 2022 har enorme ting blitt vekket som nevnt ovenfor, men siden 21. desember 2022 er disse oppvåknede sentrene nå innstilt på den Nye Jorden og løftet inn i den, eller snarere slått sammen med den Nye Jorden.

Gamle Egypt starten aldri med den første nedtegnelsen av historien, i hieroglyfer, men de sanne opptegnelsene er lagret energetisk inne i Sfinxen og ikke på måter vi ville kunne få tilgang til disse, men energetisk. Det er faktisk to sfinkser og begge disse har dobler, som ikke er synlige for det blotte øye. Det er til disse jeg nå også refererer til, for de lenker direkte til Sirius og de Sentrale Templene og Universitetene for Lys på Sirius. De opprinnelige sfinksene hadde løveansikter og de koblet seg direkte til Lyra via Sirius, før hjemmegalaksen ble ødelagt og Lyran-folket kom for å bosette seg her, i mellomtiden, og de reiste faktisk bygningene sine, inkludert pyramidene, på fundamentene av det som var igjen av Elysium, den første sivilisasjonen, som ble ødelagt under Himmelkrigene.

Sfinksene er nå vekket, og med den er Løvene av Sirius (Lyra – Løvefolket), nå koblet til sfinksene, de synlige og usynlige. Mer enn dette er det store andre svært avanserte teknologiske enheter og steder som nå vekkes, og dette vil ha en ringvirkning på alt og alle, ettersom den Nye Jorden nå ikke bare fusjonerte med de Gamle Sentrene, men vi er nå løftet helt inn i den 5. dimensjonale tilstanden, mens den 7. og 9. samtidig har åpnet seg.

Vi er nå i en multidimensjonal tilstand, og dermed går vår fysiske tilstand gjennom enorme endringer, og det samme er hele livet.

Det som virket solid, er ikke solid lenger.

Det som så ut til å være strukturert, går i oppløsning.

Ingenting er som det ser ut til å være.

Det betyr at vi står på skiftende sand – og jo mer vi vil søke den stødige grunnen – jo mer vil det forvandles til noe annet.

Husk dette, for alt dette fører tilbake til deg selv, din innerste sjel, for det er bare ved å gå dypere inn i deg, at du vil være i stand til å navigere det neste året.

Din sjel har blitt forberedt på dette for millioner av jordår siden, og dette vil utløse sjelens minnebanker i høyeste grad.

For det er ting som var nøye skjult i Egypt og Afrika, som nå våkner, som er langt hinsides enhver menneskelig kunnskap på dette tidspunktet, og som nå slippes ut igjen og det vil trigge sjelene som var involvert i dette den første tiden, for alle har inkarnert igjen.

De kosmiske klokkene ringer.

La de som har øyne – se.
La de som har ører – høre.
La de som vet – vite.

- Judith Kusel

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

<> I <> I <>

Lørdag 31. desember 2022

Nytt År – Nye Muligheter – Nye Energier


Du er guddommelighet i menneskelig form.

I lang tid har Lyset vårt vært redusert. Men vi er her igjen, for å overskride alle oppfattede begrensninger. Åpne våre hjerter for vår største kapasitet, og til gjengjeld bli den vi i sannhet er.

Sitt i frekvensene fra hjertet ditt, og ha erindringer om din utrolige eksistens, å la det flyte mellom ditt hjerte og din bevissthet.

Bevissthet er fokuspunktet for vår eksistens. Det du føler og fokuserer på, er det du opplever.

Livet vårt er virkelig en konstruksjon av sinnet vårt. Hvem som kommer inn i livene våre, blir også tiltrukket av vår frekvens.

Måtte du finne motet til å alltid strekke deg etter drømmene dine, og vite hvor utrolig du er.

Egenkjærlighet og takknemlighet er et fantastisk første skritt, for å skape ditt drømmeliv.

Beveg deg inn i 2023 med indre kraft og styrke, vel vitende om at du er akkurat der du trenger å være.

Du er et kraftfullt krystallinsk vesen, som nå beveger deg inn på den Nye Jorden, i Kjærlighetens Tidsalder.

