Kabbalah - Livets Tre

Kabbalah er et hebraisk ord som betyr, «en overlevert tradisjonell kunnskap».

Ifølge kabbalistene finnes det en esoterisk, eller indre visdomslære som ligger til grunn for de esoteriske, eller ytre læresetninger i jødedom og kristendom. Denne hemmelige læren ble formidlet muntlig fra mester til elev opp gjennom historien, i lukkede ordensselskaper og mysterieskoler. 

Kabbalah er kjernen i vestlig visdomstradisjon og gir nøklene som åpner for en tolkning av den skjulte kunnskapen i Bibelens skrifter. Den gir en teoretisk forståelse av skaperverket som omfatter alle nivåer, både den fysiske og de oversanselige verdener, og den sier noe om menneskets oppgave i kosmos; hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor går vi hen.

Men Kabbalah er mer enn å være et esoterisk kunnskapssystem; det er først og fremst et utvalg av teknikker og metoder som mennesket kan bruke i et psykologisk og åndelig utviklingsarbeid, for å realisere sitt sanne potensiale.  

«For mange er kanskje Kabbalah helt ukjent. Jeg kan med hånden på hjertet si at reisen gjennom Livets Tre i meg selv, har vært og er den mest fantastiske og lærerike reisen jeg har vært med på. Å reise gjennom Livets Tre med astrologien, numerologien og tarotkortene som verktøy, er helt magisk.

Etter åtte weekender med min danske venn Kim Pedersen i «Qibel - En skole i hermetisk Kabbalah», så vil jeg bare ha mer. Min forståelse har blitt løftet til nye høyder. Jeg skal på denne siden, dele en overordnet oversikt fra Hermetisk Kabbalah og Livets Tre; de fire verdener, de 10 Sefiroth + Daath, tilhørende planeter og erkeengler m.m. Husk det finnes mange forskjellige tolkninger av Kabbalah, deriblant den klassiske jødiske tradisjon, den gnostiske, den hermetiske og den kristne.»

Kabbalah er ment for søkende sjeler, som ønsker en mulighet for personlig utvikling og å oppleve en guddommelig bevissthet. Kabbalah bidrar også med teknikker for å nå målet. Livets Tre bruker ofte symboler som redskap for å vekke intuisjonen. Livets Tre må oppleves, for å kunne vise sin virkning. Symbolene, som er intuisjonens språk, kommer før forklaringene ... derfor er Kabbalah under evig vekst, for hvordan skal symbolene tolkes? I det ene øyeblikket kan de hjelpe med å dra en konklusjon, mens i det neste gi stoff til en helt annen forklaring.

Kilder: Kim Pedersen, og fra boken til Dion Fortune «Kabbalah»

Hva er Kabbalah


Livets Tre består av ti urvesener, kalt Sefiroth, med 22 forbindelsesveier, også kalt visdomsstiene.

«På disse stiene finner vi tarotkortene, men også stjernetegnene og plantene. Jeg vil lage en egen side om tarotkortene i Livets Tre, i nær fremtid. Jeg vil også etter hvert skrive mer om hvordan du kan reise gjennom Livets Tre, med astrologien, numerologien og tarotkortene som verktøy. Bildebeskrivelser finner du nederst på siden. Klikk på bildene for større og tydeligere utgave.» - Vigdis 

Sefiroth er emanasjoner (utstrålinger) av hverandre, det vil si at du ikke kan skille dem. Ønsker du å vite mer om Malkuth for eksempel, er du nødt til at lære om Yesod først, for Malkuth er en emanasjon (en lavere væren) av Yesod.

Når Livets tre er oppstilt i sin tredeling, så skaper det tre søyler. Søylene kalles «Barmhjertighetens høyre søyle», «Strenghetens venstre søyle» og «Mildhetens eller likevektens søyle», som er midtsøylen. Barmhjertighetens høyre søyle, som er maskulin, består av følgende Sefiroth: Chokmah, Chesed og Netzach. Strenghetens venstre søyle, som er feminin, dannes av Binah, Geburah og Hod. Og Kether, Tiphareth, Yesod og Malkuth skaper til sammen Mildhetens eller likevektens midtsøyle.

