Ronna Herman


Jeg har siden oktober 2020, oversatt Ronna Herman sine kanaliseringer. Det vil jeg fortsette å gjøre etter beste evne, og forhåpentligvis til glede for dere fantastiske følgere.


Husk å ta kopi hvis du vil ta vare på kanaliseringene, for jeg sletter de eldste med javne mellomrom. Den nyeste kanaliseringen ligger øverst.

Her er lenken til Ronna Herman sin hjemmeside: www.starquestmastery.com/

Er du klar til å bli et «Guddommelig Inspirert Menneske»?

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. desember 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * desember 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent

Jordens Evolusjon
Første til Fjerde Dimensjon

Solsystemets Evolusjon
Femte til Midt-Sjette Dimensjon

Galaksens Evolusjon
Sjette og Midt-Syvende Dimensjon

Er du klar til å bli et «Guddommelig Inspirert Menneske»?

Høyt Elskede Mester! MENNESKEHETEN BEGYNNER Å BLI VOKSEN. Vår Fader/Mor Guds største ønske, er å se alle Fasetter av deres «Vesen» vende tilbake til Selv-mestring, slik at de kan nyte kjærligheten, freden, gleden og overfloden som er hver Sjels Guddommelige Fødselsrett. Det vil alltid være hjelp tilgjengelig fra de store Lysvesenene, og engleriket vil alltid svare på samtaler eller bønner om hjelp. Imidlertid er det uforanderlige Universelle Lover som må overholdes, og det må være hver persons valg om hvilken vei de vil følge: Lysets vei eller skyggenes vei.

Dere, StarSeed (StjerneFrø), som har balansert og harmonisert vibrasjonsmønstrene til deres fire lavere kroppssystemer, slik at deres SjeleSang resonerer til det Fjerde under-plan til den Fjerde Dimensjonen og høyere, begynner nå å få tilgang til HØYERE FREKVENS STRÅLER AV FREMTIDENS GULLALDER. Det er en ny Guddommelig Blåkopi for dette Under-Universet og for hver person som er klar til å ta på seg en skinnende kappe av mange farger – et forfined aurisk felt av Lys – som betyr en beredskap til å motta dyder, kvaliteter, talenter, evner og aspekter ved en Ny Tidsalder. Disse fantastiske gavene er programmert i Adamantine Partiklene til SkaperLys, og de er nå tilgjengelige for de av dere som har oppnådd det nødvendige nivået av Selv-Mestring.

Adamantine Partikler av SkaperLys er komplette Fasetter av Skaper Bevissthet klare til å bli aktivert, programmert og manifestert i nye, ubegrensede kreative bestrebelser. Ved initieringen av hver påfølgende plan for et nytt kreativt prosjekt, blir Adamantine Partiklene kodet med den Guddommelige Blåkopi for den planen. Disse Blåkopi Adamantine Partiklene blir så sendt ut, i store Stråler av ubegrenset potensial av Fader/Moder Gud, som mottok kommandoen fra den Høyeste Skaperen, for det nye prosjektet som skal manifesteres i de materielle rikene. Frøtankene til den Guddommelige Far, som deretter utstråles fra den Guddommelige Mors Kosmiske Liv, som er kjent som ESSENS GENER.

Dere har individuelle hologrammer i deres DNA-struktur, som inneholder all deres forfedres avstamninger og opplevelser innenfor multidimensjonene dere noen gang har opplevd, gjennom de mange Tidsaldre. Dere, StarSeed, er nå i en tilstand av forberedelse som vil betinge deres nåværende fire kroppslige systemer til å motta de passende, forfinede Essens Genene, sammen med deres nye Guddommelige Misjon. De kraftfulle, høyfrekvente Strålene, som nå bombarderer Jorden og menneskeheten, inneholder Skaperens Essens Celler for den Guddommelige Blåkopi av den Nye Gullalderen. De blir Utstrålet over hele Jorden og til menneskeheten via de store skinnende karet (kroppen) til Elohim og det Erkeengelske Riket. Disse vibrasjonsfrekvensene trappes passende ned på hvert under-nivå av hver dimensjon. Hvis det ikke var slik, ville alle materielle manifestasjoner, inkludert menneskeheten, brenne opp fra den Elektromagnetiske kraften/intensiteten til den Hellige Ild Energien.

Den HELLIGE HVITE KOSMISKE ILDEN, Adamantine Partikler, som du magnetiserer til deg som en vekket Selv-mester, må kontinuerlig sirkulere. Bare en viss mengde – det som er passende for hver sjel å integrere på sitt nåværende nivå av opplysthet, ​​kan lagres i det fysiske karet; balansen må utstråles i formens verden. Den Høyeste Skaperen er sammensatt av uendelig, udefinerbar Essens Kraft, som er så overveldende at du ikke engang kan forestille deg dens størrelse. Den fantastiske Essens Kraften har blitt redusert innenfor hvert dimensjonale nivå av Skapelsen, slik at dere, StarSeed-medskaperne, kan kreve deres del av denne storslåtte, potensielle kraften.

Gamle forskrifter, retningslinjer, samt mange veletablerte institusjoner og enkelte religiøse organisasjoner har ikke lenger folkets beste, som hovedfokus; derfor faller mange på utsiden. Fragmentering av nesten alle rasemessige, kulturelle, sosiale og politiske grenser innenfor det Tredje-/Fjerde-Dimensjonale paradigmet, smuldrer opp eller blir utfordret. Menneskehetens bevissthet er på vei oppover, og ingenting kan stoppe fremdriften. Alle må følge strømmen av utvidet bevissthet eller falle i fellen av treghet og kaos. Det er grunnen til at massene, de som fortsatt sitter fast i illusjonen og vibrasjonsfrekvensene til den ubalanserte Tredje- og lavere Fjerde-Dimensjon, som føler seg som om de har gått seg vill. Ingenting fungerer som det gjorde tidligere, og det ser ut til å ikke være noe håp for fremtiden.

Heldigvis våkner flere og flere mennesker til prosessen med å vende seg innover for å få en økt følelse av Selv-bevissthet, som til slutt fører til et ønske om høyere Sjele-bevissthet via energiene til Guddommelig misnøye. Hver kulturelle gruppe, hver rase og hvert land på Jorden søker retning eller en høyere filosofisk vei, å følge. Dette fenomenet skyldes det faktum at de Syv Strålene av Guds Bevissthet for din Jord, som inneholdt den Guddommelige Blåkopi for Fiskens Tidsalder, nå har blitt fullstendig trukket tilbake, og har blitt erstattet med de høyere frekvensene, av de tolv forfinede Strålene av galaktisk bevissthet for Vannmannens Tidsalder.

I begynnelsen av oppvåkningen, før en større Sjelesammenslåing finner sted i en person, kan det ikke være noen innblanding fra de høyere rikene på grunn av den Guddommelige gaven av fri vilje, som til slutt ble en gave med store og tyngende konsekvenser. Men når en person oppnår en energetisk signatur som resonerer med de høyere frekvensene til den midt-Fjerde Dimensjonen og over, og han eller hun er klar til å bekrefte: «Skje din vilje. Jeg ber for mitt største gode og det høyeste utfallet for alle.» Denne oppriktige bekreftelsen justerer den personlige vilje, med det Høyere Selvets Vilje og den Nye Guddommelige Blåkopien for Jorden. Som et resultat begynner en magisk Lysvei å utfolde seg til en gjenforbindelse med den Femte-Dimensjonale, Hellige Triaden via personens personlige kolonne av Kjærlighet/Lys/Liv.

Denne Lysveien, ofte kalt Livets Elv, fører til en autentisk Essens Bevissthet, der hver person som når det nødvendige bevissthetsnivået vil begynne å motta sin spesielle del av kodede krystallinske Frø Atomer, for deres nye galaktiske eller Under-Universelle Guddommelig Blåkopi og Misjon. Disse nye MinneFrø Atomene vil også inneholde den avanserte visdommen, talentene, egenskapene og kvalitetene som er nødvendige for å kvalifisere seg som deltaker i den tidlige, kreative prosessen for fremtidens nye, utvidede Gylne Galakse.

Evolusjonsprosessen er i endring – den kroppslige strukturen til hele menneskeheten vil gradvis bli forfined og oppgradert. Det vil bli gitt veiledning og instruksjoner til de som har tilpasset seg deres Hellige Hjerte og Hellige Sinn, og som har plassert sin personlige vilje under kommandoen av Guddommelig Vilje.

Hittil har massene levd i en verden av tilslørt, illusjonell bevissthet, og de står nå i møte med en fremtid som føles omtrent som et skip som har blitt kastet i et stormfullt hav, uten ror. Det er fordi den Primære Livskraft-energien som har vært tilgjengelig for hele menneskeheten i løpet av den siste tidsalderen, ikke lenger er fylt med Guds Frø med stort potensiale fra den gamle Guddommelige Blåkopi for dette Under-Universet. Massene vil fortsatt motta de vibrasjonsmønstrene de trenger for å opprettholde status quo. Vi forsikrer deg om at den kjærlige energien til vår Fader/Moder Gud og Lysvesenene alltid vil være tilgjengelig for menneskeheten; men for å kunne ta del i den nye Guddommelige Blåkopien som venter på hver Sjel, må det være en avstemming til i det minste Lysets midt-Fjerde-Dimensjonale frekvenser.

Hvert Menneske inneholder hundrevis av potensielle personlighetstrekk, som har blitt lagret i den genetiske strukturen til hans eller hennes fire kroppssystemer (fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske). Det er opp til hver person å bestemme hvilke personlighetstrekk han eller hun vil utvikle og presentere for omverdenen. Jo raskere du nøytraliserer eller harmoniserer dine negative personlighetstrekk, jo raskere vil ditt gudfryktige potensial eller mester-Selv dukke opp. Først da vil du få tilgang til ditt fulle potensial, som en medskapende mester innenfor de fysiske eksistensplanene.

Planeten din er nå koblet direkte til hjertekjernen til den Store Sentrale Solen i Melkevei-Galaksen. De nye kosmiske bølgene av SkaperLys, er en flott gave til de våkne Sjelene på planeten Jorden. Selv om disse forfinede, høyfrekvente Strålene ikke sendes direkte ned i de lavere Fjerde- og Tredje Under-Dimensjonale nivåene, vil Lysets transformerende frekvenser gradvis filtrere inn og påvirke alt og alle, på og innenfor Jorden.

Jordforskere har kunngjort at en hydrogen-veggbarriere har blitt oppdaget i utkanten av dette Solsystemet. Dette er Lysets membraner, som vi har snakket om tidligere. Vitenskap og spiritualitet validerer og slår sammen mange konseptuelle læresetninger og teorier fra fortiden, ettersom flere Mennesker utnytter ressursene til det Hellige Sinn.

Som et resultat av dens innretting med det Galaktiske Senteret og avstemming med den Store Sentrale Solen i Galaksen, er Jorden i ferd med å heve sine frekvensmønstre – sin SjeleSang – slik at den kan gå tilbake til sin status som en Hellig Planet. Dette Under-Universet blir også oppgradert i vibrasjonsfrekvenser, som et resultat av å bli bombardert med Adamantine Partiklene til SkaperLys via vår Universelle Fader/Moder Gud.

Melkevei-Galaksen er også delt inn i tolv sektorer, akkurat som Universet er delt inn i Under-Universelle sektorer. Hver sektor i Galaksen har et styrende Råd på tolv og tjuefire; med mange utsendte Råd av Lys, som overvåker og bistår «flernivåfrekvensen, grupper av menneskeheten». Forhåpentligvis får du en bedre forståelse av betydningen av tallene 12 og 144, for disse tallene gjelder for mange Fasetter av Skapelsen gjennom hele dette Under-Universet.

Dine kodinger av bevissthet blir stadig endret av dine positive eller negative tanker, intensjoner og handlinger. Du blir presentert for tester av toleranse, velvilje, ydmykhet og tålmodighet, og dine kulturelle synspunkter blir også utfordret. Hver eneste dag vil Frøtankene, som inneholder de negative frekvensmønstrene til disse aspektene, svinne sammen og forsvinne når du slutter å gi dem energi.

Vi har lært deg å bli «en levende meditasjon» der du er i stand til å fungere effektivt i ditt jordiske miljø, mens du opprettholder en balansert Alfa-Tilstand av bevissthet. Det neste trinnet er å forsøke å leve i en konstant tilstand av glede, medfølelse og takknemlighet, og derved bli en «levende bønn»: Et dynamisk kraftfelt for å utstråle Guddommelig Kjærlighet/Lys. Etter hvert som du blir dyktigere som medskapere på det jordiske planet, må du hele tiden overvåke energimønstrene dine og forsøke å oppgradere dem. Du må strebe etter vedvarende harmoni og forfined, gudfryktig uttrykk. Du må frigjøre kraften til den Hellige Ilden i ditt indre, som for de fleste har ligget i dvale i mange tusen år.

Du bør strebe etter å rette og fokusere energien din på de områdene av livet ditt, som du ønsker å endre. Ved å etablere og stadig oppgradere ditt Skaperhjul av Liv, planter du Frøene til fokusert endring, og du vil bli forsynt med Skapelsens Hellige Ild, som trengs for å manifestere det du har sett for deg. Hovedmålet ditt må være å oppnå Selv-mestring, mens du er i det fysiske karet. Når dine bestrebelser er rettet mot det høyeste gode for hele menneskeheten, gis en spesiell dispensasjon, og et større mål av SkaperLys vil bli gjort tilgjengelig for deg.

Tenk deg, kjære dere, hvordan det ville føles å ha tilgang til en ubegrenset tilførsel av Guddommelig Skaper Essens. Se deg selv som en stor energivirvel, som pulserer med kraft, som sender ut store Stråler av lysende farger, og om utstråler bølger av energi og skaper alt ditt SjeleSelv kan se for seg. Opplev hvordan du vil føle deg når energiene du projiserer virvler og stivner, ettersom struktur og form blir merkbare, vakre og unike – dine kreasjoner – gjennom kraften i tankene, kjærligheten, følelsene og inspirerte fantasien. Vi prøver å hjelpe deg å forstå hvorfor du og Jorden er så viktige i disse kaotiske tidene, på planeten din. I denne galaktiske opplevelsen er Jorden stedet å være, under denne ekstraordinære perioden med utvikling av artene og utvidelse av dette Under-Universet.

Bygg din visjon, mine modige og trofaste. Start i ditt eget Hellige Hjertesenter og gjenvinn den kraften og storheten som er din Guddommelige arv. Begynn deretter å utstråle den kraften og perfeksjonen inn i ditt fysiske kar (kropp) og utad og inn i din verden: Dine relasjoner, din arbeidsplass, samfunnet, landet og verden. Tillat alt som ikke lenger tjener deg, å fortsette på sin begrensningsvei eller bli med deg i riket av høyere frekvenser av ubegrenset potensial, via transmutasjonsprosessen. Veien mot Lyset og veien som spiraler videre inn i mørket, har nå kommet til et tydelig separasjonspunkt. Du blir tvunget til å møte de, en gang for alle, de gjenværende skyggene av Selvet – alle ubalansene og restriksjonene som holder deg tilbake fra fullt bemyndiget Selv-realisering.

Å være en Selv-mester, er ikke for de sjenerte eller svake i hjertet, kjære. Aksepter mitt Sverd av Lys, som er kodet med den GUDDOMMELIGE VILKEKRAFTEN til vår Fader Gud, og aksepter et skinnende KJÆRLIGHETS/LYS-BEGER (KALK) fra vår elskede Moder Gud, mens vi går modig fremover inn i begynnelsen av den Nye Tidsalder. Jeg er alltid i nærheten av å guide, veilede, inspirere og beskytte deg. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/are-you-ready-to-become-a-divinely-inspired-human-being-aam-dec-22 

Hellig Sted MinneFrø Krystall Aktivatorer og Essensiell MinneFrø Aktivatorer

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. november 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * november 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mester! Det er et stort antall modige StarSeed Sjeler, som er MINNEFRØ AKTIVATORER på mange forskjellige vibrasjonsmønsternivåer. Det er slik at MinneFrø Atomene, som inneholder den nye Akvariske Guddommelige Blåkopien, kan aktiveres innenfor forhåndsutpekte krystallinske strukturer i de store hulene dypt inne i Jorden. En annen del av MinneFrø Aktivatorers Akvariske Guddommelige Blåkopi-oppdrag, er å hjelpe til i oppgaven med å aktivere de nyopprettede Hellige Stedene eller de spesifikke, forhåndsbestemte (Ley Line) Ley Linje-konjunksjonene på Jordens overflate. Denne prosessen er designet slik at de forhåndsprogrammerte MinneFrø Atomene til riktig tid, vil bli tilført, for å aktivere disse Hellige Energi Sentrene. Det er en del av de Akvariske Gudommelige Blåkopiene; en kjernekreativ prosess, designet for å skje mellom menneskeheten og Jorden. Hver og en av aktiveringene, som vil sette i gang de nødvendige endringene for utviklingen av Jorden og menneskeheten, er en samarbeidsinnsats mellom Gaia, menneskeheten og de store Lysvesenene, under ledelse av vår Moder/Fader Gud.

Dere, som Lysarbeidere, betraktes som voktere og omsorgspersoner av Jorden. Dere kom hit for å være en del av den store overgangen, inn i en Ny Tidsalder for oppLysning/oppLysthet. Dette er MinneFrø Aktiveringen som begynte for mange år siden, innenfor midt-planets riker av den Fjerde Dimensjonen. Denne prosessen kunne ikke begynne før vibrasjonsfrekvensene til Jorden, og også et stort antall menneskesjeler, var innstilt på frekvensmønstrene til den midt-Fjerde Dimensjonen.

Ettersom denne overgangen, fra de første fire nivåene av den Fjerde Dimensjonen til frekvensene til de tre høyere planene i 4D skjedde, er det mange kjære Sjeler som faktisk begynte å hjelpe til med å aktivere transformasjonens Fiolette Flamme; sammen med noen av MinneFrø Atom-frekvensmønstrene til den nye Guddommelige Blåkopien i Jorden. De fungerte også som plassholdere under de tidlige stadiene av oppstigningsprosessen, ved å forankre OPPFINNELSESSØYLER av Lys, på forskjellige steder rundt om på planeten.

Så, nå går vi videre derfra. Som vi har lært dere, i våre tidligere budskap: Vibrasjonsenergiene til personen som gjør aktiveringen må ha Frekvensmønstrene som vil utløse en aktivering av den lagrede Essensen i de store krystallinske strukturene. Vi har forklart at de fleste av disse aktiveringene ikke er «tidsaktiverte», men «hendelsesaktiverte».

Vær imidlertid oppmerksom på at det er forskjellige nivåer av aktiveringsprosessen. Etter hvert som folk på begynnelsen av Veien begynte å bevege seg inn i midten av den Fjerde Dimensjonen, var det de som ble ledet til å ta grupper til de Hellige stedene. Det er den mest populære måten, og det er det du kan si «Den mest grunnleggende formen for energiaktivering av den Fiolette Flammen og av Jordens krystallinske energi». Men husk, det er kraft i tall, og disse bestrebelsene har i stor grad hjulpet Moder Jord i den innledende prosessen med å forvandle energiene innenfra: Dekompresjonen, ryddingen av de store hulene og labyrintene, og store deler av negativiteten som har komprimert og forurenset Gaias Essens og hennes fysiske Vesen.

La oss nå fokusere på de av dere som beveger seg inn i og tapper inn i de Femte Dimensjonale frekvensene og det rarifiserte miljøet. Dette er den mer avanserte fasen av denne Kosmiske Jorden / menneskehetens Aktivering. Så, som et eksempel: En av de store energikildene er, Mt. Shasta, CA og det er en annen energivirvel i Lake Tahoe, CA. Det er en eldgammel portal ─ et Hellig Sted ─ kjent som Grimes Point i Nevada, USA ørkenen. Det er mange steder som disse rundt om på Jorden. Mange av dem krysser nå hverandre, og mange andre var forbundet i tidligere tider. Når et av disse Kosmiske Energikraftsentrene aktiveres, begynner det umiddelbart å utstråle frekvensmønstrene til Guddommelig Lys, til de andre forhåndsbestemte komponenter. Derved skapes trekantene og de geometriske mønstrene, som vil hjelpe hver portal til å bevege seg på plass eller å integrere den høyere frekvensenergien raskere og på en mer solid og dynamisk måte.

