31. mai, 2021

Maria Magdalena

«Maria Magdalenas tilstedeværelse og historien om «Den Hellige Union»

Det var Maria Magdalena som bar energien og læren om Kristus Bevissthet inn i Vest-Europa, gjennom Frankrike. Da Maria Magdalena bosatte seg i Frankrike, begynte hun arbeidet med å holde Kristus Lyset gjennom sin tilstedeværelse som en del av den døpte «Tvilling Flamme» energien, i tillegg til å dele energien i budskapet om Kristus Bevissthetens lære.

Det grunnleggende budskapet var Fred, Overflod og Ubetinget Kjærlighet, og kunnskapen om at en tid ville komme, når Jorden vil bli fylt med en art mennesker som ville bære Kristus Bevisstheten, og som ville manifestere Gullalderen for Fred og Harmoni. For å dele energien og læren, reiste Maria Magdalena mye rundt, og jobbet som lærer og leder. Arven til Feminin Åndelig lederskap og Guddommelig Skjønnhet, som var hennes energi, henger fremdeles i tradisjonen med «Amour Courtoisie» (Kjærlighetsfrieri) og arven fra trubadurene, musikere og poeter som feiret gleden ved høflig kjærlighet og den strålende skjønnheten til Damen (Lady).

Etter de Katolske korstogene og inkvisisjonen var det selvfølgelig svært lite igjen av denne arven, og energiene til «høflig kjærlighet» og historiene om «Den Hellige Gral», blir dårlig mottatt og forstått av de lærde, i dag. I sin mest enkle form er dette essensen av det Maria Magdalena brakte til Frankrike. Hun lærte de å forstå den Hellige eller Tvilling Flamme Union, som en modell for den Hellige Union. Hun visste at denne formen for «Åndelig Ekteskap», basert på Lysets Tjeneste, ville bli et mønster eller mal for forhold og forening i den kommende Gullalderen, eller som vi vil kalle det, «Den Nye Jorden».

Hun lærte også at menneskekroppen i seg selv var «Den Hellige Gral», vessel eller beholderen til Sjelen og Ånden og Guds Guddommelige Essens. Når Bevisstheten i den Hellige Gral/Vessel hadde en tilstrekkelig høy vibrasjon, ville den bli forvandlet til EngleLys, og mennesket ville bli en Menneskelig Engel. Den Menneskelige Engelen ville ha en aura eller en energetisk kropp av Gyllent Lys, de ville virkelig bli den Gylne Kalk eller «Hellige Gral».

I hennes lære var hvert menneske i stand til å heve bevisstheten til det nivået der denne engleformede transmutasjonen ville være mulig. Men hun visste at det ville ta tid for denne vibrasjonsfrekvensen å komme inn i den Kollektive Bevisstheten, og for mennesker å utvikle seg tilstrekkelig til å kunne holde dette Gylne Lyset av Guddommelig Bevissthet i den Menneskelige Kalk.

Faktisk, så ville det ta to tusen år før det ville være nok mennesker til å befolke Planeten, og at disse menneskene ville ha utviklet seg tilstrekkelig til å kunne skape en måte å bli et enkelt Planetarisk Hjerte og Sinn, slik at hele Planeten kunne bli løftet inn i det Gylne Lys og at Planeten selv kunne bli en Gral av Gyllent Lys.

Maria Magdalena visste at det ville være energier og krefter som ville motarbeide den nye evolusjonen av Bevissthet, men hun visste også at hennes lære og hennes energier ville overleve på dette stedet, og at de ville bli utført i den Nye Verden, når tiden kom for mennesker å vandre over havene fra Vest-Europa og oppdage menneskehetens «familie» i Urfolkene på Planeten, som fremdeles holdt den Hellige Jordens Lære. Hun visste at når tiden var inne, ville disse Hellige Jordens læresetninger deles med folkene i Vesten, og at dette ville hjelpe dem til å øke bevisstheten og lære å bli omsorgspersoner for Planeten i denne nye Gullalderen.

Og så, som hennes arv for denne transformasjonsprosessen, forlot hun læren av Tvilling Flammen og den Hellige Union. Hun visste at det ville være nødvendig på dette tidspunktet av Bevissthets skifte, for den Maskuline energien som var nødvendig for å befolke Planeten, ville ha kommet til å dominere i en slik grad, at det ville være nødvendig å bringe tilbake den Feminine energien og å skape balansen trengte for å skape ekte «Hellig Union», og for å implementere Gyllent Nettverk av Tvilling Flamme Union, som ville ha det geometriske mønsteret eller malen for Gylden Energi av Tvilling Flamme Kjærlighet. Men, som en klok kvinne, visste Mary Magdalene også viktigheten av å jobbe med Elementale energier og respektere naturens energier.

... «Kristus Bevisstheten» som er undervist av Maria Magdalena, sitter i Hjertet. Det er Hjertet som bærer de Høyere Frekvensene av Kjærlighet, Glede og Fred, og det er bare ved å åpne Hjertet at vi kan oppnå Gralens Bevissthet i oss selv, og deretter være klar til å dele det med andre.

~ Celia Fenn ~