De 12 Profilene

Din profil viser til dine karaktertrekk i møte med andre og verden. Gjennom profilen kan du se hvordan du møter ulike situasjoner på forskjellig måte ut ifra hva som er din «rolle» eller personlighet.

Det finnes 12 forskjellige profiler som passer mer eller mindre godt sammen. De første syv profilene er vinkler mot sitt eget personlige liv og er mest interessert av å finne ut av seg selv. Disse profilene kalles høyrevridde, eller personlige.


Deretter har vi fire profiler som er mer opptatt av å lære og forstå for å spre sitt budskap til verden. De vil gjerne kommunisere informasjon som kan være til nytte for alle. Disse profilene kalles venstrevridde eller transpersonlige. Så har vi en profil som står midt imellom. Det er 4/1 profilen som er som en bro mellom de personlige og de ikke-personlige profilene. 4/1 profilen er en oversetter som hverken er personlig eller transpersonlig orientert. De har en fiksert måte å leve sine liv på og er ofte ikke veldig fleksible. Denne profilen kalles fiksert eller juxta.

Her følger en kort beskrivelse av de forskjellige profilene

1/3 * Dette er en profil som er grunnleggende usikker eller bekymret og ønsker å finne ut av mest mulig for å finne en stabil grunn. Mennesker med denne profilen vil gjerne eksperimentere, undersøke og finne egne fakta og erfaringer, i stedet for å ta imot råd fra andre. Med tiden kan denne profilen forstå mye, både gjennom erfaring og studier av det som faller i smak. Det er viktig å huske på at det er lov å gjøre feil og at det er gjennom feilene vi lærer mest.

1/4 * Du som har 1/4 profilen er en grundig utforsker/student som vanskelig lar seg påvirke av andres sannheter. Du vil helst være helt trygg på at du vet hva du snakker om, før du tar på deg en rolle som autoritet på et område. Du vil gjerne dele det du har lært med ditt nærmeste nettverk og du liker når andre vender seg til deg med spørsmål omkring det du kan og vet. Hvis du ikke blir hørt og anerkjent, kan dette oppleves som et svik og du kan trekke deg unna, i isolasjon. Husk at det er lov å ta din plass i livet, selv om du føler på usikkerhet.

2/4 * Hvis du har denne profilen, er du en blanding av sosial og «eremitt». Det kan kreve litt å finne en balanse mellom disse to. Med linje 2 lengst frem er du en som er naturlig begavet, men ofte ikke klar over din egen begavelse. Du kan selv oppleve at det andre roser deg for ikke er noe spesielt, men det er akkurat det som er ditt naturlige talent. Dine relasjoner er viktige for deg og det er i ditt nærmeste nettverk du kan få øye på nye muligheter, og det er også mennesker i din nærhet som du har mest innflytelse over. Vær forsiktig så du ikke blir nærtagende, hvis du får kritikk og at det fører til at du trekker deg tilbake. Vi andre trenger at du deler dine gaver og innflytelse med oss.

2/5 * Mennesker med denne profilen er ofte ettertraktet av sine omgivelser, som kan ha høye forventninger og et idolisert bilde av dem. Siden de selv vet at de ikke er så perfekte som andre kan tro er de ofte redde for å få sitt rykte ødelagt hvis de ikke klarer å oppfylle andres forventninger. Derfor holder de seg gjerne litt i bakgrunnen istedenfor å tørre å komme frem med sine følelser og sårbarhet. Hvis du har denne profilen er det lurt å øve deg på å tørre å komme frem som deg selv med andre mennesker, og kom gjerne med praktiske løsninger på problemer hvis du blir spurt og kjenner at du har et godt forslag.

3/5 * Denne profilen er utholdende og tåler å gå på smeller i livet, i relasjoner og rent fysisk. Disse menneskene må lære av sine feil og trenger å vite at det ikke er noen skam å feile. Du med denne profilen må huske at andre kan være mer sensitive enn deg. Pass på så du ikke tar på deg en martyrrolle etter at du har tatt ansvar for noe som var ditt å ta ansvar for. Husk at det å ta ansvar også er en gave til deg selv. Vent på riktig timing når du deler dine løsninger så du ikke begynner å fikse andre menneskers problemer hvis de ikke har bedt deg om hjelp.