Det vi ønsker å gjøre inntrykk på dere, på dette tidspunktet, er at STARSEED – DE GEOMETRISKE MØNSTERHOLDERE til den nye Guddommelige Blåkopi er nå, personlig, i ferd med å få sitt eget PRIMÆR MINNEFRØ ATOM mer fullstendig aktivert. Dette er slik at de gradvis kan bringes til sitt fulle potensial. TIDEN ER INNE! På grunn av de formidable negative hendelsene som nå skjer rundt om i verden, er det av avgjørende betydning, at det tas drastiske skritt for å fremskynde overgangsprosessen for Jorden og for alle levende vesener på Jorden. Hver person ble eller vil bli guidet til spesifikke steder, for å levere hans eller hennes spesielle del av fremtidens Geometriske Mønstre på det stedet. De Krystallinske MinneFrø Atomene aktiveres, når disse Primær Aktivatorene går til hver av disse Hellige stedene – på en forhåndsprogrammert måte og på et forhåndsdesignet frekvensnivå – de aktiverer en spesifikk del av den Guddommelige Blåkopi.

Så, over tid, vil andre legge til sine Frø Atom-frekvenser, og så kan MinneFrø Atom-krystallene begynne å utvide seg i Lys Kraft og frigjøre mer og mer av den Guddommelige Blåkopi. Det er som å legge til mer programmert energikraft. Eller «legge til mer elektromagnetisk effekt» til kilden, som venter på å bli aktivert. I tillegg, når hver person overfører sin programmerte MinneFrø Atom-energi til Jorden eller til andre Sjeler, og i sin tur vil de også motta velsignelsen av en MinneFrø Atom-infusjon eller energiaktivering. Det må alltid være en gjensidig energiutveksling; enten det er positivt eller negativt.

Det er mange av disse Hellige bærerne, og deres unike vibrasjonsmønstre, som smelter sammen og blander seg, når de aktiverer de forskjellige Hellige stedene rundt Jorden. Begivenhetene på Jorden og i menneskeheten har utviklet seg slik at tiden har kommet for at den Primære Begivenheten skal finne sted. Den Primære Begivenheten, er nå klar til å bli «PRIMET». Det er på tide at alle aktiveringene rundt Jorden og i menneskeheten finner sted. Så PRIMÆR AKTIVATORENE kommer nå til å bli inspirerende guidet til disse stedene, for å legge til komponentene de legemliggjør: MinneFrø Atomer - for å tilføre Jorden de høyere frekvensene av Skaper Bevissthet for den nye Vannmannens Tidsalder.

Denne Hellige prosessen kan utføres langveisfra; det er ikke begrenset til personens tilstedeværelse, på det fysiske stedet. Du trenger ikke å være fysisk tilstede, på stedet. Imidlertid er det mye mer kraftfullt for det Hellige stedet og for deg, hvis du fysisk er der for aktiveringen. Det er noe vi enkelt kan veilede og hjelpe deg med å oppnå – vi kan lette og åpne veien. Det er en del av prosessen – de Guddommelige dispensasjoner som blir tillatt på dette tidspunktet – for de som har forpliktet seg i selve dypet av deres indre Vesen – for det er det som skal til for å lykkes med denne viktige oppgaven.

Så, som dere er klar over, blir mange av dere ført sammen, og mange flere av dere går opp for å kreve og oppfylle deres Guddommelige Oppdrag. Mange har imidlertid også falt av langs veien. De skal ikke fordømmes; deres tid vil komme på et fremtidig «Kallen». Det er alltid en modig sjel som er klar til å ta deres plass, for denne prosessen vil ikke bli nektet. DET VIL BLI FULLFØRT! DET VIL SUKSESSFULLT TA PLASS!

Denne Guddommelige Aktiveringen begynner å vokse i intensitet, og raskt smelte sammen. De høyere, kraftfulle Strålene av transformasjon, bombarderer og tilfører Jorden og menneskeheten. Det er av avgjørende betydning at denne prosessen begynner å finne sted, på dette tidspunktet. Så inspirasjonen og den Guddommelige misnøyen som mange av dere føler, er fordi deres skjebnevei kaller: TIDEN ER NÅ

Så vær tålmodig, kjære, og la fremtiden din utvikle seg gradvis. Du vil bli overrasket når alt begynner å falle på plass. Du har fortjent denne Guddommelige dispensasjonen. På grunn av utstrålingen som du nå projiserer ut på verden, har du fortjent den. Tiden som lenge har vært forutsagt er over deg, og du skal seire. Du har bevist at du er prøvd-og-sann. Du er høyt elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

<>  <>  <>  <>

Overlyst av Erkeengel Mikael
Ronna Vezane / Hellig Skribent

JORD-TID OG HØYERE DIMENSJONAL «INGEN TID»

RONNA: Jord-tid og høyere dimensjonal «ingen tid», består av programmerte MinneFrø Atomer med et bredt spekter av «frekvensmønstre» og «frekvenssekvenser av hendelser».

Det er et premiss, at alt skjer samtidig i «NÅ»-øyeblikket. Fra et menneskelig perspektiv, hvordan kan det være mulig? Hvis dette er sant, må vi leve hele livet, samtidig, via et stort antall separate hologrammer i hele kosmos.

På dette tidspunktet vil vi kun fokusere på denne under-universelle opplevelsen, og vårt jordiske Tredje/Fjerde-dimensjonale miljø; sammen med våre jordiske liv innenfor de syv, og til slutt, de tolv bevissthetsplanene innenfor dette under-universet. I en fjern fremtid vil vi oppleve solsystem oppstigning, deretter galaktisk og under-universell oppstigning, og så videre.

Tid, slik vi kjenner den, eksisterer bare innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen av vår fysiske virkelighetsverden av dualitet og polaritet. Vi lever i et tett, tid-rom-kontinuum eller virkelighet, som består av de første skjønt de fjerde dimensjonene og under-dimensjonene; med hver dimensjon har flere nivåer av KOMPLEKSE FREKVENSMØNSTER ELLER FREKVENSSEKVENSER AV HENDELSER.

Jo lavere tetthet, jo mer solide (tette) materielle gjenstander og våre fysiske kar blir. Det tar lengre tid og en mye mer fokusert innsats og energi, for å manifestere visjonene våre. Vi har gått inn i en ny æra. Vi opplever et fenomen hvor det ser ut til at tiden går dramatisk raskere. Grunnen er dette: Jo høyere frekvensmønstrene er, desto raskere går den kreative prosessen frem og manifesterer seg. Frekvens/vibrasjonsmønstrene blir mer og mer forfinede. Fysisk og materiell masse, blir mindre tett: Den blir gradvis mer «eterisk, delikat, Lys-infundert og åndelig».

Begynner med den Femte Dimensjonen og i alle etterfølgende høyere dimensjonale og under-dimensjonale nivåer; hvert høyere under-plan består av mye høyere (mer forfinede) vibrasjonsmønstre. Jo høyere MinneFrø Atom-frekvensmønstrene er, jo mindre tette materielle objekter og våre fysiske kar blir. (Ikke nødvendigvis i fysisk masse, men i frekvensmønstre av Guddommelig Lys).

Derfor, innenfor de høyeste rikene av universet og utover, er manifestasjonsprosessen øyeblikkelig, noe som skaper virkeligheten at alt skjer «samtidig». Det er «INGEN TID»!

All skapelse består av «Høyeste Skaper-inspirerte», programmerte Hvitt Ild MinneFrø Atomer med et bredt spekter av frekvensmønstre og frekvenssekvenser av hendelser, som har resultert i et stort antall holografiske universer, under-universer og så videre, gjennom hele kosmos.

Vi eksisterer i et Kosmisk Hologram som inneholder et umåtelig antall og variasjon av Hologrammer. Den består av en perfekt Guddommelig Blåkopi skapt av den Høyeste Skaperen, som var bestemt til å bli gjentatt på alle nivåer og dimensjoner gjennom den manifesterte Skapelsen.

ET HOLOGRAM kan beskrives som «En sfære eller et geometrisk mønster, som har en Guddommelig Skapelsesplan av enhver størrelse, form eller dimensjon, som er selvstendig og altomfattende i seg selv. Membraner av SkaperLys omgir hvert Hologram, og skiller hver Holografisk Blåkopi fra andre individualiserte kreasjoner».

VÅRT FØDSELSHOLOGRAM inneholder vår Guddommelige Blåkopi, for hver levetid. Vi er også påvirket av syv generasjoner av tidligere forfedres liv; både positivt og negativt. Høydepunktene i alle våre tidligere livserfaringer er lagret i Eteriske Hologrammer: MinneFrø Atomer i vårt DNA.

VÅRT VOKSENHJEM og NÅVÆRENDE FAMILIEHOLOGRAM: I ekteskap eller intime partnerskap, er vi underlagt og påvirket av den andre personens personlige holografiske miljø. Partnerens holografiske miljø, er også påvirket av vårt. Vi er også påvirket av den Guddommelige Blåkopi og frekvensmønstre for alle Hologrammene i dette under-universelle Hologrammet, avhengig av frekvensmønstrene til vår nåværende Sjele-Sang. Når vi balanserer og harmoniserer eventuelle negative frekvensmønstre i hvert Hologram, beveger vi oss gradvis oppover til de høyere frekvensene som finnes i det spesielle Hologrammet, til vi når de høyeste «Frekvensmønstrene» deri.

Innenfor vårt personlige Guddommelige Blåkopi Hologram for denne levetiden, beveger vi oss deretter inn i det neste Høyere Frekvens Hologram, for å fortsette vår passasje gjennom de Fjerde Dimensjonale Under-Planene. Målet vårt er til slutt, å slutte seg til vår Hellige Triade på inngangsnivået til Under-Planet til den Femte Dimensjonen. Dette er TIDEN vi har ventet på.

Englevelsignelser, Ronna

<>  <>  <>  <> 

MERKNAD FRA RONNA

KJÆRE VENNER OG SJELEFAMILIE: Fra februar 1992 har jeg hver måned, bortsett fra én, kanalisert og sendt ut budskap fra Erkeengelen Mikael til allmennheten. I november vil jeg fullføre mitt 94. år rundt Solen og begynne på mitt 95. år, som lover å bli en «dvale». Jeg må nå begrense tiden min på datamaskinen på grunn av «synet», som fortsatt er ganske bra. Men jeg kan ikke lenger bruke seks til åtte timer om dagen på datamaskinen. Jeg jobber fortsatt på hjemmekontoret mitt fem til syv timer om dagen, og vil gjøre det så lenge jeg er i stand til det.

Alle budskapene i Erkeengel Mikaels bøker om visdomslære, er nå på YouTube i både fortellerform, sammen med Visdomsperlene fra meg og Randy – Totalt over 650 presentasjoner. «Vår gave til Verden»!

Jeg har nylig opplevd en utrolig «Overgangspassasje», og jeg har blitt instruert om å «ta et sabbat år», for å forberede meg på og integrere det neste, høyere nivået av Kosmisk Sannhet. Jeg mottar nå «avansert undervisning», for de som er klare til å svare på en ny KALLEN for å bli VERDENSTJENERE og Lærere i: «Hvordan krysse de siste Under-Nivåene til den Fjerde Dimensjonen og Nullsonene for Overgangen, som forberedelse for å få tilgang til inngangsnivået til den Femte Dimensjonen.»

Når jeg begynner å legge ut neste nivå av læresetninger, vil budskapene være fra Erkeengelen Mikael/Lady Faith og de Oppstegne Mesternes Kosmiske Råd på Tolv.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/sacred-site-memory-seed-crystal-activators-and-prime-memory-seed-activators-aam-nov-22 

Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset

Gudinnen: Det Feminine Aspektet av Skaperen

TIL VÅR SJELEFAMILIE RUNDT OM I VERDEN: STARSEED - VERDENSTJENERE – FREDENS LYSKRIGERE

VÅR VISJON ER: Å BEGYNNE NÅ UT - I DENNE TID OG PÅ DETTE STED - Å SKAPE EN HELLIGDOM AV KJÆRLIGHET - FRED - VISDOM - GLEDE - HARMONI

Vi har opprettet Lightstation12 (Lystasjon12) som en ideell organisasjon for å bygge og vedlikeholde et åndelig fellesskap, dedikert til å tilby klasser, opplæring og ressurser for å hjelpe deg i din åndelige vekst, utvikling og oppnå selvmestring. Vi er en gruppe eldre, som har vært engasjert i å studere og undervise i åndelige og metafysiske prinsipper i mange år. Etter hvert vil det være åndelige Lysstasjoner over hele verden. Ikke massive byggverk som koster millioner av dollar, men små klynger av bygninger, mange former og størrelser, plassert i naturlige omgivelser og som hedrer Moder Natur. Fokuset vil være på å hedre hele skaperverket og alle oppløftende, kjærlige og styrkende tilbedelsesmåter og harmonisk livsstil. I vår Lysstasjon, så ser vi for oss en dagsleir for små barn; det vil også være dyr å klappe, og å se på. Det vil være musikk, sang og trommesirkler, sammen med en mengde åndelige klasser og helbredende modaliteter. Bli med oss ​​i vår visjon om å skape vårt lille, unike «fremtidige Paradis på Jord». Alle kirkesamfunn er velkomne, og alle som har et ønske om å bli «Hjertesentrert og Sjelefokusert» med et ønske om å tjene menneskeheten og ære Jorden. Evig kjærlighet og englevelsignelser til dere alle, vår kjære Sjelefamilie. Ronna og LIGHTSTATION12-TEAM

NB! Ønsker du å vite mer, så klikk på vedlagte lenke: https://lightstation12.com/

*

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. oktober 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * oktober 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mester! De Feminine egenskapene til Skaperen eller Gudinneenergien, er den mest dominerende Kraften på Jorden i løpet av denne tiden, av tidenes Store Skifte. Gudinnen er her for å sette i gang returen til harmoni; balanse og harmoni i alle ting, som begynner med de balanserte energiene, kvalitetene, egenskapene og dydene til vår Fader/Moder Gud.

Mellomveien innenfor den holografiske tankeformen og strukturen av polaritet og dualitet, blir mer og mer tydelig.Mange forskjellige Fasetter av Skapelsen beveger seg dypere inn i prosessen med gjenforening. Dette er tydelig på alle nivåer i hele Universet, og spesielt på planeten Jorden. En av de viktigste fasettene innenfor «Skiftet av Tidsalder» er tilbakekomsten av den Guddommelige Gudinnen, og gjenforeningen av de maskuline og feminine kvalitetene og egenskapene til vår Fader/Moder Gud.

Universet er sammensatt av millioner av vibrasjons- og frekvensmønstre, som alle stammer fra hjertet/sinnet til den Høyeste Skaperen. Alt som noen gang har vært eller noen gang vil bli lagret i kjerneessensen av ALT-SOM-ER. Da den Høyeste Skaperen rørte på seg og brakte frem ønsket om å oppleve mer av SEG SELV, gjennom den kreative dynamikken til manifestasjon, var den første separasjonen og individualiserte manifestasjonen den maskuline/feminine, positive/negative; eller vibrasjoner av motsetninger kalt polaritet.

Fader/Moder-energiene kom sammen igjen, som skapte et brennende eller eksplosivt kraftfelt og derved skapte sønnen og datteren Hvitt MinneFrø Atom (eller SOL Aspekter). Dette er den Hellige Triaden, triangelen, de hellige tre av esoteriske læresetninger. Fader/Moder Skaper-energiene utvidet seg til tolv store Vesener i vårt Under-Univers. Vårt solsystem resonerer til harmonien av syv; imidlertid er den nå i ferd med å vende tilbake til de Galaktiske harmoniske tolv.

Den sterkeste kraften i Omniverset er KJÆRLIGHETSKRAFTEN, som utstråles gjennom essensen av det feminine eller GUDINNE-energien til Skaperen. For det første bringer Skaperens maskuline essens frem «FRØET» av ny skapelse i SITT sinn, noe som resulterer i en Guddommelig Blåkopi, som deretter omhylles i KJÆRLIGHETSKJERNEN eller den emosjonelle naturen til Gudinne Essensen. En forunderlig og storslått prosess, blir dermed satt i gang som resulterer i kreasjoner utover dine største forestillinger. Dere, som mennesker, er en av disse fantastiske kreasjonene.

En vidunderlig tid har kommet, en tid som vi har ventet lenge på. Ja, du har også ventet på ankomsten til denne velsignede begivenheten, selv om du ikke visste hva det var. Fokuset i mange tusen år har vært på Gud som Faderen, og du har forsøkt å legemliggjøre hans dominerende dyder og egenskaper: Makt, vilje, visdom, sannhet og tapperhet. Nå er det på tide for Gudinnen, din Moder Gud, å utstråle fullheten av hennes kjærlighet, medfølelse, kreativitet og visdom, gjennom hele dette Under-Universet. Hver Fasett av Skapelsen blir berørt og påvirket, av denne fantastiske gaven.

På samme måte som du kom ut til verden fra den vuggende varmen fra din mors liv, så brast vi alle ut som Ånd fra vår Guddommelige Moder Guds liv. Fra vår Fader Guds Guddommelige Sinns Essens, kom det Hvite Ild Frø Atomer av skapelsen, som ble utstrålt inn i hjertesenteret/kjernen – den Kosmiske Livmoren – til vår Moder Guds Vesen. Så gjennom deres forenede ønske, ble vi utstrålt inn i individualisert bevissthet - åndelige uttrykk av så stor og kompleks variasjon, at det er hinsides forståelse.

Vi har forklart deg, i løpet av disse siste årene, hvordan Strålene av kosmisk bevissthet har endret farger, så vel som frekvenser, i løpet av hver ROT RASE OG UNDER-ROT RASE ERA/TIDSALDER – hvordan de har blitt økt eller redusert i kraft, avhengig av den nye Guddommelige Blåkopi, hva som var nødvendig på den tiden, eller hva som skulle oppleves og integreres i en viss æra av menneskehetens passasje, gjennom mange Tidsaldre.

Du har også hørt om den Gylne Strålen, som representerer og bærer utstrålingen, dydene og egenskapene til vår Fader Gud; og av Sølv Strålen, som utstråler de reflekterende dydene til vår Moder Gud. Vi forteller deg nå, denne Sølv Strålen er bare en liten Fasett av hennes fantastiske kraft og utstråling. Den nye energien som nå strømmer ned over Jorden og menneskeheten har blitt kalt Platina Strålen, Diamant Strålen og den Krystallinske Strålen, men uansett hva du kaller den, kan den ikke beskrive storheten til denne mirakuløse gaven, som blir gitt til hele Skapelsen.

Det er minnet om den fullkomne kjærligheten til din Moder Gud, beskrevet av de eldre som «Den Hellige Ånd», som du har lengtet og søkt etter gjennom disse dyrbare tidene. Et sted i hjertesenteret ditt, har gjort vondt – som ikke har kunne fylles av noe eller noen i det fysiske uttrykket. Tiden er inne for at stedet skal fylles til overflod av hennes ubetingede kjærlighet, medfølelse, styrke og renhet – alt du trenger å gjøre er å fjerne isolasjonen fra ditt Hjerte/Sjelekammer – ditt Hellige Hjerte – og la hennes utstråling komme inn.

Jeg hører hviskingen i tankene deres, mine kjære: «Men, er jeg verdig?» Vi forteller hver og en av dere, ja, dere er verdig - ingen forbehold, ingen unntak. Ja, de Universelle Lovene håndheves her som med alt annet, lover som vil bestemme gjennom dine vibrasjonsfrekvenser hvor mye av denne energien du vil være i stand til å integrere. Men uten unntak er den tilgjengelig for alle, og til slutt vil et Hvitt Ild Frø Atom av denne forfinede kjærlighetsdrikken bli antent i hvert hjerte, og i hvert hjørne og Fasett av Skapelsen. Det kan ikke være annerledes, for det har alltid vært der; den ble imidlertid redusert i utstråling, hver gang du sank dypere ned i tettheten til de materielle bevissthetsplanene.

Du skjønner, det er en tid for gjenforening på alle nivåer, fra det høyeste til det laveste. Derfor vil egenskapene, aspektene og dydene til Moderskaperen være den dominerende kraften i dette Under-Universet, inntil en balanse mellom din Guddommelige maskuline og feminine Natur, igjen er oppnådd. Din DNA er kodet med Guddommelig kjærlighet, medfølelse og kreativitet, så vel som styrken, kraften og viljen til å skape, som ble gitt videre til alle levende Vesener av våre åndelige foreldre. Dette er en viktig komponent, for å oppnå Enhets Bevissthet igjen.

Vi har fokusert på og forsøkt å forklare hvorfor så mange av dere opplever nød, ubehag og usikkerhet, og likevel, til andre tider, en følelse av stor glede, undring og forventning, som dukker opp innenfra. Noen kaller det Lysarbeidernes syndrom, og dette er en passende tittel. Her igjen kan du ikke engang begynne å forstå hva som skjer med deg og din Jord, så vel som dette Under-Universet og hele Universet.

Du muterer, ettersom DNA-trådene dine er løsnet og aktivert, og hjernen din blir sakte forfined og oppgradert. Du kobler deg også på nytt til din kosmiske avstamning, mens du beveger deg langs nøstene av tid, tilbake til tiden da du skilte deg fra din Femte dimensjonale Hellige Triade og begynte reisen din inn i tettheten til de Fjerde-/Tredje Dimensjonale rikene av materialitet.

