29. des, 2021

Den Nye Tidsalderen av Kjærlighet

Når vi går inn i 2022 og den Nye Tidsalderen av Kjærlighet, så vit at ditt hjerte vil bli mer og mer åpent, slik at Kraften til den Guddommelige Kjærligheten kan gå inn i de dypeste dybder av ditt hjerte og din sjel og ditt Vesen.

Det vil til tider føles som om du bokstavelig talt blir utfordret, til å holde hjertet åpent, uansett hva som tilsynelatende skjer i deg og rundt deg. Kjærlighetens kraft utvides. Jo mer man prøver å trekke seg bort fra det, jo mer blir man dratt inn i en levende, kjærlig og ekspansiv energikraft, som overvinner alt. For jo mer man prøver å lukke hjertet av frykt, usikkerhet og dyp følelse av uverdighet, desto mer vil Kjærlighetens Kraft løfte deg, langt utover dette, og inn i Rikene av Fullstendig Enhet, som vi aldri har opplevd før.

Du kan ikke dømme lenger - for det du fordømmer i andre, er alt det som du ikke elsker i deg selv. Du kan ikke skille/separere deg fra noen annen sjel lenger, for kjærligheten er altomfattende, og ser og føler bare kjærlighet.

Tillat deg selv å bli fullstendig åpen, for å kunne oppleve stadig større nivåer av kjærlighet og å bli elsket.

Kjærlighet i alle former og uttrykk for den, og dette betyr ikke bare såkalt romantisk kjærlighet – nei, den omfavner KJÆRLIGHET i alle sine Omniversale uttrykk og former. Den omfavner hele verden og alt på henne, og i henne, og utvider seg kosmisk!

Kjærligheten setter aldri grenser. Den kjenner ingen begrensninger. Den er alltid til stede, alltid kjærlig og alltid ekspanderer utover seg selv!

Ja, det krever tapperhet og mot, for å få hjertet fullstendig åpent!

Ja, det krever guts i den dypeste forstand, for å dykke stadig dypere ned i Kjærlighetens hav og dybder, og å føle at Kjærlighetens Kraft sveiper gjennom deg, og inn i all eksistens, for den feier Ego-selvet bort til det bare er EN – Én Guddommelighet, En Kjærlighet, Ett Hjerte, En Sjel, ET VESEN!

«Gud er ren energi og kreativ kjærlighet. Universets språk er kjærlighet. Englenes språk er empati og profeti. Menneskehetens språk er sanger og symboler. Betydningen av disse er avhengig av menneskets evne til å vise kjærlighet, empati og profetere i verden. Hvis menneskeheten ikke klarer å manifestere denne kjærligheten, empatien og den profetiske sansen, vil Englenes og Universets språk forbli skjult, og det er dette som forårsaker det vi kaller ondskap i verden.» (Lars Muhl)

Vi er i et kosmisk øyeblikk av en ren overgang, fra en form for liv til en annen, opphøyet fra, av ren ubetinget kjærlighet, for det Guddommelige, Selvet og hele Skapelsen!

Kjærlighetens kraft er transformativ, transcendent, allmektig og altomfavnende.

Ja, det vil åpne deg opp, og det vil dukke opp i deg selv, og du ikke har elsket eller eid deg selv … og mer enn det, hvor du følte en dyp uverdighet til å bli elsket for hvem og hva du er i sannhet!

Uansett hva du har gjort eller ikke har gjort – du er verdig Kjærlighet og den altomfattende Guddommelige Kjærligheten, og Kjærlighetens Kraft i deg.

«Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt … (Første brev til Korinterne 13; 1 – 13)

- Judith Kusel