13. nov, 2021

Finn Veiene Hjem

Veien til oppstigning handler om å gjennomskue alle illusjonene egoet har skapt i oss i dette og i tidligere liv. For egoet har skapt mange illusjoner om at vi ikke er verdifulle og verdt å elske, at vi ikke er bra nok, at vi er små og ubetydelige, at vi er mindre enn andre, at vi ikke fortjener å ha det godt, at vår verdi er avhengig av hva vi presterer og mestrer, at vi er dødelige, at vi ikke er av lys og kjærlighet.

Egoet har skapt mange illusjoner og usannheter i oss om hvem vi er. Vi skal ikke dømme egoet for det, for det har vært egoets viktige funksjon i 3. dimensjon. Selve hensikten med å inkarnere ned i et menneskelig ego har nettopp vært å få oppleve disse illusjonene. Vi skulle få erfare både gode og vonde følelser som mennesker. Gjennom egoet skulle vi få erfare dualitet, godt og vondt, frykt og kjærlighet, lys og mørke.

Veien til oppstigning handler om å finne tilbake til våre autentiske oss. Og de autentiske oss er de vi egentlig er- vi er guddommelige sjeler. De vi i virkeligheten er- er alle av den aller høyeste verdi. Vi er alle helt likeverdige. Vi fortjener alle å ha et godt liv i overflod. Vi er alle like store, viktige og verdifulle helt uavhengig av hva vi mestrer og presterer, helt uavhengig av hvordan vi ser ut, helt uavhengig av hva vi tidligere har sagt og gjort, helt uavhengig av hva vi sier og gjør i dag. Vi er alle verdt å elske.

Veien til oppstigning handler om å forløse alle egoets illusjoner, slik at vi igjen kan finne tilbake til våre autentiske oss, våre sjeler som er av Guds ubetingede kjærlighet. Veien til oppstigning handler om å finne tilbake til kjærligheten til oss selv og finne veien hjem.

New Earth Lightworker
Håkon Sletnes