Bærere av den Nye Tids Intelligens


De Nye Barna - Nåtidens og fremtidens barn, er bærere av den Nye Tids Intelligens ...

Alt for mange barn i dag, får (feil) diagnoser.

* Hva om barna er kommer for å tilføre oss noe nytt og verdifullt?

* Er en «genikode» i menneskeslekten i ferd med å bli aktivert?

* Hva om egenskapene og evnene er en ressurs som går tapt fordi barna er feildiagnostisert?

* Kan det være at vårt samfunn føler seg truet av dem?

Her kan du lese en viktig artikkel om dagens skolesystem, feildiagnoser og hvordan det fort kan ødelegge liv. Artikkelen ble skrevet av Martine Beatrice Buckley i 2015. Hun fikk feildiagnose som 8-åring fordi hun likte å være alene ... Hun skriver «Jeg oppfordrer hver eneste person som enten er lærer, helsesøster, rådgiver, foreldre, eller annet - la barn være barn!» Ikke la psykiatrien ødelegge ved å være «bedrevitere»! Martine døde brått den 17.12.2017. RIP

Oppdatering 23.04.2019. Den anerkjente psykateren Allen Frances sier: ADHD ble en epedemi fordi legemiddelindustrien så muligheten.

«Jeg har vært med på å skape psykiatriske epedemier. Diagnostikken er ute av montroll. Vi må redde det normale. når vi har laget stadig flere psykiatriske diagnoser, har det vært i beste mening. I ettertid må vi innse at vi var naive. Vi gjorde katastrofale feil. Vi tok ikke høyde for Big Pharma (den store legemiddelindustrien). Vi forsto ikke den gigantiske legemiddelindustriens pengebegjær, makt og politiske nettverk. Vi laget diagnosene, og de utbyttet det til fulle. USA er blitt en pilletrillende nasjon, barna ikke minst, og livene våre er psykiatrisert.»

Artikkelen i Aftenposten kan du lese i sin helhet på denne lenken.


Mellom 3 og 5 prosent av alle barn i verden antas å lide av ADHD, og gutter er overrepresentert.

Bare i Norge har over 35000 barn diagnosen. Forskerne ved Cardiff-universitetet har analysert genkartet til over 1.400 barn og det viser seg at noen barn er født med deler av DNA aktivert fra fødselen av.

Dette er spennende. For første gang gir dette oss en direkte genetisk forbindelse til ADHD. Nå kan vi med sikkerhet si at ADHD er en genetisk sykdom og at hjernen til barn med en slik tilstand, utvikler seg annerledes enn hjernen til andre barn, sier professor Anita Thapar som har ledet arbeidet med undersøkelsen. Kilde

Vitenskapens verden har sett på fenomenet som en sykdom i stedet for bevissthetsutvikling. I alternative kretser blir disse barna omtalt som indigobarn, stjernebarn, krystallbarn m.m. Jeg gjør oppmerksom på at betegnelsen «indigobarn» refererer til både barn og voksne.

For å klare å forandre verden trengs det mennesker med sterk vilje og temperament.

De som er rammet er barn født med uvanlige egenskaper og evner. De oppfører seg ofte annerledes enn det som er blir oppfattet som normalt. De er rebellere og gjør ofte opprør mot autoriteter. De har motstand mot for mye disiplin. Samtidig er de mer emosjonelle og fysisk sårbar. De har humørsvingninger og kan være det vi kaller hyperaktiv. Forskere bruker DNA som betegnelse for blåkopien av den menneskelige gen-koden (og DNA er kodet med tall).


Er en genikode i menneskeslekten i ferd med å bli aktivert?


Universitetet i Chicago oppdaget at 30% av alle barn født etter 1980, er utstyrt med 2 nye gener kalt Mikrosephelin og ASPM. Et gen som stimulerer hjernens vekst. 30% av barna er utstyrt med begge genene, 70 % med bare det ene genet. IQ-tester viser at 30 % av barna scorer så høyt som 150-160. Vanlig er 90-110. Geni starter ved 130.

Susanna Thorpe-Clark fra Australia sier: Vi forandres rent fysisk fra å ha vært karbonbaserte skapninger med 2 DNA-strenger, til å bli krystallinske skapninger med 12 DNA-strenger (etter hvert).


Kun krystallinske substanser kan eksistere på nivåer av høyere dimensjoner.

Menneskekroppen endres fordi dette formatet ligger tilstrekkelig nær vårt eget til at det kan integreres med relativt få bivirkninger.


Russiske forskere satte i gang å forske på de resterende ubrukte 90 %.

Bare 10 % av DNA brukes til å bygge proteiner, og vestlige forskere har stort sett konsentrert seg om denne lille delen. De resterende 90 % av molekylet har dem kalt søppel-DNA.

