10. sep, 2021

Den Kollektive Skyggen

«Jo galere det blir, jo raskere våkner menneskeheten. Hold hjertet og øynene åpne.»

Hele denne menneskelige reisen, er et spill innenfor kvantefeltet. Og alt er energi.

Den kollektive skyggen (frykt, manipulasjon, løgn, tvang, kontroll, grådighet, tankekontroll, etc.) er energisk. Når et menneske føler den kollektive skyggen, er det helt naturlig at de begynner å velge å gå ut av den.

Et menneske føler den kollektive skyggen ved at skyggen blir mer høylytt og mer intens, og galere. Etter hvert vil det bli umulig for de fleste mennesker, å ikke føle den kollektive skyggen.

Bortsett fra mot, kjærlighet, medfølelse, empati og dyp tillit, er det din suverenitet og din resonans som får deg gjennom dette!

Disse to aspektene av deg, er de største gavene du kan ta i bruk hver dag, akkurat nå, for å navigere i denne intense og ganske så utrolige verden, som du nå er vitne til.

Suverenitet er at du omfavner og er din sannhet, din stemme og din bevissthet. Det er du som husker at du har fri vilje, du er trygg i kroppen din, og du blir ledet av et høyere aspekt av deg, til enhver tid.

Resonans er din energiske frekvens (ekte uttrykk). Det er kompasset ditt, som navigerer deg gjennom den energiske verden.

Nedenfor er noen måter du kan praktisere suverenitet og følge din resonans ...

Finn din sannhet. Stol på deg selv, over noen andre.

Føl alt. Du er trygg på å føle alt.

Lytt til intuisjonen og magefølelsen din, og deretter følg den.

Lev med medfølelse, empati og kjærlighet til deg selv og andre. Slipp å finne logikk i dine beslutninger. Logikk eksisterer ikke i energi.

Slipp å la andre fortelle deg hva du skal tenke, føle og gjøre.

Igjen, stol på deg selv!

Gå ut av splittelsen.

Bruk dømmekraft. Gir dette mening?

Gå ut av det, å være et offer. Du velger og skaper din virkelighet.

Lev i integritet, og vit at du er trygg til å gjøre det.

Husk at du ikke er ansvarlig, for hvordan andre reagerer på deg.

Husk at du har et høyere aspekt av deg, som tar vare på deg. Du kan stige opp.

Velg din bevissthetstilstand, hver time og hver dag.

Vær deg og Føl deg.

Vi bryter ut av den kollektive skyggen, flytter menneskeheten inn i nye måter å være på og helbreder verden, ved å gå inn i vår suverenitet og følge vår resonans.

Du spiller i et kvantespill av energi, som er fysisk forkledd.

Du husker hvordan du gir slipp, på dette spillet.

Dette er evolusjon!

Og du har dette!

- Lorie Ladd