Se for deg Lyssøylen som ryggraden din har blitt eller er i ferd med å bli, og se den bevege seg ned i den krystallinske kjernen av Jorden. Observer deretter den utvidede følelsen du føler når den strekker seg ut av Kronechakraet ditt, til det kobles sammen med din Femte Dimensjonale Hellige Triade. Se nå for deg andre mindre stråler som projiserer ut horisontalt fra Lyssøylen din, når de berører og smelter sammen med individuelle Sjeler i fysisk legemliggjøring - din Sjele/Stjernefamilie her på Jorden, sammen med deg.

Disse energiprojeksjonene er ikke de samme som du utvidet til andre i fortiden, i det Tredje-Dimensjonale uttrykket. Disse projeksjonene var vedlegg som var ment å kontrollere, besitte eller sifonere energi. Strålene av Lys som du nå projiserer, bærer dydene av ubetinget kjærlighet, medfølelse og enhet.

Observer Strålene av energi du har projisert, som er en del av deg, og utstrålingen du gjenvinner, når de forbinder seg med din Sjelefamilie på de jordiske bevissthetsplanene, så vel som med mestrene, engle- Vesenene og de som du har en stor tilhørighet til. Ja, se Lysstrålene dine forbinde og smelte sammen med energien min, og med den til de andre elskede Erkeenglene, så vel som de fra alle store Vesener du kjenner og gjenkjenner, og til og med noen du ikke husker.

Tiden vil komme da du vil være klar til å smelte sammen, i full bevissthet, inn i hjertesenteret til vår Fader/Moder Gud i dette Under-Universet. Dette vil skje i en fjern fremtid, men vi forsikrer deg om at det vil skje. For nå, tillat dere å venne dere til ideen om at dere blir flerdimensjonale Lysvesener.

Du projiserer din essens, det unike Vesenet du har blitt, inn i rikene til de høyere indre dimensjonene og ut i solsystemet og galaksen. Du følger din egen individuelle vei hjemover - reiser tilbake gjennom fortiden mot din strålende fremtid.

Høyt Elskede, når noen snakker om en kommende eller forutsagt hendelse på en negativ måte, hvorfor ikke gi dem et annet synspunkt, en annen mulighet eller sannsynlig fremtid? Be dem hjelpe oss å manifestere det høyeste resultatet, slik at du kan oppleve denne overgangen til Lyset med glede, letthet og nåde. Det er en tid med gylne muligheter – ikke gå glipp av gavene som tilbys deg. Vit at jeg er med deg når du utvider deg inn i Lyset og tar tilbake din rettmessige plass som et elsket barn av vår Moder/Fader Gud. JEG ER Erkeengelen Mikael

*

INSPIRASJONSPERLER:

<> NÅR DU KOMMER PÅ VEIEN TIL OPPLYSTHET, VIL DINE FORHOLD ENDRES, OFTE DRAMATISK. DE VIL IKKE LENGER VÆRE BASERT PÅ EMOSJONELL TILKNYTNING. DU VIL IKKE LENGER PRØVE Å MANIPULERE MENNESKER FØLELSESMESSIG, OG DU VIL IKKE LA FOLK FÅ MANIPULERE DEG. DU SLUTTER Å SPILLE DISS FØLELSESMESSIGE TONENE, «PUSH-PULL DANCE», AV DEN LAVERE DIMENSJONELLE VIRKELIGHETEN. HJERTECHAKRAET BLIR DEN DOMINANTE KRAFTEN MELLOM FULLSPEKTRUM CHAKRA-SYSTEMET. DU ER I PROSESSEN MED Å SKAPE ET SAMLET STYRKEFELT MED HARMONISK ENERGI.

<> ENHVER SJEL PÅ JORDEN SOM HAR ET ÆRLIG ØNSKE OM Å BE TIL GUD ELLER SENDE KJÆRLIGE ENERGIER TIL ANDRE, SENDER AUTOMATISK EN FASETT AV SIN SJEL INN I DEN FEMTE-DIMENSJONELE ETERISKE VERDENSPYRAMIDEN. DET ER ET SAMLINGSTED FOR ALLE SJELER. DU KAN KALLE DET EN HEMMELIG KATEDRAL – ET STED Å KOMMUNISERE MED VÅR FADER/MODER GUD, DE STORE LYSVESENE OG ENGLESTYRKENE. NESTEN HVER SJEL PÅ JORDEN HAR ØYEBLIKK, HVORDAN DE FØLER ELLER STRÅLER REN UBETINGET KJÆRLIGHET, TIL NOEN. DEN «KJÆRLIGHETSGNISTEN» BLIR EN ETERISK REPLIKA AV DEN PERSONEN, OG DEN TAR BOLIG I VERDENSPYRAMIDEN.

<> VERDENSPYRAMIDEN ER EN MELLOMSTASJON FOR VÅRE SJELE-SELV. VÅRE GODE GJERNINGER OPPBEVARES I LYSKASSER, I VERDENSPYRAMIDEN. DET ER HØSTING AV GODE GJERNINGER HVERT ÅR, OG VÅRE KJÆRLIGE TANKER OG GJERNINGER, FORSTØRRES OG OPPBEVARES DER HVERT ÅR. DEN STØRRE PORSJONEN SMELTES MED SKAPERLYSET, SOM SKAL BRUKES FOR Å SKAPE DET STØRSTE GODE FOR HELE MENNESKEHETEN. VI MOTTAR VÅRE SPESIELLE GAVER OG GUDDOMMELIGE DISPENSASJONER, I OVERENSSTEMMELSE MED DET VI HAR BIDRATT TIL MED I OPPBEVARINGSKASSENE AV LYS.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-goddess-the-feminine-aspect-of-the-creator-aam-oct-22 

Last Ned Din Nye Guddommelige Blåkopi

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. september 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * september 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mester! Glem aldri, at din nærmeste og kjære venn, bør være deg selv - din egen Sjele-bevissthet. Innenfor ditt Hellige Hjerte Senter vil du finne visdom, medfølelse, tålmodighet og viktigst av alt, ubegrenset Hellig Kjærlighet. Fra begynnelsen av den kreative opplevelsen inn i tetthet, har alle menneskelige livsformer vært utsatt for en pågående, kontinuerlig serie av åpenbaringer. Et nysgjerrig, spørrende sinn var en innebygd, iboende fasett av menneskets natur. Jorden forberedes igjen for en ny, høyere evolusjonær art av menneskeheten. Alle dere, som StarSeeds og Verdenstjenere, er kodet med MinneFrø Atomer, som gir dere et brennende ønske om å delta i manifestasjonen av denne utrolige drømmen om fremtiden. Ditt personlige mål er å bli en Selvstyrt, Sjele-inspirert enhet, midt i kaoset og uroen i dagens, Tredje-/Fjerde-Dimensjonale virkelighet.

En ny Guddommelig Blåkopi fylt med avanserte kreative ideer utover de villeste drømmene til selv de mest briljante, avanserte sinnene i dag, blir strålet ned via de kraftfulle Strålene av Gudsbevissthet på Jorden og menneskeheten fra den Store Sentrale Solen i dette Under-Universet. En avansert Sjel, som tråkker på oppstigningens smale vei, må lære å absorbere og integrere de tre store Gudsstrålene i den kommende Tidsalder, DEN ÅNDELIGE TREENIGHETEN, bestående av: GUDDOMMELIG VILJE OG KRAFT * KJÆRLIGHET OG INTUISJON * INTELLIGENT, MÅLRETTET HANDLING.

Hvorfor ikke bevege deg inn i sentrum av spiralen av stigende bevissthet, inn i øyet av dualitet og polaritet ─ hvor alt er rolig og fredelig ─ fylt med ren kosmisk livskraftsubstans, Adamantine Partikler, som bare venter på å bli formet inn i din fremtidsvisjon? I akkurat dette øyeblikket, mens du beveger deg inn i ditt Hellige Hjerte Senter, kan du oppleve den dype kjærligheten og medfølelsen til vår Fader/Moder Gud og den Høyeste Skaperen. Vennligst aksepter denne uforanderlige sannheten: Du er en verdsatt sønn eller datter på et viktig oppdrag, og ingenting du kan si eller gjøre kan redusere den kjærligheten. Det er på tide å løse opp membranene av Lys som beskytter ditt Hellige Sinn og ditt Hellige Hjerte, som vil gi deg tilgang til de høyere frekvens MinneFrø Atomene til din OverSjel – ditt Høyere Selv.

For mange av dere, bærer fortsatt store byrder fra fortiden. Feil du har gjort i dette livet, men også mange fra tidligere kondisjoneringer og begravde minner, om smertefulle hendelser eller handlinger fra alle dine tidligere liv. Å holde på disse minnene eller bære byrdene av ulikhet, tjener deg ikke lenger. Det er på tide at du lar oss hjelpe deg å helbrede de smertefulle minnene som er lagret i ditt fysiske kar og auriske felt. Akkurat som vi fjerner forvrengningene av de Tredje-/Fjerde-Dimensjonale trosmønstrene med kollektiv bevissthet; og dermed bringe disse dimensjonene tilbake til deres opprinnelig utformede spekter av dualitet. Frykt er en primitiv (fight or flight) kjemp- eller flykt følelse, som vil hindre utvidelsen av bevissthets-bevisstheten din. Det er på tide å rydde og omprogrammere de grunnleggende, instinktive komponentene i din lavere menneskelige natur.

Det er viktig at du forstår: Selv om du ikke lenger husker dine tidligere feil eller tankene og gjerningene som satte deg ut av balanse; inntil disse negative tankeformene er anerkjent og forvandlet, er disse energiene fortsatt tilstede i din cellulære struktur og venter på å bli rettet opp i og returnert til harmoni i ditt indre. Gjennom din bevisste bevissthet og ved å innrette din vilje med viljen til ditt Høyere Selv og vår Mor/Fader Gud, ryker alt som ikke er i harmoni med frekvensene til de høyere Fjerde/Femte Dimensjonene, røsker opp i ditt indre, for å bli helbredet og returnert til harmonien av fredelig sameksistens, glede og kjærlig intensjon. Dette er kilden til så mye av den indre uroen, utfordringene og testene som dere, Selvbevisste søkere av Lys, opplever.

Vi har understreket om og om igjen, en av de største utfordringene, men en av de viktigste oppgavene som skal utføres for å gå inn i oppstigningsspiralen, er å opprettholde et fokusert bevissthetspunkt i ditt Sol Energi Senter. Ved å gjøre det, vil du opprettholde en åpen passasje inn i det Hellige Hjerte; og derved la Skaper Lyset strømme fritt, til og fra deg. Dette hjelper deg i sin tur til å forbedre og perfeksjonere din unikt vakre og harmoniske Sjele-Sang.

I løpet av disse fantastiske, men likevel prøvede tider, får du en storartet mulighet til å ta deg inn i det kosmiske biblioteket, som inneholder mysteriene til dette Under-Universet. Dere, StarSeeds-Sjelene, blir gradvis utrustet til å ta del i de hellige lagerhusene – Pyramidene av Lys, hvor tidenes universelle lover og visdom er lagret. Ved å gjøre det vil du lære at du kan krysse hvilken som helst høyde, overvinne enhver hindring, og din oppstigningsvei vil bli avslørt med sikkerhet. Du har aldri mistet din guddommelighet eller din guddommelige intelligens. Det har bare vært i oppbevaring, i påvente av tiden, da du igjen skulle våkne for å kreve din førstefødselsrett som et guddommelig barn av vår Mor/Fader Gud.

Kjære, vi ber dere om å fokusere på dere selv, slik at dere kan bli klare kar (vessel) for de forfinede frekvensene av Lys. Du har evnen til å bli en kanal for Adamantine Partiklene til SkaperLys, som vil trenge gjennom ditt fysiske kar og strømme ut i formens verden. Imidlertid må du frigjøre kraften til den Hellige Ilden fra ditt fysiske kar, Kundalini-Ilden som er lagret i Rotchakraet ditt, mens du trekker frem en ny forsyning via de store Lysbyene i den Sjette Dimensjonen. Pusten er lederen av denne vitale Livskraftenergien.

Du må lære å bruke og perfeksjonere den perfekte rytmen til Hellig Pust. Uendelig Pust er en viktig komponent i transformasjonsprosessen. I løpet av de siste årene har vi lagt til flere viktige elementer til de avanserte teknikkene ─ som du må inkorporere for å utvikle og kreve Selv-mestring. Det er viktig informasjon du skal integrere og deretter dele med de som er på Veien bak deg.

Vi ber deg om å se for deg den Fiolette Flammen som stråler opp fra under føttene dine og omslutter deg fullstendig i denne vitale energien til forvandling, som vil fremskynde prosessen med å transformere alle urene stoffer i og rundt deg, i tillegg til å gi deg beskyttelse utenfra, for negative påvirkninger. Når du utvikler deg til et åndelig/menneskelig Vesen, vil du bli i stand til mer dyptgående tanker og komplekse konsepter. Du vil også utvikle en større kapasitet for dypere, mer intens kjærlighet.

Når du har integrert vibrasjonsformelen for overflod, og akseptert den som din sannhet, blir den en permanent del av din Energetiske Signatur. Deretter vil disse frekvensmønstrene av overflod stråle ut fra de fremre og bakre portalene til ditt Sol Energi Senter i et Uendelig tegn, og derved skape en konstant flyt av overflod i alle gode ting.

Husk, for å manifestere din åndelige visjon, må du definere hva du ønsker å skape, og så se det klart for deg. Først av alt, som en bevisst medskaper, bør du fokusere på å manifestere en forfined, utviklet tilstand av Væren, og en harmonisk livskvalitet. Derfor bør du søke en overflod av kjærlighet, glede, fred, kreativitet, god helse, kompatible tilfredsstillende forhold, og så videre. Å søke å innlemme kvalitetene, egenskapene og dydene til GudsBevissthet, vil sikre suksess i å skape alle de materielle gjenstandene du trenger for å leve i komfort. Du lærer å bli ett med den uendelige flyten av overflod, mens du krysser Skapelsens mange nivåer og Dimensjoner. Et av de viktigste konseptene du må akseptere som din sannhet, er en krystallklar bevissthet om at du er skaperen av virkeligheten du vil leve i nå og i fremtiden.

Mange av dere spør hva deres oppdrag er i denne levetiden, og vi forteller dere: «Din Sjels største ønske er at du gjenvinner de mange Fasettene av deg selv, slik at du igjen kan være den fantastiske mesteren for samskaping, som du var da du først legemliggjorde de materielle planene. Oppstigningsprosessen er en pågående reise, ikke et mål. Hver dag, prøv å ta de høyeste valgene – forbli i øyeblikket, for det er den eneste gangen du kan få tilgang til din Gudskraft – ikke fokusere på fortiden og ikke projisere inn i fremtiden, men søke ditt høyeste potensial i hvert eneste øyeblikk. Se utfordringene i livet ditt som muligheter når du lærer å gi slipp på gamle selvbegrensende måter. Dette er umistelige sannheter som du bør innpode, inntil de blir en iboende del av din menneskelige natur.»

Dette er en balanserende levetid for deg, StarSeed, hvor du søker å bringe alle Fasettene til ditt Vesen i harmoni. Innerst inne er du klar over hvor viktig det er for deg å hedre og integrere din feminine natur, de milde, intuitive, kreative og innad fokuserte energiene, samt å utvikle og bruke dine maskuline egenskaper. Streb etter å være sterk, men likevel mild, fokusert utad, mens du tar deg inn i visdommens skattehus, inni deg. Din Guddommelige natur vil vokse i styrke og bevisst uttrykk når du lærer å trekke frem visdommen til ditt Hellige Sinn, OverLyst med medfølelsen fra ditt Hellige Hjerte. Du må lære å snakke kortfattet, konstruktivt og selvsikkert. Vit at hvis du holder deg sentrert og fokusert i ditt Hellige Hjerte, må Universet svare på en positiv måte, og din suksess vil være sikret.

Når du blir tilpasset intuisjonen til ditt Høyere Selv, vil du begynne å føle GudsLys pulsere i ditt Hellige Hjerte, og du vil begynne å fokusere på Skapelsens Gnist i det Hellige Hjerte Senteret til hver person du møter. Det kan være svakt i mange kjære Sjeler, men det brenner fortsatt i det indre, ellers ville de ikke være i live. Når du gjør det, vil du automatisk strebe etter å ikke dømme, og du vil begynne å se den positive naturen i alle.

Vi ber deg bruke skjelneevne før du tar noens lære som din sannhet. Ikke heng deg opp i teori eller kompleks informasjon. Ta bare det som resonerer dypt inne i deg, det som er kjærlig, opplysende og utvider din bevissthet. Det er mange halvsannheter i læren, som nå bringes frem til menneskeheten. Husk at du er den som må skape frihet, overflod og styrke i livet ditt. Ingen andre kan gjøre det for deg. Skjelneevne er en viktig egenskap for de som er på vei til oppstigning og opplysning. Uansett hva du velger som din sannhet, må du integrere og anvende i livet ditt gjennom fokusert intensjon og handling. DØMMEKRAFT / HJERTESENTRERT INTENSJON / SJELEFOKUSERT HANDLING resulterer i positiv manifestasjon.

Uansett hvilken stasjon, omstendighet eller nivå av bevissthet du antok for denne inkarnasjonen, dypt inne i ditt Sjele-selv var et brennende ønske om å integrere Fasettene på flere nivåer av din Væren. Men først må de helbredes og harmoniseres, slik at de kan bli fylt med det forfinede Lyset fra de Høyere Rikene. Etter hvert som du lar ditt Høyere Selv, OverLyse og veilede deg, vil flere og flere inspirerte tanker komme til deg. Det er mange måter å tillate Ånden å manifestere gjennom deg; bare la det skje naturlig, kjære deg. Hva får hjertet ditt til å smile og som gir deg en dyp følelse av tilfredshet? Hvordan ønsker du å tjene? Det er mange måter, og du har mange talenter (flere enn du vil erkjenne), men valget er alltid ditt.

De mektige kreftene i Englenes Rike, så vel som et stort antall vidunderlige Lysvesener, er her for å hjelpe deg med å bevege deg gjennom disse tidene med evolusjon og stor forandringer, med letthet og nåde. Du må imidlertid be om vår hjelp, for vi kan ikke krenke din frie vilje. Det er på tide å gjenvinne din rettmessige plass som en Lysets Mester, og husk, når du integrerer kunnskapen om Ånden og den opplyste sannheten, er det livsviktig at du går frem og deler din visdom.

Vit at testene og mulighetene foran deg, vil gi belønninger utover alt du kan forestille deg, så ikke vær redd for å gå ut av komfortsonen din, mens du strekker deg mot stjernene. Godta din kappe av strålende Lys, for du har fortjent det. Følg din egen vei og ikke frykt å være annerledes enn de rundt deg. Vi vil etterlate deg med noen få opplysende tanker for å hjelpe deg å holde fokus på det høyere mentale bevissthetsplanet, med et overlegg av kjærlig intensjon. Målet ditt er å bli Hjertesentrert og Sjelefokusert.

FRYKT, HAT og FORDØMMELSE skiller deg/oss. KJÆRLIGHET FORANDRER og FORENER. Du må lære å heve deg over hverdagens stressende situasjoner, slik at du kan forvandle øyeblikk av splid, til timer med ro. Kall på oss, og vi vil veilede og hjelpe deg på alle mulige måter. Vær dristige og standhaftige, mine modige krigere. Vit at jeg alltid er med deg. Du er dypt elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/downloading-your-new-divine-blueprint-aam-sept-22 

Er Du Klar Til Å Ta Et Standpunkt?

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. august 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * august 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere! Deres største medfødte ønske, er å vende tilbake til full Gudsbevissthet; men det er fortsatt mye forvirring om hvordan dette skal oppnås. Mange av dere er på god vei til å bli samskapende mestere av Lys igjen. Det er viktig at du husker: En integrert del av oppdraget ditt på Jorden er å dele din visdom med andre, etter at du har integrert og aktivt lever hvert nye nivå av Opplyst bevissthet. Den kollektive bevisstheten til menneskeheten innenfor det Tredje-/Fjerdedimensjonale miljøet opprettholder atskilthet, begrensning og frykt, så vel som en smalfokusert virkelighet, et rigid syn. Folk har ofte en selvrettferdig holdning til tro, som er i konflikt med den populære aksepterte trostrukturen. For å gi deg en bedre forståelse vil vi kondensere og oppsummere noen av de viktigere sannhetene, som vi har gitt deg de siste årene.

