De Nye Barna

Enten vi kaller dem de Nye Barna, Indigo Barna, Krystall Barna, Regnbue Barna eller Diamant Barna, så spiller disse StjerneFrøene eller Stjernemenneskene, en viktig rolle i menneskehetens åndelige utvikling.

Revolusjonen går foran hver evolusjon

Vi lever i en tid med åndelig evolusjon. Hver evolusjon innledes med revolusjon. Det opprøret har skjedd gjennom naturkatastrofer, kriger, sykdom, matkriser, coronavirus, andre katastrofer og vil fortsette til de «gamle» jord-systemene har kollapset. Det som vil forbli varig, vil være de systemene som støtter menneskeheten som et kollektiv, ikke som individer.

Denne omstillingen har skjedd gjennom menneskehetens historie, og det er enkeltpersoner som spiller roller i revolusjonen slik at menneskeheten utvikler seg. Disse menneskene kunne oppfattes som opprørere, lærere, healere, og de kalles med mange navn fordi dette prosjektet med å få folk til den Nye Jorden, det femdimensjonale hjemmet, har blitt orkestrert av utallige grupper gjennom tidene.

De Nye Barna vil innlede den Nye Jorden

De Nye Barna inkarnerte (inkarnerer) på Jorden for å hjelpe menneskehetens åndelige utvikling. Vi kan kalle dem barn, men mange er voksne nå. De består av mange forskjellige grupper og kan bli referert til som opprørerne, Veivisere, Lysarbeidere og til og med StjerneFrø, så vel som andre navn. Ja, de er StjerneFrø, og de er her for å innlede menneskehetens forandringer, fra sin nåværende tilstand til et høyere dimensjonalt vesen.

StjerneFrø er fra andre verdener

Hvis du tenker på at menneskeheten er den eneste intelligente livsformen i dette universet, vil dette komme som et sjokk, men jeg tror ikke jeg vil sjokkere mange som deler dette.

StjerneFrø er vesener inkarnert i menneskelig form fra andre verdener; de er fra andre stjernesystemer. Man kan antyde at de er romvesener som vandrer blant oss som mennesker, bortsett fra at det bare er den Ene, da det er ikke noe som heter en fremmed.

Noen av disse personene kan føle seg mer annerledes enn andre, mens andre igjen er litt uklare. Deres aksept av seg selv og rollen de skal spille avhenger av mange faktorer, deres generasjon, deres familie, venner, sosial status, tro osv. For de nye generasjonene som kommer inn – Diamant Barna, Regnbue Barna og Krystall Barna, så vil det være lettere for dem å akseptere rollene sine, enn Indigo Barna (som er voksne), og spesielt den eldre generasjonen StjerneFrø som ikke fikk navn.

Indigo Barn eller Indigo Voksne er opprørerne

Indigo Barna er første generasjons Nye Barn, og de er nå voksne. Disse personene inkarnerte for å få til en ny tidsalder for fred. Skjønt ikke alltid ... da de fleste ble født på slutten av 70-tallet til begynnelsen av 90-tallet. De er vanligvis følsomme og psykiske. Deres rolle er å oppfordre til forandring i samfunnet, miljøet og regjeringen slik at Jorden er et sted for integritet. De blir ofte kalt opprørerne, bråkmakerne og til og med problembarn, når de vokste opp.

Krystall Barna lærer hvordan man skal leve fra Hjertet

Andre generasjon Nye Barn, er Krystall Barna. Disse barna eller voksne begynte å legemliggjøres på midten av nittitallet og kommer fremdeles ned på Jorden. De er her for å føre oss inn i den Nye Jorden, ved å vise hvordan mennesker kan leve i vennlighet, fred og kjærlighet. De er fulle av integritet og ofte telepatiske, selv om de til tider kan oppleves som trege eller til og med autistiske. Disse personene er langt fra trege. Å leve fra Hjertet kommer lett for dem, og det er det de vil lære oss om og hva vi trenger for å skifte til en Ny Jord.

Regnbue Barna er Høyere Dimensjonale Vesener

Regnbue Barna er en tredje generasjon Nye Barn. Disse barna begynte å komme inn rundt århundreskiftet og inkarnerer fortsatt. Enn så rart dette kan høres ut, er det deres første Jord-inkarnasjon, og de her for å generere ubetinget kjærlighet og spille en viktig rolle i den Nye Jorden, når de blir eldre. De er Høyere Dimensjonale Vesener fra kanskje den niende dimensjonen og formidler ren kjærlighet.

Diamant Barna er Vandrende Healere

Diamant Barna er fjerde generasjons Stjernebarn, og noen er førstegangsreisende til Jorden. Det er noen Diamant Barn her. Voksne StjerneFrø må utvikle seg og føde de nye Diamant Barna, som fullstendig legemliggjør det Guddommelige Lys. Diamant Barna har de mest avanserte psykiske (spirituelle/åndelige) ferdighetene, inkludert telepatisk kommunikasjon, telekineses, og er øyeblikkelige manifestatorer.

Begrepene sinne, hat, frykt, grådighet og separasjon er like fremmed for Diamant Barna som konseptet Enhet er for flertallet her på planeten, på dette tidspunktet. Diamant Barna resonerer med Guddommelig Ren Ubetinget Kjærlighet, den høyeste frekvensen. De har DNA-mønsteret som vekker alle de i nærheten, som er klare til å overvinne illusjonen. De er vandrende healere. Jordens frekvens må imidlertid øke for å imøtekomme en betydelig masse av inkarnerende Diamant Mennesker. De Autistiske Avatarene, bistår i dette arbeidet.

Alle disse generasjonene spiller sin rolle, i å hjelpe menneskeheten i dens utvikling til en Ny Jord.

Kilde: Alex Marcoux
Mamma, skribent, forfatter og en sannhetssøker