31. jul, 2021

Hva betyr alt det som skjer nå?

«Oppstigning begynner som en Åndelig Oppvåkning. Det innebærer en forhøyning av ens personlige vibrasjon, fra en lavere til en høyere vibrasjonsfrekvens. Oppstigning innebærer realiseringen av ens sanne potensiale som et åndelig vesen, som har en menneskelig opplevelse. Forvandle frykt til Kjærlighet og fullt ut forstå alle tings innbyrdes forbundethet. Oppstigning innebærer et skifte fra en dimensjon eller virkelighetsplan, til et annet. Oppstigning handler om å vekke opp det menneskelige Hjerte og Ånd, Indre Visdom, og utviklingen av menneskets Bevissthet og selve planeten. Fullstendig Enhet med det Guddommelige.»

Vannbærerens Tidsalder og den Nye Jorden, er allerede her … og det er en intens og spennende reise, som hver og en av oss er på. Vi lever i en tid med omfattende og pågående transformasjoner, og vi som mennesker, er i ferd med å stige opp.

Hva betyr egentlig alt dette for meg? Hvordan vet jeg at jeg er på rett vei? Hvorfor opplever jeg så mye motgang? Hvorfor føler jeg meg så alene?

Det er så mange tanker og følelser, og et hav av spørsmål til det som skjer nå … og usikkerheten på hva det betyr, for hvert enkelt individ. Det er ord og utrykk man ikke helt forstår, selv om det er mange som kan kjenne at det gir gjenklang i hjertet, og at det helt klart er noe som skjer i oss og med oss. Utallige mennesker har fått livene sine snudd på hodet, på veldig kort tid.

Det som er helt sikkert, er at det er ingen av oss som sitter med alle svarene eller den totale sannheten. Men at vår forståelse og vår sannhet, endret seg i takt med vår egen utvikling.

Det som er mitt dypeste ønske og intensjon, er at hver og en av oss skal respektere hverandres ulikheter. Være glade på hverandres vegne og støtte hverandre, hvor enn på utviklingsveien hver enkelt har kommet. For det er gjennom frykt, misunnelse, sinne, hat og ikke minst manglende egenverd, at man blir værende på den gamle jorden, i den illusoriske tredimensjonale virkeligheten.

Så jeg deler alt dette med dere, ut ifra min forståelse og mine erfaringer.

Det første jeg vil si … er at den Nye Jorden, ikke er fysisk.

Vi kommer inn i den Nye Jorden, ved å heve våre frekvenser, høyne vår bevisst og våre energier. Vårt DNA og våre Lyskropper, aktiveres … og vi integrerer og oppgrader nye koder, jevnlig.

Vi beveger oss fra en tredimensjonal til en femdimensjonal virkelighet, og høyere.

Så hvordan foregår denne reisen, inn i den Nye Jorden?

Stiller man mange spørsmål og det mye usikker rundt det som skjer … og hvor langt hver enkelt har kommet på reisen, så betyr det bare at en ikke har forlatt den tredimensjonale virkeligheten, enda.

Jo mer vi frigjør oss fra tankene og personligheten/egoets styring og kontroll … og heller lever mer sjels gjennomstrømmet fra hjerte, så vil de store transformasjonene starte for fullt.

Det er nok flere enn meg som opplever at de glemmer oftere og oftere, og at man går med en form for konstant hukommelsestap. Det skal jeg love deg at er et klart tegn på at ting begynner å skje, eller at det har vært i full sving en god stund allerede.

«Det er først når vi mister oss selv, at vi finner oss selv.»

Ærlighet ER Kjærlighet!

Jo mer innsikt og forståelse vi får, jo mer ærlig kan vi være ovenfor oss selv og andre.

Som for eksempel når jeg tilbake i 2011, fikk en åpenbaring og erkjente for meg selv, at jeg hadde levd i offerrollen gjennom mange år. Dette var et slikt før og etter øyeblikk, som alltid er av betydning.

Forblir vi i offerrollen, så går prosessen veldig sakte fremover eller den står helt stille. Jeg fikk et kjempeløft på min reise og i mine prosesser, og merket godt at jeg beveget meg flere trinn oppover på utviklingsstigen, den gangen … og som jeg har opplevd flere ganger, gjennom de siste 10 årene.

Det er så forløsende, når vi sier ting høyt og ikke holder alt inne, da det er viktig å prøve å sette ord på det du har opplevd, føler og tenker. Jeg skal love deg, at det er gull verdt!

Noe som ikke tjener oss, er hvis noen for eksempel påstår at de har kommer mye lengre på utviklingsveien, enn de egentlig har. Eller at man anser seg som «mer» åndelig, enn andre osv.

