20. jul, 2021

Kollektiv og Individuell utrensing

Vi går gjennom en ny dyp kollektiv utrensing. Mye blir brakt opp fra underbevissthetens mørke. All tro og alle samfunnsregler blir det stilt spørsmål ved, og vi går inn i vår egen kraft og innser hva som ikke er bra for oss lenger. En massiv kollektiv oppvåkning skjer, og selv om det kanskje ikke sees i det fysiske livet ennå, skjer det i hver enkelt person, og når tiden er inne, vil den også sees på utsiden.

De som har våknet før, støtter energetisk denne utrensingen, og hjelper til med å rydde det kollektivets tette og lavfrekvente energi. Og samtidig fjerner vi også ting fra underbevisstheten, angående tidligere liv og det indre barns frykt, sår og blokkeringer som vi bærer. Frem og oppover går vi, og for at en blomst skal blomstre, må frøet først plantes i den mørke jorda, uten å vite hva som skjer, helt alene i mørket.

Men til slutt begynner blomsten å vokse og så blomstrer den. Vi vokser hver dag, selv om vi ikke kan oppfatte det eller se det på utsiden, men en dag skal vi magisk blomstre, stå i vår kraft og vite hvem vi virkelig er som sjeler, og skinne vårt lys.

For tiden, så er det en tyngde i energien som er vanskelig å unnslippe, ettersom vi blir tvunget til å konfrontere det som må endres, både på et kollektivt og individuelt nivå. Fortvilelsen, smerten og lidelsen i verden blir mer og mer tydelig, etter hvert som nylige hendelser ryster våre nåværende situasjoner og avslører skyggene. Strukturene som har holdt verden sammen, smuldrer opp, og gir transformasjon og endring. Som sådan dukker vanskelige sannheter, bevisstløs programmering og uhelbredet smerte opp, når vi blir konfrontert med mangeårige problemer som har hjemsøkt det kollektivet.

Livet endres ugjenkallelig, og du må virkelig bruke motet ditt til å takle det som skjer. Du kommer ansikt til ansikt med lidelsen og ødeleggelsene som holdes i det kollektive, når skyggeaspektene i verden reiser seg for helbredelse og frigjøring. Bær vitnesbyrd om det hele, men husk at å gi slipp, er det eneste virkelige alternativet du har, akkurat nå.

Tillat deg selv å føle sorg, sinne eller tristhet, og la det strømme gjennom deg. Ikke kompliser ting ved å overanalysere det du føler. Erkjenne at dette er en kollektiv utrensing av eldgammel frykt, som har blitt overført fra generasjon til generasjon. For å lette belastningen, vær medfølende og forsiktig med deg selv og andre. Erkjenne at dette er en tid med dyp kollektiv og individuell helbredelse.

© 2021 Kate Spreckley