Når du tar deg inn i det Kosmiske Sinnet til din OverSjel/Høyere Selv, begynner du å se verden og alle situasjoner fra et høyere utsiktspunkt; fra et «vi»-perspektiv, i stedet for et «jeg»-synspunkt, som er begynnelsen på Enhetsbevissthet. Du får gradvis tilgang til lageret av alle muligheter innenfor dette Under-Universet, som er innovativt og ubegrenset.

Alt av Guddommelig Lys Substans av Skapelse, som du kan integrere og bruke, blir tilbudt deg. Du blir gitt en mulighet til å manifestere alt du ønsker, fra de minste, enkleste ting, til de mest komplekse og storslåtte, så lenge intensjonen din er til det høyeste gode for alle. Mange er forvirret med hensyn til hva dere må gjøre for å forberede dere til å gjenvinne denne dyrebare gaven av Kjærlighet/Lys, som medskapere på det jordiske eksistensplanet.

I oppvåkningsprosessen lærer du å vende deg innover for å finne svarene på smerten, frykten og følelsesmessige traumer som du har opplevd tidligere, og i prosessen blir du gradvis bevisst hva som gir deg fred og varig glede. Gjennom en ny Sjels-inspirert bevissthet blir du en observatør, så vel som en deltaker i dine daglige interaksjoner med de rundt deg. Du begynner å benytte deg av din ekstrasensoriske oppfatning, som er større og kraftigere enn du kan forestille deg, ettersom du lærer å ta hensyn til hvilke tankeformer du lar infiltrere inn i bevisstheten din. Negative, fryktbaserte tanker og følelser, projisert eller mottatt gjennom Solar Plexus-senteret, skaper forvrengte vibrasjoner av kaos, en følelse av nytteløshet og mangel på tro på deg selv eller på andre.

Først av alt må du forsøke å legge til den magiske kjærlighetseliksiren, ved å akseptere at du er verdig kjærlighet og deretter projisere vibrasjonen av ubetinget kjærlighet til andre – og din verden vil begynne å endre seg til det bedre. Det er viktig at du forstår: Du projiserer eller utstråler vibrasjonsmønstre av en viss frekvens, og du magnetiserer til deg selv de vibrasjonsfrekvensene som samsvarer med de du har sendt ut. Løft og harmoniser de elektromagnetiske frekvensmønstrene du projiserer, og du vil endre din personlige virkelighet. Det er så enkelt som det.

Når du begynner å ta kontroll over livet ditt og lære at du er Skaperen av din virkelighet, er et av de viktigste trinnene å innrette din vilje med viljen til ditt Guddommelige Selv innenfor denne Under-Universelle opplevelsen. Du overgir ikke noe; imidlertid gir du ditt Høyere Selv tillatelse til å ta en aktiv rolle i livet ditt. Du lærer raskt at varig suksess er basert på ære, sannhet, integritet og ren intensjon, som er universelle lover for de høyeste vibrasjoner. Martyrdøden og selvoppofrelsen legges til side, når du lærer at det er din fødselsrett og din forpliktelse å være en aktiv, bemyndiget medskaper av glede, fred, overflod, skjønnhet og harmoni, som skal gjøres tilgjengelig og nytes av alle innenfor din personlige innflytelsessfære.

Du vil oppdage at når du undersøker, endrer eller fremmer din tro på «Selvet», begynner det automatisk å påvirke relasjonene eller holdningen din til andre. Du slutter å la følelsene dine kontrollere deg ved å projisere forventningene dine til andre via push-pull Solar Plexus-interaksjonene. Du slutter også å gi din kraft bort til andre, i et forsøk på å oppnå godkjenning eller kjærlighet. Du er nå fokusert og projiserer Kjærlighet/Lys energi fra ditt Hellige Hjerte i Solenergi Senteret. Og selv om du er klar over tankeformene og energien andre projiserer til deg, tillater du intet mindre enn frekvensene av Ubetinget Kjærlighet å ta bolig i ditt auriske felt og ditt Solenergi Senter.

Når du reaktiverer den eteriske Trefoldighetsflammen av Guddommelig Vilje, Guddommelig Kjærlighet og Guddommelig Visdom, som alltid har vært på plass over ditt Solenergi Senter som ditt skjold for Guddommelig Beskyttelse, vil du nok en gang ha forsikringen om at alle energier av en negativ vibrasjon, vil bli transmutert, før de får lov til å gå inn i kraftfeltet ditt.

Din Guddommelige misnøye vil vokse seg sterkere, og den vil inspirere deg til å lære så mye du kan om hvordan Universet fungerer og Skapelsens Guddommelige Lover. Du vil søke å balansere din emosjonelle bevissthet om Ånden eller vår Fader/Moder Gud, med visdommen og en større forståelse av Skapelsens vidder og vidunder. Et av dine største ønsker, er å lære hvilken rolle du er bestemt til å spille i dette store pågående dramaet om evolusjon og menneskehetens oppstigning.

Gjennom dine bevisste bestrebelser balanserer du gradvis chakrasystemet ditt, de syv store energi- og sinnssentrene i kroppen, som inneholder Skapelsens syv dyder, egenskaper og evner for ditt Solsystem. Dette er igjen, slik at de vil at de skal spinne i sannhet og harmoni. Dette åpner og forener de Syv Seglene av Solbevissthet, som gir tilgang til det høyere multidimensjonale chakrasystemet og de fem høyere Strålene av Galaktisk Bevissthet.

Du forbereder veien for en høyere sjelesammenslåing, hvorved ditt SjeleSelv erstatter ego-ønskekroppen som sjef for din livserfaring. Dette tillater i sin tur integrering av de mange Fasettene av ditt Høyere Selv, og til slutt med din Guddommelige JEG ER Nærvær. Menneskeheten har alltid vært knyttet til vår Fader/Moder Gud og den Høyeste Skaperen; deres energi har imidlertid blitt sterkt trappet ned gjennom de mange dimensjonene og undernivåstadiene av bevissthet. Miraklet i disse tider er at Jorden og menneskeheten blir badet i og velsignet med den største infusjonen av Guddommelig Lys, som noen gang er opplevd, siden dette Under-Universet og Solsystemet ble skapt.

Ned gjennom dine mange inkarnasjoner og de smertefulle opplevelsene du har lidd, la du gradvis et beskyttende skjold rundt hjertet og følelsene, og har ofte blitt stiv og lite fleksibel i tenkningen. «Hvis du ikke elsker for dypt eller intenst, vil du ikke bli såret. Hvis du ikke bryr deg for mye om andre eller forventer for mye, vil du ikke bli skuffet eller avvist. Hvis du ikke tar sjansen, går ut av komfortsonen eller prøver noe nytt, vil du ikke mislykkes». Dette er noen av standardsynspunktene til de som sitter fast i den Tredje-/Fjerdedimensjonale illusjonen. Endring er utfordrende og truende, og det tvinger deg til å bevege deg inn i det ukjente. Dine nåværende vaner og tro er komfortable og trygge, selv om de opprettholder en følelse av adskillelse, smerte og sorg. Du kan ikke integrere alle Fasettene til ditt Gude-Selv, uten å endre eller oppløse de emosjonelle og mentale filtrene du har plassert både i og rundt ditt Essensielle Vesen. Ditt auriske felt, og ufullkommenhetene i ditt DNA, som du har arvet gjennom dine aner, viser tydelig skjoldene, forvrengningene og beskyttende lagene du har vevd rundt deg selv.

Vi har ofte snakket om å forløse og helbrede kjerneproblemene, som fortsetter å dukke opp dypt inne: Skyld, skam, uverdighet, følelse av å mislykkes og forlatthet, som fører til depresjon, sinne, frykt og håpløshet. Når du beveger deg oppover stigen til oppstigning, vil disse kjerneproblemene ikke lenger bli nektet. De vil rulle og boble til overflaten, og de vil få oppmerksomheten din på alle mulige måter, enten det er mentale, følelsesmessige eller fysiske symptomer og stridigheter.

Kjære hjerter, vi ber dere, ikke fornekt disse følelsene lenger. Betrakt dem som en gave og en mulighet til, en gang for alle, å gi slipp på alle de følelsesmessige traumene som holder deg bundet i en verden av illusjon og atskillelse. Som observatør, la følelsene stige til overflaten. Gjennom intensjonen din, bekrefte at du er klar til å forløse disse maktesløse følelsene.

Gå inn i din personlige Pyramide av Lys og Kraft i den Femte Dimensjonen og legg deg på krystallbordet. Se Transmutasjonens Fiolette Ild Flamme opp og rundt deg, bade, rense, transformere tankeformer og negative energier til rent krystallinsk Lys. Se så for deg at den transformerte energien beveger seg i kroppen din og fyller de ledige plassene med mer krystallinsk Lys substans. På denne måten gjenoppbygger dere sakte, men sikkert deres strålende Lyskar (kropp), som må foredles for hvert høyere dimensjonsnivå. Øv på Uendelighets Pust og bruk Alfa Mestringsteknikkene for å hjelpe deg, og for å fremskynde prosessen med transformasjon og myndiggjøring. Dette er fantastiske verktøy; men de tjener ingen hensikt, hvis du ikke drar nytte av gaven.

Det har blitt normen eller dagens mote å henvende seg til andre for kunnskap, eller for det du aksepterer som din sannhet. Dette vil imidlertid raskt endre seg, ettersom flere og flere av dere benytter deres egen kilde til visdom og de høyere sannhetene som nå er tilgjengelige for alle. Ja, det er sant, det er de som har fulgt deg langs stien som Veivisere og banebrytere. Det er de som har viet seg til uselvisk å tjene menneskeheten. Trofast og flittig har de reist opplysningens smale vei, ofte usikre når de krysset ukjent territorium. De har blitt dømt, latterliggjort og utstøtt, men de har stadig gått fremover. Inspirert av et brennende ønske innenfra, har de gjort alt som var nødvendig for å forberede seg til å være den Nye Tids Budbringere. De har vært medvirkende til å gjenopprette forbindelsene mellom menneskeheten og Lysvesenene som bor innenfor Skapelsens Høyere Riker.

Vi hedrer dem for deres uselviske tjeneste og engasjement. Men tiden nærmer seg med stormskritt, da hver av dere vil bli bedt om å stille inn på frekvensene for høyere læring og uttrykk. Det er også viktig at du gjenoppliver din medfødte evne til å telepatisk kommunisere med oss, ​​slik at du kan få direkte tilgang til den Kosmiske Visdommen, som er lagret i Livets/Lysets Elv. Det er din fødselsrett, og en del av din pågående innvielse i de mer opphøyde bevissthetstilstandene.

Vi ber deg om å seriøst øke din innsats for å oppnå høyere åndelig bevissthet, uansett hvor du er på skalaen til opplyst bevissthet. Begynn med å be om hjelp fra dine englehjelpere og voktere fra de høyere rikene. Våg å befeste drømmene dine og framtidsvisjonene dine ved å skrive dem ned i en dagbok eller på et papir, slik at du har en klar, kortfattet plan foran deg. Juster din visjon med Guddommelig Vilje og søk alltid det høyeste resultatet. Ta vare på hver dag som en gave fra Skaperen og lev hvert øyeblikk, etter beste evne. Søk alltid etter å se det beste i deg selv, så vel som i andre. Vær oppmerksom på de små gavene og miraklene som skjer rundt deg, hver dag. Kjenn Solens varme på huden din; pust dypt inn den friske og rene luften, og fokuser på naturens skjønnhet, enten det er sommer eller vinter. Det er alltid vakre ting som kan inspirere deg, men du må se etter dem. Som en observatør, uten å dømme, se gjennom hva du kan endre ved deg selv eller gjøre bedre. Begynn med de små vanene du ønsker å endre, og etter hvert som du vokser i selvtillit, vil du avansere i visdom, disiplin og styrke, ettersom du går videre til større prestasjoner.

Vi ber deg, ikke tilbe oss eller se oss over deg. Vi er alle Fasetter av Skaperen, akkurat som du er. Vi ønsker at du skal se oss som dine brødre og søstre på Veien, som tjener vår Far/Mor Gud, akkurat som du er. Når evolusjonsspiralen snur, er de store forandringene uunngåelig, og vi vet at du er forferdet over det som ser ut til å være mer og mer kaos, konflikter og vold rundt om i verden. Igjen, vi oppfordrer deg til å fokusere på det som er rett i din verden, og å legge til din gave av kjærlig energi og ditt GudsLys til vår, slik at vi kan skape større og mer vidtrekkende mirakler til det høyeste gode for Jorden og for hele menneskeheten.

Negativiteten, frykten, grådigheten og kampen for å få overherredømme over andre, ser ut til å øke med stormskritt, og vi forteller dere, våre modige fredskrigere, det er ikke en tid for å være svak i hjertet. Fest din åndelige rustning rundt deg, stå sterk og koblet til din Guddommelighetsgnist, i ditt Hellige Hjerte. Vi har overvunnet utfordringer og hindringer mye større enn disse, og vi lover dere at vi sammen skal seire. Du er ufattelig elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/are-you-ready-to-take-a-stand-aam-aug-22 

Mestring av den tette verden av dualitet og polaritet

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. juli 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * juli 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere, reisen din inn i tetthet har vært litt av et eventyr. Det har gått over milliarder av år i henhold til din tidtaking. Vi har forklart hvordan du, ettersom du beveget deg dypere og dypere inn i det store tomrommet og mørket i rommet, hjalp til med å fylle det tomrommet med Lys, substans, tekstur og former hinsides din villeste fantasi. Og så, i henhold til den Guddommelige plan, senket du deg selv ned i hver nye virkelighet du hadde hjulpet med å skape, slik at du kunne oppleve Skapelsen i dens mange storslåtte og mangfoldige former. Slik begynte manifestasjonen av fast materie via ren tanke brakt frem fra sinnet til den Høyeste Skaperen, og senere fra sinnet til Faderen/Moder Gud i hvert Univers, og til slutt via dine egne tanker etter hvert som du beveget deg lenger og lenger fra det rene Kilden til all skapelse.

Etter at du kom inn i din individualiserte bevissthet, og innså at du var en Guddommelig Gnist av den Høyeste Skaperen, ALT SOM ER, visste du at du var forutbestemt til å reise ut i det store umanifesterte tomrommet som en utsending av Lys, for det var kodet dypt i din udødelige Sjel og din Hellige Hjerte Kjerne. Du, sammen med alle de andre våkne «Gnistene av Guddommelig bevissthet», var bestemt til å oppleve hele skaperverkets vidunderlige mangfold for Skaperen, vår Fader/Mor Gud og alle de store Lysvesenene som forble innenfor de forfinede riker av Skaper Lyset.

Vi forteller deg dette, fordi vi ønsker å imponere deg, over hvor gammel og kompleks du er. Du kom inn i dette livet med et vell av kunnskap og en rik, kompleks avstamning kodet i ditt DNA, din cellulære struktur, dine mentale og emosjonelle kropper, så vel som i ditt omfattende chakrasystem av bevissthet. Du lurer ofte på hvorfor medlemmene av en familie er så forskjellige, når de fra et snevert synspunkt kom fra samme foreldre og samme slekt. Slekten til din jordiske familie i denne levetiden er bare en liten del av din enorme og uvurderlige arv.

Du har skilt bevisstheten din eller fragmentert deg selv millioner av ganger, for å oppleve Skapelsens store mangfold, og du har også gjenforent deg med mange av de mange Fasettene til deg selv flere ganger, enn du kan telle. Hver gang du gjorde det, la du mer kompleks informasjon og unike opplevelser til minnebanken din. Jo lenger du beveget deg bort fra perfeksjonen til den Høyeste Skaperen, og jo dypere du beveget deg inn i multidimensjonalitet, jo tettere og mindre perfekte ble kreasjonene dine, for du hadde mindre ren Lys-substans å jobbe med.

Derfor er det ingen skyld, og det skal ikke være noen skyldfølelse og fiasko. Det var en lærerik opplevelse. Imidlertid er det nå på tide for deg å gjenvinne din selvbeherskelse, og evnen til å skape ting av skjønnhet og harmoni i samsvar med den opprinnelige Guddommelige plan. Nå som du er klar over at du har kraften til å utnytte en ubegrenset tilførsel av hele spekteret av SkaperLys, kalt Adamantine Partikler. Hva venter du på? Avvisningen av din Guddommelige første fødselsrett er en travesti, og ditt Høyere Selv vil ikke gi etter for å hjelpe deg med å våkne og kreve din kongelige arv.

Vi har forklart hvordan spekteret av lys og skygge ble skapt i dette Universet, slik at du kunne oppleve dualitet og polaritet. I de høyere dimensjonene, de som er nærmest vår Far/Moder Gud og den store Sentrale Sol, er dualitetsspekteret veldig smalt. Imidlertid ble den bredere og mer uttalt etter hvert som hver dimensjon ble etablert, til den nådde det som skulle være den maksimale dualiteten som skulle oppleves av menneskeheten. Dere er klar over at det ikke var ordinert eller ment at menneskeheten skulle synke så dypt inn i dualitet og polaritet, og derved forårsake så mye smerte og lidelse. Tiden har kommet for forvrengninger og utskeielser fra fortiden og bringes tilbake i harmoni, og det er vårt største ønske å hjelpe deg å gå gjennom denne prosessen med letthet og ynde.

Vil du være så snill å lytte til våre ord: Du er ikke dømt og har aldri vært av noen eller noe vesen fra det usynlige eller høyere rike; DU DØMMER BARE SELV! Under de Universelle Lovene om årsak og virkning, er alle dine tanker, intensjoner og gjerninger lagret i ditt auriske felt og ditt chakrasystem. Du utstråler de vibrasjonsmønstrene som skapes derved, som går ut fra deg i et uendelig mønster og vender tilbake til deg i like frekvenser og mål. Tidligere tok det ofte mange liv å høste belønningene for positive, kjærlige handlinger eller å oppleve straffen for negative eller sårende handlinger. Derfor var det som oftest ikke åpenbart at de «rettferdige» virkelig ble belønnet, og de «urettferdige» mottok sine rettferdige belønninger i naturalier. Igjen, ingen store eller små vesener deler ut belønninger eller straff. De Universelle Lovene er fast på plass og ditt eget Høyere Selv overvåker fremgangen din eller mangelen på den, enten rydder veien videre og velsigner deg med store og små mirakler. Eller ved å plassere flere hindringer foran deg, i håp om at du vil våkne og gå inn i Oppstigningsspiralen.

Kjære, for mange av dere bærer på store byrder fra fortiden, feil dere har gjort i dette livet, og også mange fra tidligere kondisjonering og begravde minner om smertefulle hendelser eller handlinger fra alle deres tidligere liv. Å holde på disse minnene eller bære «ulikhetens byrder» tjener deg ikke lenger. Det er på tide for deg å la oss hjelpe deg å helbrede de smertefulle minnene fra fortiden, akkurat som vi fjerner forvrengningene av den Tredje- og Fjerde Dimensjonale kollektive bevissthets-trosmønstrene og bringer disse dimensjonene tilbake til deres opprinnelig utformede spekter av dualitet.

Da dere gikk ned i de begrensende bevissthetsrikene, ble membraner av Lys plassert rundt de mange trådene i deres DNA, og etterlot bare to tilgjengelige og aktive. Membraner av Lys ble også plassert over minnet ditt, så vel som rundt Lyspakkene med visdom, lagret i din høyere hjernestruktur. Et slør ble lagt over minnet ditt, slik at du som oftest ikke kunne huske dine tidligere liv, for det ville være en for stor byrde å huske alle dine tidligere feil og ufullkommenheter. Det var en barmhjertighetshandling, for det har vist seg vanskelig nok for dere å tilgi dere selv for deres feil og feilvurderinger i dette livet, langt mindre alle tidligere avvik. Disse begrensende Lysmembranene oppløses sakte, når dere vender tilbake til balanse og harmoni og går videre på spiralen av oppstigning og gjenforening.

En membran av Lys ble plassert over Portalen på baksiden av ditt Hellige Hjerte Senter, til det var på tide for deg å begynne reisen din tilbake til de høyere dimensjonene og Lysets rike. Imidlertid plasserte du, og du alene, en beskyttelsesmembran over den fremre virvelen til ditt Hellige Hjerte Senter, fordi du så ofte har blitt såret, skuffet og desillusjonert. Sakte, men sikkert, gjennom teknikkene vi har gitt deg, har du løst opp de begrensende membranene slik at Kjærligheten/Lyset kan strømme fritt til og fra deg, på den måten det var ment.