3/6 * Dette er en av de profilene som havner i flest utfordrende situasjoner gjennom livet. Spesielt de første 30 årene kan være vanskelige. 3/6 profilen må ofte kjenne på feil relasjoner, feil jobb eller feil valg i starten av sitt liv. Du som har denne profilen vil dra nytte av å huske på din uskyldighet, positivitet og motstandskraft og tørre å se på det som ikke fungerer. Med dine mange erfaringer kan du bli meget klok med alderen og finner oftest at den beste tiden i ditt liv er etter fylte 50.

4/6 * Du som har en 4/6 profil er en sosial person med mange venner og bekjentskaper rundt deg. For deg er det relasjonelle viktig og du oppleves ofte som en person det er trivelig å være rundt. Du kan ha stor innflytelse på de menneskene som kjenner deg og du vil bare bli klokere med årene. Du må gjennom en fase av prøving og feiling i starten av ditt liv, som du senere kan reflektere rundt. Det er denne fasen som gjør at du til slutt evner å leve på en autentisk måte, som inspirerer andre til å gjøre det samme. Husk at du ikke trenger å være perfekt!

*

4/1 * Dette er den eneste profilen som er fiksert. Du som har denne profilen er stabil i hva du gjør, vil, liker og er. Du er vanskelig (umulig?) å påvirke til å bytte spor. Det er viktig for deg at de rundt deg forstår og aksepterer at det er slik du er og at du tillater deg selv å gå dypt inn i det som du anser være ditt interesseområde. Du oppleves som varm og åpen av andre mennesker rundt deg og har stor innflytelse på dem i ditt nærmeste nettverk.

*

5/1 * Denne profilen bærer i seg muligheten å komme med praktiske løsninger, når behovet melder seg. Andre mennesker har ofte et positivt bilde av deg som utgangspunkt og tror at du sitter på løsningen til deres problemer. Derfor er det viktig å først ha gjort en grundig undersøkelse av hva du nå måtte være interessert i, før du deler det du kan eller vet. Hvis du deler før tiden er moden, eller prøver å løse problemer som du ikke helt har greie på, vil du føle deg ubekvem med deg selv etterpå. Selv om du helst vil leve ditt liv privat, så kan du bli en god leder for andre, hvis de gjenkjenner hva du evner og ønsker deg som leder.

5/2 * Du som har denne profilen kjenner tydelig hva det gjør med deg å ikke leve opp til ditt rykte og kan derfor bli overdrevent paranoid for hva andre mener om deg. Husk at det først og fremst handler om at du skal tåle deg selv. Det er ikke hva du forestiller deg at andre tenker om deg, som er viktig. Du vil hele tiden veksle mellom å være disiplinert og å være i opposisjon. Vær nøye med når du deler dine løsninger på problemer, den andre kan kun ta imot dine råd hvis tiden er moden for det.

6/2 * Alle profiler med en 6´er i seg, lever sitt liv i tre faser. Du kan i de første 30 årene av ditt liv oppleve en del motgang som setter din positive grunn-natur på prøve. Fra 30 års alder vil du trekke deg litt eller mye tilbake fra å engasjere deg i livet. Du reflekterer over deg selv, ditt liv og livet generelt og oppfattes vanligvis som klok og objektiv i denne fasen. Det er ikke sikkert du selv er klar over dine talenter, men andre vil hele tiden trekke deg inn i livet med din naturlige kompetanse. I denne fasen har du mulighet til å finne tilbake din positive syn på livet.

Den siste fasen inntrer etter 50 års alder og du er da moden til å leve ditt liv som en rollemodell. Det er viktig at du lever som du lærer for å kunne inspirere andre til å leve at autentisk liv.

6/3 * Denne profilen lever som de andre profilene med en 6-er i seg; et liv i tre faser. Du slipper dog aldri unna det å måtte erfare, prøve og feile for å lære. Har du denne profilen er det lurt å finne frem humoren din og huske på at du er meget motstandsdyktig og kan potensielt bli veldig klok gjennom levd liv. Husk at det er lov å gjøre feil og at du ikke trenger å fremstå som en helgen. Det er lettere for andre å være åpne med deg hvis du viser at du også er menneskelig.