Vår reise i Tarotkortene


Jeg syns det er veldig spennende og inspirerende å se sammenhengen, i alt.

For meg er Kabbalah, Astrologi, Numerologi og Tarot, utrolig flotte og lærerike kombinasjoner.

I tarot, finnes det så mange unike gaver. Utregningen av personlighetskortet, sjelskortet og vekstkortet, bygger på et samspill mellom astrologi og numerologi. Tallene er bærere av bestemte svingninger og symboler.

På grunnlag av fødselsdatoen, kan du beregne hvilke av hoffkortene, som uttrykker de overordnede temaene i ditt eget og andres liv.

Personlighetskortet

Personlighetskortet (skjebnetallet i numerologien) viser de kvaliteter du skal fremelske og utvikle i din personlighet. Med det menes, de egenskaper du viser omverdenen og hvordan du innvirker på den. Dette kortet viser også hvordan du fremstår, hvilke oppgaver du skal løse og hvilke utfordringer du skal ta opp.

Personlighetskortet utregnes på følgende måte: Legg dag, måned og år sammen. For eksempel så er jeg født: 06.11.1967

6+11+1967 = 1984

Finn så tverrsummen: 1 + 9 + 8 + 4 = 22

Når det første tallet er 22, så er mitt (ditt) personlighetstkort Narren (Egyptisk Tarot: 22 = 0) 

Personlighetskortet mitt er: 0 - Narren


Bemerk: Er tverrsummen i første omgang høyere enn 22, tas også tverrsummen av dette tallet. I de fleste tilfellene er personlighetskortet og sjelskortet identiske.


PS! Jeg har skrevet et lite utdrag fra Aleister Crowleys tarotkort (hoffkortene) og tilhørende arbeidsbok på dansk, så du får essensen i tarotkortenes betydning. Har du disse tarotkortene eller noen andre, så les hele teskten der, for å få en dypere forståelse av din egen reise ~ Klikk her

Sjelskortet

Sjelskortet (vesenskort) viser de indre kvalitetene, som det gjelder å utvikle. Dette er de skjulte krefter, hvor du finner din vei og tilgangen til ditt virkelige selv, til din indre mester.

Sjelskortet beregnes ved å ta tverrsummen av personlighetskortets tall, som i mitt tilfelle er 22.

Tverrsummern av 22 er: 2+2 = 4

Sjelskortet mitt er: 4 - Keiseren


Bemerk: Er tverrsummen i første omgang høyere enn 22, tas også tverrsummen av dette tallet. I de fleste tilfellene er personlighetskortet og sjelskortet identiske.


PS! Jeg har skrevet et lite utdrag fra Aleister Crowleys tarotkort (hoffkortene) og tilhørende arbeidsbok på dansk, så du får essensen i tarotkortenes betydning. Har du disse tarotkortene eller noen andre, så les hele teskten der, for å få en dypere forståelse av din egen reise ~ Klikk her

Vekstkort


Vekstkortet
viser de energier, oppgaver, utfordringer, utviklingskritt osv. som vil være aktuelt for deg, et år av gangen - fra fødselsdato til fødselsdato.

Lag gjerne en oversikt som jeg har laget, nederst på siden. Se så tilbake på de livsendringer og hendelser du har hatt gjennom livet, å se om de passer med det kortet du var i, akkurat da.

Jeg var for eksempel i kortet - De elskende, både det året jeg giftet meg, men også det året jeg skilte meg. Og det er flere hendelser i mitt liv, som passer godt med det tarotkortet jeg var i.

PS! HUSK ALLTID Å REGNE UT FOR HVERT ENESTE ÅR, SÅ DET BLIR RIKTIG VEKSTKORT.

Vekstkortet regnes som nevnt, ut i fra fødselsdato til fødselsdato. Legg sammen dag og måned, pluss det året du ønsker å regne ut fra.

6 + 11 + 1968 = 1985

Finn så tverrsummen: 1 + 9 + 8 + 5 = 23

Bemerk:
Er tverrsummen i første omgang høyere enn 22, så ta tverrsummen av dette tallet:

2 + 3 = 5

I mitt 2. leveår, det vil si fra 6.11.1968 til 5.11.1969, så var jeg i tarotkort 5 - Ypperstepresten


6 + 11 + 2020 = 2037 = 2 + 0 + 3 + 7 = 12

Det betyr at fra 6.11.2020 til 5.11.2021, så er jeg i tarotkortet 12 - Den hengte nann, og den 6.11.2021 så går jeg inn i tarotkort 13 - Døden.

6 + 11 + 2021 = 2038 = 2 + 0 + 3 + 8 = 13

PS! Jeg har skrevet et lite utdrag fra Aleister Crowleys tarotkort (hoffkortene) og tilhørende arbeidsbok på dansk, så du får essensen i tarotkortenes betydning. Har du disse tarotkortene eller noen andre, så les hele teskten der, for å få en dypere forståelse av din egen reise ... Klikk her!


Vekstkortene i mitt liv:

Periode        Leveår      Tarotkort

2021/22       55              13 – Døden
2020/21       54              12 – Den hengte mann
2019/20       53              11 – Lyst (Styrke)
2018/19       52              10 – Skjebnehjulet
2017/18       51              9 – Eneboeren
2016/17       50              8 – Tilpasning
2015/16       49              7 – Vognen
2014/15       48              6 – De elskende
2013/14       47              5 – Ypperstepresten
2012/13       46              13 – Død
2011/12       45              12 – Den hengte mann
2010/11       44              11 – Lyst (Styrke)
2009/10       43              10 – Skjebnehjulet
2008/09       42              9 – Eneboeren
2007/08       41              8 – Tilpasning
2006/07       40              7 – Vognen
2005/06       39              6 – De elskende   
2004/05       38              5 – Ypperstepresten
2003/04       37              4 – Keiseren
2002/03       36              12 – Den hengte mann
2001/02       35              11 – Lyst (Styrke)
2000/01       34              10 – Skjebnehjulet
1999/00       33              9 – Eneboeren
1998/99       32              8 – Tilpasning 
1997/98       31              7 – Vognen
1996/97       30              6 – De elskende
1995/96       29              5 – Ypperstepresten
1994/95       28              4 – Keiseren
1993/94       27              3 – Keiserinnen
1992/93       26              11 – Lyst (Styrke)
1991/92       25              10 – Skjebnehjulet
1990/91       24              9 – Eneboeren
1989/90       23              8 – Tilpasning
1988/89       22              7 – Vognen
1987/88       21              6 – De elskende
1986/87       20              5 – Ypperstepresten
1985/86       19              4 – Keiseren
1984/85       18              3 – Keiserinnen
1983/84       17              2 – Yppersteprestinnen
1982/83       16              (28) 10 – Skjebnehjulet
1981/82       15              (27) 9 – Eneboeren
1980/81       14              (26) 8 – Tilpasning
1979/80       13              (25) 7 – Vognen
1978/79       12              (24) 6 – De elskende
1977/78       11              (23) 5 – Ypperstepresten
1976/77       10              (22) 0 – Narren
1975/76        9               21 – Universet
1974/75        8               20 – Æonen / Dommen
1973/74        7               19 – Solen
1972/73        6               (27) 9 – Eneboeren
1971/72        5               (26) 8 – Tilpasning
1970/71        4               (25) 7 – Vognen
1969/70        3               (24) 6 - De elskende
1968/69        2               (23) 5 – Ypperstepresten
1967/68        1               (22) 0 - Narren