For å få tilgang til og utstråle de stadig økende frekvensene av Lys, må du være i stand til å integrere og gjennomsyre ditt vesen med disse avanserte vibrasjonsmønstrene, og du må være forberedt på å utstråle dem ned i Jordens kjerne og deretter projisere dem ut, inn i den store verden via Hellig Hjerte Senter-portalen, både forfra og bakfra. Husk at vi fortalte deg at da du først kom til Jorden, var du en Skinnende Krystallinsk Lyssøyle. Sakte, ettersom du sank ned i tettheten, begynte du å bygge et kors av materie som ble mer og mer uhåndterlig ettersom spekteret ditt av Lys og skygge økte. Nå elsker du de fragmentene du har skapt tilbake til balanse og harmoni, mens du søker og tapper inn i høyere og høyere frekvenser av Lys. Dere er i ferd med å bli et Kors av Lys, mine kjære, ettersom spinalchakrasystemet deres blir antent og dere utstråler Kjærlighet/Lys fra deres Hellige Hjerte Senter, foran og bak dere.

Vi har gjentatte ganger fortalt deg at du skal «helbrede fortiden, skrive fremtiden din og så leve i øyeblikket», for akkurat dette øyeblikket er Stillepunktet eller Kraftsenteret for Skapelsen. Hvorfor ikke bevege deg inn i sentrum av den spiralen, inn i øyet av dualitet og polaritet, hvor alt er rolig og fredelig, og fylt med rent, rikt, SkaperLys, som bare venter på å bli formet inn i fremtiden din? I akkurat dette øyeblikket, mens du beveger deg inn i ditt Hellige Hjerte Senter, kan du oppleve den dype kjærligheten og medfølelsen til vår Fader/Moder Gud og den Høyeste Skaperen. Og du vil helt sikkert bli klar over at du er en verdifull sønn eller datter på et viktig oppdrag, og ingenting du kan si eller gjøre kan redusere den kjærligheten.

HUSK, DINE FØLELSESMÅLIGE, MENTALE OG ETERISKE KROPP KAN BLI HELT OG FORVANDLET TILBAKE TIL HELHET VIA TILGIVELSENS GAVE. Stå foran et speil og se inn i dine egne øyne eller gå inn i Lyspyramiden din og legg deg på krystallbordet. Si til deg selv: Jeg tilgir meg selv for enhver handling, tanke eller gjerning, fortid, nåtid eller fremtid, i denne eller en hvilken som helst annen virkelighet, som ikke har vært sammensatt av Frekvensene av Hellig Kjærlighet. Jeg tilgir alle jeg føler har behandlet meg urettferdig i dette eller et hvilket som helst annet liv, og jeg vender tilbake til dem, pakket inn i en boble av kjærlighet, alle negative minner, påvirkede energier og sannsynlige fremtider som vi har skapt sammen. Jeg ber tilgivelsens Engler om å gjennomsyre alle fasetter av mitt Vesen med Frekvensene av Kjærlighet/Lys, slik at jeg kan bli en «Sjelefokusert og Hjertesentrert» Lysbærer og en Selvmester.

Pust dypt, når du beveger deg inn i ditt Hellige Hjerte Senter. Tillat den rene Kjærligheten/Lyset å strømme ned gjennom deg, via ditt Høyere Selv. Føl ekspansjonen i ditt hjertesenter når denne Guddommelige Kjærlighetseliksiren gjennomsyrer selve dypet av din Væren. Hellig Kjærlighet er det som frigjør deg fra lenkene du har vevd rundt deg selv, binder, begrenser, vikler deg inn i karmiske interaksjoner. Når du fornekter denne kjærligheten, fornekter du din arv og din Guddommelige fødselsrett. Utfør denne øvelsen så ofte som nødvendig, til du føler at du har akseptert sannheten om at du er verdig til tilgivelse.

Selvets tilgivelse, som muliggjør en tilgivelse for alle andre, er et integrert trinn i prosessen med å åpne portalen til ditt Hellige Hjerte Senter. Husk, din Hellige Hjerte-portal må være åpen, for å lykkes i forbindelse med de Høyere Fasettene til din Sjelefamilie.

Du må gjøre en samlet innsats for å vende tilbake til harmoni og balanse i ditt eget vesen, for å være klar til å begynne den spennende reisen inn i enhetsbevissthet. Dine smertefulle, utilfredsstillende jordiske forhold er et resultat av indre følelser av uverdighet, skyld, frykt for å mislykkes og avvisning. Kampen mellom kjønnene er egentlig en intern kamp med Selvet, når du projiserer dine «behov, ønsker og begjær» utover til noen andre, i håp om at de kan levere det som mangler i dit indre.

Dine relasjoner vil garantert reflektere de negative energiene du trenger for å overvinne, så vel som noen av de positive egenskapene du ønsker for deg selv. Enten kan være smertefull eller tilfredsstillende, avhengig av måten du ønsker å «spille spillet, om dualitetsforhold». Negativt baserte fysiske relasjoner er fryktbaserte, rigide, selvopptatte og begrensende. Hellige forhold er kjærlighetsbaserte og åndsinspirerte og lar hver part integrere og uttrykke de positive egenskapene til deres iboende maskuline og feminine natur. De fokuserer på helhet og enhet og er likevel fleksible og tillater ytringsfrihet.

Når du løfter bevisstheten din og vender tilbake til harmoni i deg, utstråler du mer forfinede frekvensmønstre, og derfor vil du tiltrekke deg de som stråler og er komfortable med det samme nivået av Lysspekteret. Gjenforeningsprosessen innebærer gjenforening av flere fasetter og nivåer av din Sjelefamilie bestående av din jordiske familie, din solar, galaktiske og universelle familie og de mange Fasettene av Selvet, inkludert din Guddommelige Tvillingflamme og så til slutt, helheten i din JEG ER Nærvær.

Kjære, vil dere ikke begynne prosessen med tilgivelse NÅ, og gjøre en samlet innsats for å åpne portalen til deres Hellige Hjerte Senter, slik at disse fantastiske gavene kan bli overøst dere? Kall på oss og la oss hjelpe deg. Husk at vi bare er et hjerteslag og en tanke unna. Vi omgir deg i Hellig, Ubetinget Kjærlighet. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Skapelsens brennende kraft feier over Jorden

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. juni 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * juni 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere, husk dette begrepet: MEMBRAN AV LYS STRÅLING, for det er viktig at dette konseptet er klart definert i tankene deres. Det var membraner av Lys plassert over minnet ditt, da du begynte reisen din inn i de illusjonære virkelighetene til den Tredje og Fjerde Dimensjonen. Det var membraner av Lys plassert ved inngangen til ditt Hellige Sinn og ditt Hellige Hjerte. Det var eller er en membran av Lys som omgir ditt Tredje Øye - ditt indre syn. Når ditt Høyere Selv bestemmer at det er på tide for ditt tredje øye å åpne seg, vil det være som om du mottok en bølge av hellig energi på pannen. Disse spesialiserte frekvensene åpner MinneFrø Atom Krystallene av Lys i Pinealkjertelen, som initierer evnene til ekstrasensorisk persepsjon kalt klarsyn.

De fleste av dere har hørt om «Ring-Pass-Not», en tynn Membran av Lys Stråling, som omringet planeten i tusenvis av år. Det var en slags restriktiv karantene, som gradvis har blitt oppløst fra Jordens atmosfære, og dermed tillot portene for kosmisk informasjon å bli åpnet, slik at neste nivå av Kosmisk Visdom kunne strømme ut til en utvalgt gruppe av Verdenstjenere og Kosmiske Budbringere. I mange liv har hver og en av disse modige Sjelene vært i et intenst forberedende stadium i de høyere rikene. Denne intense treningsperioden var nødvendig for å bringe frem den avanserte læren på en nøyaktig, ryddig og tidsriktig metode.

Det er en Kosmisk Lov, at du må integrere og oppleve hvert nivå av ny sannhet for å gå til det neste, mer avanserte nivået. Det er en unik og spesialisert innvielsesvei. De Oppstegne Mestrene i det Kosmiske Lys Rådet, underviser ikke åpent i det offentlige. De arbeider gjennom sine disipler og innviede, for det meste ved å formidle de inspirerte tankeformene til læren om en høyere visdom. Setter i gang arbeid på det mentale plan, men mest bak i kulissene. Imidlertid underviser en utvalgt gruppe aktivt ute i verden, for å inspirere andre til å bli Verdenstjenere, for det er deres viktigste oppgave.

Det er en Lysepidemi, der hver person på Jorden blir bombardert av de forfinede frekvensene til Guds Lys. Imidlertid kan hver person bare absorbere og integrere Lysets frekvenser, som deres fysiske beholder kan romme. Du må være i stand til å metabolisere den høyere frekvensen av Guds Lys, for å dra nytte av og bruke den.

De av dere som standhaftig har fulgt Veien som ble designet for dere, kommer raskt til en fullførelsestilstand for det spesielle stadiet av opp-Lys-ning, som dere har opplevd de siste ti årene. Når du oppnår ekte Selv-mestring, vil dine tanker og ord bli harmløse for kritikk, og negativitet kan ikke bo i Kjærlighetens og Sannhetens lys. Tjeneste er en iboende impuls fra Sjele-Selvet, akkurat som begjær er egoets hoved impuls.

Din overgang fra impulsene eller «dultingen» til den emosjonelle kroppen med ego-ønsker, til de inspirerende tankene til Sjelen og det Høyere Selvet, har for det meste blitt oppnådd. Fokuset ditt har beveget seg mot gruppebevissthet og hvordan man kan tjene menneskeheten. Du er også på god vei i overgangen fra jeg, meg, mine selvsentrerte interesser, til en høyere frekvens av vi/vår tilstand av enhetsbevissthet. De intuitive tankene du mottar, og veiledningen fra dine guider, englehjelpere og Høyere Selv, blir sterkere etter hvert som du integrerer mer rent GudsLys. Din virkelighet utvider seg fra et fokus på en liten verden av en personlig bevissthetstilstand til en utvidet bevissthet, som inkluderer verden, solsystemet og videre. Du vil ikke lenger svare på smertefulle hendelser i livet som skjebne eller straff, for du innser at de er utfordringer og muligheter for vekst.

Du beveger deg raskt ut av energivirvelen eller kollektivt bevissthetsbånd av tankeformer, skapt av menneskeheten, som er en virvel av voldelig aktivitet. Oppstigning er en prosess der dere bevisst beveger dere fremover til høyere og høyere nivåer av energi- og vibrasjonsfeltene til deres OverSjel/Høyere Selv – for alltid å bevege dere fremover til mer ratifiserte nivåer av Guddommelig Kosmisk Energi, innenfor de høyere dimensjonene.

Din Sjel er klar over ubalansene du brakte frem fra fortiden, men også de du har skapt i dette livet. Den vil gjøre alt for å bringe disse ubalansene til din oppmerksomhet, slik at du kan rette opp ufullkommenhetene og utvikle harmonisk avstemming med neste nivå av ditt Høyere Selv. Dette er Sjelens hovedformål med å være. Din Sjel og ditt Høyere Selv, vil også gjøre alt for å heve dine vibrasjonsfrekvenser og hjelpe deg med å harmonisere de fluktuerende energiene til de emosjonelle og mentale kroppene.

Når du går videre på veien og begynner å tappe deg inn i de høyere vibrasjonsmønstrene til Lys, vil du oppleve effekten av intensiteten til frekvensene til Kosmisk Hellig Ild. Du vil bli påvirket av skapelsens brennende kraft, på tre måter: Ild ved Friksjon: Kroppens Ild * Solens Flammer/Ild: Sjelens Ild * Elektromagnetisk Ild: Åndens Ild.

Etter hvert vil du lære å gjenkjenne kilden til frekvensmønstrene til de forskjellige Lysvesenene du skal jobbe med. Du vil også være i stand til å skille mellom de subtile kreftene og strålene. Du må strebe etter å bli en Guddommelig observatør og en mester i løsrivelse.

Du vet hvem du er; vi trenger ikke å fortelle deg det. Vi ber deg standhaftig opprettholde ditt Kraftsenter i ditt Hellige Hjerte, mens du blir dratt inn i de høyere frekvensnivåene av Verdenstjeneste. Etter hvert som du beveger deg dypere inn i riket til de Oppstegne Mestere, bør din valgte tjenestevei bli enklere – nesten uanstrengt. Dine store utfordringer og tester ligger bak deg, når du trekker større mengder av GudsLys til deg. De stridende fraksjonene innenfor, vil sakte frigjøre sitt grep om deg, mens de underkaster seg Kjærlighetens transformative vibrasjoner.

Mine modige fredskrigere, mens Lyset deres skinner klarere ut i verden, må dere være på vakt, slik at dere ikke vil gjøre noe som vil gjøre dere til et samlingspunkt for negative vibrasjonskrefter. Ikke bli dratt inn i de negative, destruktive vibrasjonene i den kaotiske massebevissthets-trostrukturen til Astralplanene. Du lærer å bli direktør for de Høyere Styrkene. Når du foredler ferdighetene dine til Selv-mestring, vil du lære å identifisere kvaliteten og kraften til all energi rundt deg.

I hver epoke og store sykluser blir Kosmisk Visdom og Guddommelig Sannhet gjort tilgjengelig, for de med åpne sinn og kjærlige hjerter. Det er på tide med en forståelse av hvor menneskeheten står, på evolusjonsstigen. Hver person må få kunnskap om og ha et ønske om å oppfylle sin personlige skjebne.

For alle dere som er fast på den spiralgående Oppstigningsveien, er hovedmålet deres på dette tidspunktet å returnere vibrasjonsmønstrene, som utgjør deres personlige verden i den Tredje-/Fjerde-Dimensjonale virkeligheten, til det opprinnelig utformede spekteret av Lys og skygge. Ved å gjøre det, vil ikke din bevissthetspendel svinge så radikalt fra positiv til negativ, og din mentale og emosjonelle natur vil igjen bli stabilisert og sentrert. Dette er et viktig skritt i å lære å leve sentrert i ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinn. En disippel på Veien til opp-Lys-ning, må strebe etter hjertesentrert løsrivelse og klok skjelneevne.

Hos den personen som ikke har våknet, gjøres flere valg ubevisst, enn gjennom intelligent bevissthet. Det er som om de er i en halvbevisst tilstand av bevissthet. Den første fasen av å bli en selvbevisst person, er å innse at de ikke er bevisst våkne. Dette starter prosessen med å strebe etter å våkne til «dultingen» fra Sjele-Selvet, for dette er en iboende del av å bli åndelig bevisst og en mester i Selvet.

Når du gir etter for irritasjon og reagerer med høye, sinte ord eller tanker, bruker du astral energi som forurenser aurafeltet. Fortsatt bruk vil bygge en negativ tankeform, som til slutt må løses og oppløses via Sirkel Loven. Se for deg at de negative tankeformene dine legger enda en stein eller murstein til ditt følelsesmessige fengsel. Husk: Du er sammensatt av energienheter, som skaper din Energetiske Signatur og til slutt din Sjel-Sang. Målet ditt er å lære å kontrollere tankene dine og fokusere kraften din. Tankene dine vil øke i styrke i henhold til intensiteten og repetisjonen av dine TankeFrø. Kjære hjerter, lær å fokusere på de høyeste og beste egenskapene til mennesker og forhold, innenfor din indre sirkel av Lys. Dette er en av de viktigste aspektene ved å skape ditt personlige Femte-Dimensjonale miljø.

Språket til det ubevisste og underbevisste sinnet, er først og fremst bilder. Foredlingen av det underbevisste og det bevisste sinnet og tilpasningen til det overbevisste sinnet, blir kraftig fremskyndet av bevisst praksis og perfeksjonering av bilder og visualiseringsferdigheter.

Sjelen trenger et uttrykksmiddel på det fysiske planet, for å bringe frem Skaperverkets kraft og storhet. Du må forsøke å heve deg og skjerme deg fra det følelsesmessige kaoset i massebevissthetseksistensen. Imidlertid må du også fungere effektivt blant massene, og spre ditt Lys, mens du går gjennom hverdagslivet. Du kan ikke leve i en løsrevet verden og forlate den materielle verden, for å oppnå opp-Lyst-het. Å bli en urealistisk og vag mystiker, tjener ingen. De introspektive, innad fokuserte, meditative praksisene til de Østlige filosofiene, blir forenet med de kreative, utad fokuserte praksisene, i den Vestlige verden.

I et Tredje- og lavere Fjerde-Dimensjonalt miljø, er din mentale kropp tilbøyelig til å projisere inn i fremtiden, noe som skaper frykt og usikkerhet. Den emosjonelle kroppen gjengir alltid hendelsene fra fortiden, noen gode minner, men for det meste gjenopplever opplevelser av feil eller smerte. Det nåværende øyeblikket er knapt registrert i det hele tatt, med mindre det er noe positivt eller negativt drama involvert.

Du bør strebe etter en sterk, høyt utviklet forbindelse mellom mentale og emosjonelle kropper, og også mellom Sjelen og Høyere Selv, for å utvikle forfinede åndelige verdier. Når du benytter deg av de høyere frekvensene av Guddommelig Visdom, strømmer briljante ideer frem fra de høyere intuisjonsplanene.

Du kan oppleve oppstemthet det ene øyeblikket og depresjon det neste, når du gradvis oppnår en lykksalig tilstand av bevissthet, for så å miste den igjen. Imidlertid vil tidene med depresjon vokse seg mindre intense, men også sjeldnere. Vær sikker på at din ego-ønskekropp vil gjøre opprør og motstå innsatsen til Sjelen og det Høyere Selvet, og den vil prøve å holde deg i dine vante praksiser og vaner, med å tjene bare det lille selvet og dets egoistiske ønsker.

Men etter hvert som du gjør fremgang, vil du ta deg inn i det Hellige Sinnets rike, og du vil lære åndelig skjelneevne. Du må hele tiden overvåke og veie dine ord, gjerninger og motiver, mens du trener deg selv og får disiplin over det lille jeget. Husk: ALL kunnskap er en form for Lysfrekvenser.

Når du streber etter å forstå din rolle og hensikt for dette livet, vil du lære å vende deg innover for å forstå hvem du egentlig er, hvorfor du handler og reagerer slik du gjør, og hvordan du kan utnytte dine største talenter og potensielle evner. Dette bør være hovedmålet ditt på dette tidspunktet. Refleksjon, kontemplasjon og aktiv meditasjon vil låse opp mysteriet om ditt sanne Selv, og hva dine viktigste mål er for denne levetiden.

Du er et energisenter, en beholder, en fysisk kropp, som inneholder et mål av ren Skaper Essens. Du er ansvarlig for å integrere og bruke Lysenergien du trenger for å styrke deg selv, og du må da sende balansen ut i verden, til fordel for alle. Underkastelse til din Guddommelige Misjon og til Kosmisk Lov, betyr overholdelse av alle Universelle Lover, når de blir åpenbart for deg. Å gå veien til oppstigning krever en konstant innsats for å ta de høyeste valgene for det største gode, med et intenst ønske om å tjene. Du må ta ansvar for alle handlinger og energien du kvalifiserer, enten positiv eller negativ, for den vil returnere til deg via Sirkelens Loven. Ditt nåværende jordiske mål er å bli en Verdenstjener, og den raskeste måten å oppnå dette nivået av Selv-mestring på, er å stimulere flammen til Guds Kraften i deg. Selv-mestring oppnås i små trinn, ikke store sprang.

Kjære hjerter, uansett nivå av Åndelig- eller Selv Bevissthet du har oppnådd, oppfordrer vi deg til å gjøre Veien til høyere bevissthet, til en prioritet i livet ditt. Verden og virkeligheten du har levd og opplevd i fortiden, endrer seg raskt. Du har en gylden mulighet til å bli med i rekken av de som skaper en lys ny verden for seg selv og sine kjære. Dere har også rett til å forbli i det negative miljøet til den lavere virkelighetens verden som raskt blir renset, ryddet og modifisert, og dermed skape kaoset og monumentale endringene, massene og Jorden nå opplever. Hvilken vil du velge? Uansett hva du velger, vil vi veilede og beskytte deg til grensene for Kosmisk Lov, og vi vil alltid elske deg. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: THE FIERY FORCES OF CREATION ARE SWEEPING THE EARTH - AAM June 22 (starquestmastery.com)

Kjærlighetens Vibrasjoner Overvinner All Negativitet

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. mai 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * mai 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere: Dessverre har mange Sjeler blitt det som kan kalles, åndelig konkurs. For de har enten brukt opp sin tildeling av Adamantine Partikler av Kjærlighet/Lys og er nå så gjennomsyret av de lavere frekvensene til den Tredje/Fjerde Dimensjonale verdenen, at de ikke lenger kan tappe inn i livets kosmiske elv og trekke frem hele spekteret av Skaper Lys. Eller, siden tidlig barndom, har de ikke vært i stand til å oppnå det nødvendige nivået av harmoniske frekvensmønstre for å tenne deres tildeling av Adamantine Partikler, lagret i deres Hellige Hjerte.

Også, dessverre, tar mange kjære Sjeler med seg inn i døden, den største delen av deres tildeling av Skaper Lys. Dette er de plagede Sjelene som føler seg uelsket og har ført et liv med lidelse og ofte isolasjon eller vold, skapt av en følelse av håpløshet, følelser av selvhat og underlegenhet. De fokuserer ofte hatet og frustrasjonen utad, og klandrer andre og skjebnen for deres feil, mens de hele tiden er uvitende om at de er kilden til sin egen smerte og lidelse.