Vær oppmerksom på, at nå er det ikke et spørsmål om å konstatere at «Strenghetens venstre søyle alltid vil være på venstre side, og at den alltid vil være feminin, mens Barmhjertighetens søyle alltid er maskulin og har sin plassering på høyre side». Dette er ikke den eneste konklusjonen. Forestill deg Livets Tre, oppstilt tredimensjonalt. Visualiser hvordan du sakte roterer treet rundt, og du vil oppdage at søylen som var på høyre side, nå er til venstre. Det samme gjelder for den venstre søyle, som plutselig er til høyre. Søylene har forandret plass og hva kan det bety? Det er et mysterium, og et godt eksempel på hvor udefinerbar Livets Tre er.

De fire verdener i Livets Tre

Det eksisterer fire verdener i Livets tre, fire manifestasjonsplan. Disse verdener bærer hver sin bokstav og danner til sammen Kabbalah ’ens navn på det guddommelige. De fire bokstaver er: I H V H (utalt på hebraisk Yod, Heh, Vau og Heh). Det sies at den rette uttalelsen av navnet, kun kjennes av de innviede, og ved hjelp av den, kan universet bøyes under brukerens vilje.  

ATZILUTH (I) er navnet på den første verden, hvor det guddommelige arbeider gjennom primær energi, arketyper og fullkommenhet. Den er emanasjonenes verden, hvor alt er forent. Intet er mulig å skjule her. Det sies at Gud eksisterer kun her, og virker herfra uten prester og tjenere. Atziluth’s element er ild, og representeres av Kether, Chokmah og Binah.

Den andre verden heter BRIAH (H), og er en emanasjon av Atziluth. På dette stadiet forvandler energien seg til form. Erkeenglene, hvor Metatron er den ledende, som befinner seg i Kether, hersker på dette plan. Der er også Raziel, Tzaphkiel, Tzadquiel, Chamael, Michael, Haniel, Rafael, Gabriel og Sandalphon. Her finner vi vann elementet, og den representeres av Chesed, Geburah og Tiphareth. 

YETZIRAH (V), som er den tredje verden og en emanasjon av Briah, hører til luft elementet. Yetzirah stabiliserer forvandlingsprosessen, som hadde sin begynnelse i Briah. Yetzirah er formdannelsens verden, hvor mening og symbolisme eksisterer, samt astral bildebevissthet. Engleskarene hersker her, og navnene på dem er: Chaioth ha kodesh, Auphanim, Arelim, Chashmalim, Seraphim, Melakim, Elohim, Beni Elohim, Cerubim og Ishim. Yetzirah representeres av Netzach, Hod og Yesod.

ASSIAH (H), som er en emanasjon av Yetzirah, er den fjerde verden og hører under jord elementet. Her skjer den endelige omdannelsen av energi, som ender som en fysisk form. Assiah er menneskenes og egoenes verden, og naturaspekten som hersker her er; planetene, elementene og dyrekretsen. Assiah representeres av Malkuth.

«Vi skal nå gå videre fra de fire verdener til de 10 Sefiroth, pluss det skjulte Sefirah Daath, som egentlig ikke er et Sefirah.»

1. Sefirah - Kether


Navn: Kether, Kronen

Farge i Livets Treet: Hvit

Beskrivende titler gitt til Kether: Eksistensenes Eksistens. Det Skjultes Skjulte. Den Eldste av de Eldste. Den eldste av Dager. Det opprinnelige Punkt. Punktet i Sirkelen. Den Høyeste. Det Lange Ansikt. Det Hvite Hode. Hodet som ikke er. Makroposapos. Amen. Lux Occulta, Lux Interna. Den Uutgrunnelige Høyde. Det Ene.

Plassering på treet: Øverst på Mildhetens eller Likevektens Søyle, i det Overjordiske Triangel

4. Atziluth * Den arketypiske verden - Urverdenen
Ånden/Monaden - Intuisjon - Gudenes Verden

Mester: Kristus 

Sefer Yetzirahs tekst: Den første Sti kalles den Vidunderlige eller Skjulte Intelligens, fordi der er Lyset som gir kraften til å oppfatte det Første Prinsipp som er uten begynnelse.
Det er den opprinnelige herlighet, og intet skapt vesen kan nå frem til dens kjerne. 

