13. jul, 2021

Ren Hensikt og Ekthet

Den Guddommelige Kilde, leser alltid intensjonen din.

På denne tiden, når vi gjør denne enorme overgangen til den Nye Jorden, vil det som ikke er autentisk og sannferdig, falle bort, og du vil faktisk bli utfordret i den dypeste kjerne til å etterleve sannheten din!

Visse kunnskaper blir nå returnert, og den er der i den dypeste oppvåkning av din egen sjel. Likevel er spørsmålet: «Hva skal du gjøre med slik informasjon, eller til og med den informasjonen du søker? Hvordan skal du leve dette, bruke dette og bringe dette til verden?»

All kunnskap er som et tokantet sverd: Det kan løfte, det kan heve, det kan løfte andre sjeler gjennom kjærlighetens kraft inn i full oppvåkning i det, det kan gro og det kan inspirere. Likevel kan det også feilinformere, ødelegge, rive ned, skade osv. hvis det benyttes til egen vinning og til skjulte agendaer.

Vi er midt i den største renselsesprosessen, vi noen gang har vært gjennom. Alle de gamle traumene, alt det gamle som gjør vondt, de gamle skjelettene, de gamle løgnene, bedragene, alt som ble holdt tilbake fra menneskeheten, vil komme opp til overflaten og bli avslørt. Individuelt og kollektivt. De gamle traumene, de gamle sårene, alt.

Sjeler vil bli fullstendig «avkledd».

Denne «avkledningen» gjør en virkelig sårbar, og faktisk vil mange sjeler slå tilbake eller angripe noen eller noe, fordi de frykter å se seg selv i øynene, og for å møte de dypeste sannhetene i seg selv, alle løgnene og alle løgnene de kjøpte seg inn i.

Det hele er en del av en enorm healingsprosess, og faktisk en del av transformasjonen, når den gamle jorden forsvinner og faktisk går i oppløsning, og alt som ble skapt da menneskeheten falt i nettet og de destruktive måtene for sin egen representasjon. Likevel, i det øyeblikket det gamle frigjøres, øyeblikket for tilgivelse av selv og andre kommer inn, og den dypeste intensjonen om å forlate dette for alltid, så forandres alt! Alle er virkelig frigjort og løftet inn i det nye, og det er enorm glede - en dyp retur i enhver forstand av ordet, av sjelen!

Likevel, gjennom alle tider, så var det sjelene som alltid var sanne, og som var autentiske og faktisk tjente uselvisk og med stor kjærlighet, som ofte betalte den høyeste prisen, på grunn av det.

Uansett hvor hardt noen vil prøve å klamre seg til det gamle, vil de oppdage at de står på skiftende sand. Usannheter vil dukke opp, og det vil også falsk informasjon og falske programmeringer på noen som helst måte. Vi beveger oss inn i mye høyere vibrasjonsfrekvensbånd, og jo lavere vibrasjon, desto mer vil den gå i oppløsning hvis den ikke kan holde formen i de høyeste frekvensene.

Når en har blitt løftet opp i de høyeste vibrasjonene, og lever i det frekvensbåndet, opererer du faktisk på et mye høyere nivå og dermed lever livet fra det nivået.

Dette er virkelig hva denne tiden, handler om.

Hvis du prøver å være noen du ikke er, vil du ikke klare det. Det er ikke meningen at du skal være noen andre - eller etterligne dem, eller være dem, du er ment å være ditt eget sanne sjeleselv og leve det fra hjerte og sjel og alt du er, med stor kjærlighet!

Igjen, når du søker visse grader av høyere oppstigning, vil dine høyeste guider alltid lese din intensjon. De vil teste deg, på den hensikten. For det som vil dukke opp er allerede i deg, som du fremdeles trenger å bringe i orden, frigjøre, gi slipp på og faktisk alt som hindrer deg, fra å gå høyere.

Så lenge urenheter er der, vil du ikke få det du søker, før du endelig frigjør blokkeringene, og alt som er der fra å bevege seg fremover, og først da, når du er i høyeste samsvar med sannheten i det indre, vil dørene åpnes.

Alle de store lærerne som noen gang har bodd på Jorden, opplevde dette. De ble opplyst og levde virkelig deres sannhet – men disiplene og tilhengerne hadde bare en begrenset forståelse, så ofte ble mesterens sannheter forvrengt, og læren mistolket og misforstått, og senere bøyd til viljen til de som forkynte at de talte for mesteren, da de faktisk talte for seg selv.

I løpet av denne tiden med renselse vil alt komme frem i Lyset, av det som er usannheter eller som ikke tjener det høyeste gode, for deg selv og resten av menneskeheten.

For i sannhet, når den Nye Jorden gjør at hennes tilstedeværelse føles mer og mer, vil hun virkelig være søkelyset på det gamle, når det mer og mer går i oppløsning. Vi får plutselig se hva vi ikke kunne se før, når bindene for øynene fjernes og det blir avslørt.

For en tid å være i live og vel, på planeten Jorden!

- Judith Kusel