14. jun, 2021

Kraftfulle Skifter

Enormt kraftfulle skifter, har skjedd de siste 48 timene.

Vi er nå brakt tilbake til vår opprinnelige Sjelekontrakt, Sjelsformål og Kall i høyeste grad.

Før vi inkarnerte i dette livet, møtte vi alle våre høyeste guider – Guddommelige Sjels-Rådgivere, da vi forberedte oss på denne inkarnasjonen. Det som kommer veldig tydelig frem i Sjele-Readingene mine, siden 5. juli 2020, da den Gamle Jorden begynte å opphøre og den Nye Jorden ble født, er at alle sjeler visste at dette ville skje FØR de inkarnerte! Så hver sjel visste veldig godt at den store Oppvåkningen ville skje … at de ville våkne, å bli rystet inn til kjernen.

Nå, siden i fjor har det virkelig skjedd en stor oppvåkning, og den andre og tredje bølgen av oppvåkning kommer over oss i de neste månedene, og vil øke.

Skiftene som har skjedd i løpet av helgen, bringer oss rett tilbake til vår egen sjel og våre sjelekontrakter, formål og kall!

Under mitt siste nettseminar om den Hvite Flamme, sa jeg følgende:

«Returen av den Hvite Flamme, har vært min søken siden min egen oppvåkning i 2004, og seriøst siden 2009, da jeg ble kallet til å aktivere Krystall Pyramide Templene på nytt, og så satt i kontakt med Krystall Pyramide Tempelet til den Hvite Flamme, Krystall Pyramide Nettet, og begynte å rense ryggraden på/til Jorden, når alle er koblet sammen. Dette kulminerte da med overføringen av den sanne Historien til planeten Jorden, til Elysium, Himmelkrigerne og Løvenes Kongerike. Reisen fortsatte for meg inn i Avalon, den tredje sivilisasjonen, Mu og Lemuria og den siste, Atlantis.

Gjennom disse årene har jeg selv måtte tåle intens utrensing og innvielser, og unektelig ble livet mitt en søken etter Returen av den Hvite Flamme. Jeg forsto alltid at dette ble holdt av det Guddommelige Feminine, og at denne informasjonen på en eller annen måte hadde gått tapt eller blitt sterkt undertrykt.»

(Detaljer fra boken min: «Hvorfor jeg ble født i Afrika: Historien til Elysium og Løveriket.»). Det er langt mer ved dette, som jeg berørte under webinaret mitt, og den Hvite Flamme vil faktisk gjøre sin tilstedeværelse kjent, på utrolig kraftfulle måter! Den Guddommelige Moder-Flamme vil returnere og det på en kraftfull måte! Det er Flammen for Renhet, Integritet, Sannhet, Kristus Bevissthet, Pyramid Energi, Hellig Geometri, Solskivene, Hellige Lyder/Toner, Glede, Klarhet og Kraften av Ubetinget Kjærlighet og den 7. Solen for Opplysning.

Faktisk, i morges ble jeg brakt tilbake til dette oppdraget og min egen sjels inkarnasjoner gjennom mange livstider, og jeg mottar nå kall i mye høyere og større grad.

Jeg ble vist at dette er sant for ALLE sjeler på Jorden: - Du vil bokstavelig talt bli brakt til kjernen av din egen sjel, hvorfor du inkarnerte, og enda viktigere, at du endelig ønsker å legge alt det gamle bak deg, for alltid, og tillate deg selv å stå i din høyeste sjelesannhet og integritet, og med en fornyet følelse av Kall og Hensikt, og tillate deg nå å bli strukket i mye større grad, for å BLI dette - i en høyere dimensjonal form.

Det er ingen vei tilbake, og det er heller ingen krymping tillatt.

Det er faktisk på tide å fornye sjelens forpliktelser og ære dem og deretter tjene fra dypet av vårt hjerte og sjel … virkelig og kjærlig, når vi mestrer denne fasen av transformasjon og oppstandelse til den Nye Jorden!

Når du forplikter deg på nytt, vil du finne den Gylne Port åpen for deg, på måter du ikke engang kan forestille deg, akkurat nå.

- Judith Kusel (14. juni 2021)

Foto: Ellen Vaman «Krystall Pyramide Templet for den Hvite Flamme», bestilt av meg (Judith).