Gudenavn: Ehyeh

Erkeengel: Metatron, Nærværelsens Engel 

Engleorden: Chaioth Ha-Quadesh «De hellige levende skapninger», er forbundet med kjeruber. Skjenker viten og holder regnskap i de himmelske regnskaper.  Deres rike er den Høyere Enhets.

Planet: Neptun

Chakra: Krone

Mundant chakra: Rashit-ha-Gilgalim, De første Hvirvler

Åndelig opplevelse: Forening med Gud

Dyd: Oppfyllelse, Fullendelse av det Store Verk

Korrespondanse i Mikrokosmos: Kraniet, Sah, Yechidah, Den Guddommelige Gnist, Den Tusenbladede Lotus

Symboler: Punktet i Sirkelen, Kroken, Hagekorset (Svastika)

Stråle: 1. stråle

Sten: Hvite og klare stener, Diamant

Sakramentet: Den siste olje 

Tarotkort:
Stavenes Ess         Ildkreftenes Rot
Begrenes Ess        Vannkreftenes Rot
Sverdenes Ess      Luftkreftenes Rot
Myntenes Ess       Jordkreftenes Rot

Farger:
I Atziluth                Stråleglans
I Briah                     Ren hvit stråleglans
I Yetzirah                Ren hvit stråleglans             
I Asiah                     Hvit, med spetter av gull

2. Sefirah - Chokmah


Navn: Chokmah, Visdom

Farge i Livets Treet: Grå

Beskrivende titler gitt til Chokmah: Yetzirahs Kraft. Ab. Abba, den Overjordisk Fader. Tetragrammaton. Tetragrammatons Yod.

Plassering på treet: Øverst på Barmhjertighetens Søyle i det Overjordiske Triangel

4. Atziluth * Den arketypiske verden - Urverdenen
Ånden/Monaden - Intuisjon - Gudenes Verden

Mester: Manuen - Evolusjonens Herre

Sefer Yetzirahs tekst: Den andre Sti kalles den Opplysende Intelligens. Den er Skaperverkets Krone, Stråleglansen fra Enheten, som er dens like. Den er opphøyet over alle hoder, og kalles av kabbalistene den Annen Herlighet. 

Gudenavn: Yahveh

Erkeengel: Raziel, Guds Hemmelighet eller Guds Sendebud

Engleorden: Auphanim (Ofanim), Hjul, Hvirvlene, Troner. Deres rike er Harmoniens og de motsvarer fornuften.

Planet: Uranus

Chakra: 3. øye

Mundant chakra: Mazlot (Mazzaloth), Zodiaken, Dyrekretsen

Åndelig opplevelse: Synet av Gud, ansikt til ansikt 

Dyd: Fromhet

Korrespondanse i Mikrokosmos: Venstre side av ansiktet

Symboler: Lingam, Fallos, Tetragrammatons Yod, Herlighetens Indre Kledebon, Den Oppreiste Sten, Tårnet, Den Hevede Kraftstav, Den Rette Linje.

Stråle: 7. stråle

Sten: Kvarts 

Røkelse: Sedertre 

Sakramentet: 2-3. Sefiroth * Ordinasjon 

Tarotkort:
2 Staver             Herredømme
2 Beger              Kjærlighet
2 Sverd              Gjenopprettet Fred
2 Mynter            Harmonisk Forandring 

Farger:
I Atziluth            Stråleglans
I Briah                 Ren hvit stråleglans
I Yetzirah            Ren hvit stråleglans             
I Asiah                 Hvit, med spetter av gull

3. Sefirah - Binah


Navn: Binah, Forståelse 

Farge i Livets Treet: Sort

Beskrivende titler gitt til Binah: Ama, den mørke sterile Moder. Aima, den lyse fruktbare Moder. Korsia, Tronen. Marah, det Store Hav. 

Plassering på treet: Øverst på Strenghetens Søyle i det Overjordiske Triangel

4. Atziluth * Den arketypiske verden - Urverdenen
Ånden/Monaden - Intuisjon - Gudenes Verden

Mester: Mahachohanen - Sivilisasjonens Herre

Sefer Yetzirahs tekst: Den tredje Intelligens kalles den Helliggjørende Intelligens, den Opprinnelige Visdommens Grunnvoll; den kalles også Troens Skaper, og dens røtter er i Amen. Den er troens opphav, hvor troen har sitt utspring.

