30. jul, 2021

Kraftfulle innstrømninger

Jeg våknet klokken 2.30 i natt, og ekstremt kraftfulle energiladninger strømmet gjennom hele kroppen min. Slik jeg aldri har opplevd før. Jeg ble deretter løftet utover alt jeg kan prøve å beskrive.

Jeg ble ført inn i fremtiden til den Nye Jorden og inn i den Epoken som blir skapt akkurat nå, da den Nye Jorden ble fullt født i 2020.

Når jeg blir vist slike ting, så blir jeg stille. Omfanget av det hele trosser dette, for å bli overført til et menneskelig språk eller tanke. Det overskrider dette, for det Universelle Språket er Hellig Geometri og Hellig Lysspråk, som er et språk med hellig geometri, og hellig telepati, som overskrider all menneskelig skapelse.

Alt jeg kan si er at den Gamle Jorden og den gamle menneskeheten, er nå ved et avgjørende veiskille, som aldri før. Det vil være de som rett og slett ikke kommer seg inn i den Nye Jorden, men det er etter eget valg, for hver sjel har sin egen frie vilje og valg. Mange påvirkes av utenforstående krefter, og til og med de rundt dem, gir etter for dette, selv mot sin egen indre kunnskap. Dette vil resultere i en masseutgang av sjeler, og dette vil øke i løpet av de neste ukene, månedene og årene. For noen sjeler er det fordi deres sjelekontrakter er oppfylt, andre fordi de velger det, og noen er enige om dette, ved å bukke under for massepresset.

Likevel, gjennom alt dette, så stiger et enormt Lys nå, og et utrolig kraftfullt løft av sjeler, som velger å bevege seg inn i den Nye Jorden og full utførelse av den nye høyere kroppen, og de motvirker ikke bare mørket, men fjerner den! Noen er allerede der, etter å ha steget opp til den Nye Jorden og dermed baner vei for den Nye Gullalderen, på utrolig vakre måter.

Det er ditt frivillige valg nå, hvilken vei/alternativ du velger å ta.

Enten du tillater deg å bli dratt inn i massefrykten, og bukke under for presset, og blir trukket dypere inn i hengemyren og dermed oppløsningen av den Gamle Jorden. Gjenta den samme gamle utilgivelsen, skammen og skylden, og de samme gamle negative mønstrene osv.

Eller du kan velge å la deg rense i den høyeste grad og transformasjon, og det betyr daglige skifter, og daglige tilstrømninger av enormt kraftfulle skifter, som vil eskalere, og mer så, for vi må nå løftes utover alt som noen gang har vært! I 2032 vil denne prosessen være ferdig, slik den Nye Gullalderen er fullt forankret i. Likevel har vi bare et vindu på 18 måneder nå, til å la oss løfte utover det hinsides. (Jeg vil ikke gå inn på flere detaljer her, da dette ikke er rommet eller tiden for det.)

Vi kan bare gå gjennom denne enorme transfigurasjonen, gjennom den åpne hjerteportalen og Kraften til Ubetinget Kjærlighet og Enhet i det indre.

Dualitet i noen som helst form eller uttrykk derav, kan ikke bevege seg inn i den Nye Jorden. Og husk, at hvis dualitet fortsatt eksisterer i selvet, kan ikke Sjelen transcendere.

Jeg merker, og dette har blitt bekreftet av en venn, at dyrene allerede stiger opp, og mange går inn i den Nye Jorden.

Det er nå på tide å kaste de «gamle klær» på den Gamle Jorden og det gamle deg for alltid, og la deg bli gjenfødt til det nye, og å åpne for å motta de «Nye Klærne» og et helt Nytt Liv og Nye Begynnelser.

Alt dette er opp til deg. Du har fri vilje og valg.

- Judith Kusel (30. juli 2021)