Russernes resultater, funn og konklusjoner er ganske revolusjonerende fordi resultatene indikerer at 90%-delen i DHA som har blitt sett på som unyttig, er det som blir aktivert i disse barna.

Barna snurrer på en høyere frekvens. Vi har nådd et kritisk punkt i vår evolusjon, og barna er her for å sette fokus på verdens problemer. Svært mange av barna er naturlige healere og klarsynte på grunn av dette.


Dagens Utdanningssystem møter hverken barna- eller fremtidens utfordringer.


Barn og ungdom utsettes for unødig mye status-stress i den tradisjonelle skolen. Stresset driver mange inn i depresjon og til og med selvmord, for ikke å glemme alle som medisineres bort med ADHD. Altfor mange stryker eller kjeder seg så grenseløst at de nekter å fortsette på skolen.

Barna fungerer ikke bra på store skoler og i store klasser, men lærer best i små grupper med dyktige lærere. De lærer veldig raskt i rette omgivelser, og derfor foretrekker vel flere og flere hjemmeundervisning.


Det finnes 7 typer intelligens og læreformer som lærere skal ivareta når de planlegger undervisning.

Språklig intelligens: Høyt utviklede hørselsevner.

Logisk-matematisk intelligens: Evne til begrepsmessig resonnement.

Romlig intelligens: Evne til å tenke i metaforer og bilder.

Musikalsk intelligens: Følsomhet og mottagelighet for musikk.

Fysisk-kinestetisk intelligens: Fin-motoriske evner, kroppsorientert.

Mellommenneskelig intelligens: Evne til å forstå og glede seg over mennesker, intuitiv.

Indre Intelligens: Sterk bevissthet om den indre verden, reflekterende.

Det gjennomsnittlige utdanningssystemet i dag er ene og alene basert på auditiv læring og forbigår derfor 80 % av elevene.

Greit nok at vi må ha standarder, men i ett av verdens rikeste land burde det være rom for kreativ nyskapning? Vi kan vel oppmuntre til utvikling av barn iboende talenter?


Visuell/Romliglæring

Kast deg over boken Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner, av ph.d. Linda Kreger Silvermann. Hun beskriver unike evner hos personer som tenker i bilder. Hun forklarer: De ser det store bildet fordi de ser verden gjennom en kunstners blikk. De husker det de ser, men glemmer det de hører.

De er uorganiserte og ikke flink å stave. De har dårlig tidsfornemmelse, men en smittsom sans for humor, frodig fantasi og kan fortape seg helt i gleden i øyeblikket. Det var faktisk en visuell-romlig begavelse som førte til at datamaskinen og Internett ble til.


Hadde Leonardo Da Vinci ADHD?

Leonardo da Vinci er en av verdens mest kjente kreative mennesker. Om han hadde gått i dagens skole ville han sikkert bli diagnostisert med ADHD og stemplet som taper.

Hva skriver forskerne om Da Vinci?

* Han var en alvorlig dyslektiker, tekstene hans er vanskelige å lese på grunn av alle feilstavinger og gjentakelser.

* Han hadde enormt mye energi og hørte ikke på andre: han ville lære på sin egen måte.

* Han var et rotehode som ville ha gjort det godt på skolen om han ikke hadde vært så flyktig og ustadig. Han begynte på en mengde fag, men sluttet nesten øyeblikkelig. Det eneste han klarte å drive med over lengere tid var tegning.

* Han ville ikke høre snakk om skolegang, og han ville ikke lese bøker.

* Han var sta og intens! Han visste ikke noe om 30% eller 70%. For ham var det alltid 100%!

* Han var full av trass overfor alle autoriteter.

* Han begynte i lære hos maleren Verrocchio, der han var havnet nederst på rangstigen.

* Han syntes livet som maler var for snevert, så han valgte å bli naturvitenskapsmann, filosof og oppfinner.


ADHD og medisinering

«ADHD» er ingen sykdom. Ingen lege i verden kan vise til forskningsresultater som påviser biologiske forandringer eller abnormiteter som skulle forklare den tilstand de kaller ADHD.

Det de kaller «symptomer» er en liste på subjektive antagelser som enkelte psykologer har bestemt (gjennom håndsopprekning) på et symposium i USA. Jeg gjentar det viktige ordet: Antagelser. Sykdommer er ikke antagelser, de er fakta.


Barn som målgruppe

De eneste som har nytte av å kalle tilstanden for en sykdom er legemiddelindustrien. Boken Piller & profiter av den svenske forfatteren dr. John Virapen, viser at legemiddelindustrien hadde bestemt på midten av 80-årene, at «nye målgrupper» må til for å øke salget av medisiner.