Gudenavn: Yahveh Elohim

Erkeengel: Tzaphkiel (Tzafkiel), Guds Beskuer eller Guds Øye

Engleorden: Aralim, Troner – «de mektige», «de sterke». Deres rike er ideenes skapelse og de motsvarer aktivitet og omtanke. Troner bringer rettferdighet. 

Planet: Saturn 

Chakra: 3. øye

Mundant chakra: Shabbathai, Saturn

Åndelig opplevelse: Sorgens Visjon, Binah handler og død og fødsel

Dyd: Taushet, Mottagelighet 

Last: Gjerrighet, Griskhet (lytter ikke og lukker for sinnets port)

Korrespondanse i Mikrokosmos: Høyre side av ansiktet

Symboler: En yoni. Kteis. Vesica Piscis. En kalk eller et beger. Det Skjultes Ytre Kledebon. 

Stråle: 3 og 7. stråle

Sten: Opal 

Musikk: Requiem 

Guder: Urmoder, Dødsguder 

Sakramentet: 2-3. Sefiroth * Ordinasjon 

Tarotkort:
3 Staver             Grunnfestet Styrke
3 Beger              Overflod
3 Sverd              Sorg
3 Mynter            Fysisk Arbeid 

Farger:
I Atziluth            Mørk rød
I Briah                 Sort
I Yetzirah            Mørk brun             
I Asiah                 Grå, spettet med rosa

4. Sefirah - Chesed


Navn: Chesed, Barmhjertighet 

Farge i Livets Treet: Kongeblå

Beskrivende titler gitt til Chesed: Gedulah, Kjærlighet, Majestet 

Plassering på treet: Midt på Barmhjertighetens Søyle 

3. Briah * Den skapende verden
Sjelen/Ego - Mentalplanet - Tanker - Erkeenglenes Verden

Mester: Koot Hoomi (Kuthumi) 

Sefer Yetzirahs tekst: Den fjerde Sti kalles den Sammenføyende eller Mottakende Intelligens, fordi den inneholder alle de hellige krefter, og fra den emanerer alle åndelige dyder i sin edleste form. De emanerer den ene fra den andre, i kraft av den opprinnelige emanasjon, den høyeste krone, Kether. 

Gudenavn: El

Erkeengel: Tzadkiel, Guds rettferdighet

Engleorden: Chasmalim, de Skinnende – «de strålende flammer», «de lysende», Herredømmene. Deres rike er godgjørenhetens og de motsvarer fantasien. 

Planet: Jupiter

Chakra: Hals

Mundant chakra: Tzedek, Jupiter

Åndelig opplevelse: Kjærlighetens Visjon

Dyd: Lydighet

Last: Skinnhellighet, Hykleri, Grådighet, Tyranni 

Korrespondanse i Mikrokosmos: Den venstre arm, venstre skulder 

Symboler: En tredimensjonal figur. Et kvadrat. Pyramide. Likearmet kors. Rikseple. Stav. Septer. Hyrdestav. 

Stråle: 2. stråle 

Sten: Lapis Lazuli, Turkis

Røkelse: Sedertre, Sandeltre 

Musikk: Verdig musikk, Beethoven 

Guder: Herskende Guder, Zeus, Odin, Konger, Prester 

Sakramentet: 4-5. Sefiroth * Skriftemål 

Tarotkort:
4 Staver             Fullendt Arbeide 
4 Beger              Glede
4 Sverd              Hvile fra Strid
4 Mynter            Jordisk Makt

Farger:
I Atziluth            Dyp fiolett
I Briah                 Blå
I Yetzirah            Mørke purpur          
I Asiah                 Mørk asurblå med gule spetter

5. sefirah - Geburah


Navn: Geburah, Styrke, Strenghet 

Farge i Livets Tre: Rød

Styrke, Strenghet, Etikk og Læring, (Politikk VT)

Beskrivende titler gitt til Geburah: Din Rettferdighet, Pachad, Frykt

Plassering på treet: Midt på Strenghetens Søyle

3. Briah * Den skapende verden 
Sjelen/Ego - Mentalplanet - Tanker - Erkeenglenes Verden

Mester: El Morya 

Sefer Yetzirahs tekst: Den femte Sti kalles den Grunnleggende Intelligens, fordi den ligner Enhet, idet den forener seg med Binah, Forståelse, som emanerer fra urdybdene i Chockmah, Visdom. 