Mange av disse dyrebare, valgte å komme frem på det som kan kalles det nedre spekteret av Skygge og Lys. På Sjelenivå valgte de overlegget for livsdramaet de ville oppleve, fordi de ønsket å overvinne visse ubalanserte frekvensmønstre fra fortiden.

Imidlertid er det viktig at du forstår at mange ganger var veien de valgte, mest sannsynlig en for stor utfordring, og derfor falt de tilbake i de negative mønstrene i mange fruktløse liv. De som har minst valgfrihet er drevet av besettelse, avhengighet og ubevisste impulser. De er kontrollert av tidligere negative påvirkninger, som er svært vanskelige å overvinne og korrigere.

Husk, kjære hjerter, dere blir ikke dømt av andre enn deres Høyere Selv, og dere vil alltid bli gitt en mulighet til å overvinne tidligere overtredelser. Selvtilgivelse er det første trinnet i å helbrede fortiden og gjenopprette forbindelsen til kraften i ditt indre. Det kan virke hjerteløst og lite brydd, men en Selv-mester vil gradvis avslutte forhold til mennesker som de ikke lenger har et harmonisk forhold til. Det skal ikke være noen dom, bare en gradvis slipp og tilbaketrekning eller løsrivelse av eventuelle energibånd. Det er vanligvis den andre personen som avslutter forholdet, for de kan ikke lenger motta den følelsesmessige energistøtten de trenger, fra den opplyste personen.

Kjære, det er deres Guddommelige Oppdrag å bli en sideelv til Livets Elv, en kanal for den Guddommelige Skaper Kraften. Stagnasjon begynner umiddelbart når du stopper strømmen av Adamantine Partikler, inn i ditt Hellige Hjerte. Når du blir en Lysets Vokter, vil auraen din lyse og vokse, når du blir opplyst av Åndens utstråling.

Du, ditt hjem, ditt nabolag, by, stat, provins og land har alle et aurisk felt, enten det er lyst eller svakt. Hvert lands hjerte og Sjel må gjenopplives. Når enhetsbevisstheten går tapt, begynner den åndelige livskraften til et land å avta. Husk at alt som eksisterer har en aura. Skaperens guddommelighet og fantastiske kraft, er i alt!

STUDER OG MEDITER OVER DISSE KONSEPTENE SLIK AT DU KAN INTEGRERE INFORMASJONEN OG OMGJØRE DET TIL VISDOM:

>> Glem aldri, du er evig og udødelig. Din fysiske kropp er et midlertidig tempel, der Gud bor. Det Hellige Hjerte er Sjelens Tempel. Der er Essensen av livet der sann kjærlighet bor, og hvor bevisstheten din, om Uendelighet begynner. Diamant Kjerne Guds-Cellen i det Hellige Hjerte inneholder de Tolv Strålene av Gudsbevissthet, som er eteriske krystallprismer av brutt Lys, kalt Stråler som stråler frem Skapelsens Essens.

>> Døden er en metamorfose, en endring av kjødets kappe for en kappe av Lys. Du har bare ett liv og det livet er evig. Du har påtatt deg mange roller, mens du er på din reise gjennom evigheten. Imidlertid er du som du var i begynnelsen i ditt Hellige Hjerte: et Guddommelig barn av den Høyeste Skaperen. Å bli Døpt er å realisere Guddommeligheten i, og deretter følge, feilfritt, veiledningen til ditt Gud Selv. I de høyere rikene er Lyskaret ditt rent, perfekt og uforgjengelig. Se for deg en helhet som aldri har blitt endret og som ikke har noen ufullkommenheter.

>> Å holde seg sentrert i det Hellige Hjerte, opprettholder forbindelsen din til de høyere nivåene av Guds Bevissthet, og sikrer en jevn strøm av SkaperLys, Kjærlighet og Liv. Det Overbevisste sinn er en magnet for høyere, gudfryktig sannhet. Ønskekroppen er en genererende kraft i hver person. Du er dominert av enten ego-begjær kroppen, som kontrolleres av de fysiske sansene, eller den åndelige, rettferdige, ønskekroppen som kontrolleres av det Høyere Selv. Det underbevisste, subjektive sinnet styres av det bevisste sinnet og tidligere kondisjonering. Den er programmert og omprogrammert gjennom vibrerende påvirkninger, der fortidens lavere, negative tankeformer har overbevist deg om at du er syndig, svak, ufullkommen og underlegen.

>> Gjennom dine mange tidligere livserfaringer har du skapt en kraftig virvel av tvil, depresjon, frykt, knapphet og ødeleggende sykdom, som førte til for tidlig død. Disse skadelige tankeformene har blitt gjentatt om og om igjen, til de er fast forankret i hvert enkelt individs underbevisste sinn, så vel som innenfor den kollektive bevisste trostrukturen, inntil de blir den aksepterte virkeligheten til massene.

>> Ditt Hellige Sinn vet alltid sannheten, og det vil til slutt overstyre misoppfatningene til det bevisste sinnet, som kan omprogrammeres, mens du streber etter å rense det underbevisste sinnet for negative påvirkninger. Ditt Hellige Sinn er den direkte forbindelsen til Guds sinn. Moderasjon i alle ting resulterer i likevekt, balanse og en følelse av velvære. Selv-mestring fører til kontroll over de fysiske følelsene og tankeprosessene til det lavere sinnet. En Selv-mester står fast sentrert i det Hellige Hjerte midt i kaos og forandring, og holder fast ved visdommen til det Hellige Sinn, mens det samler styrke og veiledning fra vår Moder/Fader Gud, en observatør av prosessen som all illusjon sakte viskes vekk.

>> Oppstigning betyr å oppnå en klarere bevissthet om Selvet og akseptere det faktum at du er en forlengelse av vår Moder/Fader Gud. Etter hvert som du dykker dypere og dypere i Selvet, innser du din intime forbindelse med Skaperen. Når du først har følt den utsøkte saligheten av en hjerte-til-hjerte-forbindelse med vår Fader/Mor Gud, og du er i stand til å trekke fullt ut på Adamantine Partiklene av Kjærlighet/Lys, blir din lengsel etter kjærlighet gradvis oppfylt. Din sult etter næring vil også bli stilt, og du vil bli gitt styrken, viljen og besluttsomheten du trenger for å glede deg over ditt jordiske oppdrag.

>> Energi genereres gjennom frekvensmønstre for tiltrekning, snarere enn mønstre av motstand eller friksjon. Tanker, ord og følelser har enten en nyttig eller skadelig effekt på det fysiske karet, og skaper også et visst bånd av frekvenser innenfor aurafeltet ditt og utover. Derved skapes din virkelighet på det fysiske planet. Universets lover sier at du alltid må oppleve det du skaper. NÅR DU STRÅLER DE FORFINEDE FREKVENSENE AV KJÆRLIGHET RUNDT DEG, VIL IKKE DE NEGATIVE KREFTENE PÅVIRKE DEG.

Mine modige, det er svært viktig at dere streber etter å styrke deres selvbestemmelse og deres ønske om oppfyllelse. Du må utvikle deg fra en «ego-selvtjenende modus» til en «Sjeletjenende» bevissthetstilstand. Din Sjel er den delen av deg som er koblet til den «Universelle Helheten». Du får medfølelse på den harde måten gjennom smerte og lidelse; «egodrevet», eller den enkle måten, gjennom prosessen med gjenforening med ditt Høyere Selv; «Sjel-inspirert».

Ingenting kan unnslippe strålingen og den magnetiske påvirkningen fra de fortynnede Skaper Lys / Adamantine Partiklene som nå gjennomsyrer dette Under-Universet, Galaksen, Solsystemet, Jorden og menneskeheten. Chakraene er som elektromagnetiske batterier i kroppen. Vibrasjonene av elektromagnetiske frekvenser kommuniserer til dine mange nivåer av bevissthet. Du må være harmonisk med og innstilt på den høyere vibrasjons kosmiske lære, for å integrere dem.

De forfinede frekvensene av Lys og lyd vibrerer gjennom blodstrømmen, celler, organer, bein, muskler og vev, og beriker dermed følelsen av velvære. De lavere frekvensene i det Tredje- og Fjerde Dimensjonale miljøet begrenser flyten av livgivende energi og øker tettheten i dine fire underkroppssystemer. Ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinn, sammen med blodstrømmen og Chakra Sinne Sentrene, bærer genetiske kodinger av din jordiske avstamning. Og enda viktigere, i ditt DNA er hologrammer og MinneFrø Atomer av hele din kosmiske avstamning og din Guddommelige arv.

Kjære Lysbærere, vi ber dere se på hver test og utfordring som en mulighet til å frigjøre utdaterte tanker og vibrasjonsmønstre, som ikke lenger tjener deres høyeste gode. Vi ber deg om å se dine livserfaringer gjennom filtrene til ditt Hellige Hjerte og Hellige Sinn, mens du trekker frem Livets/Lysets Diamant Stråle Partikler og fyller dem med din kjærlighet før du stråler dem ut i verden og til menneskeheten. Sammen, på vår egen unike måte, opplever vi alle denne kosmiske evolusjonsdansen. Og gjennom vår felles innsats og bestrebelser skal vi seire. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-vibrations-of-love-overcome-all-negativity-aam-may22

Loven Om Positiv Retur

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. april 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * april 2022

Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere, Stråler av Guddommelig Lys, som utstråles gjennom hele skaperverket via de Store Erkeenglene, inneholder ikke bare de altomfattende egenskapene til vår Fader/Moder Gud, men deres tanker og følelser av kjærlighet og visdom blir også konstant Stråle-utvidet gjennom hele Skapelsen. Det er til hver persons fordel å integrere så mye av dette Guddommelige Lyset som mulig; men det er også deres ansvar å videreformidle resten av denne velsignede energien til menneskeheten og Jorden.

Det er også svært viktig at menneskeheten utstråler en «tiende» av Kjærlighet/Lys og takknemlighet tilbake til KILDEN til ALT. Universelle Lover pålegger at det må komme en tid når alle bevisste Sjeler begynner å returnere en del av de Guddommelige gavene av Kjærlighet/Liv de har blitt tildelt – det kalles Loven om Responsiv Retur.

Når du aktivt deltar i å dele din tildeling av Adamantine Partikler i tider med bønn, bekreftelse, meditasjon og via Verdenspyramiden, oppfyller du din forpliktelse overfor våre Gudforeldre som en aktiv, omsorgsfull medskaper og en formidler av Kjærlighet/Lys. Dette er den høyeste og mest effektive formen for tiende. Det er viktig å dele dine jordiske rikdommer; men det er enda viktigere å dele din kjærlige energi, gaver og Åndelige talenter.

Den HELLIGE HVITE KOSMISKE ILD, Adamantine Partikler, som du magnetiserer til deg som en vekket Selv-mester, må kontinuerlig sirkulere. Bare en viss mengde – det som er passende for hver Sjel å integrere på sitt nåværende nivå av oppLysthet – kan lagres i den fysiske beholderen. Resten må STRÅLE-utvides ut i formens verden. Den Høyeste Skaperen er sammensatt av en uendelig, ubestemmelig Essenskraft, som er så overveldende at du ikke engang kan forestille deg DENS størrelse. Den fantastiske Essenskraften har blitt trappet ned innenfor hvert dimensjonale nivå av Skapelse slik at dere, StarSeeds medskapere, kan kreve en del av denne storslåtte energien.

Hvert menneske Vesen inneholder hundrevis av potensielle personlighetstrekk, som har blitt lagret i den genetiske strukturen til hans eller hennes firekroppssystemer (fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske). Det er opp til hver person å bestemme hvilke personlighetstrekk han eller hun vil utvikle og presentere for omverdenen. Jo raskere du nøytraliserer eller harmoniserer dine negative personlighetstrekk, jo raskere vil ditt gudfryktige potensial eller ditt mester-selv dukke opp. Først da vil du få tilgang til ditt fulle potensial som en medskapende mester, innenfor de fysiske eksistensplanene.

Når du oppnår et visst nivå av harmoni i det indre, åpner du de fysiske kroppsportene eller portalene til de høyere dimensjonene: Oppstigning Chakra eller Medulla Oblongata, ved bunnen av hodeskallen; bakportalen til ditt Hellige Hjerte og ditt Hellige Sinn, som er plassert i den øvre, bakre delen av hjernen. Derved forenkler utvidelsen av åpningen av Kronechakraet og Lyssøylen din. Dette er store fysiske trinn i Oppstigningsprosessen, for de vil rense og utvide forbindelsen din med Livets Elv, som inneholder Skapelsens Levende Lyspartikler, kalt Adamantine Partikler.

På det tidspunktet begynner du å bygge et kraftfelt av Full-Spektrum Lys for dette Under-Universet, mens du streber etter å bli en Selv-mester – en bevisst medskaper, som bare skaper de tingene som er til størst fordel for alle. Fra den tiden og fremover, får pusteøvelsene og bekreftelsene dine en helt ny betydning.

For å bli en levende sideelv til Livets Elv, må dere forberede dere til å la Livets Essens strømme inn i og gjennom dere. Du må bruke det du trenger, og deretter la resten strømme frem, klar og tilgjengelig for å bli brukt i de fantastiske kreasjonene til den nye Guddommelige Blåkopien. På denne måten vil dere bli Lysets bærere og tjenere. Dette er det ultimate budskapet i all læren vi har gitt dere, de siste årene. Dette er målet for Selv-mestring. Dette er veien til Oppstigning.

Den HELLIGE TRIADEN er vehiklet som GudsFrø Atomet virker gjennom, akkurat som Sjelen arbeider gjennom personligheten på Jordplanet. Det Syvende Under-nivået – det høyeste Fjerdedimensjonale nivået – er en bærer av Kausallegemes Sjelsbevissthet. Kausallegeme er det Åndelige Legeme til GudsFrø Atomets SjeleFragmenter, og det er et mellomledd mellom Ånd og materie, liv og form.

DE TRE KOSMISKE LYSSTRENGENE: Det er tre KOSMISKE GYLNE LYSSTRENGER FRA DITT INDRE GUDSFRØ ATOM, som strømmer ned gjennom dine mange HELLIGE TRIADER inn i din Fjerdedimensjonale Kausallegeme, og deretter ned i din Oversjel/Høyere Selv inn i den fysiske beholderen. De tre strengene er LIVSKRAFTENS ENERGISTRENGEN, BEVISSTHETSSTRENGEN OG DEN KREATIVE STRENGEN.

1. Pusten av Ånd, Liv og Energi (som inneholder to tråder med iriserende lys) forankrer først i Sjelsstjernen, OverSjel/Høyere Selv. Av de to Livsenergitrådene er den ene – en Gullstreng – forankret i et GudsFrø Atom i Pinealkjertelen, og den andre – en Sølvstreng – er forankret i Diamant Kjerne Guds-Cellen i det Hellige Hjerte. Denne essensielle «LIVSSTRENGEN» bruker blodstrømmen som sitt primære distribusjonsmiddel.

2. Bevissthetsstrengen kobles til din OverSjel/Høyere Selv i ditt Sjelsstjerne Chakra, og deretter forankret i Pinealkjertelen i hjernen.

3. Den Kreative Strengen forbindes med den Høyre Hjernehalvdelen til det høyere sinnet av intuisjon og inspirasjon, og med det Hellige Sinn.

NOEN AV DE VIKTIGSTE PERMANENTE FRØ ATOMENE I DEN FYSISKE BEHOLDEREN:

1. EN FØRSTE STRÅLE, MENTAL FRØ ATOM I PINEALKJERTELEN.

2. EN ANDRE STRÅLE, HJERTE FRØ ATOM I DET HELLIGE HJERTE.

3. EN TREDJE STRÅLE, ASTRALT FRØ ATOM I SOLAR PLEXUS.

4. ET ROTCHAKRA FRØ ATOM SOM INNEHOLDER EN RESERVE AV ADAMANTINE PARTIKLER AV LYS.

5. ET ANDRE FRØ ATOM I ROTCHAKRAET INNEHOLDER DIN GUDDOMMELIGE BESKRIVNING FOR VANNMANNENS NYE TIDSALDER.


Den høyere visdommen og den forfinede energien som kreves for å krysse under-nivåene til den Tredje/Fjerde Dimensjonen, leveres av de tre Guds-Stråle egenskapene og kvalitetene til hvert, mer forfinede, OverSjel/Høyere Selv. Denne vitale energien strømmer gjennom de Trefoldige Liv/Lys Strengene i personens Lyssøyle: Livskraftsenergi, Bevisst bevissthet og Kreativitet.

Etter hvert som en person gradvis våkner til Sjelen og det Høyere Selvets dulting, og derved blir en Søker etter høyere visdom, blir Bevissthets- og Kreativitetsstrengene aktive, og de vitale frekvensene av Selv-mestring og Oppstigning begynner å strømme inn i den fysiske beholderen. Til slutt vil høyere frekvens og vibrasjonsmønstre bli utstrålt fra GUDSFRØ ATOMET ned gjennom Livets Elv – Søyle av Lys – Anthakarana – inn i Sjelsstjernen, og deretter direkte inn i Pinealkjertelen og Hypofysen, og også inn i det Hellige Sinn og Hellige Hjerte. Det fysiske sinnet, tidligere kontrollert av egoets ønske-kropp personlighet, er nå kontrollert av den høyere frekvensbevisstheten til Sjele-Selvet.

Hver Hellige Triade ble redusert i Lyskvotient, ettersom den beveget seg lenger ut i tomrommet og tettheten til Skapelsen. Begynnelsen av den Femte-Dimensjonale bevisstheten – det tetteste, første under-nivået – vil sette i gang et fokus på den mentale kroppen og integreringen av Guddommelig Vilje. Spesifikke evolusjonære lover gjelder i hvert under-plan, så vel som i hvert fulle bevissthetsplan.

Hver HELLIGE/ ÅNDELIGE TRIADE inneholder Essensen av de Tre Guds-Strålene for dette Under-Universet: GUDDOMMELIG VILJE * KJÆRLIGHET/INTUISJON * INTELLIGENS I HANDLING.

DE ÅNDELIGE LOVER I DEN FEMTE DIMENSJONEN INNEHOLDER: Å lære å bruke energi i den fysiske, materielle verden, ved å bruke de tre Guds-Strålene fra ditt GUDSFRØ ATOM, via den HELLIGE TRIADEN innenfor det første under-nivået av den Femte Dimensjonen. Denne prosessen krever tålmodighet og øvelse; imidlertid, hvis du implementerer og praktiserer teknikkene vi har gitt deg, vil du gradvis bli tilpasset som en dyktig medskaper i de høyere formenes verdener. Det er også svært viktig at du lærer å holde deg sentrert innenfor Stille Punktet av Uendelighet – øyeblikket for Guds Kraft.

Treenighetsaspektet av den Tredje/Fjerde Dimensjonen, KROPP/SINN/ÅND, vil bli en perfeksjonert DUALITET, en Sjels-Infusert Personlighet – en fullt bevisst Sjel på det fysiske planet. Fra det tidspunktet og fremover er den Sjels-infuserte personligheten direkte forbundet med den Femte-Dimensjonale, inngangsnivået, Hellige Triaden, som er koblet til alle de høyfrekvente Hellige Triadene gjennom Multi-Dimensjonene. Etter å ha fullført dette evolusjonsstadiet, vil det ikke lenger være en OverSjel/Høyere Selv innenfor den Tredje og Fjerde Dimensjonen.

HODE: HELLIG TRIADE * VILJE/FORMÅL

HJERTE: SJEL * VISDOM/INTUISJON


SOLAR PLEXUS: SJELS-INFUSERT PERSONLIGHET
(Dette skjer etter at ego-ønskekroppen har vendt tilbake til sin riktige rolle som en tjener for Sjelen, slik at den deretter kan bli inkorporert i SOLKRAFTSENTERET).

Sjelens primære mål er å forberede dens fysiske beholder til å integrere nok SkaperLys til å løfte dens frekvenser fra det Tredje-/Fjerde Dimensjonale miljøet til det grunnleggende Femte Dimensjonale nivået. På det tidspunktet blir den fysiske beholderen Sjels-infusert eller en bemyndiget Sjel, i en gratis beholder. Aspiranten er ikke lenger bare et menneske med en opprettholdende Sjel. Hver person er som et miniatyrboblebad i et hav av Skaperens dynamiske, virvlende energi.

DEN HELLIGE TRIADEN ER ET UTTRYKK AV DITT GUDSFRØ ATOM. SJELSFRØ ATOMET ER ET UTTRYKK ELLER EN FASSETT AV DEN HELLIGE TRIADEN. PERSONLIGHETEN ER ET UTTRYKK FOR SJELEN.

