9. jan, 2022

Kjærlighetsgudinnen

Venus – Kjærlighetsgudinnen, justerer seg med Solen over en periode på 8 år, for å danne en komplett 5-spiss stjerne (pentakel mønster) på himmelen.

Hver gang Venus når et av stjernepunktene, markerer det en stor himmelbegivenhet, kjent som enten «Venus Star Point» eller «Kiss of Venus and the Sun».

Venus Star Point bringer mystisk energi som forsterker følelsene våre, hjelper oss å manifestere kjærlighet og overflod og utdyper våre mest intime relasjoner.

Solen og Venus er på linje i Steinbukken, og de åpner en ny kjærlighetsportal og lukker den forrige Star Point-portalen som sist fant sted i Steinbukken 11. januar 2014. Dette stjernepunktet markerer fullføringen av en 8-årig karmisk syklus av kjærlighet, hvor tilgivelse finner sted … og frykt, anger, harme og skuffelse, begynner til slutt å forsvinne.

Det var også et Venus Star Point i Steinbukken i løpet av januar 2018, så det er verdt å ta seg tid til å reflektere over forholdstemaene som har funnet sted de siste fire årene, og hvordan relasjonene våre har utviklet seg i løpet av denne tiden og hvilke usunne atferdsmønstre vi ville ha godt av å gi slipp på.

Venus beveger seg langs 10 forskjellige baner for å lage stjernen (5 indre konjunksjoner og 5 ytre konjunksjoner).

Den siste konjunksjonen var 26. mars 2021 og den neste vil være 22. oktober 2022. Derfor kan vi også se på relasjonsmønstre og temaer som har oppstått mellom mars i fjor og nå, og vi kan følge neste vei som går fra nå frem til 22. oktober.

Vanligvis kan vi legge merke til begynnelsen og slutten av viktige kapitler i livene våre, og ettersom hvert punkt bærer forskjellige energier, avhengig av stjernetegnet det er i, siden dette er i Steinbukken, vil vi alle føle Steinbukkens egenskaper innenfor dynamikken vår for neste 10 måneder.

Under Venus’ justering med Solen, veksler hun mellom å være en morgenstjerne og en kveldsstjerne, så fra nå til slutten av oktober, vil Venus gå fra å være synlig om kvelden til å være en morgenstjerne. Venus’ bevegelse betyr også bevegelse til en ny fase av kjærlighet, med nye begynnelser som fremhever hvordan vi verdsetter de rundt oss og spesielt hvordan vi elsker og verdsetter oss selv.

Venus, som morgensolen, bærer energien til det Guddommelige Feminine, så i de neste ti månedene vil det være et større opprør av feminine aspekter. Det betyr at både for det feminine og det maskuline vil det være et skifte mot en kobling på et dypere nivå, økt emosjonell intelligens og en klarere og mer empatisk kommunikasjon.

Det vil også være større fokus på egenkjærlighet, egenomsorg og egenverdi, og en generell følelse av myndiggjøring, økt intuisjon og aksept for vårt autentiske jeg. Dette er en tid for å tro på oss selv, for å bli kreativ og begynne å sette intensjoner, slik at vi materialiserer våre mål og drømmer, og mest av alt når et sted med dyp indre oppfyllelse.

- Alex Myles