3. aug, 2021

Sjelevekst og Åndelig utvikling

Når vi blir klar over våre Energiske Kropper og setter vår intensjon om å helbrede, balansere og aktivere dem, har vi potensiale til å heve vibrasjonen vår til et slikt punkt, at hvert lag i vår energiske kropp vil forene og aktivere skapelsen av vår «Lyskropp». Når dette skjer, har vi nådd en veldig høy vibrasjonstilstand der vårt Åndelige Selv (Åndelige Jeg) eller Gude-Selv, er i stand til å smelte sammen med vår fysiske kropp.

Dette kan ikke skje før vi har hevet vibrasjonene høyt nok, til at Guddommelig Forening kan oppstå. Dette er øyeblikket for Bevisstgjøring og returen til ens sanne Åndelige Essens og identitet. Når dette skjer, vil vi aldri bli den samme, og vi vil bli drevet fremover og begynner en ny og mer utviklet reise, inn i selvmestring og utviklingen av vår Kristusbevissthet.

Dette er den sanne betydningen av å være «gjenfødt». Vi reinkarnerer oss selv, mens vi er i en fysisk kropp. Å bli gjenfødt er en fysisk, energetisk og salig opplevelse. Å bli gjenfødt er ikke et mentalt begrep, en tro eller et ønske om å være en bedre person. Det er en utrolig opplevelse, hvor hver celle i kroppen vår oversvømmes av Lys og alle våre energetiske felt og chakraer blir renset, energetiske blokkeringer og karma frigjøres, sovende DNA -strenger aktiveres, våre åndelige gaver returneres og bevisstheten utvides.

Å bli gjenfødt, er når vår Guddommelige Essens eller Gude-Selv smelter sammen med vår fysiske kropp, og vi opplever fullstendig Enhet med Gud og alle Vesener. Vi opplever vår sanne natur, sannheten i vårt vesen, som vil kaste oss inn i en ny reise for selvtranscendens.

(Selvtranscendens = Å transcendere utover det individuelle selvet, noe som betyr å gå utover din egen identitet og å forstå at du er en liten del av noe større. - Vigdis)

Dette er en Guddommelig Plan for alle, hvor man til slutt vil nå denne tilstanden av Guddommelig Forening, som hjelper oss med å bringe Himmelen (Ånden) ned på Jord (Materie).

Vi er i prosessen med Planetarisk Oppstigning, og alle som velger å bli på denne Planeten, vil heve vibrasjonene høyt nok til å forankre sitt Åndelige Selv eller Gude-Selvet. Hver og en av oss blir bedt om å overgi seg til denne prosessen, slik at vi kan bli «gjenfødt» og kaste egoets illusjoner og skinne lys over vår skyggebevissthet, slik at vi kan bringe alle våre avviste deler av oss selv til helhet. Selv om vårt Åndelige Selv aldri blir adskilt fra oss, virker det i en høyere vibrerende dimensjon, også kalt det Åndelige Riket.

Skaperen har gitt oss fri vilje, og det må være vårt valg å velge å bestige Selvets fjell, for å få tilgang til og aktivere vår Guddommelige fødselsrett, av Guds erkjennelse. Dette er en Guddommelig Plan, og det å bringe vårt høyt vibrerende og kjærlige, sanne Selv, ned i vår fysiske kropp, er hvordan vi skal helbrede denne Planeten.

Å forvente at noen eller noe utenfor oss selv skal redde oss, er maktesløst og vil ikke føre oss noen vei. Ingen kommer til å redde oss; vi må redde oss selv. Vi må helbrede oss selv og vi må helbrede Planeten. Vi må ta personlig ansvar for vår egen vibrasjon og frelse. Vi kan ikke lenger gi vår kraft til kirkene/menighetene, regjeringene, helsevesenet eller det finansielle systemet. Din kraft til å gjøre forandringer, ligger i deg selv.

Du må forplikte deg til din egen sjelevekst og åndelige utvikling, og flytte fokus fra å prøve å oppnå «ting», til hengivenhet og forbindelse med ditt Gude-Selv.

- Sabrina Reber