Gudenavn: Elohim Gibor

Erkeengel: Chamael, Guds brennende ild, Guds Røkelsesbrenner

Engleorden: Serafim, Ildslanger. Serafer, Maktene. Deres rike er forbrytelsens straff og de motsvarer evnen til sammenligning og valg. 

Planet: Mars 

Chakra: Hals

Mundant chakra: Maladim, Mars

Åndelig opplevelse: Maktens Visjon

Dyd: Energi, Mot

Last: Grusomhet, Destruktivitet, Ødeleggelse 

Korrespondanse i Mikrokosmos: Den høyre arm, høyre skulder 

Symboler: Pentagon (en femkantet figur), Den fembladete Tudor-rose, Sverd, Spyd, Pisk, Lenke

Stråle: 6. stråle

Sten: 

Røkelse: Tobakk, Sandeltre

Musikk: Marsjer

Guder: Krigsguder

Dyr: Slanger, Vær, Skorpion, «stikkere» og «huggere»

Sakramentet: 4-5. Sefiroth * Skriftemål 

Tarotkort:
5 Staver             Strid
5 Beger              Tap av Glede
5 Sverd              Nederlag
5 Mynter            Verdslige Problemer

Farger:
I Atziluth            Oransje
I Briah                 Skarlagenrød
I Yetzirah            Lys skarlagen          
I Asiah                 Rød med svarte spetter

6. sefirah - Tiphereth


Navn: Tiphereth, Skjønnhet 

Farge i Livets Tre: Gul, Gull

Beskrivende titler gitt til Tiphereth: Zeir Anpin, Det korte ansikt. Melekh, Kongen, Adam, Sønnen, Mennesket

Plassering på treet: Midt på Mildhetens eller Likevektens Søyle

3. Briah * Den skapende verden
Sjelen/Ego - Mentalplanet / Tanker / Erkeenglenes Verden

Mester: Jesus 

Sefer Yetzirahs tekst: Den sjette Sti kalles den Formidlende Intelligens, for emanasjonenes innstrømninger mangfoldiggjøres i den; og den fører til at innstrømningene løper inn i alle velsignelsenes reservoarer som de er forenet med. 

Gudenavn: Tetragrammaton Eloah Va Daath

Erkeengel: Rafael, Helbredelse fra Gud

Engleorden: Malachim, Konger. Deres rike er den Altomfattende Harmonis, og de motsvarer dømmekraften.

Planet: Solen, Vulcan 

Chakra: Hjerte

Mundant chakra: Shemesh, Solen

Åndelig opplevelse: 1) Visjon av alt det skaptes Harmoni 2) Korsfestelsens mysterium

Dyd: Hengivelse til det Store Arbeide 

Last: Stolthet

Korrespondanse i Mikrokosmos: Brystet

Symboler: Brystplaten, Rosenkorset, Golgatakorset, En avkuttet pyramide, En kube (terning)

Stråle: 2. stråle

Sten: Gule stener, Citrin 

Røkelse: Rose 

Musikk: Koraler (Korsang)

Guder: Solguder, Ra, Horus, Ofrede Guder 

Dyr: Løve 

Sakramentet: Vielse 

Tarotkort:
6 Staver             Seier
6 Beger              Glede
6 Sverd              Fortjent Suksess
6 Mynter            Materiell Suksess

Farger:
I Atziluth            Lys rosa
I Briah                 Gul
I Yetzirah            Dyp lakserød         
I Asiah                 Gyllen ravgul

7. Sefirah - Netzach


Navn: Netzach, Seier

Farge i Livets Tre: Grønn

Beskrivende titler gitt til Netzach: Fasthet

Plassering på treet: Ved foten av Barmhjertighetens Søyle

2. Yetzirah * Den dannende Verden
Personligheten/Ego - Psykologisk - Følelser - Englenes Verden

Mester: Serapis Bay 

Sefer Yetzirahs tekst: Den syvende Sti kalles den Okkulte Intelligens fordi den er de intellektuelle dyders skinnende stråleglans, som oppfattes gjennom intellektets øyne og troens fordypelse. 

