24. aug, 2021

Jeg Er En Mester, I Alt Det Jeg Er!

Vi er midt i en tidevannsbølge av en Oppstigning, og som den Hvite Flamme – den Guddommelige Moder Flamme – Renhetens Flamme, er nå helt forankret og frigjort … så vi må forstå at den Gamle Jorden nå går i oppløsning, i et superhurtig tempo.

Når vi begynner å innlemme den Hvite Flamme i våre energifelt, bærer vi Renhetens Flamme i oss, og dermed Ren Ubetinget Kjærlighet, blant andre.

Jeg bare elsker dette, og jeg er så fylt med den fornyede følelsen av frihet – den til Ørnen, som nå kan stige og fly høyere og høyere og høyere enn noen gang før, da den 9. dimensjonelle (9D) tilstanden og høyere, løfter oss, slik at vi kan nå opp til de høyere nivåene av 5D og begynne å integrere 7D.

Jeg var i kontakt med hvalene i går, da jeg ble kallet dit, og hadde det perfekte og mest fredelige stedet jeg kunne gjøre det fra. De tydelige beskjedene jeg fikk fra hvalene, kom fra Sirius, med delfinene … var den om FRIHET. «Du kan nå stige til den ultimate frihetstilstanden, som de høyere dimensjonale frekvensene og vibrasjonene bringer.» De enormt høyfrekvente soniske lydene, ga gjenklang i det indre øret og i den indre hørsel!

Det er veldig viktig på dette tidspunktet, å være bevisst på det som holder deg tilbake, uansett form, spesielt se på basen din (rot), sakral, navle, solar plexus og hjertechakraet.

Hvor lurer frykten fremdeles? Separert fra deg selv, andre og det Guddommelige? Negative snorer, vedlegg og bånd til visse sjeler og institusjoner? Unnskyldninger, skam, skyld eller skyldfølelse?

Den høyere dimensjonale tilstanden på den Nye Jorden og samskapningen med den Nye Gullalderen, krever nå at vi alle på MESTER stien (utviklingsveien), er fullt ansvarlige for våre valg og mer enn dette, våre energier og energifelt, og hvem eller hva vi slipper inn i den. Vi må også bli klar over den energetiske virkningen, som energifeltene våre har på de rundt oss. For eksempel ditt Solar Plexus, når den er fri for all påvirkning utenfra og fra andre, lyser den med et sterkt gyllent lys. Den Høyere tilstanden av mestring. Hjertesenteret ditt blir en omfavnelse av den Hvite Flamme, og med et snev av Gyllen Kristus Bevissthet Energi, og utvider dermed til skulderbredde. Sakral Chakraet (Harachakraet) blir vakker og myk rosa, slik at du nå kan få en vakker og fylt sjel, kjærlig Guddommelig Komplement/Kompliment Forhold til din perfekte Guddommelige Andre, og dermed sjelestyrket og sjelefylt i Ubetinget Kjærlighet. Base-Chakraet (Rotchakraet) ditt, blir et vakkert lys platina, mens du står fullt ut i Sjele Mestring, fullstendig frigjort. Selvfølgelig må alle dine andre chakraer også være i 5. og 7. dimensjonale vibrasjonsfrekvens! Dette er veldig viktig, for ellers vil det være ubalanse.

Vi stiger opp i så høye Vibrasjonsfrekvensbånd nå (de som virkelig står i sin mestring), at mange nå er helt fri for lenker og bindinger på den Gamle Jorden.

Legg merke til at oppstigning her, ikke betyr at du forlater Jorden (som i døden), men forankret i sjelens formål og misjon, trygt i den Nye Jorden … og dermed skaper den Nye Gullalderen, i ditt eget vibrasjonsfrekvensbånd, som en Oppsteget Mester i din nye Lyskropp form. Noen sjeler opererer allerede i den 7. dimensjonale tilstanden og høyere.

Her er et kraftfullt dekret, om å frigjøre det som fremdeles holder deg i en eller annen form:

Jeg, (navn), i Guds navn, under den Enes Lov, opphever alle tidligere avtaler, nåværende avtaler eller kontrakter, som jeg har inngått i den fysiske eller eteriske verden.

Som en mester, oppløser jeg nå alle energiløfter/ed.

Jeg befaler fullstendig frihet for min kropp og sjel, for å fullføre oppdraget mitt her på Jorden.

Jeg belyser/illuminerer nå alle mine 12 chakraer, til det maksimale potensialet og dedikerer meg selv i den høyeste kjærlige tjeneste, til den Guddommelige Kilde.

«JEG ER EN MESTER, I ALT DET JEG ER!»

Si dette høyt tre ganger, som om du er en kommandant over en hær.

Avslutt med «SLIK ER DET!»

- Judith Kusel