13. jan, 2022

Oppstigning Oppdatering

Vår kjære vakre Gaia (Jorden) har vært i prosesser gjennom mange levetider, til og med i evigheter av tid. Hun har beveget seg gjennom syklusene sine med alkymi, purgering, prosessering, transmutasjon, initiering og gjennombrudd til Høyere Bevissthet.

Jorden har begynt sin Oppstigning. Oppvåkningen av all menneskelig bevissthet er nært forestående. Frekvensskiftet på denne Planeten, er godt i gang.

Menneskeheten er på randen av en Ny Begynnelse. Veien for dette er valgt og planlagt før vi ble født, men så mange av oss skjønner ikke hva som skjer.

Du er ikke alene på denne reisen. Mange av oss opplever det samme som dere, fordi vi alle er så dypt knyttet sammen gjennom bevissthetsnettsystemet.

Dette vil være en tid da vår tilknytning til Jorden, må være avgjørende. Vi vil innse at vi ikke er frakoblede individer, men en levende ting.

Deres edle hjerter, har vært forpliktet til Lysets Frekvenser i evigheter, uten at dere har vært klar over det. På vegne av den Galaktiske Føderasjonen snakker jeg til dere, mine kjære, fra denne vibrasjonen i hver eneste celle, som er deres sanne essens.

Uansett hvilke vanskeligheter du opplever, så vit at du er i tankene og i hjertene til den Galaktiske Føderasjonen. Vit at den Galaktiske Føderasjonen jobber sammen for å få slutt på mørket som har overskygget Planeten vår, altfor lenge. Vit også at det er andre med oss i denne Oppstigningsprosessen og som gjennomgår lignende utfordringer, for å oppnå den mest gunstige anledningen.

Det er på tide at dere forstår at det er mange velvillige Vesener over hele Universet, som hjelper menneskeheten gjennom denne siste fasen av skiftet.

Jeg er her for å minne deg på at du er kraftfull og overmålssterk. Du er skaperen av din egen virkelighet. Dine tanker, som du er den eneste ansvarlige for, skaper din virkelighet av livet på Jorden. For å være helt klar, så er det ingen ekstern kilde som er ansvarlig for å gjøre livet ditt, til et liv med smerte og lidelse. Disse energitypene strømmer inn i det lavere tredjedimensjonale dualitetsparadigmet på Planeten, som holder menneskeheten fast i frykt og adskillelse.

Denne forståelsen er avgjørende, for å forstå disse siste tider.

Den Galaktiske Føderasjonen er klar over at det er mange av dere som nå må avfinne seg med det faktum at deres virkelighet fortsatt ikke er som den burde være, selv om endringene nå skjer på hyppigere basis. Dette går nå mot slutten, men før det kan skje, vil dere bli vist hvor langt dere alle har kommet de siste årene.

Etter å ha fullført den store galaktiske justeringen, vil den Galaktiske Føderasjonen være her for å veilede oss i å forlate Jordens tredjedimensjonale miljø og fullføre vår siste transitt gjennom 4D og inn i den femte dimensjonen. De vil hjelpe oss med å ta del i denne siste fasen av skiftet, og hjelpe oss i denne prosessen.

Verden forandrer seg rett foran øynene våre, og kampropet til den Nye Verden er Kjærlighet. Det er ikke dermed sagt at det ikke vil være noen ujevnheter i veien, men det er på tide at ting kommer i bevegelse. Det gamle paradigmet med å kreve umiddelbar tilfredsstillelse og ingen bindingskapitalisme, har blitt overvunnet i stor skala av folket, og det nye grunnlaget for en bedre og renere verden, bygges fra grunnen og opp.

Angrepet på klimaendringene er i rute, påvirkningene mot fracking er i rute, og det ser bra ut for en overgang … som vil komme alle til gode.

De Mørke Kreftene har holdt menneskeheten nede i lang tid - men det har ikke vært uten kamp. Etter hvert som flere Lysarbeidere og Engler ankom Jorden, ble de mørke kreftene tvunget til å trekke seg lenger og lenger tilbake.

For å hjelpe til med å bringe frem dine største intensjoner til virkelighet, vil de mørke kreftene forsøke å holde deg tilbake. Du er imidlertid ikke alene i denne kampen. Lyset har ryggen din.

Lys og mørket eksisterer sammen, i deg og rundt deg. Energien til disse motsatte kreftene er manifestert i vår bevissthet og i den fysiske verden. Din personlige kraft og forbindelse til det Større Bildet, avhenger av din evne til bevisst å holde deg i Lyset når mørket hersker.

Til tross for kaoset som pågår i vår verden i disse tider, er det et Lys som tennes i millioner av mennesker, og det skinner gjennom sprekkene i menneskehetens mørke. De onde som kontrollerer rutenettet på Planeten vår, vet at de svekkes og mister kontrollen. De vet at tiden deres nesten er ute.

De mørke kreftene er frustrerte over den nylige fremgangen til Lyset. De kjemper mot Lyset, hvert eneste trinn på veien. De kjemper mot deg. Det er på tide å slå tilbake med massiv Kjærlighet, Takknemlighet og full bruk av dine Lys-evner.

Dagene med bedrag og hån, er i ferd med å gå mot slutten. Vi, menneskene på denne Planeten, vil ikke lenger bli misbrukt, fornedret eller disrespektert, slik vi har vært så altfor lenge.

Men en dag vil vi se tilbake og ikke kunne forestille oss mørket, som en gang var. Livet vil være lyst og skinnende på alle måter. Det er uunngåelig.

Når vi fortsetter denne Kollektive Oppvåkningen, kommer vi til en forståelse av at vi ikke er alene; vi er en del av et mye større bilde. Det er som om du ser på forsiden av et maleri, og mens du snur deg, begynner du å se lerretet bak det.

Bildet begynner å danne seg når øynene dine blir vant til Lyset. Jeg kan ikke vente på denne episke reisen; det kommer til å bli fantastisk!

Vi elsker deg høyt.
Vi er her med deg.
Vi er din familie av Lys.

A'HO
Aurora Ray