Hvorfor har noen behov for å gjøre det?

Det kan være et ønske om å bli sett og hørt, grunnet mangel på omsorg og kjærlighet. Eller behovet for å føle at man er en del av noe som er større enn en selv, føle samhørighet … selv om det er med et litt feil utgangspunkt.

Bevisst eller ubevisst, opphøye seg selv.

Vi skal aldri dømme oss selv eller andre mennesker på grunn av deres væremåte eller oppførsel, da det kan ligge mye smerte og lidelse bak, som vi ikke vet noe som helst om.

Det er da medmenneskelighet og nestekjærlighet, kommer inn. At vi kan akseptere og romme hverandre med alt hva vi inneholder, på godt og ondt.

Å projisere sin egen smerte på andre, er mye mer vanlig, enn du kanskje er klar over.

Det å fremstå perfekt og lykkelig på sosiale medier, mens en egentlig blir spist opp innvendig, av smerte og fortvilelse.

Eller motsatt … at man bruker sosiale medier som «klagemur», hvor personligheten/egoet fyrer oppunder offerrollen, for alt det er verdt.

Du skal vite at det virkelig er lov å synes synd på seg selv og ha dårlige dager … men det er viktig å ikke bli værende i offerrollen i uker, måneder eller år. Heller si til deg selv, at nå får du tre timer til å synes synd deg selv, før du drar deg selv ut av det igjen. Det funket for meg.
 
Kanskje er du en av de som gjør noe av dette her, bevisst eller ubevisst. Det er først når vi forstår og erkjenner, at vi kan gjøre noe med det, samme hva det er ... og ingenting er bedre enn det.

Men vit at samme hva som skjer eller har skjedd i ditt liv … så er du god nok, akkurat som du er!

Den Guddommelige Kilde utstrømmer Lys og Kjærlighet, til absolutt ALLE!

Du Er Høyt Elsket!

Som dere nå kanskje skjønner og som jeg har delt utallige innlegg om, må vi gi slipp på all bagasje som hører fortiden til, for å komme inn i den Nye Jordens frekvenser … ved å forløse, helbrede og transformere det uforløste i oss. Vi må også ta i bruk et meget viktig verktøy, nemlig tilgivelse. Klarer du å tilgi de som har forvoldt deg vondt eller at du har forvoldt andre vondt, så er det fantastisk … men det viktigste er at du tilgir deg selv. Da blir det så mye enklere å heve frekvensene, høyne bevisstheten og bevege seg videre til de neste trinnene på utviklingsstigen.

Det er ikke noe tvil om at denne inkarnasjonen har vært ekstremt tøff, for et stort flertall av verdens befolkning. Mange har opplevd sorg, traumer og misbruk.

Disse opplevelsene er fylt med masse smerte og lidelse, som det er viktig at vi får tatt tak i … slik at vi kan få forløst de siste restene av gammel og ny karma, fra dette livet og alle tidligere liv.

Det er også en grunn til at så mange har hatt en hurtig oppvåkning, og at utviklingen vår har gått i et ekstremt høyt tempo. Det er fordi mange av oss, har sagt ja til en mye større oppgave, som blant annet å hjelpe menneskeheten med Oppstigningen, overgangen til en Ny Jord og det å tilpasse seg den Nye Tidsalderen.

Så hvordan merker vi alle disse endringene i oss selv, og i hverdagen vår?

Vi eksisterer stort sett på den «gamle» Jorden på daglig basis, men vi eksisterer også på den Nye Jorden, når vi bevisst høyner frekvensen vår. Disse to versjonene av Jorden eksisterer på samme tid i det samme verdensrommet, men i forskjellige dimensjoner.

Hvis du føler deg stresset, engstelig eller sint, så er du i tredje dimensjon. Hvis du føler deg avslappet og tilfreds, kreativ og lykkelig og fredfylt, så er du i femte dimensjon.

Jo mer vi løsriver oss fra den gamle tredimensjonale virkeligheten, desto mindre begrenset vil vi være av de kollektive forventningene. Vil vi etter hvert være fri til å skape våre egne fortellinger, som uttrykker det vi ønsker å oppleve i våre fysiske og materielle liv. 

For hver eneste dag vi forløser og gir slipp på det vi ikke lenger trenger å bære med oss inn i den nye tiden, jo friere vil vi føle oss.

Det er derfor vi blant annet opplever alle disse energi skiftene og oppgraderingene av de nye Lyskroppene våre, som er beregnet til å fri oss helt fra den gamle kollektive matrisen og omforme DNA vårt, slik at vi kan fungere innenfor den flerdimensjonale virkeligheten, som er forbeholdt femte dimensjon og høyere.

