7. jul, 2021

7. juli * 7/7 Portalen

De 7 Portene som fører til den Gylne Port

De siste ukene har jeg blitt kallet til å gjøre et umåtelig kraftfullt energiarbeid, og dette ble brakt til et punkt i går, hvor jeg opplevde den høyeste innsikt og visjoner som aldri før.

Faktisk, så står menneskeheten nå ved et veiskille … for de som vil bevege seg inn i den Nye Jorden og den Nye Bevisstheten, og de som vil bli etterlatt.

Jeg leste følgende for noen dager siden, som setter det jeg prøver å dele i et nøtteskall: «Tiden det tar for Jordens akse å fullføre en full konisk bevegelse – å bevege seg fra vernal punktet (vår/vårlige punkt) i zodiaken, for så å sirkle rundt til utgangspunktet igjen – tilsvarer 25 920 jordiske år». Vi kaller dette et KOSMISK ÅR. Delt på 12, gir dette tallet oss en kosmisk måned, hovedsakelig 2160 jordiske år, tiden det tar for vernal punktet å bevege seg gjennom ett stjernetegn.

«Vibrasjonene fra kosmos har en så stor effekt på Jorden, at de påvirker verdenshistorien. De ledende ideene innen religion, vitenskap og kunst, er resultatet av strålingen av en bestemt konstellasjon der vernal punktet beveger seg gjennom en kosmisk måned. De inkarnerte åndene på Jorden - det vil si menneskeheten - må alltid oppnå en NY EPOKE, ved å nå en ny milepæl i menneskelig utvikling og etablere seg i tidens ideer.»

«En nasjon er en gruppe ånder, og inkarnasjonen av visse konsentrerte energier. Hver epoke bringer til Jorden en annen gruppe ånder, en annen rase, og når denne rasen har oppfylt sin oppgave og gjennomført de nye ideene og utvikle en ny sivilisasjon i løpet av en kosmisk måned, forlater de Jorden for å utvikle seg videre på en annen Planet. I hver rase, er det selvfølgelig alltid individer som ikke helt «klarer» utviklingstrinnet, på slutten av en epoke. Disse blir da hengende etter, og må fortsette å utvikle seg på Jorden ...» (Elisabeth Haigh «innvielse»)

Dette oppsummerer det jeg har blitt vist de siste årene, og faktisk på et dypere plan den siste tiden.

Du vil oppdage at energiene nå intensiveres, og det er bokstavelig talt nå, å løfte sjelene høyere, som virkelig skifter inn i den Nye Jorden … og de lavere strømmene suger faktisk sjelene dypere inn i den utslettende Gamle Jorden, som bare finnes i holografisk form.

Med denne fulle forankringen av den Hvite Flamme, så intensiveres dette nå … ettersom Renselsesflammen går veldig dypt inn i de dypeste tarmene på Jorden og i alle hennes energilinjer, like mye som i sjelen til alle levende mennesker på Jorden.

Den høyere strømmen løftes utover alt det som noen gang har vært før, og det vil faktisk innlede en tid da vitenskap og metafysikk og den høyeste sjels viten, vil bli den samme. Medskaping vil være fra hjertet og gjennomsyres av Kjærlighetens Kraft.

Den lavere strømmen vil forsvinne, som alle de gamle sivilisasjonene forsvant … og ligge glemt i tidens sand. Fiskene lever ikke lenger, når Vannmannen stiger, og som stadig stiger i bølger på bølger på bølger, av rensingen og det rensende vannet som strømmer ut på Jorden.

Jeg ble brakt til Nilen, i går. Jeg ble vist Nilen, (menneskeskapt i henhold til gammel afrikansk tradisjon og faktisk den eneste elven i Afrika som går feil vei, som er nord og ikke øst eller vest), og jeg ble vist hvor hellig den ble skapt! Jeg ble forbauset, da jeg endelig forsto den høyeste betydningen, bak det hele! Mer enn det, så ble jeg vist at den forankrer Melkeveien Galaksen inn i Jorden og alle dens energier. Dermed blir det – Livets Levende Vann – og i Vannmannens Tidsalder, så vil dette virkelig bli mer og mer opplagt.

Som over, så under.

En gang var det 7 fosser ned i Nilen. Da Aswan-demningen ble bygget, stengte de et eldgammelt system, som var et eldgammelt hydraulisk system, lenge glemt av menneskeheten.

Likevel hadde Nilen 7 Portaler, 7 Porter, og de symboliserte de 7 Portalene en Sjel trengte for å passere, før den kunne komme inn gjennom den Gylne Inngangsporten til Himmelen.

Vi kan nå gå gjennom de 7 Portene, de 7 Portalene, og dette vil medføre en masseløfting av sjeler, fordi som er klare på å gå helt inn i den Nye Jorden.

Hver sjel vil imidlertid gå gjennom strenge innvielser på det indre plan, for å se om sjelen er forpliktet til de høyeste veiene, for å kunne gå igjennom den Gylne Port.

Jeg vil ikke utdype dette noe nærmere.

Alt jeg kan si, er at energiene som nå strømmer inn, er så kraftfulle, og de vil rense enda mer … så med denne renselsesprosessen, forsvinner alt som hører Fiskens Tidsalder til, hvor alle de gamle historiene, den gamle persona, den gamle frykten, løgnen og programmeringene etc. hører til.

Vi er klare for, bølge etter bølge.

Likevel, når jeg blir vist dette, og går gjennom dette selv … så blir jeg hver gang løftet høyere, enn noen gang før. Det er en dyp Glede og Kjærlighetens Kraft, som faktisk løfter utover det hinsides.

På et tidspunkt følte jeg meg helt i oppløsning, selv på SJELE-nivå. Jeg oppløste meg til uendelige ingen-ting. Likevel ble jeg virkelig ALT-SOM-ER! Innenfor dette tilsynelatende paradokset, ligger Nøkkelen til all Forståelse!

Å bli ført sammen igjen, bringer en indre frigjøring, som går utover ord eller uttrykk! Dette er hva som vil skje, med alle sjelene som er klare for det.

Mer vil ikke bli sagt.

- Judith Kusel (5. juli 2021)