20. jun, 2021

Berolige Din Sjel i Dag

Midt i transformasjonen kan det være lett å føle at du mister stabiliteten din, du beveger deg dypere inn i et energetisk sted uten å vite hva det har, hva det betyr for deg og hvorfor du blir trukket dit.

Det er sannsynlig at du kanskje har opplevd, eller er i ferd med å miste litt kontroll over noe, og det er som om noen av beslutningene og valgene blir tatt ut av hendene dine, eller at du ikke finner en posisjon der du kan påvirke dem på en måte som føles bra for deg, akkurat nå.

Det er slik det kanskje kan føles på innsiden. I denne sjelereisen vil du gang på gang komme opp mot øyeblikk, der Universet ser ut til å overta prosedyrene. Hvis du kan unngå fordømmelse, kan du finne uventet lettelse i endringene, og da vil det tvinge hånden din på noe som er langt på overtid, en transformasjon du har følt deg fastlåst eller maktesløs til å skifte på egen hånd.

Dette er en tid for fornyelse, men det kan føles som om du er i et motstridende energilandskap. Full av ideer, men ingen energi å gjennomføre. Klar over hva du vil, men ingen anelse om hvordan du får det til. Tapt, men klar over at du har mer fred i deg selv, enn noen gang før.

Å finne deg selv fanget i andres flodbølge, og se på at den tar deg i en retning du ikke hadde forventet.

Dette kan føles foruroligende, når trådene føles som om de blir revet bort. Støttemekanismer som, uansett hvor usunne de er, og som har opprettholdt deg i lange perioder … forvandles nå til noe lysere, noe mer nærende og i tråd med hvor du er på vei, og ikke der du har vært.

Ikke skynd deg med avgjørelser, du må bare gå tilbake til du ser ting med klarere øyne. Du må overgi litt av kontrollen din. Ha tillit til at du vil handle når tiden er inne, og når du gjør det, vil det ha en følelse av finalitet, uunngåelighet og styrke, og det vil være RIKTIG for deg.

I en tid med fornyelser, må du bevege deg forsiktig og med omsorg i tanker, gjerninger og handlinger. Påliteligheten du så søker eksternt, vil du kun finne i ditt indre. Det er ingen person, ingen materiell ting eller opphopning, som kommer til å levere det du mest trenger og det din sjel søker.

Forbindelsen med ditt indre, er svaret. Dette vil bevises, når du beveger deg gjennom de kommende dagene, når du finner ut at alle har noe å si, meninger svinger vilt og kan gi deg usikkerhet på hvem eller hva du skal tro. Bevisene presenterer seg kanskje ikke helt på en måte som er fornuftig, og derfor blir du nødt til å foreta en avgjørelse som kan føles som en risiko for deg, men som blir ledet av ditt eget indre råd.

Husk at et «nei», ikke er ment for å hindre deg i å oppfylle drømmene dine. Men som kjærlig inviterer deg til å tenke på at det kanskje er en annen måte å oppnå dem på, og energiene skifter for å skape rom for dette. Det er ingen riktige eller gale svar her, bare erfaringer å lære av. Gå lett, trå lett, fyll sjelen din med solskinn, og husk å jorde deg til større tillit.

Lyse velsignelser
Romy Wyser