Den nye målgruppen var barn. Herr Virapen vet hva han snakker om. Han har jobbet innen industrien i over 30 år, og vært Admir. for Eli Lilly, en av de største produsentene i verden.

Medisinene kan ha ekstreme bivirkninger, som i verste fall kan lede til døden. Det er ikke så uvanlig med hjerte-, nyre- og leversvikt eller dype depresjoner som kan lede til selvmord.

Direkte eller indirekte bruk av medisiner til avhengighet: Indirekte ved å lære «pasienten» at problemer alltid kan løses med hjelp av piller, og direkte ved å åpne for dop avhengighet som etter hvert leder til bruk av sterkere midler. Gaten er full med ungdommer som har startet sin dop-karriere med disse medisinene.

Det brukes i større og større grad piller for å roe ned barn (på skolen eller hjemme) fordi man ikke klarer å møte opp til barnets sterke behov for mental/fysisk aktivitet. Med «ikke klarer» mener jeg at man ikke har innsikt eller utdanning for å hjelpe barnet til å utvikle sitt potensiale.


5 former for intelligens

Soleira Green, (visjoner, konsulent, forfatter og veileder) setter tingene litt mer i perspektiv. Hun har identifisert 5 former for intelligens i artikkelen Quantum Intelligence, Beyond IQ, EQ and SQ – The Evolution of Intelligence.

IQ – Som hun sier: IQ (intelligenskvotienten) er bare starten (IQ)

EQ – Når du først åpner ditt hjerte, får du tilgang til intuisjonen og en mer balansert tilnærming til følelsene. Dette kalles emosjonell intelligens (EQ).

SQ – Hvis du integrerer din ånd (den mer omfattende ytre delen av deg), får du tilgang til visdom, samt en åpenhet for åndelighet (en søken etter dypere mening og større forståelse), og alt det som denne reisen innebærer Dette kalles åndelig intelligens (SQ).

WQ – Hvis du åpner deg for din sjel (ditt indre, essensielle jeg), vil du få tilgang til iboende fornemmelser, viten og telepati. Dette kalles holistisk intelligens (WQ).

QQ – Med en utvidelse utover deg selv til bevissthet og skapelse (altet) vil du oppdage hyperrask tankegang og bearbeiding, superkreativitet og pulserende mangfold. Dette kalles kvanteintelligens (QQ).


INTELLINGENS – UTVIDET BEVISSTHETSTILSTAND

Plassering:          Sinn
Forbindelse:       Individet
Intelligens:          Intelligens (IQ)
Viser seg i:           Tanke

Plassering:          Forståelse av Hjertet
Forbindelse:       Begynne å åpne seg for andre
Intelligens:          Emosjonell Intelligens (EQ)
Viser seg i:           Emosjonell intuisjon

Plassering:          Ånd
Forbindelse:       Forene seg med det høyere selvet og en høyere hensikt
Intelligens:          Åndelig Intelligens (SQ)
Viser seg i:           Visdom

Plassering:          Sjel / fornemmelse av helhet
Forbindelse:       Forene seg dyptgående med andre og med sitt eget potensial
Intelligens:          Holistisk Intelligens (WQ)
Viser seg i:           Viten, iboende telepati

Plassering:         Skapelse (bearbeiding og åpning av bevisstheten)
Forbindelse:      Forene seg med altet
Intelligens:         Kvanteintelligens (QQ)
Viser seg i:          Hyperrask, vidtomspennende superkreativitet.


Gode råd til foreldre og lærere

* Behandle og kommuniser med barnet som en «ung voksen». Hedre barnets livskraft. Barnet forventer dette, og vil reagere negativt om du ikke gjør det.

* Bevisstgjør barna om hva som skjer. Forklar ting for dem. Ikke skjul ting for barna, barna kan føle sannheten uansett.

* Gi barna muligheten til å ta egne valg så tidlig som mulig. Disipliner barna, men ikke ved hjelp av negative følelser som skyld eller kjeft.

* Barna vet intuitivt hvem de er på cellenivå. På grunn av barnas høye bevissthet vil barna oppleve det som et totalt tillitsbrudd dersom de blir fortalt eller får følelsen av at de er verdiløse. De vet når de blir løyet for. De vil da svare tilbake med manglende tillit og tilbaketrekning.

* Barna en sterk følelse av egenverd. Deres «kongelige» oppførsel fører til at mange av barna blir sett på som sta og vanskelig.

Ikke glem at vi har gjort avtaler med barna våre før vi ble inkarnert. Vi har lovet å være der for dem og støtte dem.

Det ser ut som vi er i ferd med å forandres som art. Våre barn er et bevis på det, og du verden for noen fantastiske barn de er!

Kilde: Numerologens Verden