Gudenavn: Yahveh Tzabaot, Hærskarenes Herre

Erkeengel: Haniel (Hannael) Hamiel, Guds nåde, Samarbeider med Phanael – «Guds opptreden» og Ariel 

Engleorden: Elohim, Guder. «Guds representanter» og Tsarshisim – «De strålende». Deres rike er fremskrittets og livets, og de motsvarer følsomhet. 

Planet: Venus

Chakra: Solar Plexus

Mundant chakra: Nogah, Venus 

Åndelig opplevelse: Visjon av Triumferende Skjønnhet 

Dyd: Uselviskhet 

Last: Ukyskhet, Begjær

Korrespondanse i Mikrokosmos: Venstre lende, hofte og ben 

Symboler: Lampe og Belte, Rosen 

Stråle: 4. stråle

Sten: 

Røkelse: Roseduft, Blomsterdufter

Musikk: Mozart, Barokk

Guder: Skjønnhetsgudinner 

Dyr: Påfugler, Rasekatter, avlede og estetiske dyr

Sakramentet: 7-8. sefiroth * Konfirmasjon

Tarotkort: 
7 Staver             Tapperhet
7 Beger              Illusorisk Suksess
7 Sverd              Ustabil Innsats
7 Mynter            Uoppfylt Suksess

Farger:
I Atziluth            Ravgul
I Briah                 Smaragdgrønn
I Yetzirah            Lys gulgrønn        
I Asiah                 Mørk olivengrønn, spettet med gull

8. sefirah - Hod


Navn: Hod, Stråleglans

Farge i Livets Tre: Oransje

Plassering på treet: Ved foten av Strenghetens Søyle

2. Yetzirah * Den dannende Verden
Personligheten/Ego - Psykologisk - Følelser - Englenes Verden

Mester: Hilarion

Sefer Yetzirahs tekst: Den åttende Sti kalles den Absolutte eller den Fullkomne Intelligens, fordi den er mellomledd for det Opprinnelige. Den har intet utgangspunkt som den kan holde fast ved eller finne hvile i, unntatt Gedulahs skjulte steder, hvorfra dens egentlige vesen emanerer. 

Gudenavn: Elohim Tzabaot, Hærskarerens Gud 

Erkeengel: Mikael (Michael), Guds like, Guds Lignelse 

Engleorden: Beni Elohim, Gudenes Sønner - er forbundet med Erkeenglene. Deres rike er ordenenes, og de motsvarer den indre følelse. 

Planet: Merkur

Chakra: Solar Plexus

Mundant chakra: Kokab (Kokhav), Merkur 

Åndelig opplevelse: Visjon av Stråleglans og Herlighet 

Dyd: Sannferdighet

Last: Falskhet, Uærlighet, Overlegenhet, Overdreven Kontroll 

Korrespondanse i Mikrokosmos: Høyre lende, hofte og ben 

Symboler: Navn og Versikler (små vers), Ritualforkle 

Stråle: 5. stråle

Sten: Oransje stener

Røkelse: Jasmin, Sandeltre 

Musikk: Tenkt musikk, Vivaldi 

Guder: Gudenes Sendebud 

Dyr: Ravn

Sakramentet: 7-8. sefiroth * Konfirmasjon

Tarotkort:
8 Staver             Hurtighet
8 Beger              Ikke oppnådd Suksess
8 Sverd              Svekket Kraft
8 Mynter            Klok Forsiktighet

Farger:
I Atziluth            Purpur-fiolett
I Briah                 Oransje
I Yetzirah            Rødbrun  
I Asiah                 Gulaktig svart med hvite spetter

9. sefirah - Yesod


Navn: Yesod, Grunnvoll

Farge i Livets Tre: Fiolett, Indigo

Plassering på treet: I den nederste delen av Mildhetens eller Likevektens Søyle

2. Yetzirah * Den dannende Verden 
Personligheten/Ego - Psykologisk - Følelser - Englenes Verden

Mester: Poul Venetianeren 

Sefer Yetzirahs tekst: Den niende Sti kalles den Rene Intelligens fordi den renser emasjonene. Den tester og korrigerer deres ytre strukturer og indre enhet; så samles de uten at noe fjernes eller tas bort. 