Med bevisst oppmerksomhet kan du lære å få tilgang til den høyere bevisstheten eller det Åndelige Selvet, med større frekvens, og bli mer fokusert på å tjene andre, enn å tjene oss selv.

Ditt Høyere Selv er din beste guide for meningsfulle opplevelser, her på det fysiske planet. Det er din medfødte evne til å utnytte tidløsheten og overgå enhver utfordring i livet.

Her er noen av de tingene du kan ha opplevd eller vil oppleve etter hvert som du gir slipp på det gamle, og på frykten og personligheten/egoets styring og kontroll av deg og ditt liv:

* Du vil leve, handle og virke fra Hjertet og ditt Høyere Selv.

* Du vil vibrere i den femdimensjonale virkeligheten, og høyere. I starten skjer det gjennom kortere perioder, men etter hvert vil de periodene vare lengre.

* Fysiske og psykiske plager og sykdom(mer) vil avta, og etter hvert bli helt eller delvis borte.

* Du frigjør deg fullstendig fra fryktbaserte tanker og handlinger, hvor du til slutt vil leve et fredfullt og harmonisk liv.

* Du har ikke lenger behov for å bli sett og hørt, på samme måte som før. Du begynner å gi deg selv den oppmerksomheten du fortjener, fylt med omsorg og kjærlighet.

* De dårlige dagene og periodene, kommer sjeldnere, og blir etter hvert fullstendig borte.

* Du trenger ikke lenger bekreftelse fra andre.

* Du blir mer stille, og har oftere behov for å trekke deg tilbake, om det være seg hjemme eller ute i naturen.

* Du blir helt naturlig, mer høysensitiv. Alle lyder blir forsterket, og du opplever det som støy. Du orker ikke store folkeansamlinger og steder, med masse ubehagelige lyder.

* Du snakker mindre, og du snakker lavere og roligere, enn før. Du snakker fra hjertet.

* Du tar inn mer av lidelsen og kaoset, som finnes på Jorden. Etter hvert som vi integrerer mer ild, så vil vi takle dette bedre for hver dag som går.

* Du ser mye mindre på nyheter på TV og nett.

* Du sitter mye mindre på telefon/pc. Du er ikke like ofte på sosiale medier, for å gi «likes» og kommentarer. Det er heller ikke like viktig for deg å dele masse bilder på sosiale medier, fra alt som skjer i livet ditt.

* Det overfladiske og alt det unødvendige av materielle ting, får mindre betydning.

* Du lever i overflod, på alle plan … uavhengig av økonomi og materielle ting.

* Du vil i perioder oppleve, at du har lyst til å gi slipp på absolutt alt og alle. Da er det viktig at du bare er til stede i nuet, og i deg selv. Gjøre ting som gir deg glede i hverdagen.

* Du velger å ha de menneskene som gir deg energi og glede, i livet ditt. De som tapper deg for energi, bestemmer du selv når og hvor ofte du vil møte dem. Alt er på dine betingelser, og med god samvittighet.

* Du frigjør deg mer og mer fra all negativ energi. Du orker ikke lenger urettferdighet, drama og meningsløse krangler.

* Du har ikke lenger behov for å ytre alle dine meninger, eller prøve å overbevise andre.

* Du behandler andre, slik du vil bli behandlet selv.

* Du sier JA til deg selv og dine egne behov, uten dårlig samvittighet.

* Du har full tillit til deg selv og hele livsprosessen. Alt er som det skal være, til enhver tid.

* Du liker å bare være, å ikke gjøre.

* Du kjenner en indre lengsel, etter å tjene Lyset.

* Du trives med å være alene, i ditt eget selskap. Du opplever ikke ensomheten, på samme måte som før.

* Du lærer å elske deg selv. Ubetinget kjærlighet fra dype av din sjel og ditt guddommelige vesen.

* Du elsker andre, uten forbehold.  

* Du kjenner på en vidunderlig frihetsfølelse – Du Er Fri!

* Du elsker å være kreativ.

* Du elsker å oppholde deg i naturen.

* Du elsker deg selv.

* Du elsker livet.

* Du vet at du er Lys og Kjærlighet.

* Du vet at du er i Et med Alt.

Du Er Et Allestedsnærværende, Vakkert Guddommelig Vesen!

Det finnes mange spennende innlegg her på hjemmesiden, som kan være til hjelp for deg til å få en dypere innsikt og forståelse av din reise. Du finner mange nyttige og lærerike innlegg, under Åndelig Visdom.

Håper jeg har gitt deg en fornyet innsikt og en dypere forståelse av din reise, eller en bekreftelse på alt det du har opplevd til nå.

Fred og Alt Godt
Vigdis