27. mai, 2021

Kjære Lysarbeider

Kjære Lysarbeidere, kjære mennesker på Jorden!

Det er et vell av informasjon som ønsker å komme ned til deg nå, og for å motta den må du åpne Hjerte, og være klar over at DU er den eneste skaperen av ditt liv. Informasjonen til hver og en av dere, er unik, ettersom dere alle er på forskjellige steder i dere selv. Den nylige, store renselsen av det mørke systemet i deg selv, har nå gitt vei til innsikt og sannheter som bare har med deg selv å gjøre.

Budskapene som kanaliseres ned til deg gjennom menneskelige kanaler og som alle er på sin egen unike reise i seg selv … så vil vi at du skal føle hva som er i harmoni med deg selv, og ta kloke valg av det du tar inn som sannhet, i ditt system.

I en Ny Tidsalder, er det ingen annen Gud, enn deg selv. I den Nye Tidsalder, er hver og en av dere, en unik skaper av deres egen virkelighet. Du bærer alt ansvaret for deg selv og du har all makt til å endre livet ditt uten å spørre noen andre, uten å demonstrere eller informere noen andre om valgene du vil ta. Bare gjør dem! Dine indre oppfatninger styrer din egen ytre verden, og når du føler at du kan akseptere den, har du nådd enden av veien, ved å føle deg styrt og kontrollert av andre eller av et system som ikke eksisterer, hvis du ikke tror på det.

Å oppgradere energien din til høyere frekvenser, betyr at du blir mer klar over at det er du som har valgt å komme ned til Jorden som en hjelper, ved å skru ned din høyere bevissthet, til en lavere frekvens. Bildet du har i dag av deg selv, Jorden og livet som foregår her, er en direkte refleksjon av din egen indre oppfatning. Det betyr at du ikke trenger energi til å endre din eksterne eksistens, men kan enkelt endre den, ved å søke etter sannheten og svarene i deg selv.

Hver persons oppfatning av virkeligheten, er unik. Det store rensearbeidet du har gjort med deg selv de siste ukene, har av mange blitt oppfattet som en kamp mot ytre ting, redsler og situasjoner, men vi forteller deg at disse rensingene bare hadde å gjøre med deg selv. Dere har alle vært en del av det mørke systemet på Jorden, og ditt oppdrag er nå å gjenvinne deg selv og ditt eget Lys, og din egen høyere bevissthet.

Du har gjort en enestående jobb, og vi er veldig stolte av deg. Du er den modigste av de modigste, som har gitt ditt samtykke til å senke frekvensene dine, å skille deg fra deg selv og delta i dette unike oppdraget. De siste ukene har vært tøffe for deg, og vi vil igjen takke deg for arbeidet du gjør med deg selv. Du kommer tilbake med stor kraft og besluttsomhet … og tar deg selv igjen, noe som betyr at du hjelper deg selv og menneskeheten med å HUSKE.

Du som inkarnerte direkte fra de høyere dimensjonene, har kommet til Jorden for å hjelpe menneskeheten til å huske KJÆRLIGHET. For å kunne utføre oppdraget ditt fullt ut, har du måttet kutte båndene med deg selv og deretter se tilbake til ditt eget Lys, for å fikse båndene. I løpet av reisen din til deg selv, har mange ting vært vanskelig for deg. Du har minner fra de høyere dimensjonene og har vanskelig for å finne mening med livet ditt, på Jorden. Men vi ber deg huske at du kom hit for å undervise i KJÆRLIGHET og at seperasjonen du gjorde fra deg selv, bare har vært midlertidig.

Du har kommet hit for å hjelpe folk med å huske sitt eget Lys, og at veien tilbake til Lyset, går gjennom seg selv og mørket de tidligere skapte. Du har aldri noe ansvar for valgene andre tar, og du har aldri noen grunn til å dømme noen andre, for valgene de tar. Du må vise veien, ved å gå den selv først. Du må vise veien, ved å huske at mørket er en del av Universet som ikke er farlig i seg selv, men som alle må lære å mestre, for å finne veien tilbake til sitt eget Lys.

Husk at hvert menneske på Jorden, er din søster eller bror. Husk at de har kuttet båndene til sin egen guddommelighet, og at de er fortapte sjeler på en veldig skremmende reise. Husk at alle er av Lys, fordi Lys i sannhet er det eneste som eksisterer, men at Lys trenger en sterk kontrast, i form av mørke for å bli sett, for å bli oppfattet, Jeg eksisterer.

Tillat deg selv, å nyte reisen din på Jorden. Ikke tving deg selv til å ta valg som føles feil for deg selv, bare fordi noen sa at det er galt å gjøre eller tenke slik … også hvis du for eksempel kaller deg selv, åndelig. Det ER greit å ha menneskelige ønsker, det ER greit å glede seg over ting som ikke er klassifisert som korrekte av andres fabrikkerte normer, og det ER greit å like ting som andre mener er feil.

DET ER INGENTING PÅ JORDEN SOM IKKE ER ÅNDELIG. Hvordan kan noe på Jorden, være galt? Gud er alt, er det ikke det vi har sagt. Lys kan ikke eksistere uten mørke, er det ikke det vi sa? Opplev det du VIL oppleve i Hjertet ditt … og ved å gjøre det, vil du automatisk søke deg tilbake til Lyset, ditt hjem i deg selv. Vis andre at du elsker deg selv nok til å ta de beste avgjørelsene for deg selv, selv om andre ikke er enige i dine valg. Ved å gjøre det, viser du at andre kan gjøre det samme, selv om disse valgene ser helt annerledes ut for dem, enn for deg.

Vi er med dere alle sammen, og vi oppfordrer deg til å være DU. Vi hjelper deg, når du spør oss.

Vi elsker deg på en måte du ennå ikke kan forstå - uten betingelser, uten krav, og vi dømmer deg aldri, uavhengig av dine valg. Lev det livet du vil leve, og du vil finne Lyset i deg selv og ditt endelige mål på Jorden.

Kanaliseres av Carina (Ukjent)