17. jul, 2021

Det er to typer frykt ...

Intern frykt: Frykt som holder deg fysisk trygg – Eksempel: Du vil ha frykt, hvis du er i ferd med å hoppe fra en klippe. Kroppen din vet at det kanskje ikke er «trygt», så frykt er en instinktiv følelse for å holde deg trygg.

Ekstern frykt: Frykt som er en illusjon, som forutsier en fremtid basert på tro – Eksempel: Jeg kan ikke slutte i jobben, fordi jeg kanskje aldri finner en som er bedre.

Den andre frykten er bevisstheten, som vil trekke deg ut av suverenitet.

Suverenitet, er når du er i tråd med din høyeste sannhet. Det er når du følger stemmen inni deg. Når du ærer og stoler på det som føles riktig for deg. Når du vet at du er trygg, uansett.

Enhver ekstern frykt basert på en fremtid som kanskje aldri kommer, vil trekke deg ut av viten om at du er trygg. Det vil trekke deg ut av sannheten til stemmen din, styrken til din overbevisning.

Ekstern frykt, vil overbevise deg om at stemmen din ikke er til å stole på. At din sikkerhet er i andres hender.

Frykt vil overbevise deg om, å frykte deg.

Det er så kraftfullt.

Vi er her i dette nå, for å stå sterkt i hvem vi er og hva vi tror på.

Vi er her i dette nå, for ikke lenger å la frykt diktere vår virkelighet.

Vi er her i dette nå, for å omfavne endringen som kan komme mens vi snakker våre sannheter, som ikke vil bli forholdt taus.

Du kom hit for dette. Du vil komme deg gjennom dette, og du er ikke alene.

Vi er i dette sammen!

Jeg elsker deg!

- Lorie Ladd