19. nov, 2021

Månen og Pleiadene på linje ...


Eklipsen/Månen og Pleiadene på linje …
 
Den første av to formørkelser kommer denne fredagen, den 19. november, når Skorpionens Sol står motsatt av Fullmånen, ved 27° Tyren. Dette er den første formørkelsen som har forekommet langs Tyren-Skorpion-aksen siden 2012-2014.
 
Den kosmiske justeringen av denne formørkelsessyklusen mellom 2012 – 2021 fungerer som akselerator for Fremskyndelsen. Denne intense Måneformørkelsen avslører uløste traumer for dypere emosjonell helbredelse og åndelig evolusjon.
 
Med Måneformørkelsen som skjer i Tyren, er i Jordelementet, feminin og mottakelig. Tyren er giveren av form og struktur - ditt fundament i livet. Når du går over til den Nye Jordens tidslinje, danner du et nytt jordbundet grunnlag for å leve i enhetsbevissthet. Tyrens Eklipse påvirker selve grunnlaget for din jordiske eksistens ... er du klar for en oppgradering?
 
I år inntreffer Fullmåneformørkelsen under Pleiaden Lineup, den 19. november. Hvert år mellom 16. og 19. november er Jorden i direkte linje med Pleiadenes stjernesystem. Den Pleiadiske agendaen forbedrer åndelig utvikling, øker bevisstheten og oppnår mer harmoni blant galaktiske raser.
 
De StjerneFrø som er kodet med Pleiadianer-blodlinjen eller stjerneplanen, vil oppleve aktiveringer under Pleiadianer-porten. Tyrens Måneformørkelse øker helbredelse og fjerner arkaiske koder og systemer som blokkerer Sjeleliggjøring. Åpne og motta infusjonen av Guddommelig Pleiadeansk Lys denne uken, som kosmiske velsignelser for at deres nye oppstigningsgrunnlag skal utvikles.
 
Når vi beveger oss gjennom disse kraftfulle oppstigningsportene, hjelper Lysets Familie opp-nivelleringen til høyere oppvåknet bevissthet og galaktisk genetisk krystallisering. Vi låser opp fra den gamle atlantiske tidslinjen og tilpasser oss krystallgrunnlaget til den Nye Jordens tidslinje.
 
Kjærlig hilsen, Meg Benedicte