Når du krysser under-nivåene til den Femte Dimensjonen, er det en Hellig Triade stasjonert innenfor hvert av de Syv Under-Dimensjonale nivåene, hver av dem er redusert i størrelse og Lyskraft fra den ovenfor. Alle de Hellige Triadene ble sendt ut direkte fra Hjerte-Kjernen til ditt GudsFrø Atom, og de har vært stasjonert innenfor hvert Under-Nivå og Full-Dimensjonalt nivå – helt ned til det laveste – det første Under-Planet av den Femte Dimensjonen. Som mennesker – Ånd, Sjel og Fysisk Kropp – er du tilført VILJE til å skape en følelse av hensikt, instinktivt insentiv og en kompleks natur. Hver person vil ha unike stemninger, ønsker, kvaliteter, nedarvede kompleksiteter og hemninger, for hver inkarnasjon har DNA MinneFrø Atomene av totalsummen av hovedaspektene ved en persons tusenvis av livserfaringer. Sjelen reflekteres gjennom personligheten inntil Sjels-integrasjonen er fullført, da Sjele-Selvet OverLyser personligheten og uttrykker seg direkte gjennom den.

Planeten din er nå koblet direkte til Hjerte-Kjernen til den Store Sentral Solen i Melkeveisgalaksen. De nye kosmiske bølgene av SkaperLys, er en flott gave til de våkne Sjelene på planeten Jorden. Selv om disse forfinede, høyfrekvente Strålene ikke sendes direkte ned i de lavere Fjerde- og Tredje Under-Dimensjonale nivåer, vil de transformerende frekvensene av Lys gradvis filtreres inn og påvirke alt og alle, på og i Jorden.

Som et resultat av dens innretting med det galaktiske senteret og avstemmingen med den Store Sentral Solen i Galaksen, er Jorden i ferd med å heve sine frekvensmønstre – sin Sjele-Sang – slik at den kan gå tilbake til sin status som en Hellig Planet. Dette Under-Universet blir også oppgradert i vibrasjonsfrekvenser som et resultat av å bli bombardert med Adamantine Partiklene til SkaperLys via vår Universelle Moder/Fader Gud.

Kjære dere, prosessen som nå finner sted kalles Skapelsens Innånding. Et nytt, kraftfullt og altomfattende Clarion-kall har strømmet utover planeten deres, og millioner av Sjeler har igjen gått frem for å svare på kallet. Vi samler kreftene våre, som du er en integrert del av, mens forberedelsene gjøres for å utvide Skapelsen ut i det store tomrommet. Skaperens høyfrekvente utstråling er nå levedyktig og aktiv i galaksen din, solsystemet og på planeten Jorden, og du kan trekke frem så mye av denne sjeldne Kjærligheten/Lyset som din fysiske kropp kan inneholde, så lenge du bruker og deler alt du trekker frem til det større gode.

Spør og vi vil hjelpe deg i alle anstrengelser. Kall på oss og vi vil styrke ditt mot og lette dine byrder. Frykt ikke mørket, kaoset og volden som vokser mer og mer, for LYSET RÅDER ALLTID. Vit at menneskehetens fremtid fortsatt er lys med løfter når dere, Veivisere, går veien til Mestrene før dere. Vi «dusjer» ned over deg et fullt mål av utstrålingen fra vår Fader/Moder Gud. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-law-of-positive-return-aam-apr22

Tiden Er Nå

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. mars 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * mars 2022
Ronna Vezane/Hellig Skribent


Høyt Elskede Mestere, la oss gå tilbake til noen grunnleggende, men livsviktige konsepter og læresetninger: Nok en gang er det på tide for dere å svare på det nye Kallet for Klarhet. Det er på tide for deg å gå i forgrunnen og si: JEG ER KLAR». Det er på tide for deg å forkaste de gjenværende restene av de forkledningene du antok for det jordiske dramaet du valgte å spille ut i dette livet.

Du har lekt lenge nok med konseptet om styrking av Selvet. Det er på tide å strekke ut hånden og ta på Kappen av Lys som venter på deg, et plagg som inneholder all kunnskap, egenskaper og kvaliteter til mesterskap som du etterlot deg, da du legemliggjorde deg i ditt tettere fysiske kar (kroppen).

Dere belemret dere med overlegg av negative, selvbegrensende konsepter og tankeformer fra en mengde tidligere liv for å møte og erobre deres største fiende, FRYKT. Vi har forklart dere, mange ganger før, «frykt er fraværet av kjærlighet, i en viss grad». Alle negative følelser, impulser og tro som sinne, skyld, skam, uverdighet, lav selvtillit, harme og så videre, stammer fra en følelse av å være avskåret fra den livgivende Kjærligheten/Lyset til vår Fader/Moder Gud.

Du lærte å projisere disse følelsene utover til de rundt deg i et forsøk på å gjenvinne den følelsen av varme, glede, trygghet og styrking, som den rene kjærligheten til Skaperen innpodet i ditt hjertesenter. I løpet av de mange Tidsaldre som har gått, har du gradvis glemt at all den emosjonelle næringen du noen gang vil trenge, tilføres via den vertikale søylen av Lys, som forbinder deg med ditt Guddommelige GudsFrø Atom og til slutt Skaperen.

Du begynte å projisere emosjonelle bånd av tilknytning til de rundt deg, noe som har resultert i en dragkamp i mange former mellom individer, menn og kvinner, familier, kulturer og nasjoner. Dette har skapt en emosjonell krig der det ikke er vinnere, bare tapere, for ingen kan utlede fra en annen det som vil erobre den svekkende fienden, som kalles frykt.

Du er i ferd med å finne veien tilbake til kjærligheten til det Hellige Hjerte, som er ubetinget kjærlighet. Kjærlighet til forhold ble normen da menneskeheten sank ned i tettheten. Fra disse negative tankemønstrene sprang alle andre selvbegrensende konsepter frem og ble din sannhet. Det er ikke rart at du har vært i krig med de rundt deg, for du har kjempet en tapende kamp i deg selv i så lang tid.

Nå er tiden inne for å reversere, frigjøre og omstrukturere din nåværende virkelighet – en ny virkelighet som omfatter alle leksjonene i mestring, som vi har gitt deg de siste årene. Vi har gitt deg effektive måter å overvåke tankene dine og stille sinnet for å omprogrammere ditt underbevisste og bevisste sinn med høyere visdom fra ditt Guddommelige Selv. Vi har lært deg hvordan du balanserer de flere sinnene i chakrasystemet ditt, slik at de igjen fungerer harmonisk med hverandre.

Når du opplever fred i sinnet, vil du også begynne å oppleve glede og lykke i hjertet, for de er ubønnhørlig forbundet. Det er på tide for deg å frigi alle de konseptene som ikke støtter din høyeste, mest kraftfulle visjon for fremtiden, for uansett om du tror det er slik eller ikke, så blir du for hver dag som går, mer og mer en kraftfull medskaper.

Akkurat som i dramaet som utspilles på planeten deres i dag, var det en tid i deres eldgamle fortid da du også gikk frem og sa: «Jeg er klar til å tjene». Du forlot skjønnheten, sikkerheten og komforten i ditt hjemland og reiste ut i det ukjente. Du brukte mange tusen år, mens du teller tid, på å forberede deg til oppdraget ditt, og du ble testet om og om igjen for å se om du virkelig var klar.

Dere avla en ed og gikk med på å tillate dere å bli redusert i Lys, visdom og kraft til den grad som var nødvendig ved å fragmentere deres vidunderlige Selv, om og om igjen, for å oppfylle den tildelte oppgaven. Dine kjære ønsket deg lykke til og så deg gå med stor sorg, men også med stolthet vellende opp i deg. For de visste at du skulle ut på et stort oppdrag; et oppdrag pålagt av vår Fader/Moder Gud. De visste at du ville være borte veldig lenge, og de visste også at du ville glemme dem; men de ville aldri glemme deg. Nå sender medlemmene av din Åndelige familie deg Stråler av Kjærlighet/Lys hjemmefra - kjærlige meldinger som forteller deg hvor mye du er savnet og at det er på tide å komme tilbake. Det er faktisk tid for en åndelig gjenforening av monumentale proporsjoner.

Den kosmiske trompetens kallen på at kampen om ekstrem dualitet skal ta slutt, har lydt. Det er på tide for deg å vende tilbake til din sanne tilstand, som en fullverdig Utsending av Lys for Skaperen. En ny oppgave blir tilbudt deg, en oppgave som krever at du tar tilbake en stor del av det du forlot underveis på nedstigningen til virkelighetens materielle rike. Husk, mens du spirer fremover og oppover inn i de høyere rikene av Lys, blir du også gjenforent med din Åndelige familie.

Kampen mellom Lys og skyggesiden, har virkelig vært en kamp mellom dere. Ettersom de mange Fragmentene av uttrykk ble brakt frem til fysisk legemliggjøring, begynte dere alle å tro og bekrefte at deres var den rette eller sanne måten; at dine skikker og tradisjoner var de beste; eller din religion og ritualer var de som var favorisert av Gud. Menneskeheten skapte det brede spekteret av Lys og skygge der pendelen av sannhet og kraft i stor grad ville svinge frem og tilbake over de mange tidligere Tidsaldre.

Når du ser på fortiden din, er det åpenbart at det aldri er noen sanne vinnere i en krig, bare skiftende makt og forskjellige typer problemer eller ulikheter. Menneskeheten har ennå ikke lært kunsten å styrke gjennom positiv, selvsikker handling, som søker rettferdighet for alle. Krigene du kjemper nå er et resultat av frø av hat og frykt som ble plantet for tusenvis av år siden. Og inntil menneskeheten aksepterer sannheten om at dere alle er brødre og søstre i Ånden, vil det ikke være noen sann fred på Jorden. En Jord som er gjennomsyret av og hindret av Tredje- og Fjerde-Dimensjonale vibrasjonsmønstre av frykt og begrensning. Når Jorden og menneskeheten til slutt blir løftet inn i de forfinede frekvensene til de høyere Fjerde- og Femte-Dimensjonale frekvensene, vil det bli fred på Jorden. Krig vil være et vagt, fjernt minne fra fortiden.

Det er derfor det er så viktig for deg å bli med i Lysets Legioner, som prøver å skape en Ny Jord hvor fred og harmoni vil råde. Hver og en av dere er mye mer kraftfulle enn dere noen gang kan forestille dere, spesielt hvis dere har integrert og bruker mestringsverktøyene vi har tilbudt dere. Hver gang dere besøker deres Pyramide av Lys og Kraft, og derved fyller dere selv med den Guddommelige eliksiren av Kjærlighet/Lys fra Skaperen, tar dere med dere tilbake til det fysiske riket mer av den vidunderlige energien. Du stråler det ut fra deg og det filtreres ut som en gave til alle de rundt deg. Sakte, men sikkert magnetiserer du til deg selv og inn i Jordens byggesteiner av Lys, som du vil bruke til å gjenskape drømmene og prosjektene du har sett for deg.

Høyt Elskede, vil dere overgi deres følelsesmessige smerte til oss og tillate oss å vise dere hvordan du kan gå tilbake til følelsesmessig fred og harmoni i deg selv? Vil du tillate oss å hjelpe deg med å erstatte gamle begrensende tanker, med nye styrkende begreper om mestring? Er du modig nok til å skrive visjonen din for fremtiden og plassere den i din Pyramide av Lys, og be om det høyeste resultatet for alle? Er du villig til å frigi noe vedlegg til resultatet? Når du justerer din vilje med Skaperens vilje, vil du bli overrasket over følelsen av frihet og forsikringen om rettferdighet du vil føle, for ønsket til vår Fader/Moder Gud er alltid til ditt høyeste gode.

Mental harmoni kommer med omprogrammering av gamle negative, begrensende tanker som er dømmende, rigide og kontrollerende. Mental løsrivelse kommer med visdom ─ en forståelse og tro på de Universelle Lovene. Som en Utsending av Lys, vil du søke å leve etter de høyeste moralske standarder gjennom dydig oppførsel, og med et brennende ønske om å se rettferdighet for alle. Emosjonell og mental helse og fysisk velvære er et resultat av å lære å leve i hjertets hellige rom, mens du holder deg innstilt på visdommen til ditt Høyere Selv.

Når du lærer å fungere innenfor stillheten i det Hellige Øyeblikket av Uendelighet eller Stille-Punktet i Skapelsen, begynner magiske ting å skje med deg og rundt deg. Du begynner å skape et energetisk kraftfelt rundt deg som er ugjennomtrengelig. Kroppen din fornyer seg hele tiden via tankeformene og de energetiske mønstrene du utstråler. Endre de selvbegrensende mønstrene og negative tankeformene til positive, ekspansive vibrasjoner, og du vil endre kroppen din, virkeligheten din og til slutt din verden.

Er du villig til å utvide tankene dine til å omfatte en ny virkelighet? Er du villig til å utvide dine grenser for hva som er mulig å skape og nyte i din nye virkelighet? Er du villig til å kreve velstand og overflod i alle de tingene du ønsker? Er du villig til å utvide ditt sinn og din visjon, når du strekker deg oppover og utover, for å inkludere alle de fantastiske nye konseptene og oppfinnelsene som bare venter på at noen skal gjøre krav på, integrere og skape dem?

Se tilbake på menneskehetens fremgang de siste 100 årene eller så. Dere har gjort forbløffende fremskritt på alle områder av den fysiske eksistensen. Vi forteller dere, kjære venner, det er ingenting sammenlignet med det som venter på dere, her og nå. Et kvantesprang i evolusjon og menneskelig bevissthet finner sted, og de som forbereder seg på dette fremskrittet er de som vil sette tempoet for det som skal komme i løpet av disse neste viktige årene på Jorden.

Vi har fortalt deg at vår Fader/Moder Gud nå tar en aktiv del i gjenforeningsprosessen. Det er fantastiske nye farger utover alt du kan tenke deg som omdefinerer Strålene slik du kjenner dem. Dette er fordi nye frekvensmønstre blir lagt til, så vel som nye kvaliteter og attributter når de blir Stråler av forfined Universell bevissthet.

Den Første Strålen av Guddommelig Vilje/Kraft til å skape, har blitt den Royale Strålen for den nye kreative prosessen som nå pågår. Den blander den esoteriske (åndelige plan) fargen blå for sannhet og tapperhet med den eksoteriske (materielle plan) fargen rød for kraft og fremdrift, noe som gjør den magentafarget med et glitrende, selvlysende overlegg av SkaperLys.

For en tid siden fortalte vi deg om de nye Strålene eller Under-strålene av individualisert uttrykk fra Skaper Sinnet. Dere blir virkelig Formbyggere, sammen med den mektige Elohim, når dere lærer å bruke Skapelsens kosmiske verktøy. Når du gjør krav på gavene til den Første Stråle, har du evnen til å integrere i den Strålen, for din bruk, de egenskapene du føler du trenger mest, i deres høyeste og beste form. Når du gjør krav på gaven til den Royale Strålen av Guddommelig Vilje, vennligst fyll den med medfølelse, velvilje, klar visjon og hensikt, med et ønske om å skape harmoni, fred og overflod for alle mennesker på Jorden, ikke bare for de få.

Det er derfor vi har brukt så mye tid på å lære deg om aspektene, egenskapene, kvalitetene og dydene til hver Stråle, i både deres positive og negative former. Hvordan vil du vite hva som må endres, hvis du ikke er klar over hva som er tilgjengelig, og for også å bli klar over hvordan du for øyeblikket bruker energiene? Den fantastiske energien til den nye Skapelsen, virvler og spiraler rundt deg. Alt du trenger å gjøre er å vende deg innover og strekke deg ut for å ta de nye cellene av Guds Lys som blir dusjet ned over deg.

Hvis du er modig nok og villig til å gjøre jobben, kan du benytte deg av de høyere frekvensene i din kolonne av Lys, for å få ned de mer forfinede og kraftfulle MinneFrø Atomene av rent kosmisk umanifestert potensial. Disse gavene venter på deg i din Pyramide av Lys og Kraft. Alt du trenger å gjøre er å holde deg sentrert i ditt Hellige Hjerte med ren kjærlig intensjon, og et ønske om å hjelpe til med å returnere Jorden til det paradiset den var i begynnelsen. Du må også være villig til å si: «JEG ER KLAR til å bli en Utsender av Lys, igjen».

Vi lover å Lyse veien og rydde veien for deg, når vi kommer stadig nærmere hverandre på vår reise inn i morgendagens dristige, nye fremtid. Måtte du sole deg i vissheten om at du er et elsket barn, et Hvitt Ild MinneFrø Atom fra vår Fader/Moder Gud, og du er evig elsket. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/the-time-is-now-aam-mar22

Aktivering Av Fremtidens Krystallinske MinneFrø Atomer

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. februar 2022

Visdomslære fra Erkeengelen Mikael * februar 2022
Ronna Vezane/Hellig Skribent


ERKEENGEL MIKAEL: Høyt Elskede Mestere, dere er nå i ferd med å gjenforenes med deres STARSEED SJELEFAMILIER. Du er klar til å begynne å danne noen av dine mange TREENIGHETS SJELENHETER – bestående av de Sjelene som har aktivert og bevisst bruker alle tre Gudsstrålene av Guddommelig Vilje, Guddommelig Kjærlighet/Visdom og Guddommelig Aktiv Intelligens – enheter sammensatt av 3, 9, 12, 24 og 144 elskede Sjeler. Mange av disse Sjelegruppene er i dannelsesstadier på det fysiske planet. Du, fortroppen, er nå i ferd med å skape disse fantastisk bemyndigede åndelige enhetene. Dere er de modige åndelige pionerer, som vil bli inspirerende eksempler for menneskeheten. Dere er også de som vil gi de innledende MINNEFRØ ATOM-KODENE til SkaperLys – de nye Guddommelige Blåkopiene, for de fremvoksende LYSBYENE på Jordplanet.

I tillegg vil det også være mange Sjelegrupper, bestående av mennesker som aldri har møttes på det materielle planet, dannet innenfor de nye FEMTE-DIMENSJONALE, ENHETER av HELLIGE-TRIADE PYRAMIDER. Disse gjenforeningene og fellesoppdragene vil være enda mer kraftfulle og meningsfylte, enn de som ble dannet personlig. Ja, mine modige Lyskrigere, den lenge forutsagte epoken som dere alle har lengtet etter og strebet etter, er over dere. Vi fra Lysets Riker, gleder oss over seieren din. Vi står standhaftig ved din side, mens vi alle reiser sammen for å sikre at den Guddommelige Planen for den Nye Tidsalder, blir oppfylt. Du er dypt elsket, JEG ER ERKEENGELEN MIKAEL.

RONNA: Kjære venner, tiden vi har ventet på er endelig over oss. «Nullsonen» som vi har vært i en stund nå, er over. DET ER TID FOR HANDLING. Vi blir sterkt og tydelig gitt en viktig del av vårt nye Guddommelige Oppdrag for Vannbærerens Tidsalder. Jeg har aldri følt Erkeengel Mikaels kjærlige energi, så sterkt. Han understreker at i disse kritiske tider med transformasjon, må vi nå ta grep for å lette noe av det enorme stresset på vår Moder Jord, Deva-Riket og elementene i naturen.

Det er svært viktig at du forstår hvorfor våre handlinger og deltakelse, er så viktig. Vi er de som må bringe inn og forankre Skaper Lyset, som vil aktivere den nye Guddommelige Blåkopien, som begynner med aktiveringen av de KRYSTALLINSKE STRUKTURENE DYPT I JORDA, SOM INNEHOLDER DE HVITE ILDFRØ ATOMENE TIL DE FEM HØYERE GALAKTISKE STRÅLENE AV BEVISSTHET.

Vi må også bevisst begynne å jobbe med de store Deva og Elemental Rikene, for å forvandle og fjerne all den destruktive negativiteten som menneskeheten har spydd ut i eterne. Hvis vi ikke gjør det, vil det bli enda mer ødeleggelse via branner, orkaner, flom og jordskjelv. Universelle Lover sier at vi må oppleve det vi skaper, og det er menneskeheten som har skapt disse forferdelige «ødeleggelsesvåpnene».

Erkeengelen Mikael har fortalt oss mye gjennom årene, om hvordan store krystallinske strukturer ble strategisk plassert dypt inne i Jordens overflate, da den først ble dannet. Disse store klyngespirene inneholder den Guddommelige Blåkopien, programmert av vår Fader/Mor Gud for hver undersyklus av de syv store Kosmiske Tidsaldere for menneskehetens opphold innenfor denne Under-Dimensjonen.

