2. jul, 2021

Fyll Sjelen din med Solskinn

Midt i transformasjonen kan det være lett å føle at du mister stabiliteten din, når du beveger deg dypere inn i et energetisk sted uten å vite hva det har, hva det betyr for deg og hvorfor du blir trukket dit.

Det er sannsynlig at du kanskje har opplevd, eller er i ferd med å miste litt kontroll over noe … og det er som om noen av beslutningene og valgene blir tatt ut av hendene dine, eller at du ikke finner en posisjon der du kan påvirke dem på en måte som føles bra for deg, akkurat nå.

Slik kan det også føles, på innsiden. Under denne sjelereisen vil du gang på gang komme opp mot øyeblikk når Universet ser ut til å overta prosessen. Hvis du kan gi slipp på dømmekraften, kan du uventet finne lettelse i endringene, da det vil tvinge hånden din på noe som har gått langt på overtid - en transformasjon som du har følt deg fastlåst eller maktesløs til å skifte på egen hånd.

Det er en tid for fornyelse, men det kan føles som om du er i et motstridende energilandskap. Full av ideer, men ingen energi å gjennomføre. Klar over hva du vil, men ingen anelse om hvordan du skal få det til. Fortapt, men fullstendig klar over at du har mer fred i deg selv enn noen gang før.

Å finne deg selv fanget i andres flodbølge, og se på at den tar deg i en retning du ikke hadde forventet.

Dette kan føles foruroligende da strengene føles som om de blir revet bort. Støttemekanismer som, uansett hvor usunne, har opprettholdt deg i lange perioder … forvandles nå til noe lettere, noe mer nærende og i tråd med hvor du er på vei, ikke der du har vært.

Ikke ta raske beslutninger, for da må du bare gå tilbake til du ser ting med klarere øyne. Du må overgi kontrollen din, litt. Sett din tro på å vite at du vil handle når tiden er inne, og når du gjør det, vil det ha en følelse av finalitet, uunngåelighet og styrke, og det vil være riktig for deg.

I en tid med fornyelse, må du bevege deg skånsomt og med forsiktighet i tanker, gjerninger og handlinger. Påliteligheten du søker eksternt, er bare å finne i det indre. Det er ingen person, ingen ting eller materiell opphopning, som kommer til å levere det du trenger mest og det din Sjel søker. Forbindelsen med ditt indre, er svaret.

Dette vil vise seg, når du beveger deg gjennom de kommende dagene … når du finner ut at alle har noe å si, meninger vil svinge vilt og kan gi deg usikkerhet på hvem eller hva du skal tro. Bevisene presenterer seg kanskje ikke helt på en måte som gir mening, og derfor må du foreta en avgjørelse som kan føles som en risiko for deg, men som blir ledet av ditt eget indre råd.

Husk at et «nei» ikke er ment å hindre deg i å oppfylle drømmene dine. Men kjærlig inviterer deg til å tenke på at det kanskje er en annen måte å oppnå dem på, og energiene skifter for å skape rom for dette. Det er ingen riktige eller gale svar, bare erfaringer å lære av. Gå lett, trå lett, og fyll Sjelen din med Solskinn … og jorde deg til større tillit.

Lysende Velsignelser
Romy Wyser