29. aug, 2021

Du Er På Riktig Vei

Universet og våre høyere selv, jobber nå på spreng for å vise oss alt vi bærer på som ikke er av kjærlighet. For det som ikke er av kjærlighet i oss, må vi slippe taket i og forløse, før vi er klare til å leve i 5. dimensjon.
 
Sterke, høyfrekvente energier sendes nå mot Jorden for å hjelpe oss med å forløse energiene av den gamle tiden, energiene av 3. dimensjon. Dette fører til at alt som ikke er av kjærlighet i oss selv løftes opp og frem, slik at vi kan bli kjent med det og velge å endre det. Vi erfarer dette som vonde følelser, vonde tanker, vonde handlinger, som fysisk og psykisk smerte. Dette kalles oppstigningssymptomer.
 
For at vi skal kunne slippe taket i og forløse alt som ikke er av kjærlighet i oss, må vi tillate oss å føle på alt som kommer til oss av vonde følelser. For mange av følelsene vi nå føler er gamle, de har ligget lagret som energier i kroppene våre i årevis. Mange av følelsene som nå kommer til overflaten, har ligget lagret i oss helt siden vi var barn. Gjennom å velge å anerkjenne, ta imot og tillate oss å føle de gamle følelsene kan de transformeres og forløses.
 
For å kunne slippe taket i og forløse det som ikke er av kjærlighet i oss, må vi bli bevisste på hvilke tankemønstre vi har. Hvilke måter tenker vi på? Tenker vi fryktbaserte tanker? Tenker vi dømmende tanker om oss selv eller andre? Når vi blir bevisste på hvilke tanker vi tenker som ikke er av kjærlighet, så kan vi jobbe med å endre dem. Vi kan velge å begynne å tenke nye tanker der vi ikke dømmer. Vi kan velge å tenke tanker som ikke bygger på frykt.
 
For å kunne slippe taket i og forløse det som ikke er av kjærlighet i oss, må vi bli bevisste på hvilke måter vi reagerer på og handler på i ulike situasjoner. Hvilke reaksjonsmønstre og handlingsmønstre bærer vi på? Er de av kjærlighet eller ikke? Vi må bli godt kjent med oss selv og forsøke å forstå hvorfor vi reagerer og handler slik vi gjør. Kommer mønstrene våre fra barndommen vår? Ligger det en underliggende frykt bak mønstrene våre? Når vi har blitt kjent med reaksjonsmønstre og handlingsmønstre som ikke er av kjærlighet i oss kan vi velge å reagere og handle på nye, mer kjærlighetsfulle måter.
 
For å kunne slippe taket i og forløse det som ikke er av kjærlighet i oss, må vi bli kjent med trossystemene våre. Er det vi tror på av kjærlighet? Eller ligger det frykt i det vi tror på? Vi kan velge å jobbe med fryktene våre. Det kan vi gjøre ved å søke innover i oss selv. For der kan vi komme i kontakt med våre høyere selv, som kan betrygge oss om at vi ikke har noe å frykte.
 
Det er en stor og krevende jobb, å forløse alt som ikke er av kjærlighet i oss. Det er en jobb som tar mange år for de aller fleste. Det å forløse alt som ikke er av kjærlighet i oss, er det samme som å forløse egoet av 3. dimensjon. For det er 3. dimensjonens ego, som har skapt alt det vonde i oss. Alle illusjonene, all frykten.
 
Det er ikke enkelt å endre tankene, følelsene, reaksjonsmønstrene, handlingsmønstrene og trossystemene våre. Det er ikke noe som endres over natten. Det tar tid og krever bevisst arbeide fra vår side. Det er ikke enkelt fordi egoene våre hele tiden kjemper for å beholde kontrollen i livene våre. 3. dimensjons egoer er sterke og gir ikke fra seg makten uten kamp. Dette opplever mange av oss nå på et dypt indre plan. Mange av oss opplever en indre kamp, der vi føler vi blir dratt i ulike retninger. Det vi erfarer er kampen mellom den gamle og den nye tidens energier.
 
Det er lett å bli fortvilet og føle at vi ikke mestrer den store jobben, med å forløse alt det gamle som ikke er av kjærlighet i oss. Det er lett å miste motet av og til. Da er det viktig å huske, at vi ikke må dømme oss selv for å ikke være gode nok. Det viktig å huske at vi er mennesker som gjør så godt vi kan. Når vi feiler, får vi alltid muligheten til å forsøke igjen. Og igjen. Og igjen. Vi får så mange muligheter vi trenger til å velge kjærligheten, i stedet for frykten.
 
Vi får alle muligheten til å leve i 5. dimensjon, når vi er klare for det.
 
New Earth Lightworker - Håkon Sletnes