Vår Jord, menneskeheten og alle sansende Vesener, integrerer og behandler nå de forfinede frekvensene til de Fem Høyere Strålene av Galaktisk Bevissthet. Blåkopien for Syv Stråler av Guds Bevissthet for vårt Solsystem, har også blitt oppgradert for å inkludere de tre første undernivåene av vår Femte-Dimensjonale Bevissthet. Akkurat som vi, STARSEED Lysarbeidere, bevisst har aktivert de halvsovende krystallinske strukturene og de Fiolette Flammene i de store jordiske hulene i mange år, er det nå på tide for oss å begynne prosessen med å aktivere KRYSTALLINSKE MINNEFRØ ATOM-programmeringer for Galaktisk Bevissthet, som er innholdet i disse store sansende krystallstrukturene.

Vi har også programmert MINEFRØ ATOMER i vårt HELLIGE HJERTE og vårt HELLIGE SINN. Uten engang å være klar over det, har noen av oss over tid gradvis aktivert disse dyrebare Frø Atomene. Vi har også utført tjenesten med å hjelpe til med aktiveringen av MINNEFRØ ATOMENE i de kjære Sjelene som er klare for denne dyrebare gaven, så vel som for vår velsignede Jord. Imidlertid, som aktive Mestere av Lys og bærere av den nye Guddommelige Blåkopien, er det nå på tide at denne prosessen blir forstått og aktivt brukt, med intensjon, av oss alle.

MINNEFRØ ATOM KRYSTALLER OG ADAMANTINE PARTIKLER I JORDA

RONNA: Mens han var i dyp meditasjon, fortalte Erkeengelen Mikael meg at det er historiske og vitenskapelige MINNEFRØ KRYSTALLER lagret i store underjordiske huler, på strategiske steder rundt om i verden. Disse eteriske FRØ KRYSTALLENE er i de samme hulene som de Evige Fiolette Flammene, og begge har en integrert del å spille i vår nåværende Oppstigningsprosess. De forskjellige Hellige Stedene og hellige plassene rundt om i verden, har som oftest blitt bygget over eller i nærheten av en av disse store hulene - eller der det er en av de store krystallklyngene og spirene. Du vil også finne portaler til den indre Jorden, i nærheten av noen av disse spesielle Hellige Stedene.

Når vi blir guidet til å besøke et av disse spesielle stedene, kan vi oppleve en høyst forunderlig begivenhet som vi ikke en gang er klar over på det tidspunktet. Hvis intensjonene dine er rene, og din Energetiske Signatur og Sjele-Sang resonerer på et høyere Fjerde-Dimensjonalt nivå eller høyere, vil du automatisk aktivere de riktige MinneFrø Krystallene, som er lagret i hulen under det Hellige Stedet du besøker – for mest sannsynlig så har du utført denne tjenesten før; kanskje for mange Tidsaldere siden eller ganske muligens i et nyere, tidligere liv.

I sin tur, vil du bli begavet med en aktivering av noen av de Hvite Ild Frø Atomene som er lagret i ditt Hellige Sinn. Disse vil mest sannsynlig være MinneFrø Atomer, hvorav noen inneholder avansert informasjon som du vil trenge i fremtiden; eller MinneFrø Aktiverings Atomer, som vil utløse aktiveringen av et bestemt talent; eller kanskje Healing MinneFrø Atom, som vil hjelpe deg å overvinne noen plager eller forløse en plagsom, avhengighetsskapende vane.

Gjennom Jordens historie er det historier om mestere og store Vesener som oppnådde fantastiske bragder, vant store kamper, skapte mange praktfulle byggverk og utførte fantastiske mirakler gjennom sin egen, tilsynelatende, overmenneskelige innsats.

Det som hittil ikke har vært kjent, er at De Store visste hvordan de skulle trekke frem noen av MinneFrø Atomene fra de enorme hulene i Jorden. De hadde kapasiteten til å trekke frem et fullt mål av den Første Strålen av Guddommelig Viljekraft, sammen med et ekstra mål av Skaper Partikler av Lys, og også liv fra lagrene i hulene, dypt inne i Jorden.

Det er viktig at du forstår at en god del av de Adamantine Partiklene  av Lys, som ble tildelt planeten, ble lagret i disse store hulene, da den først ble skapt. Balansen ble lagret i Jordens Hellige Hjertekjerne. Hver planet, galakse, sol, stjernesystem, Under-Univers og Univers i Omniverset, har lagre av Adamantine Partikler av Liv/Lys – og det samme har hver Sjel som noen gang er skapt.

Akkurat som vi må aktivere Adamantine Partiklene vi bærer i oss, og de vi trekker frem fra den ubegrensede tilførselen av Skaper Lys, må vi også aktivere Adamantine Partiklene som er lagret i Jorden gjennom vår kjærlige intensjon og handling. Vi beveger oss nå inn i Mestringens vibrasjonsmønstre, og vi blir tilbudt spesielle gaver, talenter og spesifikke dispensasjoner for å hjelpe oss med å påta oss vår rolle som Verdenstjenere.

EN NY STERK ANMODNING har gått ut til de av oss som kom til Jorden som medlemmer av ERKEENGEL MIKAELS HÆRSKARE AV LYS. Vi blir kalt sammen igjen, for å fullføre vårt nåværende jordiske oppdrag. Vi har tilbrakt mange liv og utholdt enorme prøvelser og tester – for å helbrede vår fortid og harmonisere våre fysiske kar – slik at MINNEFRØ ATOMENE som ble kodet for så lenge siden i våre Hellige Hjerter og Hellige Sinn, kunne aktiveres. Dette var nøkler og koder som har hjulpet oss til å fullføre den Guddommelige Gruppens Misjon, som vi ble tildelt av vår Fader/Mor Gud i dette Under-Universet. FORTSETT Å SKINNE, kjære venner.

Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/activating-the-crystalline-memory-seed-atoms-of-the-future-aam-feb22

Få Tilgang Til Visdommen Til Ditt Høyere Selv

Erkeengel Mikael via Ronna Herman
1. januar 2022

Høyt Elskede Mester, Oppstigning betyr å oppnå en klarere bevissthet om Selvet, og å akseptere det faktum at dere er en Hvitt Ild MinneFrø Atom Fasett av vår Moder/Fader Gud. Etter hvert som du går dypere og dypere i deg selv, innser du din intime forbindelse med ALT SOM ER. Når du først har følt den utsøkte saligheten av en hjerte-til-hjerte-forbindelsen med vår Moder/Fader Gud, og du er i stand til å trekke fullt ut av Adamantine Partiklene av Kjærlighet/Lys, blir din lengsel etter kjærlighet gradvis oppfylt. Din sult etter næring vil også bli stilt, og du vil bli gitt styrken, viljen og besluttsomheten du trenger for å glede deg over ditt jordiske oppdrag.

Energi genereres via frekvensmønstrene for tiltrekning, snarere enn mønstre av motstand eller friksjon. Tanker, ord og følelser har enten en nyttig eller en skadelig effekt på det fysiske karet, og de skaper også et visst bånd av frekvenser innenfor aurafeltet ditt og utover. Derved skapes din virkelighet, på det fysiske planet. Universets Lover sier at «du må alltid oppleve det du skaper».

HUSK: DET TALTE ORDET ER SPRÅKET I DEN FYSISKE VERDEN. ÅNDENS SPRÅK ER SAMMENSATT AV LYS, HELLIG GEOMETRI, BILDER, LYD OG FARGE. NÅR DU STRÅLER DE FORFINEDE FREKVENSENE AV KJÆRLIGHET RUNDT DEG, VIL IKKE DE NEGATIVE KREFTENE PÅVIRKE DEG.

Mine modige, dere må bli en sideelv til Livets Elv, en kanal for den Guddommelige Skaperkraften. Stagnasjon begynner umiddelbart når du stopper strømmen av Adamantine Partikler inn i og gjennom ditt Hellige Hjerte. Når du blir en Lysvokter, vil auraen din vokse og gløde når du blir opplyst av Åndens utstråling. Du, ditt hjem, ditt nabolag, by, stat, provins og land har alle et aurisk felt, enten det er lyst eller svakt. Hvert lands hjerte og sjel må gjenopplives. Når enhetsbevisstheten går tapt, begynner den åndelige livskraften til et land å avta. Husk at alt som eksisterer har en aura. Skaperens guddommelighet og fantastiske kraft er i alt!

Mange Sjeler er det som kan kalles åndelig konkurs, for de har enten brukt opp sin tildeling av Adamantine Partikler av Liv/Lys, og er nå så gjennomsyret av de lavere frekvensene i den Tredje og Fjerde Dimensjonale verden at de ikke lenger kan benytte seg av den kosmiske elven av Liv, og trekke frem hele spekteret av Skaperens Lys. Eller siden tidlig barndom, så har de ikke vært i stand til å oppnå det nødvendige nivået av harmoniske frekvensmønstre for å tenne deres tildeling av Adamantine Partikler, lagret i deres Hellige Hjerte.

Dessverre tar mange vakre Sjeler med seg inn i døden, den største delen av deres tildeling av Skaper Lys. Dette er de plagede Sjelene som føler seg uelsket og har ført et liv med lidelse og ofte isolasjon eller vold, som ble skapt av en følelse av håpløshet, følelser av selvhat og underlegenhet. De fokuserer ofte hatet og frustrasjonen utad, og klandrer andre og skjebnen for deres feil, mens de hele tiden er uvitende om at det er de selv som er kilden til sin egen smerte og lidelse.

Mange av disse dyrebare Sjelene, velger å komme frem på det som kan kalles det nedre spekteret av Skygge og Lys. På Sjelenivå, så valgte de med overlegg det livsdramaet de ville oppleve fordi de ønsket å overvinne visse ubalanserte frekvensmønstre fra fortiden. Men mange ganger var veien de valgte for mye av en utfordring, og de falt tilbake i de negative mønstrene, i mange fruktløse liv. De som har minst valgfrihet er drevet av besettelse, avhengighet og ubevisste impulser. De er kontrollert av tidligere negative påvirkninger som er svært vanskelige å korrigere. Husk, vakre hjerte, du blir ikke dømt av noen andre enn deg selv, og du vil alltid bli gitt en mulighet til å overvinne tidligere overtredelser. Selvtilgivelse er det første trinnet i å helbrede fortiden og gjenopprette forbindelsen til kraften i ditt indre.

Det kan virke hjerteløst og upassende; Imidlertid vil en Selv-mester gradvis avslutte forholdet til mennesker de ikke lenger er i harmoni med. Det skal ikke være noen dom, bare gradvis gi slipp og en tilbaketrekking eller løsrivelse av eventuelle energiledninger. Det er vanligvis den andre personen som avslutter forholdet, for de kan ikke lenger motta den «emosjonelle energien» de trenger fra den opplyste personen.

Så mange ensomme Sjeler søker sine Sjelevenner, og dette finner sted rundt om i verden ettersom flere og flere Sjeler når et visst nivå av harmoni i seg selv. For millioner av dere er dette tidspunktet når Sjelen deres har nådd det lengste ytterpunktet på sin separasjonsreise, og dere er nå midt i reisen til «gjenforening og integrering». Din Sjel har gradvis blitt tilført en Guddommelig misnøye som sakte filtrerer inn i din bevissthet, og du har vendt deg innover for å temme egoet og koble deg på nytt med Sjelen, Over-Sjelen og de mange Fasettene til ditt større Selv. Du har nå potensialet til å koble deg til de mange Fasettene til din Sjele-familie, ditt Høyere Selv, dine mange Over-Sjeler og din Gude-Stråle (JEG ER Nærvær).

På den annen side har mange Sjelevenner lignende Sjels-vibrasjonsmønstre, men de har ikke nødvendigvis lignende fysiske auriske mønstre. Sjele-frekvenser er sterkere enn fysiske frekvensmønstre, og de er sterkere når du er i en følelsesmessig, hjertefølt tilstand. Hvis utstrålingen er sterk nok, skinner Sjelens skjønnhet gjennom; men det er kanskje ikke sterkt nok til å overvinne de fysiske, emosjonelle og mentale egenskapene som ikke er i harmoni med hverandre, for å skape et varig, tilfredsstillende forhold. Fysiske relasjoner er i beste fall vanskelige på det jordiske planet, og spesielt når du streber etter Selv-mestring, og du er i ferd med å «kjenne deg selv», noe som fører til konstante transformasjonsendringer i og utenfor.

Mine modige, glem aldri, dere er evige og udødelige. Din fysiske kropp er et midlertidig tempel der Gud bor. Det Hellige Hjerte er Sjelens tempel; der er Essensen av livet hvor sann kjærlighet bor, og hvor din bevissthet om uendelighet begynner. Diamant Kjerne Guds-Cellen i det Hellige Hjerte inneholder de Tolv Strålene av Gudsbevissthet, som er eteriske krystallprismer av brutt Lys, kalt Stråler, som stråler frem Essensen av Skapelsen.

Døden er en metamorfose, en endring av kjødets kappe for en kappe av Lys. Du har bare ett liv og det er evig. Du har påtatt deg mange roller, mens du er på din reise gjennom evigheten; imidlertid er du som du var i begynnelsen i ditt Hellige Hjerte: et Guddommelig barn av den Høyeste Skaper. Å bli «Døpt» er å realisere din Guddommelighet i deg, og deretter feilfritt følge veiledningen til ditt Gude-Selv. I de høyere rikene er Lyskaret ditt rent, perfekt og uforgjengelig. Se for deg en helhet, som aldri har blitt endret og som ikke har noen ufullkommenheter.

Å holde seg sentrert i det Hellige Hjerte, opprettholder forbindelsen din til de høyere nivåene av Gudsbevissthet, og sikrer en jevn strøm av Skaper Lys, Kjærlighet og Liv. Det overbevisste sinn er en magnet for høyere, gudfryktig sannhet. Ønskekroppen er en genererende kraft i hver eneste person. Du er dominert av enten ego-begjær-kroppen, som kontrolleres av de fysiske sansene, eller den åndelige «rettferdige» ønskekroppen, som kontrolleres av det Høyere Selvet.

Det underbevisste, subjektive sinnet styres av det bevisste sinnet og tidligere kondisjonering. Den er programmert og omprogrammert gjennom vibrerende påvirkninger, der fortidens lavere, negative tankeformer har overbevist deg om at du er syndig, svak, ufullkommen og underlegen. Gjennom dine mange tidligere livserfaringer har du skapt en kraftig virvel av tvil, depresjon, frykt, knapphet og ødeleggende sykdom, som fører til for tidlig død. Disse skadelige tankeformene har blitt gjentatt om og om igjen til de er fast forankret i hvert enkelt individs underbevisste sinn, så vel som innenfor den kollektive bevisste trostrukturen, inntil de blir den aksepterte virkeligheten til massene.

Ditt Hellige Sinn vet alltid sannheten, og det vil til slutt overstyre misoppfatningene til det bevisste sinnet som kan omprogrammeres, mens du streber etter å rense det underbevisste sinnet for negative påvirkninger. Ditt Hellige Sinn er den direkte forbindelsen til Guds Sinn. Moderasjon i alle ting resulterer i likevekt, balanse og en følelse av velvære.

Selv-mestring fører til kontroll over de fysiske følelsene og tankeprosessene til det lavere sinnet. En Selv-mester står fast sentrert i det Hellige Hjerte midt i kaos og forandring, og holder fast ved det Hellige Sinns visdom ─ mens det samler styrke og veiledning fra vår Fader/Moder Gud ─ alltid en observatør av prosessen, når alle illusjoner sakte forsvinner.

Oppstigning betyr å oppnå en klarere bevissthet om Selvet og akseptere det faktum at du er en forlengelse av vår Mor/Fader Gud. Når du begynner prosessen med å integrere de mange Fasettene til ditt Høyere Selv, vil du også utnytte dine høyere kreative evner. Du må lære å perfeksjonere en tilstand av våken avslapning, der du er medskaperen så vel som en observatør av prosessen. Du må være tålmodig, for det er et forberedende stadium som må følges i prosessen med å aktivere dine høyere bevissthetskrefter og egenskaper.

Språket til det ubevisste og underbevisste sinnet, er først og fremst bilder. Aktiverings- og integreringsprosessen til det underbevisste, bevisste og superbevisste sinnet akselereres kraftig av bevisst praksis med å perfeksjonere dine bilder og visualiseringsferdigheter. Å perfeksjonere dine Tele-tankeferdigheter krever en intens vilje til å lykkes, sammen med besluttsomhet og konsentrasjon.

Din progresjon inn i de høyere rikene av bevissthet er en gradvis oppvåkningsprosess, hvor du våkner til dyttene og visdommen til ditt Sjele-Selv, og ditt Høyere Selv-OverSjel. Når du går inn på Veien til oppLysthet, starter du prosessen med å utvikle en bevisst, oppmerksom bevissthet. Du må først fokusere på de fysiske aspektene av ditt Vesen: ditt fysiske fartøy, chakrasystemet, din emosjonelle natur og dine mentale evner. Gradvis, over tid, ettersom du balanserer, harmoniserer og integrerer en viss grad av enhetsbevissthet i din fysiske tilstand av Væren, er du klar til å få tilgang til vibrasjonsmønstrene, visdommen, egenskapene og evnene til den høyere Fjerde- og lavere Femte- Dimensjonale realiteter. Dette er den grunnleggende transformasjonsprosessen kalt Oppstigning i Bevissthet.

Denne prosedyren inkluderer sammenføyning, balansering og integrering av høyre og venstre hjernehalvdel, få tilgang til ditt Hellige Sinn, samt balansering og harmonisering av de syv eteriske sinns-sentrene i den fysiske kroppen kalt Chakrasystemet. Når du tenner Kundalini Ilden, som er lagret i Rotchakraet og reserven av Adamantine Partikler av Lys (som ble lagret der ved fødselen, for fremtidig bruk), begynner du prosessen med å åpne og aktivere de Syv Seglene med høyere bevissthet. Du vil gradvis få tilgang til ditt Hellige Hjerte senter, og din Diamant Kjerne Guds-Celle begynner å flamme frem, og derved forstørre og utstråle i større kraft de dynamiske Strålene fra Gudsbevissthet. Dette er din egen spesielle formel, din Sjele-Sang, som ble kodet i din krystallinske struktur, før reisen din inn i det fysiske. Din oppgave er å forstørre, øke og legge til denne Sjele-Signaturen av Lys, mens du beveger deg dypere og dypere inn i utvidet Gudsbevissthet.

Du må innse at du eksisterer i en virvelvind av vibrasjonsfrekvenser, skapt gjennom dine egne kraftfulle tanker, handlinger og intensjon. Mens du eksisterer i det lavere frekvensmiljøet til en Tredje- og Fjerde Dimensjonal virkelighet, har du bare tilgang til energikrefter som består av Primal Livskraftsubstans, halvspektret Lys av de uharmoniske materielle eksistensplanene. Disse vibrasjonsfrekvensene vil reagere på dine tanker og handlinger, enten de er positive eller negative, og til slutt manifestere seg materielt avhengig av kraften og gjentakelsen av tankene dine. Din mentale sinnstilstand bestemmer resultatet av dine kreative bestrebelser. De Universelle Lover forsikrer at du vil oppleve de resulterende manifesterte uttrykkene for dine tanker og handlinger, enten de er positive eller negative. Er du villig til å strebe etter å opprettholde en balansert og kraftfull natur, slik at frekvensmønstrene du stråler ut i verden er kjærlige, snille og fordelaktige for alle?

Hvis du virkelig mener alvor med å utvikle dine latente ferdigheter innen telepatisk kommunikasjon, er det viktig at du bruker litt tid hver dag på å studere og øve. Lag et hellig rom hvor du ikke vil bli forstyrret, og be guidene og lærerne om å bli med deg dit. Når du gradvis tilpasser deg de høyere rikene og fjerner forvrengningene fra fortiden fra din personlige Lyssøyle, som forbinder deg med din JEG ER tilstedeværelse (Gude-Selv) og vår Far/Mor Gud, vil du sakte utvikle din evne til å opprettholde en konstant Alfa-tilstandsnivå. Deretter vil dere nyte et pågående forhold til deres Høyere Selv, deres guider, lærere, Lysets Kosmiske Råd og englenes rike. Det er ditt endelige mål.

Mine modige, vi vet at det kan være mye smerte, ubehag og frykt når du beveger deg gjennom disse akselererte prosessene. Vit at vi sammen vil overvinne all motgang. Vårt oppdrag er å åpne veien for enhver kjær Sjel, som uttrykker et ønske om å vende tilbake til harmoni. Når du tviler, trenger inspirasjon eller styrke, kom inn i Lyspyramiden din og vi vil gi deg mot, løfte deg opp og inspirere deg. Når du føler deg ensom eller uelsket, flytt inn i ditt Hellig Hjerte senter, og vi vil vente der for å fylle deg med den strålende kjærligheten til vår Moder/Fader Gud. JEG ER Erkeengelen Mikael.

Kilde: https://www.starquestmastery.com/post/accessing-the-wisdom-of-your-higher-self-aam-jan22