Gayatri-Mantra


Gayatri-Mantra er en av de eldste og mest kraftfulle av sanskritmantraer. Det har en dyp og kraftfull virkning på bevisstheten, til den som intonerer og synger den. Åpner for de universelle innstrømninger av rent lys, liv og kjærlighet.

Manifesterer Den nye solimpuls, som er en feminin solstrøm – kristusvibrasjonen gjennom helligånden. Dette forener dualitetene og skaper en dyp healende effekt.

Vi chanter/mediterer på det høyeste, mest elskede - Skaperen, hvis utstrømning (guddommelig lys) belyser alle riker (fysisk, mental og åndelig). Må dette guddommelige lys belyse vårt intellekt.

Gudinnen Gayatri kalles også «Veda-Mata» eller Vedaens Mor (se bildet). 

Mantra er en hymne (salme) til Savitur - Solguden. Ifølge enkelte kilder, representerer solen i mantra, både den fysiske solen og det guddommelige i alle ting. «Det vediske sinn, adskiller ikke den fysiske tilstedeværelsen av solen fra sin åndelige eller symbolske mening.»

Gayatri-Mantra er også til stor hjelp, når man ønsker å rense ut samskaraer (lagrede minner),
fra fortid og nåtid, ved hjelp av åndedrettet. 

Da er du hjertelig velkommen til å bruke Meditasjon 16 - Avslapning og aksept av den fysiske form

Mange mennesker verden over, bruker også Gayatri ‘n hver dag, året rundt eller en gang iblant.

Jeg benytter Deva Premal & Miten sin versjon av Gayatri-Mantra, fra deres CD «Satsang - a Meditation In Song and Silence». 


En kort beskrivelse av ordenes betydning: 

Om: Den primære lyden
Bhur: Den fysiske kroppen – Det fysiske riket
Bhuvah: Livskraften – Det mentale riket
Suvah: Sjelen – Åndens rike
Tat: Det (Gud)
Savitur: Solguden - Den Guddommelig Sol – Det ultimate visdomslys
Vareñyam: Beundre – Elske
Bhargo: Belysning – Det guddommelige lys
Devasya: Gudommelig Nåde – Høyeste Herre  
Dhimahi: Meditere – Vi vurderer
Dhiyo: Intellektet
Yo: Må det lyse – Hvem
Nah: Vår
Prachodayat: Opplyse – Inspirere – Be


Gayatri-Mantra
Om bhur bhuva svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat 


Gayatri-Mantra 
Du, som gir næring til Universet,
fra hvem all ting utgår,
til hvem alle ting vender tilbake.
Avdekk for oss den sanne åndelige sols ansikt,
skjult bak en skive av gyllent lys,
så vi må kjenne sannheten
og gjør vår fulle plikt
på reisen til dine hellige føtter.