Gudenavn: Shaddai El Chai, den Allmektige Levende Gud 

Erkeengel: Gabriel, Guds Sterke Mann eller Helt

Engleorden: Kerubim (Kevurin), de Sterke. 

Planet: Månen, Ceres

Chakra: Hara 

Mundant chakra: Lebanah (Levanah), Månen

Åndelig opplevelse: Visjon av Universets Maskineri 

Dyd: Uavhengighet

Last: Dovenskap, Latskap, Uvirksomhet 

Korrespondanse i Mikrokosmos: Kjønnsorganene (forplantningsorganene) 

Symboler: Røkelse og eteriske essenser, Sandaler

Stråle: 6. stråle

Sten: Månestein, Ametyst

Røkelse: Lavendel

Musikk: New Age, Debussy 

Guder: Månegudinner 

Dyr: Katter, Flaggermus 

Tarotkort:
9 Staver             Stor Styrke 
9 Beger              Materiell Lykke
9 Sverd              Fortvilelse og Grusomhet
9 Mynter            Materiell Vinning

Farger:
I Atziluth            Indigo
I Briah                 Fiolett
I Yetzirah            Mørk purpur   
I Asiah                 Gulgrønn med asurblå spetter

10. sefirah - Malkuth


Navn: Malkuth, Kongeriket, Kongedømmet

Farge i Livets Tre: Rødbrun, Jord, Gulgrønn, Mørkegrønn

Beskrivende titler gitt til Malkuth: Porten. Dødens Port. Dødsskyggens Port. Tårenes Port. Rettferdighetens Port. Bønnenens Port. Porten til De Mektiges Datter. Porten til Edens Hage. Den Underordnede Moder. Malkah, Dronningen. Kallah, Bruden. Jomfruen. 

Plassering på treet: Nederst på Mildhetens eller Likevektens Søyle

1. Asiah * Handlingens Verden 
Fysiske Kropp - Fysiske Verden

Mester: Greven St. Germain 

Sefer Yetzirahs tekst: Den tiende Sti kalles den Strålende Intelligens fordi den er opphøyet over alle hoder og sitter på Binahs trone. Den illuminerer Stråleglansen fra alle Lysene, og får innflytelse til å strømme fra Åsynets Prins, Kethers engel. 

Gudenavn: Adonai Melekh, eller Adonai ha-Aretz

Erkeengel: Sandalfon

Engleorden: Ishim, Ildsjeler 

Planet: Jorden

Chakra: Rot

Mundant chakra: Olam Yesodot, Elementenes Sfære 

Åndelig opplevelse: Visjon av den Hellige Skytsengel

Dyd: Skjelneevne

Last: Gjerrighet, Treghet, Inaktivitet

Korrespondanse i Mikrokosmos: Føtter, Anus

Symboler: Den Dobbelte Kubens Alter. Det Likearmede Kors. Den Magiske Sirkel. Kunstens Triangel. 

Stråle: 3. stråle

Sten: Opal, alminnelige og mørke stener

Røkelse: Sedertre

Musikk: Trommemusikk

Guder: Modergudinner, Fruktbarhets Gudinner og Guder

Dyr: Muldvarp, Bøfler, Elefanter, Okser 

Sakramentet: Dåp

Tarotkort:
10 Staver             Undertrykkelse 
10 Beger              Oppnådd Suksess
10 Sverd              Ødeleggelse
10 Mynter            Rikdom

Farger:
I Atziluth            Gul
I Briah                 Gulgrønn, mørk oliven-grønn, rødbrun og svart 
I Yetzirah            Gulgrønn, mørk oliven-grønn, rødbrun og svart spettet med gull  
I Asiah                 Svart med stråler av gult

Daath - Det skjulte sefirah


Navn: Daath, Avgrunnen, Guds Bevissthet 

Planet: Pluto

Daath blir kalt et Sefirah, men er det ikke. Daath samler viten, som gir en avklarelse, som fører til en åpenbaring, som til sist resulterer i en forvandling. Daath forener Binah og Chokmah.