4. aug, 2021

Alt Er Ett

Å finne det Uendelige og en hel verden i en blomst ... Og det Uendeliges, uendelighet i et sandkorn, er å se Guddommeligheten i deg selv.

Det gjenspeiles i hver eneste del og partikkel av Hele Skapelsen: - Synlig og usynlig, Manifestert og umanifestert, Form og formløs, Ad Infinitum/I All Uendelighet!

For det Guddommelige bor i deg!

Dette er det kraftfulle budskapet om Løve Port Åpningen og den Nye Jorden, som nå utspiller seg!

Jeg står i henrykkelse og ærefrykt!

Jeg ble i går vist hvordan hun vil se ut i Gullalderen, og jeg hadde tårer rennende nedover kinnene mine.

Det er Enhet.

Samhold/Felleskap og Harmoni.

Form og Formløs.

Manifestert og umanifestert.

Synlig og usynlig.

En helt ny Skapelse.

Jeg ser dette skje, overalt: i treet, planten, de elementale rikene, vannet, luften, jorden og dyrene. Alle stiger opp! Dyrene vet! Elefantenes matriark viste seg for meg igjen, og hun viste meg hvordan de holder den Nye Jorden, så mange har allerede tredd inn i henne. En venn delte med meg, hvordan løvene brølte hele natten, da hun bodde i viltreservatet i de nordlige delene av landet mitt (Afrika), og hun kunne bokstavelig talt føle og høre at de brølte på den Nye Jorden og åpnet de urgamle Linjene, som de alltid har gjort. For de gamle linjene, og energisentrene, og pyramidene og de hellige stedene, blir nå fullt aktivert og løftet inn i den Nye Jorden - allerede har. Jeg har blitt vist dette. Jeg har jobbet med dette. Dette er Oppstigning i høyeste grad.

Selvfølgelig velger mange arter å ikke stige opp, akkurat som mange mennesker velger å bli på den gamle jorden av frykt, eller forlater planeten på grunn av at sjelekontrakter er fullført, eller fordi de ganske enkelt velger. (Jeg kan si mer, men jeg vil ikke, for jeg har blitt vist mange ting i løpet av de siste 48 timene! Bekrefter det som har blitt vist før, mens noen desperat prøver å hindre menneskeheten med å stige opp. Likevel, husk alltid at det Guddommelige bor i dem, så mye som det Guddommelige bor i deg, og hvis de velger å ta denne rollen som ødelegger, er det deres egen sjels frie vilje og valg.) Hver sjel har et oppvåkningskall. Det er ikke en eneste sjel i live på denne planeten, som ikke kan stige inn i den Nye Jorden, hvis de velger å forlate de gamle mønstrene av smerte og lidelse, skapt av dualitet og frykt, bak seg for alltid. Legg til dette utilgivelighet, skam, skyld og skyldfølelse. Noen er allerede der, virker på den Nye Jorden og er fullt ut legemliggjort.

Mitt hjerte og min sjel gleder seg!

Portalen er i sannhet det Åpne Hjerte, knyttet til Sjelen og det Guddommelige i det. Det er alt der inne.

Det er Kjærlighetens Kraft med den Hvite Flammen til det Guddommelige Feminine, og faktisk Den Hellige Ånds Hellige Ild, Shekinah, som virkelig nå løfter de som stiger, ettersom den Gylne Kristusbevisstheten til den Universelle Kristus, er fullt ut forankret i.

Med den, tennes Arkens Pakt fullt ut.

Det Helligste av Helligste/Helligdommen.

Løve Hjertet.

De Hellige Templene.

Likevel er alt der inne, i ditt eget hjerte og sjel som i sannhet er, at Alt Er Ett!

- Judit Kusel