25. sep, 2021

Argumenter og Krangler

«ARGUMENTER oppstår når to eller flere forskjellige frekvenser, prøver å matche det samme notatet.»

Krangling er en programmert oppførsel. Vi synes det er viktig, vi tror vi vokser og lærer av argumenter. Kanskje vi gjør det, men jeg er ikke så sikker på det.

Når du krangler med noen, sier du bare; «Hvorfor stemmer ikke frekvensen din med min?» Eller «Her er grunnen til at frekvensen min, ikke stemmer overens med din.» Du krangler med energi.

Når du ubevisst stiller det spørsmålet gjennom handlingen med å argumentere, er du ubevisst under inntrykk av at alles frekvens må gjenspeile din.

Du prøver ubevisst å endre noens frekvens, for at de skal matche frekvensen din.

Du fornekter fri vilje og suverenitet.

Suverenitet gir mulighet for mangfold, faktisk hedrer det mangfold. Når du er suveren, prøver du ikke å forandre noen, og du føler heller ikke behovet for å forsvare hvem du er og hva du tror på.

Det betyr ikke, å ikke forsvare deg selv, det er bare å si at fra et sted av suverenitet, at du ikke føler behovet for å forsvare den du er. Fri vilje tillater all tro. Du liker kanskje ikke troen, men du respekterer loven om fri vilje.

Hvis vi forstår energi, suverenitet og fri vilje, så gir krangling lite mening.

Grunnen til at vi argumenterer, er fordi vi enten føler behov for å forsvare oss selv eller at vi vil at folk skal se ting på vår måte. Vi vil at folk skal forstå verden, slik vi gjør. Uansett er vi knyttet til en forventning. «Jeg må bevise meg selv, eller jeg må bevise at de tar feil.»

Problemet i det, er at når du fester deg og har en forventning som trosser energiloven, (frekvensen), vil du alltid finne deg selv lidende.

Du skjønner, tro er basert på en persons frekvens og frekvensen er basert på traumer og programmeringer, som alle skaper deres virkelighet.

Når du forstår hvordan energi fungerer og at du er et energetisk Vesen, vil du begynne å se krangling i et helt annet lys.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv, mens du er i en krangel ...

Kan jeg observere meg selv i krangelen?

1) Hva er min reaksjon, og kan jeg trykke pause, i det svaret?

2) Hvorfor krangler jeg?

3) Hva føler kroppen min?

4) Er jeg knyttet til et resultat?

5) Betjener dette meg?

Jo mer bevisste vi er i øyeblikkene vi krangler/argumenterer, jo mer bevisste kan vi være når vi velger å krangle/argumentere.

- Lorie Ladd