Åndelig Visdom

Åndsvitenskapen opplyser at visdom er en av «Den Enes» (Guds) primære kvaliteter. Kjærlighet og Visdom har samme Kilde. I relasjon til det enkelte menneske kan visdom defineres som: «Forståelse ervervet via erfaring og motivert av kjærlighet.» Visdom er derfor nært forbundet til intelligens og kjærlighet.

En annen definisjon sier at visdom kommer til uttrykk som den spesielle enhetsbevissthet, som kalles intuisjon. Den viser seg i sinnet som visdom, og i følelseslivet som kjærlighet.

En tredje definisjon på visdom, er evnen til å handle i overensstemmelse med de guddommelige lover.

Å være åndelig, har ikke noe med å tilhøre en bestemt religion, selv om jeg har dyp respekt for de som har sin religiøse tro. Åndelighet er vår fødselsrett.

Her finner du forklaringer på ord og uttrykk, ut i fra en åndsvitenskapelig forståelse: 
Åndelig ordliste og Det hele menneske