26. okt, 2021

Tillit

Jeg syntes at ordet «tillit», er et utrolig vakkert og kraftfullt ord. Tillit er det ordet som kan holde mennesker sammen. Tillit er den guddommelige kraften, som rommer kjærligheten i alle sine former.
 
Vi skaper tillit når handlingene våre speiler de ordene vi utrykker. For vårt innerste ønske, er å stole på andre.
 
Tillit skaper sikkerhet og fred.
 
Dersom vi ikke respekterer oss selv, vil ingen andre respektere oss. Så sørg for at dine ord er av verdi.
 
- TILLIT -
 
Vi lever i en tid hvor tillit er nøkkelen.
 
Tillit til deg selv og hele prosessen, og at alt er som det skal være.
 
«For å utvikle deg, må du utvide kapasiteten din for Kjærlighet og Lys, slik at den inkluderer alle fasetter av Skapelsen på Jorden: Kjærlighet til naturen, Kjærlighet til dyreriket, Kjærlighet til menneskeheten, Kjærlighet til dine oppfattede fiender og det viktigste, Kjærlighet til Selvet. For i essensen, er hele Skapelsen en del av deg, og du er et verdifullt Hvitt Ild Frø Atom fra den Høyeste Skaper. Utvidelsen av Guds-Bevissthet, resulterer i en utvidelse av ditt aurafelt - din Lys Essens. Over tid vil flere av dere utvikle en utstråling som er så kraftfull og ekspansiv, at den vil begynne å ha en positiv effekt på de rundt deg, og til slutt, på Jorden og hele menneskeheten. Ganske mange av de mer avanserte Sjelene, har allerede fått den evnen. Du må imidlertid huske at du ikke kan formidle det du ikke har hevdet som ditt eget. Husk også dette, en viktig del av oppdraget ditt på Jorden er å intensivere Lyset fra de nedre dimensjonene. Utvidelse av sjelens bevissthet resulterer i en utvidelse av det auriske feltet, både i intensitet og omfang av innflytelse.» - Erkeengel Michael
 
- TILLIT -
 
Jeg har tillit til at hver og en av oss, vil ta ansvar for vårt eget liv og våre egne handlinger, som vil gjøre at vi har en lysende fremtid, her på Jorden. At vi følger den Guddommelige Planen for menneskeheten og Moder Jord.
 
«Du bærer i din Diamant Kjerne Guds-Celle, et krystallinsk MinneFrø Atom med full selvrealisering fra ditt opprinnelsessted. Den inneholder en veldig kort oversikt over høydepunktene i hvert liv du noen gang har levd – de viktigste leksjonene du har lært, og talentene du har perfeksjonert, mens du reiste gjennom dette Universet.» - Erkeengel Michael
 
- TILLIT -
 
«Du kalles StjerneFrø av en grunn, for når du kommer tilbake til Selvmestring, vil du starte prosessen med å integrere høyt utviklede Krystallinske Livskode MinneFrø Atomer - en ny, avansert evolusjonær prosess som skal brukes i den neste kommende Gullalder. Menneskeheten er klar til å ta et gigantisk sprang i bevisstheten. På et eller annet tidspunkt i hver persons Sjele-reise gjennom tid og rom, er det en lengsel etter å komme tilbake til de høyere riker - en Guddommelig misnøye setter inn, som ikke kan nektes.» - Erkeengel Michael
 
- TILLIT -
 
Tillitsfull Kjærlighet til Alle
Vigdis