7. aug, 2021

Å Styrke Selvet

Du vil oppdage at samfunnet ditt har blitt veldig smart designet, for å hindre deg i å kjenne den mest intime, givende og spennende delen av deg selv.

Som Vokter av Lyset, skal du lage virkelighetsalternativer og bringe dem til planetens massebevissthet. Du vil gjøre det, ved først å gjøre det for deg selv. Skape en indre fred og kjærlighet ved å godta hvem du er og alt du har gjort i livet, og alt som har blitt gjort mot deg. Du vil godta og integrere disse tingene, fordi du vil vite at det har vært nøyaktig slike situasjoner som er nødvendig, for å bringe deg inn i denne siste fasen av forankring av Lyset.

Denne historien er en gammel historie, og den er lagret i kroppen din. En del av det vi ber deg om og minne deg selv om, er å åpne dette historiske skattekammeret og bli en indre arkeolog. Være villig til å reise gjennom minnene om denne levetiden og mange andre liv, slik at du kan begynne å få et bilde av bevissthetens formål.

Når du begynner å forestille deg hensikten med din egen bevissthet, og du oppdager de smarte måtene du har reist på, de mange utseender du har brukt og de mange handlingene du har deltatt i, vil du lære å akseptere helheten i ditt vesen. Når du er i stand til å godta atferd som ikke var oppløftende oppførsel, og akseptere din egen seksualitetsidentitet, og akseptere hvordan du verdsatte eller ikke verdsatte livet i mange liv, vil det åpne et chakrasenter i kroppen din som ligger rundt thymuskjertelen, mellom fjerde og femte chakra.

Det er her som nervesystemet til slutt vil åpne seg og informasjon vil flyte, og det er herfra du vil begynne å regenerere kroppen og bevege deg inn i ubetinget kjærlighet.

Når du aksepterer og utforsker det du har deltatt i, vil du ha en større forståelse av hva som skjer på planeten vår, nå. Du vil da la andre få danse til hvilken som helst melodi, som de best vil lære av, på dette tidspunktet.

Det spilles noen ganske kaotiske låter på denne planeten, og det er en hensikt med dem alle. Hensikten er å styrke Selvet, slik at Jeget kan bli fullstendig informert om virkeligheten. Jeget kan da med klarhet bestemme Sjelens vei, eller din personlige vei, gjennom virkeligheten.

- Barbara Marciniak