Takk for at du har fulgt meg gjennom 2022 på DiamantLyset, og takk for alle flotte tilbakemeldinger og kommentarer. Det har vært et år med enormt mange lærerike prosesser og transformasjoner.

Det er har også vært et år med kraftfulle innlegg, som har vært til hjelp for så mange av oss, inkludert meg selv. Alle utfordringer og erfaringer vi har hatt på godt og vondt, men som til slutt vil gjøre oss både klokere og sterkere med tiden.

Fortsette å forbinde ditt hjerte med det kosmiske hjertet, å se dette livet gjennom dine åndedrag av oppdagelse og utvidelse. For dette øyeblikket, akkurat her og nå … består av utallige liv, som fletter vår eksistens sammen.

Med disse ordene, så ønsker jeg deg …

Et Riktig Godt Nytt År

Klem Vigdis

<> I <> I <>

Tirsdag 27. desember 2022

En fortsatt velsignet julehøytid, vakre sjel!


Julehøytiden er ømhet for fortiden, mot for nåtiden og håp for fremtiden.

Det er et ønske om at hvert beger kan flyte over av rike og evige velsignelser, og at hver vei kan føre til fred.

Jeg håper du har kommet deg trygt og godt gjennom de siste dagene, og at du har kommet inn i en velfortjent hvile.
 
Sender deg masse Lys og Kjærlighet, for å minne deg på at du er verdifull og at det er viktig at du tar godt vare på deg selv.

Egenkjærlighet er nøkkelen til indre fred!

Rett før jeg la meg i natt, så delte jeg en inspirerende affirmasjon fra Sophia Bashford, som traff mitt hjerte med full kraft og som jeg bare visste med en gang, at dette formålet skal finne dagens lys i 2023. Så jeg skal fortsette å gi slipp og forløse det uforløste, så jeg kan oppnå mitt høyeste formål og skape et liv for mitt høyeste gode.

«Jeg er villig til å skape et liv som er på linje med mitt dypeste formål i Universet.»

Under finner du innlegget, i sin fulle form …

Klem Vigdis

*

«Jeg er villig til å skape et liv som er på linje med mitt dypeste formål i Universet.»

Hvor mye er det i denne bekreftelsen: Å være villig til å innrette seg etter ditt dypeste formål, er et løfte om å gi slipp på alt som fungerer som en barriere mellom deg og denne indre flammen, disse gavene og ditt hellige offer til verden.

«Alt» som hindrer din følelse av dette formålet, kan være flerlags og vil være unikt for deg, for din sjels individuelle reise.

Men det er nok å si at for å få kontakt med denne indre flammen av formål som flimrer mykt i mørket, må du pare alt tilbake.

Du må møte frykten, og deretter la frykten være din allierte og din beste lærer.

Du må stupe ned i vannet av følelsene dine, kanskje til og med jobbe gjennom lag av forfedres eller generasjonsmessig, emosjonell belastning.

Du må kanskje oppleve en tid hvor alt ser ut til å bryte sammen, gå i oppløsning eller forlate deg – slik at du kan bli strippet tilbake til åndens nakne bein.

For å føle den hellige flammen av din dypeste hensikt, må du gi slipp på fantasien om at alt vil være perfekt og løst en gang for alle, når du «oppdager» det.

Din hensikt er en prosess i det fineste «og», og noen ganger det mest irriterende forstand, av ordet.

Prosessen pågår, siden det alltid er et dypere sted å gå.

Prosessen med å være villig til å leve det som virkelig tenner din ild, og som standard vil tenne andres sjele-ild, krever at du strekker deg og utvider deg.

Det krever at du jobber med formålet ditt, uten en garanti for at du blir en suksess over natten. Det krever at du jobber med dine hensikter, på dager da du heller vil gjøre noe annet.

Det krever vilje, til å avsløre den dype sårbarheten i deg.

Fordi dette er den rå delen, det sanne lyset, det intuitive sentrum, stedet der gavene dine bor.

Å tilpasse seg ditt dypeste formål, betyr å være villig til å helbrede det du tidligere har flyktet fra.

Og fra det stedet spør du din sjel: Hvordan kan jeg hjelpe andre ved å tilby min dypeste sannhet? Hva er jeg mest opplyst av, men mest redd for å gjøre?

- Sophia Bashford

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset