Typene

Generator

Strategi: Å Respondere
Not-Self Tema: Frustrasjon
Signatur: Tilfredshet
Aura: Åpen/Omsluttende/Magnetisk
Eksistensielt spørsmål: Hvem er jeg?
Hensikt: Omfattende organisering
Er her for å: Arbeide
Behov for: Ytre stimulans
Dysfunksjon: Slavebundet
Optimal funksjon: I grupper
Mål: Elske det du gjør

Omtrent 70% av befolkningen tilhører Generator-typen (Generator ca. 40% og Manifesterende Generator ca. 30%).

Dette er en energitype som preger mennesker som trenger å bruke sin energi til å arbeide. Dette er vår tids byggere, arbeidsmaur og flittige bier. Hva du jobber med er da ekstra viktig for deg. Som Generator er det viktig at du ikke setter deg fast i en hvilken som helst jobb, men at du kjenner etter hvorfor du gjør akkurat denne jobben. Hvis du tar en jobb i søken etter status eller trygghet selv om du egentlig kjenner at noe annet er rett for deg, så vil du merke konsekvensene av ditt valg.


Generatorer føler seg fort fanget når de lever andre sine idéer eller drømmer. Da vil en (sterk) følelse av frustrasjon oppstå i Generatoren. Frustrasjon er et tegn på Generatorens Not-Self. Derfor er det viktig å være klar over dine sterke sider og egenskaper slik at du får brukt deg selv på en måte som tenner ilden i deg.

Generatorens naturlige tilstand er en følelse av tilfredshet som oppnås når de responderer på livet gjennom å ta beslutninger med Solar Plexus. Generatorens livsstrategi er å respondere på noe som skjer utenfor dem. De må passe seg for å gå fellen om å tenke seg frem til hva de skal gjøre.m

Manifesterende Generator

Strategi: Å Respondere
Not-Self Tema: Frustrasjon
Signatur: Tilfredshet
Aura: Åpen/Omsluttende/Magnetisk
Eksistensielt spørsmål: Hvem er jeg?
Hensikt: Omfattende organisering
Er her for å: Arbeide
Behov for: Ytre stimulans
Dysfunksjon: Slavebundet
Optimal funksjon: I grupper
Mål: Elske det du gjør

Omtrent 70% av befolkningen tilhører Generator-typen (Generator ca. 40% og Manifesterende Generator ca. 30%).

Manifesterende Generator er Generator som type, men har en del tilleggskvaliteter. En Manifesterende Generator har ofte et større interessefelt enn en ren Generator. Manifesterende Generatorer kan veksle raskt mellom ulike oppgaver og kan sjonglere mange prosjekter og idéer samtidig. En Manifesterende Generator kan ofte ta snarveier når et prosjekt skal gjennomføres og noen ganger er de litt for raske og må gå tilbake og fullføre trinn de har hoppet over. De har en energi som er mer rastløs enn en ren Generator og må derfor passe på seg selv så de ikke ruser blindt inn i handling kun for å få ting til å skje. Manifesterte Generatorer må også lære seg å respondere på livet istedenfor å tvinge frem action fra hodet. 


Generatorens og Manifesterende Generatorens naturlige tilstand er en følelse av tilfredshet som oppnås når de responderer på livet gjennom å ta beslutninger med Solar Plexus. Generatorens livsstrategi er å respondere på noe som skjer utenfor dem. De må passe seg for å gå fellen om å tenke seg frem til hva de skal gjøre.

Projektor

Strategi: Å vente på invitasjon
Not-Self Tema: Bitterhet
Signatur: Suksess
Aura: Fokusert/Penetrerende
Eksistensielt spørsmål: Hvem er den andre?
Hensikt: Penetrerende syntetisering
Er her for å: Guide
Behov for: Anerkjennelse
Dysfunksjon: Styrt av å få til?
Optimal funksjon: En til en
Mål: Gi riktig ytre autoritet

Ca. 20% av befolkningen tilhører Projektortypen. Projektorer regnes som en ikke-energitype. Det betyr ikke at Projektorene mangler energi, men de har ikke den stabile energitilgangen som Generatoren har. Det er veldig viktig for en Projektor å lytte til seg selv og sitt behov for pause og alenetid, for å ikke brenne seg ut på hardt arbeid. Det naturlige for en Projektor er å oppnå suksess, gjennom å hjelpe andre med å finne suksess. Projektoren er en naturlig guide eller støttespillere som enten kan fokusere sin forståelse mot andre mennesker, systemer, prosjekter eller samfunn for å se hvordan energi kan brukes mer effektivt.

Mange Projektorer lever i dag som Generatorer (eller Manifestorer), fordi det er slik tidsånden sier at vi skal leve. Når en Projektor ikke blir brukt som den veiviseren han/hun er, kan de få en følelse av å bli oversett. Da faller en Projektor inn i sitt Not-Self, som er Bitterhet. For å unngå dette er det viktig for alle Projektorer å bli kjent med seg selv, selv om de oftest er mer interessert i andre (og tror de har greie på hvem de selv er). Det er viktig at de vet hva de er gode på og hva de er interessert i, for å skaffe en omgangskrets som ser dem for hvem de virkelig er. Det er først når andre gjenkjenner kvalitetene hos en Projektor, at de kan få en invitasjon til å dele sin visdom. Projektorens livsstrategi er å vente på invitasjonen. Projektoren må også passe seg for å sette i gang ting fra sitt hode.

Manifestor

Strategi: Å informere
Not-Self Tema: Sinne
Signatur: Fred
Aura: Kraftfull/Frastøtende
Eksistensielt spørsmål: Hvem påvirker jeg?
Hensikt: Påvirker/Igangsetting
Er her for å: Lede
Behov for: Riktig timing
Dysfunksjon: Kontrollerende
Optimal funksjon: Alene
Mål: Ha frihet til å skape

Manifestoren tilhører en av de mindre gruppene i samfunnet med sine 9%. Manifestoren er en energitype, men fungerer litt forskjellig fra Generatoren. Manifestorens energi kommer med kraft for å starte noe nytt. De har en sterk påvirkning på sine omgivelser og det kan ofte være nok med at en Manifestor trer inn i et rom med andre mennesker, for at det skal bli fart i sakene. Denne sterke energien kan oppleves som avvisende eller skremmende hvis Manifestoren ikke bruker sin livsstrategi, som er å informere omgivelsene om sine planer. Hvis Manifestoren glemmer eller hopper over å informere, kan andre, bevisst eller ubevisst, prøve å stoppe eller kontrollere Manifestoren (hvilket er noe av det verste den vet), da reagerer Manifestoren med sitt Not-Self, som er Sinne. Den naturlige tilstanden for en Manifestor er fred til å gjøre det de ser for seg uten å bli hindret. Det oppnår de gjennom å lære seg en sosial og høflig måte å kommunisere til andre, hva de har tenkt å gjøre.

Manifestoren har ikke den stabile og utholdende energien til Generatoren. Derfor er det viktig for en Manifestor å ta pauser, gjerne alene, for å kjenne etter om de trenger å lade batteriet. Manifestoren kan synes disse pausene er kjedelige og unødvendige og vil helst bruke sin kraft hele tiden, hvilket kan lede til utbrenthet. Selv om Manifestoren ofte er litt av en ensom ulv som har behov for å få bestemme over seg selv, trenger den også andre mennesker til å fullføre de prosjektene de setter i gang. Generatoren er bedre rustet til å gjennomføre arbeidet over tid, enn det en Manifestoren er, som naturlig er den som kun skal få ballen å rulle.

Reflektor

Strategi: Å vente en månesyklus
Not-Self Tema: Skuffelse
Signatur: Overraskelse
Aura: Motstandsdyktig/Smakende
Eksistensielt spørsmål: Hva skiller seg ut?
Hensikt: Oppløftende transformasjon
Er her for å: Måle
Behov for: Tid til å evaluere
Dysfunksjon: Ignorere
Optimal funksjon: Blant andre, men allikevel atskilt
Mål: Kommunisere med andre

Så er vi fremme ved den minste gruppen av typene; Reflektoren med sin 1%. Reflektoren er en ikke-energitype som fungerer veldig ulikt fra alle andre. Reflektoren er, som vi hører på navnet, her for å reflektere. Reflektoren har ingen stabil energi i noen av sentrene og må derfor gjennom en lang prosess på +/-28 dager, før den kan ta viktige beslutninger som gjelder seg selv og sitt eget liv.

Gjennom denne månesyklusen går en Reflektor gjennom alt som ikke er den selv. Først etter denne månesyklusen er det mulig å lande i hva som faktisk er riktig å gjøre for seg selv. En Reflektors oppgave er å speile tilbake på mennesker, samfunn, prosesser, grupper o. l. En Reflektor får ofte med seg detaljer vi andre ikke ser, og har et naturlig øye for det som er unikt og annerledes.

En Reflektor oppleves som smakende og samlende og de er ofte nysgjerrige og interesserte i alt som kan lære dem noe nytt. En Reflektor er redd for å bli bortglemt og føle seg usynlig i sitt samfunn, omgangskrets eller familie. En Reflektor som lever naturlig er en person mennesker kan vende seg til med sine personlighetstrekk, historier og måter å leve på. En Reflektor som lever ut sin naturlige glede over alt livet har å tilby, vil kunne nyte de små og store overraskelser livet byr på. En Reflektor i ubalanse som legger forventninger og føringer på øyeblikket, vil derimot føle på sitt Not-Self, som er Skuffelse.

Reflektoren trenger en balanse mellom inntrykk fra andre og alenetid til å reflektere. Mange liker å reise og møte nye folk og kulturer, men de trenger også et stabilt hjem og kanskje en partner å lande med.