25. jul, 2021

Det Nye Livet Spirer Frem

Vi er i en dramatisk bølge av energi nå, som virkelig løfter oss utover alt vi noen gang har kjent før.

Vi må nå gå helt ut av det kjente … og inn i det ukjente!

Ukjent farvann, på den Nye Jorden.

Jeg elsker virkelig dette - for de siste ukene og månedene har jeg systematisk blitt brakt til å se det jeg aldri kunne se før, og få tilgang til det jeg ikke har kunne fått tilgang til før, ettersom flere og flere puslespillbiter begynner å falle på plass, og jeg blir vist hva som skjer og hvorfor.

I løpet av denne enorme tiden med transformasjon og gjenfødelse til et helt nytt liv og ny begynnelse (for de som er klare og som har forlatt den gamle jorden), så vil vi begynne å oppleve det evige, det uendelige, og med det vil alt være energetisk på et mye høyere vibrasjonsfrekvensbånd, dimensjonalt frekvensbånd, fra 5. til 7. dimensjon.

Ja, den 7. dimensjon gjør seg gjeldende og jeg begynner å bli klar over hvordan tallet 7 gjør seg manifestert i form, og hvordan den er på alle nivåer. Det er tallet som gjentar seg mer enn noe annet i Bibelen. Og merk at mye av det som ble ansett som hellig og magisk, inneholder tallet 7.

Den Store Pyramiden har tallet 7. 360/7 = 51,42 (Skråningen til Den Store Pyramiden). Det er ikke bare der, slik jeg har blitt vist det, men skjult overalt på hellige måter.

7 påkaller kvaliteten av – All Kreativ Kraft (Guddommelig). Den Guddommelige Kilde og Sjel. Det Ukjennelige. Søken og oppnåelse av Opplysthet og Illuminasjon.

Dette skjer ikke ved en tilfeldighet, men ved en storslått skapelse. Når jeg søkte etter den skjulte betydningen, kom jeg over mer og mer kunnskap, etter hvert som den ble avslørt for meg.

Tallet 7 holder også seremonier og magiske ritualer - men ikke på måte som vi helt forstår enda, ala Harry Potter, men i den forstand at 7 holder nøkkelen til Kristusbevisstheten, på måter vi ennå ikke skal løse, og den Nye Jorden. Ja, 3 og 9 osv. i Teslas ligninger, spiller en like stor rolle, og jeg er ikke numerolog – jeg prøver bare å få konseptet videre, at disse tallene er integrert i de hellige stedene, så vel som i det Krystallinske energinettet, som jeg jobber med, i det jeg får vist og det som blir avslørt for meg.

Den 7. dimensjonen har alltid vært kjent som: «Den 7. Himmelen!» Det var den opprinnelige tilstanden til Paradis på Jord! Det var tilstanden av Fellesskap og Enhet, og dermed SOM EN med den Guddommelige Kilden.

Vi er altså nå opptatt med å bli løftet fra 5. til 7. dimensjon.

For meg er dette av enorm betydning – for himmelens porter åpner seg. Dette har aldri skjedd før - siden menneskeheten alltid har klart å «falle ned» fra Den 7. Himmelen, til de lavere dimensjonale tilstander! For første gang noensinne kan vi nå STIGE inn i en høyere dimensjonal tilstand!

Nå vil ikke dette skje øyeblikkelig, men i løpet av de neste årene, ettersom vi må tilpasse oss de Nye Høyere Dimensjonale Frekvensbåndene, ettersom alt som er i oss og som fortsatt er fra det Gamle, nå går i oppløsning og blir etterlatt for alltid.

Noen har allerede lagt dette bak seg og har gått inn i den Nye Jorden, og vil gjøre det mer fullstendig de neste månedene og årene.

Når vi går inn i den Nye Jorden, så er vi Pionerene - de som vil være med på å skape den nye Gullalderen i Vannbærerens Tidsalder!

Vi vil være i stand til å energetisk være så fylt med den Guddommelige Kilde energien, som EN, at vi lett vil være i stand til å skifte form, teleportere, kommunisere telepatisk, og å koble oss energetisk fra hjerte-sjelesenteret, direkte til andres. Det vil ikke være noe feilkommunikasjon lenger, og ikke noe behov for datamaskiner og lignende teknologi, når vi omformer hvordan vi kan arbeide med energi- og energifelt, og med de høyeste måtene å bruke lys- og lydfrekvenser på.

Vi går inn i det interstellare rommet. Vi gjenopptar vår sanne kosmiske arv.

Jeg er inspirert.

Det er på tide å gå utenfor tid og inn i den evige enhet, med evige muligheter til å skape en helt ny menneskehet på en helt Ny Jord!

Det kan bare gjøres gjennom hjertet og sjelen, når vi fullt ut omfavner vår Guddommelighet, for sannelig lever det Guddommelige liv i oss!

For en gave!

- Judith Kusel

*

Jeg hørte på et intervju på Gaia i går, der de sa at vitenskapelig forskning har bekreftet at den menneskelige hjerne ble opprettet for å få tilgang til 9 dimensjonale (9D) frekvensbånd.

Dette bekrefter at vi ble skapt for langt større utførelse, enn bare 3D.

I begynnelsen var vi i 7D. Atlantis fall, fengslet oss i 3D. Vi er den eneste arten som noen gang har klarte å falle fra 7D til 5D, og videre ned til 3D.

Nå er det på tide å stige opp igjen, i fullheten om hvem og hva vi i Sannhet Er.

- Judith Kusel